Du kan skriva ut ett dokument i storformat, t ex en poster eller en banner, genom att dela sidan över flera pappersark (kallas ”sida vid sida”). Med alternativet för sida vid sida beräknas antalet pappersark som behövs automatiskt. Du kan justera storleken på originalet så att det passar papperet och ange hur mycket varje del ska överlappa. Du kan sedan foga samman delarna.

Du kan också öka skalan för dokument i standardstorlek och skriva ut dem på flera sidor.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Filmminiatyr.

 3. (Valfritt) Välj något av dessa alternativ och kontrollera resultatet på förhandsgranskningsbilden:

  Skala, sida vid sida

  Justerar skalan. Skalan påverkar hur avsnitten i PDF-dokumentet placeras på det fysiska pappersarket. (Klicka i fältet Överlappning för att tvinga fram en omritning av förhandsgranskningen med den nya skalvärdet.)

  Överlappning

  Specificerar den minsta mängd duplicerad information som du vill ska skrivas ut på varje sidindelad sida för att underlätta monteringen. I alternativet Överlappa används den måttenhet som har angetts för dokumentet. Detta värde måste vara större än skrivarens minsta utskriftsmarginal. Du kan ange att upp till halva storleken av dokumentsidans kortaste sida ska överlappa. Sidindelningen för en sida som mäter 279,4 x 431,8 mm kan överlappa upp till 139,7 mm.

  Etiketter

  Inkluderar PDF-namnet, utskriftsdatum och överlappningskoordinater på varje sida. Om du skriver Sida 1 (1,1) avses rad 1, kolumn 1 på den första sidan. Du använder överlappningskoordinaterna när du sätter ihop den indelade sidan.

  Skärmärken

  Utskriftsmärken vid varje hörn på en överlappad sida, vilka ska underlätta monteringen. Använd det här alternativet tillsammans med överlappningsalternativet. När du specificerar en överlappningskant och sedan lägger dessa kanter ovanpå varandra kan du använda skärmärkena för att anpassa arken till varandra.

  Ordna endast stora sidor sida vid sida

  Ordnar endast stora sidor sida vid sida och skriver ut standardsidor som vanligt.

Skala ett dokument för utskrift

Acrobat kan skala en PDF-fil efter papperet automatiskt, men du kan också ändra storlek på sidor genom att ange en procentsats.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Storlek och välj ett av följande alternativ:

  Anpassa

  Skalar upp små sidor och skalar ned stora sidor efter papperet.

  Förminska för stora sidor

  Ändrar bara storlek på stora sidor efter papperet och skriver ut små sidor som de är.

  Anpassad skala

  Ändrar storlek på sidorna enligt den procentsats som du anger.

  Obs!

  Om du inte ser menyn Sidskalning klickar du på pilen intill skrivarmenyn, så att fler kontroller visas i dialogrutan Skriv ut.