Användarhandbok Avbryt

Skapa PDF-filer med Acrobat

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.


Det finns olika sätt att skapa en PDF-fil med Acrobat. Du kan snabbt generera en PDF-fil med verktyget Konvertera till PDF, menykommandon, dra och släppa filer till programikonen i Acrobat eller konvertera urklippsdata.
 

Adobe Acrobat deeplink

Testa i appen
Konvertera alla filer till en PDF-fil med några enkla steg.

Konvertera en fil till PDF-format med menykommandon i Acrobat

 1. Gör något av följande:

  • I Acrobat väljer du Skapa från det globala verktygsfältet.

   Skapa en PDF-fil

   Verktyget Skapa en PDF-fil öppnas. På den vänstra listen är Enskild fil markerad som standard. Klicka på knappen Välj en fil.

   Välj en fil

  • Välj hamburgermenyn  > Skapa > PDF från fil (Windows) eller Arkiv > Skapa > PDF från fil (macOS).

 2. Välj den fil som du vill konvertera i dialogrutan Öppna. Du kan bläddra bland alla filtyper eller välja en viss typ i rullgardinsmenyn med filtyper.

  Alla Microsoft Word-dokument i den markerade mappen visas i Acrobat
  Alla Microsoft Word-dokument i den markerade mappen visas i Acrobat.

 3. Du kan också välja Avancerade inställningar för att ändra konverteringsalternativen om du konverterar en bildfil till PDF-fil. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken filtyp du har valt.

  Obs!

  Knappen Avancerade inställningar är inte tillgänglig om du väljer Alla filer som filtyp eller om inga konverteringsinställningar är tillgängliga för den valda filtypen. (Knappen Avancerade inställningar är till exempel inte tillgänglig för Microsoft Word- och Microsoft Excel-filer.)

 4. Klicka på Skapa för att konvertera filen till en PDF-fil.

  Beroende på vilken typ av fil som konverteras så öppnas antingen redigeringsprogrammet automatiskt eller så visas en förloppsdialogruta. Om filens format inte stöds visas ett meddelande om att filen inte kan konverteras till PDF.

 5. När den nya PDF-filen öppnas väljer du hamburgermenyn   > Spara eller Spara som (Windows), Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som (macOS) och anger sedan ett namn och en plats för PDF-filen.

Obs!

Vid namngivning av en PDF som är avsedd för elektronisk distribution bör du begränsa filnamnet till åtta tecken (utan blanksteg) och ange filnamnstillägget .pdf. Denna åtgärd gör att e-postprogram och nätverksservrar inte kortar av filnamnet och att PDF-filen går att öppna som förväntat.

Konvertera en fil till PDF-fil med verktyget Konvertera till PDF-fil

 1. I Acrobat väljer du Alla verktyg > Konvertera till PDF-fil.

 2. I filutforskarfönstret som visas markerar du filen som du vill konvertera till PDF-fil och väljer Öppna.

 3. Den valda filen konverteras till PDF-fil och öppnas i Acrobat. Välj hamburgermenyn   > Spara eller Spara som (Windows), Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som (macOS) och ange sedan ett namn och en plats för PDF-filen.

Dra och släppa för att skapa PDF-filer

Den här metoden är bäst för små och enkla filer, t.ex. små bildfiler eller filer som bara innehåller text, när balansen mellan filstorlek och kvalitet inte är så viktig. Du kan använda den här metoden med många andra filtyper, men du kan inte ändra några konverteringsinställningar under tiden.

 1. Välj ikonerna för en eller flera filer i Windows Explorer eller macOS Finder.

 2. Dra filikonerna till Acrobat-programikonen. Eller (endast Windows) dra filerna till det öppna Acrobat-fönstret.

  Om ett meddelande visas som anger att filen inte gick att öppna i Acrobat, är filen av en typ som inte går att konvertera till en PDF genom att dra och släppa. Använd i så fall en av de andra konverteringsmetoderna för den filen.

  Obs!

  Du kan också konvertera PostScript- och EPS-filer till PDF-filer genom att dra dem till Acrobat-fönstret eller till programikonen för Acrobat

 3. Spara PDF-filen.

  Obs!

  (Endast Windows) Du kan även högerklicka på en fil i Windows Explorer och sedan välja Konvertera till Adobe PDF.

Konvertera urklippsinnehåll till PDF-fil

Du kan skapa PDF-filer från text och bilder som du kopierar från program på macOS eller Windows.

 1. Fånga innehåll i Urklipp:
  • Använd kopieringskommandot i programmen.
  • Tryck på tangenten PrintScreen (Windows).
  • Använd verktyget Skärmbild (Program > Verktyg > Skärmbild) och välj Redigera > Kopiera för att placera innehållet i urklipp (macOS).
  • I en PDF-fil kan du välja objekt med verktyget Redigera objekt (Alla verktyg > Använd tryckproduktion > Redigera objekt), och kopiera sedan de valda objekten.
 2. I Acrobat väljer du Skapa > Urklipp > Skapa, , eller välj Alla verktyg > Skapa en PDF-fil > Urklipp > Skapa.

  Obs!

  Kommandot PDF från Urklipp visas bara när innehåll har kopierats till Urklipp. Om Urklipp är tomt inaktiveras kommandot.

Skapa ett tomt PDF-dokument

Du kan skapa ett tomt PDF-dokument, i stället för att börja med en fil, en urklippsbild eller en skanning.

Den här processen kan vara användbar när du vill skapa PDF-dokument med en sida. För längre och mer komplicerade, eller starkt formaterade dokument är det bättre att skapa källdokumentet i ett redigeringsprogram med mer layout- och formateringsfunktioner, t ex Adobe InDesign eller Microsoft Word.

Gör något av följande:

 • I Acrobat väljer du Skapa från det globala fältet.

  Skapa en PDF-fil

  Verktyget Skapa en PDF-fil öppnas. I den vänstra listen väljer du Tom sida och väljer sedan Skapa.

  Skapa en PDF-fil med tomma sidor

 • Välj hamburgermenyn  > Skapa > Tom sida (Windows), eller Arkiv > Skapa > Tom sida (macOS).

Acrobat skapar en tom PDF-fil.

Obs!

Om du vill lägga till en tom sida i en befintlig PDF-fil öppnar du PDF-filen och väljer sedan Redigera > Ordna sidor > Infoga > Tom sida.

Skapa flera PDF-filer av flera filer (Acrobat Pro)

Du kan skapa flera PDF-filer av flera originalfiler, även filer som stöder olika format, i en och samma åtgärd. Den här metoden passar bra när du måste konvertera flera filer till PDF.

Obs! När du använder den här metoden tillämpar Acrobat de senast använda konverteringsinställningarna utan att ge tillgång till dessa inställningar. Om du vill ändra konverteringsinställningarna bör du göra det innan du börjar använda den här metoden.

 1. I Acrobat väljer du Skapa från det globala fältet.

  Skapa en PDF-fil

 2. Verktyget Skapa en PDF-fil öppnas. I den vänstra listen väljer du Flera filer Skapa flera PDF-filer och väljer sedan Nästa.

  Skapa flera PDF-filer

 3. Välj Lägg till filer > Lägg till filer eller Lägg till mappar och markera sedan filerna eller mapparna.

  Dialogrutan Skapa flera PDF-filer
  Välj Lägg till filer i dialogrutan och välj sedan de filer som du vill konvertera till PDF-fil.

 4. Välj OK. Dialogrutan Utdataalternativ visas.

 5. I dialogrutan Utdataalternativ, ange din målmapp och dina preferenser för filnamn och välj sedan OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online