Skapa PDF-filer med Acrobat


Det finns olika sätt att skapa en PDF-fil med Acrobat. Generera en PDF-fil snabbt med hjälp av menykommandon, genom att dra och släppa filer på programikonen för Acrobat eller genom att konvertera urklippsdata.

Konvertera en fil till PDF-format med menykommandon i Acrobat

 1. Välj Skapa > PDF från fil på Arkiv-menyn i Acrobat.

 2. Välj den fil som du vill konvertera i dialogrutan Öppna. Du kan bläddra bland alla filtyper eller välja en viss filtyp i listrutan Filtyp.

  Alla Microsoft Word-dokument i den markerade mappen visas i Acrobat
  Alla Microsoft Word-dokument i den markerade mappen visas i Acrobat.

 3. Du kan också klicka på Inställningar för att ändra konverteringsalternativen om du konverterar en bildfil till PDF. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken filtyp du har valt.

  Obs! Knappen Inställningar är inte tillgänglig om du väljer Alla filer som filtyp eller om det inte finns några konverteringsinställningar tillgängliga för den valda filtypen. (Knappen Inställningar är till exempel inte tillgänglig för Microsoft Word- och Microsoft Excel-filer.)

 4. Klicka på Öppna för att konvertera filen till en PDF-fil.

  Beroende på vilken typ av fil som konverteras så öppnas antingen redigeringsprogrammet automatiskt eller så visas en förloppsdialogruta. Om filens format inte stöds visas ett meddelande om att filen inte kan konverteras till PDF.

 5. När den nya PDF-filen öppnas väljer du Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som. Ange sedan ett namn och en plats för PDF-filen.

Obs! Vid namngivning av en PDF-fil som är avsedd för elektronisk distribution bör du begränsa filnamnet till åtta tecken (utan blanksteg) och ange filnamnstillägget .pdf. Denna åtgärd gör att e-postprogram och nätverksservrar inte kortar av filnamnet och att PDF-filen går att öppna som förväntat.

Dra och släppa för att skapa PDF-filer

Den här metoden är bäst för små och enkla filer, t.ex. små bildfiler eller filer som bara innehåller text, när balansen mellan filstorlek och kvalitet inte är så viktig. Du kan använda den här metoden med många andra filtyper, men du kan inte ändra några konverteringsinställningar under tiden.

 1. Markera ikonerna för en eller flera filer i Utforskaren i Windows eller i Finder på Mac OS.

 2. Dra filikonerna till Acrobat-programikonen. Eller (endast Windows) dra filerna till det öppna Acrobat-fönstret.

  Om ett meddelande visas som anger att filen inte gick att öppna i Acrobat, är filen av en typ som inte går att konvertera till en PDF genom att dra och släppa. Använd i så fall en av de andra konverteringsmetoderna för den filen.

  Obs! Du kan också konvertera PostScript- och EPS-filer till PDF-filer genom att dra dem till Acrobat-fönstret eller Acrobat-programikonen.

 3. Spara PDF-filen.

  Obs! (Endast Windows) Du kan även högerklicka på en fil i Utforskaren i Windows och sedan välja Konvertera till Adobe PDF.

Konvertera urklippsinnehåll till PDF

Du kan skapa PDF-filer från text och bilder som du kopierar från program på Mac OS eller Windows.

 1. Fånga innehåll i Urklipp:
  • Använd kopieringskommandot i programmen.
  • Tryck på tangenten PrintScreen (Windows).
  • Använd verktyget Ta ögonblicksbild (Program > Verktyg > Ta ögonblicksbild) och välj Redigera > Kopiera för att kopiera bilden till Urklipp. (Mac OS)
  • I en PDF-fil kan du markera objekt med verktyget Redigera objekt (Verktyg > Tryckproduktion > Redigera objekt) och sedan kopiera de markerade objekten.
 2. Välj Arkiv > Skapa > PDF från Urklipp i Acrobat. Du kan också välja Verktyg > Skapa PDF > Urklipp > Skapa.

  Obs! Kommandot PDF från Urklipp visas bara när innehåll har kopierats till Urklipp. Om Urklipp är tomt inaktiveras kommandot.

Skapa ett tomt PDF-dokument

Du kan skapa ett tomt PDF-dokument, i stället för att börja med en fil, en urklippsbild eller en skanning.

Den här processen kan vara användbar när du vill skapa PDF-dokument med en sida. För längre och mer komplicerade, eller starkt formaterade dokument är det bättre att skapa källdokumentet i ett redigeringsprogram med mer layout- och formateringsfunktioner, t ex Adobe InDesign eller Microsoft Word.

 1. Gör något av följande i Adobe Acrobat:

  • Gå till Arkiv > Skapa > Tom sida.
  Skapa ett tomt PDF-dokument från arkivmenyn

  • Välj Verktyg > Skapa PDF > Tom sida > Skapa.
  Skapa ett tomt PDF-dokument från Verktyg > Skapa PDF

  Ett nytt tomt PDF-dokument har skapats.

Obs! Om du vill lägga till en tom sida i en befintlig PDF-fil öppnar du filen och väljer Verktyg > Ordna sidor > Infoga > Tom sida.

Skapa flera PDF-filer av flera filer (Acrobat Pro)

Du kan skapa flera PDF-filer av flera originalfiler, även filer som stöder olika format, i en och samma åtgärd. Den här metoden passar bra när du måste konvertera flera filer till PDF.

Obs! När du använder den här metoden tillämpar Acrobat de senast använda konverteringsinställningarna utan att ge tillgång till dessa inställningar. Om du vill ändra konverteringsinställningarna bör du göra det innan du börjar använda den här metoden.

 1. Välj Arkiv > Skapa > Skapa flera PDF-filer.

 2. Välj Lägg till filer > Lägg till filer eller Lägg till mappar och markera sedan filerna eller mapparna.

  Dialogrutan Skapa flera PDF-filer
  Klicka på Lägg till filer i dialogrutan och välj sedan de filer som du vill konvertera till PDF.

 3. Klicka på OK. Dialogrutan Utdataalternativ visas.

 4. Ange inställningar för målmapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto