Acrobat Distiller-översikt

I Acrobat Distiller kan du välja inställningar som används för att konvertera dokument till PDF-filer, skyddsalternativ och teckensnittsinformation. Du kan även använda Acrobat Distiller-fönstret för att övervaka jobb som väntar på PDF-konvertering.

Acrobat Distiller-fönstret
Huvudfönstret Acrobat Distiller (Windows)

A. Menyer B. Adobe PDF-inställningsfiler C. Filer i jobbkö D. Misslyckade jobb E. Snabbmeny F. Statusfönster 

Obs!

Om du vill konvertera PostScript-filer automatiskt i Acrobat Pro ställer du in en bevakad mapp i Distiller.

Starta Acrobat Distiller (Windows) genom att välja Alla program > Adobe Acrobat Distiller DC.

Hantera konverteringskön

I Distiller kan du placera PostScript-filer som du skapar i redigeringsprogram i kö och sedan övervaka dem under PDF-konverteringen.

Placera en PostScript-fil i kö

 1. I Distiller väljer du en Adobe PDF-inställningsfil på snabbmenyn Standardinställningar.
 2. (Valfritt) Välj Inställningar > Dokumentskydd och välj sedan en krypteringsnivå.
 3. Öppna PostScript-filen och starta konverteringen på något av följande sätt:
  • Välj Arkiv > Öppna och markera sedan PostScript-filen och klicka på Öppna.

  • Dra en eller flera PostScript-filer från skrivbordet till Acrobat Distiller-fönstret.

Obs!

Klicka på Paus innan du utför steg 3 om du vill granska kön innan Distiller börjar konvertera filerna.

Ändra kön under bearbetningen

Gör något av följande:

 • Klicka på Paus om du vill stoppa bearbetningen av det aktuella jobbet tillfälligt.
 • Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta att bearbeta det aktuella jobbet.
 • Klicka på Avbryt jobb om du vill ta bort filer från kön. Avbryt jobb tar bort alla filer från kön som ännu inte slutförts. Eller (endast Windows) markera och högerklicka på enskilda filer i jobbkön och välj sedan Avbryt jobb för att bara ta bort de markerade filerna.
 • (Endast Windows) Om du vill öppna mappen med de markerade filerna högerklickar du på jobbkön och väljer Utforska.
 • (Endast Windows) Högerklicka på jobbkön och välj sedan Visa om du vill öppna den markerade PDF-filen i Acrobat, i en webbläsare eller i Reader. Eller dubbelklicka på PDF-filen för att öppna den i Acrobat.

Spara en historik över jobbkön (Windows)

 1. Högerklicka på jobbkön och välj sedan Spara lista.

Distiller sparar och öppnar historiken som en PDF.

Rensa kön

Tar bort alla pausade och konverterade filer från listan:

 • (Windows) Högerklicka på jobbkön och välj Rensa Tidigare.
 • (Mac OS) Klicka på knappen Töm lista ovanför kön.

Distiller-inställningar

Distiller-inställningarna styr de globala Distiller-inställningarna. Om du vill ange inställningar för Distiller väljer du Arkiv > Inställningar (Windows) eller Distiller > Inställningar (Mac OS).

Varna när bevakade mappar är otillgängliga (Acrobat Pro)

Visar ett meddelande om en bevakad mapp inte är tillgänglig eller inte går att hitta.

(Windows) Meddela när mappen TEMP i Windows nästan är full

Varnar när det tillgängliga hårddiskutrymmet är mindre än 1 MB. Hårddiskutrymmet som krävs är ofta dubbelt så mycket som storleken på PostScript-filen som bearbetas.

Fråga efter PDF-filens destination

Här kan du ange namn och plats för filer när du drar och släpper eller använder kommandot Skriv ut.

Fråga innan befintlig PDF-fil ersätts

Varnar om du håller på att skriva över en befintlig PDF-fil.

Visa PDF när du använder Distiller

Öppnar automatiskt den konverterade PDF-filen.

Ta bort loggfiler för avklarade jobb

Skapar bara en loggfil (med namnet messages.log) om det finns meddelanden från när PostScript-filen tolkas eller om ett PostScript-fel uppstår. (Loggfiler för misslyckades jobb skapas alltid.)

Riktlinjer för att skapa PostScript-filer

Om du vill finjustera skapandet av PDF-filen med Distiller-parametrar eller pdfmark-operatorer, skapar du först en PostScript-fil och konvertera sedan filen till PDF-format. Mer information om Adobe Acrobat DC SDK finns i Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_se (enbart på engelska).

I redigeringsprogram som Adobe InDesign använder du kommandot Skriv ut med Adobe PDF-skrivaren för att konvertera en fil till PostScript-format. Dialogrutorna Skriv ut är olika i olika program. Instruktioner för hur du skapar en PostScript-fil från ett visst program finns i programmets dokumentation.

Tänk på följande när du skapar PostScript-filer:

 • Använd PostScript Språknivå  3 när du kan, så kan du utnyttja de mest avancerade PostScript-funktionerna.

 • Använd Adobe PDF-skrivaren som PostScript-skrivare.

 • (Windows) Skicka teckensnitten som används i dokumentet.

 • Ge en PostScript-fil samma namn som originaldokumentet, men med filtillägget .ps. (Vissa program använder i stället filnamnstillägget .prn.)

 • Använd färg och egna sidstorlekar som är tillgängliga för Adobe Acrobat Distiller DC PPD-filen. Andra PPD-filer kan ge upphov till olämpliga färger, teckensnitt eller sidstorlekar i PDF-filen.

 • Skicka PostScript-filer som 8-bitars binära data när FTP används för att överföra filer mellan datorer, särskilt om plattformarna är olika. Med den här åtgärden undviker du konvertering av radmatningar till vagnreturer eller tvärtom.

Om bevakade mappar (Acrobat Pro)

Du kan konfigurera Distiller så att programmet letar efter PostScript-filer i så kallade bevakade mappar. Distiller kan övervaka upp till 100 bevakade mappar. När en PostScript-fil påträffas i In-mappen i en bevakad mapp, konverteras filen till PDF-format och sedan flyttas PDF-filen (och vanligtvis även PostScript-filen och eventuell tillhörande loggfil) till Ut-mappen. En bevakad mapp kan ha sina egna Adobe PDF-inställningar och säkerhetsinställningar som gäller för alla filer som bearbetas från den mappen. Dokumentskyddsinställningarna för en bevakad mapp åsidosätter dokumentskyddsinställningarna för Distiller. En PostScript-fil i en bevakad mapp konverteras t.ex. inte om den är skrivskyddad.

(Windows) Inställningarna är unika för varje användare. På ett system som inte är av NTFS-typ kan alla användare i systemet läsa och skriva till de anpassade inställningsfiler som lagras i den här inställningsmappen. På ett NTFS-system kan användarna bara läsa och skriva till de filer som de själva har skapat. Inställningsfiler som har skapats av andra användare är skrivskyddade. (Standardinställningsfilerna som installeras med Adobe Acrobat Distiller DC är skrivskyddade och dolda.)

(Mac OS) Varje användares inställningar för Distiller är vanligtvis inte tillgängliga för andra användare. Om du vill dela en bevakad mapp med andra användare måste författaren till mappen ange lämplig behörighet i mapparna In och Ut. Delning gör att andra användare kan kopiera filer till In-mappen och hämta filer från Ut-mappen. Den som skapade dokumentet måste vara inloggad på datorn och ha Distiller öppet. De andra användarna måste fjärrinlogga för att få tillgång till den interaktiva bevakade mappen och få sina filer bearbetade.

Obs!

Du kan inte konfigurera bevakade mappar som en nätverkstjänst för andra användare. Alla användare som skapar PDF-filer måste ha en Acrobat Pro-licens.

Ställ in bevakade mappar (Acrobat Pro)

 1. I Acrobat Distiller DC väljer du Inställningar > Bevakade mappar.

 2. Klicka på Lägg till mapp och välj målmappen. En In-mapp och en Ut-mapp infogas automatiskt i målmappen. Du kan placera in- och utmapparna var som helst på en diskenhet.
 3. Om du vill definiera säkerhetsalternativ för en mapp väljer du den mappen och klickar sedan på Redigera säkerhet. Återgå till dialogrutan Bevakade mappar genom att klicka på OK.

  Obs!

  En säkerhetsikon bifogas till de mappnamn som du har angett skydd för. Om du vill återställa en mapp till de ursprungliga alternativen som har valts i Distiller-fönstret markerar du mappen och klickar på Radera skyddet.

 4. Ställ in Adobe PDF-konverteringsinställningar för mapparna så här:
  • Om du vill redigera Adobe PDF-inställningarna som ska användas för en mapp väljer du den mappen och klickar på Redigera inställningar. Redigera sedan Adobe PDF-inställningarna. Klicka på OK för att spara den i den bevakade mappen som mapp.joboptions.

  • Om du vill använda en annan uppsättning Adobe PDF-inställningar väljer du mappen och klickar på Hämta inställningar. Använd inställningar som du har definierat, namngett och sparat och klicka sedan på OK.

 5. Ange alternativ för bearbetning av filer:
  • Ange i sekunder hur ofta mapparna ska kontrolleras. Du kan ange upp till 9999. (120 motsvarar t.ex. 2 minuter, medan 9999 motsvarar omkring 2-3/4 timme.)

  • Välj vad du vill göra med en PostScript-fil när den har bearbetats. Filen kan flyttas till utmappen tillsammans med PDF-filen eller tas bort. Eventuella loggfiler kopieras automatiskt till utmappen.

  • Om du vill ta bort PDF-filer efter en viss tid, anger du antalet dagar (upp till 999). Det här alternativet tar också bort PostScript- och loggfiler om du har valt att ta bort dem.

 6. Om du vill ta bort en mapp markerar du mappen och klickar sedan på Ta bort mapp. Se till att Distiller har bearbetat alla filer i mappen innan du tar bort den.

  Obs!

  När du tar bort en bevakad mapp tas inte in- och utmapparna, deras innehåll eller filen folder.joboptions bort. Du kan ta bort dessa manuellt när du själv vill.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy