Användarhandbok Avbryt

Avancerade PDF-utskriftsinställningar

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Avancerade skrivarinställningar

Om de vanliga skrivarinställningarna inte ger det resultat du har förväntat dig, kan du behöva ange alternativ i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Om det du har skrivit ut inte motsvarar dokumentets utseende på skärmen kan du behöva skriva ut dokumentet som en bild (enbart på PostScript-skrivare). Eller om ett PDF-dokument använder teckensnitt som inte är inbäddade, måste du hämta dessa teckensnitt till skrivaren när du skriver ut dokumentet.

Med andra avancerade skrivarinställningar i Acrobat Pro kan du lägga till skrivarmärken på utskrifterna och ange hur färger ska hanteras.

Ange avancerade utskriftsalternativ (Acrobat Standard)

Dialogrutan Avancerade skrivarinställningar är tillgänglig för PostScript-skrivare och andra skrivare.

 1. Klicka på Avancerat i dialogrutan Skriv ut.

  Obs!

  Markera det alternativ som du vill veta mer om. En beskrivning visas längst ned i dialogrutan.

 2. Ange alternativ och klicka på OK.

  Obs!

  I Acrobat anges automatiskt PostScript-nivån utifrån den valda skrivaren.

Ange avancerade utskriftsalternativ (Acrobat Pro)

Skrivarinställningarna sparas tills du ändrar dem. När du ändrar ett alternativ uppdateras inställningsvärdet automatiskt från standardinställningarna i Acrobat till Anpassade, och de nya inställningarna bevaras. Du kan även spara anpassade inställningar under ett unikt namn.

 1. Klicka på Avancerat i dialogrutan Skriv ut.

 2. Om det finns en anpassad skrivarinställningsfil med de inställningar som du vill använda väljer du den på menyn Inställningar. I annat fall använder du standardinställningarna för Acrobat.

  Obs!

  Markera det alternativ som du vill veta mer om. En beskrivning visas längst ned i dialogrutan.

 3. Om normal utskrift inte ger det önskade resultatet kan du välja Skriv ut som bild och välja en upplösning i nedrullningslistan.

 4. Välj någon av panelerna till vänster i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar och ange sedan alternativ för antingen oseparerad eller separerad utskrift.
  Obs!

  Vissa alternativ i den allmänna utskriftsdialogrutan påverkar inställningarna i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Om du t ex markerar alternativet Skriv ut färg som svart (Windows) påverkas färginställningarna i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.

  Obs!

  I Acrobat anges automatiskt PostScript-nivån utifrån den valda skrivaren.

 5. Du sparar inställningarna under ett unikt namn genom att klicka på Spara som, ange ett filnamn och sedan klicka på OK.

 6. Klicka på OK när du vill godta inställningarna och återvända till dialogrutan Skriv ut.

PostScript-alternativ

Använd panelen PostScript-alternativ i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar för en bestämd PostScript-skrivare. Dessa alternativ innehåller även alternativ för hur skrivarteckensnitt som inte är inbyggda ska hanteras och om asiatiska teckensnitt ska hämtas. Om en PDF-fil dessutom innehåller enhetsberoende inställningar, som raster och överföringsfunktioner, kan dessa inställningar skickas med i PostScript-utdata för att åsidosätta standardinställningarna i skrivaren. Om du vill använda de här alternativen måste datorn vara ansluten till en PostScript-skrivare eller ha en installerad PostScript-drivrutin där en PPD-fil har valts.

Regler för teckensnitt och resurser

Specificerar hur teckensnitt och resurser i dokumentet ska skickas till en skrivare när dessa teckensnitt och resurser inte finns i skrivaren.

Skicka vid start

Hämtar alla teckensnitt och resurser när utskriftsjobbet påbörjas. Teckensnitten och resurserna finns kvar i skrivaren tills jobbet är klart. Det här alternativet är det snabbaste, men kräver mest skrivarminne.

Skicka efter intervall

Hämtar teckensnitt och resurser innan den första sidan där de används skrivs ut och därefter ignoreras de när de inte längre behövs. Det här alternativet kräver mindre skrivarminne. Om en PostScript-processor däremot sorterar om sidorna senare i arbetsflödet kan hämtningen av teckensnitt bli felaktig, vilket kan leda till att teckensnitt saknas. Det här alternativet fungerar inte med alla skrivare.

Skicka för varje sida

Hämtar alla teckensnitt och resurser för en viss sida innan sidan skrivs ut och därefter ignoreras teckensnitten när sidan har skrivits ut. Det här alternativet kräver minst skrivarminne.

Utskriftsmetod (Acrobat Pro)

Anger PostScript-nivå för sidorna. Välj den PostScript-nivå som passar skrivaren.

Språk (Acrobat Pro)

Anger PostScript-nivå för sidorna. Välj den PostScript-nivå som passar skrivaren.

Ladda ned asiatiska teckensnitt

Skriver ut dokument med asiatiska teckensnitt som inte har installerats på skrivaren eller bäddats in i PDF-dokumentet. De asiatiska teckensnitten måste finnas på datorn.

Skapa underfärgsborttagning/svartfärgsgenerering (Acrobat Pro)

Svartfärgsgenerering beräknar mängden svart färg som ska användas för att återge en viss färg. Underfärgsborttagning minskar komponenterna cyan, magenta och gult för att kompensera för det svarta som har lagts till genom svartfärgsgenereringen. Eftersom underfärgsborttagning använder mindre tryckfärg används metoden för tidningspapper och obestruket material.

Skapa halvtonsraster (Acrobat Pro)

Låter dig skapa inkluderade raster i stället för att använda raster i utdataenheten. Rasterinformationen består av punkter som kontrollerar hur mycket bläck som används av rasterenheterna på en bestämd plats på papperet. Genom att variera punktstorleken och densiteten skapar du en illusion av varierande gråtoner eller kontinuerliga färgtoner. För CMYK-bilder används fyra halvtonsraster: ett för varje bläck som används i utskriftsprocessen.

Skapa överföringsfunktioner (Acrobat Pro)

Skapar inkluderade överföringsfunktioner. Överföringsfunktioner som i allmänhet används för att kompensera för den punktförstoring eller punktförminskning som uppstår när en bild överförs till film. Punktförstoring uppstår när tryckfärgskpunkter som bildar en utskriftsbild är större (t.ex. pga spridning på papper) än i rasterskärmen. Punktförminskning uppstår när tryckfärgspunkterna är mindre. Med det här alternativet tillämpas överföringsfunktionen på filen när den skrivs ut.

Skapa avvikelse (Acrobat Pro)

låter dig använda PDF-filens avvikelsevärde om PDF-filen redan har avvikelseinställningar. Om PDF-filen saknar avvikelseinställningar styr Acrobat dem för PostScript-utskriften. Avvikelsevärdena sätter en gräns för hur mycket Acrobat kan approximera en kurva.

Skapa PS-formulärobjekt (Acrobat Pro)

Skapar PostScript-formulärobjekt för Form XObjects i PDF-dokumentet. Om du väljer det här alternativet minskar den totala storleken på utskriftsjobbet, men mer skrivarminne kan komma att användas. Ett XObject-formulär är en behållare för grafiska objekt (t.ex. sökvägsobjekt, textobjekt och samplade bilder) i PDF-filen. Form XObjects skapar en enda beskrivning för komplexa objekt som kan visas många gånger i ett enstaka dokument, t ex bakgrundsbilder eller företagslogotyper.

Korrigering av bakgrundsfärg

Motverkar utskriftsproblem som röda rutor över bilder och sidor som skrivs ut spegelvända eller upp och ned. Dessa problem kan uppstå när Acrobat eller Reader inte kan använda färgkonverteringstabellerna (CRD) på vissa PostScript-skrivare.

Använd alltid värdkollationering (Acrobat Pro)

Specificerar om du vill att Acrobat alltid ska använda värdkollationering utan att kontrollera skrivardrivrutinen. Acrobat använder skrivarkollationering som standard. Skrivarkollationering skickar utskriftsjobben separat till skrivaren och låter skrivaren beräkna hur sidorna ska sorteras. Om du t.ex. skickar ut två kopior av en tvåsidig utskrift tar skrivaren emot två jobb om två sidor vardera. Värdkollationering innebär att sorteringen av sidorna beräknas i Acrobat, som sedan skickar vidare jobbet till skrivaren. Om du t.ex. skickar ut två kopior av en tvåsidig utskrift tar skrivaren emot ett omsorterat jobb om fyra sidor.

Skriv ut som bild

Skriver ut sidorna som bitmappsbilder. Välj det här alternativet om vanlig utskrift inte ger det önskade resultatet, och ange en upplösning. Alternativet är bara tillgängligt för PostScript-skrivare.

Hämta asiatiska tecken till en skrivare

Markera alternativet Ladda ned asiatiska teckensnitt i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar om du vill skriva ut ett PDF-dokument med asiatiska teckensnitt som inte är installerade på skrivaren och inte inkluderade i dokumentet. Inkluderade teckensnitt laddas ned oavsett om det här alternativet är markerat eller inte. Du kan använda det här alternativet med en skrivare av typen PostScript Level 2 eller senare. Om du vill göra asiatiska teckensnitt tillgängliga för nedladdning till en skrivare, kontrollerar du att du har laddat ned teckensnitten till datorn genom att köra en anpassad eller fullständig installation av Acrobat.

Om Ladda ned asiatiska teckensnitt inte är markerat skrivs PDF-dokumentet endast ut korrekt om teckensnitten som behövs är installerade på skrivaren. Om skrivaren har liknande teckensnitt används de som ersättning. Om det inte finns några passande teckensnitt på skrivaren används Courier.

Om du inte får önskat resultat med Ladda ned asiatiska teckensnitt kan du skriva ut PDF-dokumentet som en bitmappsbild. Skriva ut det kan ta längre tid att skriva ut som en bild än att använda ersatta skrivarteckensnitt.

Obs!

Vissa teckensnitt kan inte laddas ned till en skrivare. Det beror på att teckensnittet är en bitmapp eller att inkludering av teckensnitt är begränsat i dokumentet. I så fall används ett ersättningsteckensnitt för utskrift, vilket innebär att de utskrivna sidorna kanske inte ser likadana ut som sidorna på skärmen.

Utdataalternativ (Acrobat Pro)

Använd panelen Utdata i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar när du vill ange utdataalternativ.

Färg

Presenterar alternativ för separerat och oseparerat. Andra alternativ blir tillgängliga i utdatapanelen utifrån de val du gör på den här menyn. Mer information om färgkompositioner och separationer finns i Skriva ut i färg.

Vänd

Anger sidorientering på mediet. Vänd vågrätt för dokument med felvänd text och vänd lodrätt för att ändra vertikal orientering. Det här alternativet är enbart aktiverat för separationer och inaktiverat för sammansatta dokument.

Negativ

Välj det här alternativet om du vill skriva ut dokumentet med inverterade färger. Svart visas t.ex. som vitt på den resulterande utskriften. Det här alternativet är enbart aktiverat för separationer och inaktiverat för sammansatta dokument.

Rastrening

Specificerar olika kombinationer av rader per tum (lpi) och punkter per tum (dpi).

Svällning

Anger om svällning är inaktiverat. Hantera svällningsförinställningar genom att klicka på Inställningar för svällning.

Förinställning för genomskinlighetsförenkling

Förenklar genomskinliga objekt enligt den förinställning du har valt.

Simulera övertryck

Simulerar effekterna av att övertrycka dekorfärger i oseparerade utdata och konvertera dekorfärgerna till processfärger för utskrift. Dokumentet förblir oförändrat. Det här alternativet är användbart för utskriftsenheter som inte stöder övertryck, och det är bara tillgängligt om du väljer Oseparerat på färgmenyn. Om du har tänkt använda en fil för separationer på en RIP (Raster Image Processor) eller för slutlig utskrift, ska du inte välja det här alternativet.

Obs!

När du skriver ut på en skrivare som stöder övertryckning ska det här alternativet inte vara markerat för att skrivarens inbyggda övertryckningsfunktioner används.

Använd högsta möjliga bildupplösning för JPEG2000

Det här alternativet styr hur information om upplösning används, om sådan finns, för att skapa PostScript. När du väljer det här alternativet används uppgiften om högsta möjliga upplösning i bilden. Om du inte väljer alternativet används samma upplösningsdata som i inställningarna för upplösning i panelen Genomskinlighetsförenkling.

Tryckfärgshanteraren

Styr hur tryckfärgerna hanteras när det aktuella PDF-dokumentet är öppet. Läs mer i Översikt över tryckfärgshanteraren.

Ange rasterfrekvens (Acrobat Pro)

Vid tryckning på tryckeri simuleras kontinuerliga toner med punkter (så kallade rasterpunkter) som trycks i rader (så kallade linjer eller linjeraster). Linjerna trycks i olika vinklar som gör dem mindre iögonfallande. I rastreringsmenyn under Utdata i dialogrutan Skriv ut visas de rekommenderade inställningarna för linjeraster i lpi (line per inch) och upplösning i dpi (dots per inch), beroende på aktuell PPD. När du väljer färg i färglistan ändras värdena i rutorna Täthet och Vinkel, så att de visar rastertäthet och -vinkel för den färgen.

Med hög rastertäthet (t.ex. 150 lpi) placeras punkterna som utgör bilden nära ihop, och ger en högkvalitativ bild när bilden trycks. Med låg rastertäthet (60 lpi till 85 lpi) placeras punkterna glesare och ger en grövre bild. Punkternas storlek bestäms också av linjerastret. För ett tätt linjeraster används små punkter och för ett glesare linjeraster används större punkter. Den viktigaste faktorn vid val av rastertäthet är vilken tryckpress som ska användas. Fråga leverantören vilket linjeraster deras tryckpressar klarar, och ställ in rastertätheten därefter.

Linjeraster i Acrobat
Linjeraster

A. 65 lpi: Grov rastrering för nyhetsbrev och vanliga reklamblad B. 85 lpi: Normal rastrering för tidningar C. 133 lpi: Hög rastertäthet för veckotidningar i fyrfärgstryck D. 177 lpi: Mycket fint raster för tryck av årsrapporter och bilder i konstböcker 

De PPD-filer som används för fotosättare med hög upplösning ger större möjligheter för val av rastertäthet i kombination med olika upplösningar för fotosättaren. PPD-filer för tryck med låg upplösning har i allmänhet endast ett fåtal val för linjeraster – vanligen grövre raster mellan 53 lpi och 85 lpi. Grövre raster ger dock bättre resultat på skrivare med lägre upplösning. Om du använder ett finare raster på till exempel 100 lpi, minskar faktiskt bildens kvalitet när du använder en skrivare med låg upplösning för den slutliga utskriften.

Följ de här stegen för att ange rasterfrekvens:

 1. Gör något av följande på panelen Utdata i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar:
  • Om du vill välja en av de förinställda kombinationerna av rastertäthet och skrivarupplösning väljer du ett alternativ på Rastrering-menyn.

  • Om du vill ange en egen rastertäthet väljer du den plåt som ska anpassas i tryckfärgslistan och anger sedan lpi-värdet i textrutan Täthet och ett vinkelvärde i textrutan Vinkel.

  Obs!

  Innan du skapar egna halvtonsraster bör du höra efter med utskriftsleverantören vilka frekvenser och vinklar du bör använda. Tänk även på att standardvärden för frekvens och vinkel kan åsidosättas i vissa utdataenheter.

Ange emulsion och bildexponering (Acrobat Pro)

Beroende på vilken typ av tryckpress som används och hur informationen överförs från filmen till tryckplåtarna kan du behöva ge leverantören tillgång till filmnegativ eller -positiv, antingen med emulsionssidan upp eller ned. Emulsion syftar på det ljuskänsliga skiktet på filmen eller papperet. Oftast används negativ film i USA och positiv film i Europa och Japan. Kontrollera med din leverantör vilket alternativ de föredrar.

För att avgöra vilken sida emulsionen sitter på (sidan utan emulsion kallas också bas), kan du titta på filmen under starkt ljus. Den ena sidan är blankare än den andra. Den matta sidan är emulsionssidan och den blanka sidan är bassidan.

Emulsionsalternativ i Acrobat
Emulsionsalternativ

A. Positiv bild B. Negativ C. Negativ med emulsionssidan ned 

Obs!

Inställningarna för emulsion och bildexponering i dialogrutan Skriv ut åsidosätter andra inställningar för skrivaren om det uppstår konflikt. Ange alltid utskriftsinställlningar i dialogrutan Skriv ut.

Följ de här stegen för att ange emulsion och exponering:

 1. Välj Utdata till vänster i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.

 2. Välj Separationer under Färg.

 3. Välj något av följande alternativ under Vänd:

  Inget

  Gör inga ändringar av den skrivbara ytans orientering. Text som finns i bilden går att läsa (d.v.s. ”läses rätt”) när det ljuskänsliga lagret är vänt mot dig. Det här är standardinställningen.

  Vågrätt

  Speglar bildområdet längs med en lodrät axel så att det ”läses fel”.

  Lodrätt

  Speglar bildområdet längs med en vågrät axel så att det hamnar upp och ned.

  Vågrät och lodrät

  Speglar bildområdet längs med både den vågräta och den lodräta axeln så att det ”läses fel”. Texten går att läsa när det ljuskänsliga lagret är vänt bort från dig. Bilder som skrivs ut på film skrivs ofta ut vågrätt och lodrätt.

 4. Markera Negativ för negativ film och avmarkera alternativet för positiv film.
  Obs!

  Alternativet Negativ är också tillgängligt om du väljer In-RIP-separationer på menyn Färg.

Inkludera märken och utfall (Acrobat Pro)

Du kan placera skrivarmärken på sidan för att indikera gränserna för de dokumentrutor som stöds i Adobe PDF, t ex TrimBox och BleedBox. Dessa märken läggs inte till i sidans innehåll. De inkluderas dock i PostScript-utdata.

Alternativen på panelen Märken och utfall är ej tillgängliga under följande förhållanden:

 • PDF-filen innehåller skrivarmärken som har lagts till med en annan Acrobat-funktion, verktyget Lägg till skrivarmärken.

 • Alla CropBox, BleedBox och TrimBox är lika stora. Beskärningsrutan definieras i dialogrutan Beskärningsruta (välj Verktyg > Tryckproduktion > Ställ in sidrutor). Om bilden innehåller ett utfall, måste du se till att beskärningsrutan är tillräckligt stor för att rymma utfallsområdet och andra skrivarmärken.

Skrivarmärken i Acrobat
Skrivarmärken

A. Ytmärken B. Registreringsmärken C. Sidinformation D. Färgremsor E. Utfallsmärken 

 1. Välj Märken och utfall till vänster i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.

 2. Välj skrivarmärken. Märkena visas i förhandsgranskningen till vänster i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.

Alternativ för märken och utfall

Alla märken

Med det här alternativet skapar du alla skrivarmärken på en gång.

Format

Definierar utseendet på märkena. Du kan välja InDesign-märken eller märken från andra program enligt listan.

Linjevikt

Bestämmer linjebredden för yt-, utfalls- och registreringsmärken.

Ytmärken

Det här alternativet placerar ett märke i varje hörn av ytområdet för att ange gränserna för en PDF-TrimBox.

Utfallsmärken

Det här alternativet placerar ett märke i varje hörn av utfallsrutan för att ange gränserna för en PDF-BleedBox. En BleedBox definierar hur stort område utanför den definierade sidstorleken som behövs för bilden.

Registreringsmärken

Det här alternativet placerar märken utanför beskärningsområdet för justering av de olika separationerna i ett färgdokument.

Färgremsor

Det här alternativet lägger till en liten färgruta för varje gråtons- och processfärg. Dekorfärger som har konverterats till processfärger representeras av processfärger. Tryckeriet använder dessa märken för att justera bläckdensiteten i tryckpressen.

Sidinformation

Det här alternativet placerar sidinformation utanför sidans beskärningsområde. Sidinformationen innefattar filnamn, sidnummer, aktuellt datum och aktuell tid samt namn på färgseparationen.

Färghanteringsalternativen (Acrobat Pro)

Använd panelen Färghantering i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar för att göra inställningar för färgutskrifter. Mer information om att skriva ut i färg finns i Skriva ut i färg.

Färghantering

Avgör om hantering av färg kommer att användas och i så fall om den sker i programmet eller skrivarenheten.

Acrobat färghantering

Gör det möjligt för dig att välja en ICC-profil som beskriver målenheten för utdata.

Färghantering för skrivare

Skickar dokumentets färgdata tillsammans med dokumentprofilen direkt till skrivaren som sedan konverterar dokumentet till skrivarens färgrymd. Det exakta resultatet av färgkonverteringen kan variera beroende på vilken skrivare som används.

Samma som källan (ingen färghantering)

Ignorerar all färghanteringsinformation och aktuella enhetsfärger skickas till skrivaren.

Färgprofil

Fastställer vilken profil som används för att hantera färg vid utskrift.

Utdatafärg

Visar utdatafärg baserat på inställningarna på panelen Utdata i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.

Behandla gråtoner som enbart K-gråtoner

Välj det här alternativet om du vill se till att alla grafiska gråskale- och RGB-objekt för vilka R, G, B har lika värden, skrivs ut enbart med svart (K) när du aktiverar färghantering och specificerar en CMYK-profil för utskrift på en PostScript-skrivare

Bibehåll svart

Anger att helt K-baserade CMYK-färger bevaras som K-baserade i CMYK till CMYK-konverteringar som kan inträffa när du aktiverar färghantering och specificerar en CMYK-profil för utskrift på en PostScript-skrivare.

Bevara CMYK-primära

Anger att rena primärbaserade (enbart C, enbart M, enbart Y eller enbart K) CMYK-färger bevaras i CMYK till CMYK-konverteringar som kan inträffa när du aktiverar färghantering och specificerar en CMYK-profil för utskrift på en PostScript-skrivare.

Använd inställningar för förhandsgranska utdata

Simulerar den utskriftsrymd som har angetts av den enhet som har identifierats i listrutan Simuleringsprofil i dialogrutan Förhandsgranska utdata. (Välj Verktyg > Tryckproduktion > Förhandsgranska utdata.) Med det här alternativet kan du simulera utseendet på en enhet på en annan enhet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto