Du kan justera det synliga sidområdet med verktyget Beskär sidor och dialogrutan Ställ in sidrutor. Genom att beskära kan du skapa en enhetlig PDF-fil trots att sidorna är olika stora.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner om Acrobat DC. Om du använder Acrobat Reader DC läser du Vad kan jag göra med Adobe Reader? Om du använder Acrobat XI läser du Hjälp för Acrobat XI.

Beskära en sida med beskärningsverktyget

Obs!

Beskärning minskar inte filstorleken, eftersom informationen bara döljs och inte tas bort.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Klicka på verktyget Beskär sidor i det sekundära verktygsfältet.

 3. Dra en rektangel på den sida som du vill beskära. Dra vid behov i beskärningsrektangelns hörnhandtag tills sidan är i önskad storlek.
 4. Dubbelklicka i beskärningsrektangeln.

  Dialogrutan Ställ in sidrutor öppnas och där visas beskärningsrektangelns marginalvärden och den sida som ska beskäras. Du kan åsidosätta det beskärningsområde som du har definierat och göra nya markeringar i dialogrutan innan du klickar på OK.

 5. Ange sidområdet eller klicka på Alla under Sidintervall om du vill använda dessa inställningar för ytterligare sidor.

 6. Klicka på OK för att beskära sidan eller sidorna.

Alternativen för Marginalreglage i dialogrutan Ställ in sidrutor

Dialogrutan Ställ in sidrutor innehåller alternativ för att beskära sidor. Alternativen i Marginalreglage är följande:

Visa alla rutor (Acrobat Pro DC)

Visar den svarta, röda, gröna och blå rektangeln som indikerar CropBox, ArtBox, TrimBox och BleedBox i förhandsgranskningen. När två (eller fler) marginaler sammanfaller visas bara en färgad linje.

CropBox

Definierar innehållsgränsen på en sida när den visas eller skrivs ut.

ArtBox (Acrobat Pro DC)

Anger sidans innehåll, inklusive tomt utrymme.

TrimBox (Acrobat Pro DC)

Anger de slutliga måtten på sidan efter trimning.

BleedBox (Acrobat Pro DC)

Definierar urklippsbanan när sidan skrivs ut professionellt så att papperet kan beskäras och vikas. Utskriftsmärken kan ligga utanför utfallsområdet.

Begränsa proportioner

Låser beskärningsproportionerna så att alla marginaler får samma avstånd.

Ta bort vitt marginalutrymme

Beskär sidan efter bildgränsen. Det här alternativet är användbart om du beskär kanterna på presentationsbilder som sparas som PDF-filer.

Ställ in på noll

Återställer beskärningsmarginalerna till noll.

Återställ markering

Återställer beskärningsmarginalen som markerades med verktyget Beskär sidor.

Ta bort vitt marginalutrymme

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion.

  Verktygen för tryckproduktion visas på den högra panelen.

 2. Klicka på Ställ in sidrutor.

  Dialogrutan Ställ in sidrutor visas.

 3. Markera kryssrutan Ta bort vitt marginalutrymme under Marginalreglage.

 4. Ange sidområdet eller klicka på Alla under Sidintervall om du vill ta bort vita marginaler för ytterligare sidor.

Ångra beskärning

Att beskära en PDF-fil minskar inte filstorleken eftersom informationen bara döljs och inte tas bort. Genom att återställa sidstorleken kan du återställa sidan och dess innehåll till ursprungligt skick.

 1. Öppna dialogrutan Ställ in sidrutor genom att välja Beskär sidor på alternativmenyn  på panelen Sidminiatyrer i navigeringsrutan.

 2. Klicka på knappen Ange som noll för att återställa marginalerna till originalsidans mått.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy