Översikt över att skapa PDF-filer

Konvertera Word till PDF online

Konvertera snabbt Word till PDF online.

Du skapar en PDF genom att konvertera andra dokument och resurser till PDF-format (Portable Document Format). Du kan oftast välja mellan flera olika metoder för att skapa PDF-filer, beroende på vilken typ av fil du börjar med.

Vilket är det bästa sättet att skapa en PDF-fil på?

Du kan skapa PDF-filer från dokument som har skrivits ut på papper, Microsoft Word-dokument, InDesign®-filer och digitala bilder, bara för att ta några exempel. Olika typer av källor har olika verktyg tillgängliga för att utföra PDF-konverteringen. I många program kan du skapa PDF-filer genom att välja Adobe PDF-skrivaren i dialogrutan Skriv ut.

Om en fil är öppen i tillhörande redigeringsprogram (om t.ex. ett kalkylblad är öppet i Microsoft Excel) kan du oftast konvertera filen till en PDF-fil utan att öppna Adobe Acrobat. Om Acrobat redan är öppet behöver du inte använda redigeringsprogrammet för att konvertera filen till en PDF.

Varje PDF är ett exempel på avvägning mellan effektivitet (liten filstorlek) och kvalitet (som upplösning och färg). När balansen mellan dessa är viktig för det du vill göra, vill du antagligen använda en metod som erbjuder olika konverteringsalternativ.

Du kan t ex dra filer till Acrobat-ikonen för att skapa PDF-filer. I det här fallet tillämpar Acrobat de senast använda konverteringsinställningarna utan att ge tillgång till dessa inställningar. Om du vill ha mer kontroll över processen måste du använda en annan metod.

Metoder för att skapa PDF-filer efter filtyp

Använd listorna nedan för att se vilka metoder som är tillgängliga för de olika typerna av filer.

De flesta filer

De här metoderna kan användas för dokument oc bilder i nästan alla filformat.

Menyn Arkiv > Skapa eller Verktyg > Skapa PDF

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

Adobe PDF-skrivare

I dialogrutan Skriv ut i de flesta program.

Dra och släpp

På skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny

På skrivbordet eller i en mapp, genom att högerklicka.

Pappersdokument

Kräver en skanner och en papperskopia av dokumentet.

Menyn Skapa eller Verktyg > Skapa PDF

Genom att välja PDF från skanner. Eller genom att välja PDF från fil för tidigare skannade pappersdokument.

Microsoft Office-dokument

PDFMaker (endast Windows)

I redigeringsprogrammet på verktygsfältet Acrobat PDFMaker och på Adobe PDF-menyn. På menyfliken Acrobat eller Adobe PDF för Microsoft Office 2010 eller senare.

Spara som Adobe PDF (Mac OS)

Välj Arkiv > Skriv ut > PDF > Adobe PDF i det redigeringsprogram du använder.

Adobe PDF-skrivare (endast Windows)

I dialogrutan Skriv ut i redigeringsprogrammet.

Dra och släpp

På skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny (endast Windows)

På skrivbordet eller i en mapp, genom att högerklicka.

E-postmeddelanden

PDFMaker (endast Windows)

Genom att klicka på knapparna i verktygsfältet Acrobat PDFMaker i Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Genom att välja kommandon på menyn Adobe PDF (Outlook) eller på menyn Åtgärder (Lotus Notes).

Adobe PDF-skrivare (endast Windows)

I dialogrutan Skriv ut i e-postprogrammet. Skapar en PDF-fil (inte en PDF-portfölj).

Snabbmeny (Outlook 2010 eller senare)

Genom att högerklicka på en e-postmapp eller markerade meddelanden.

Webbsidor

Menyn Arkiv > Skapa eller Verktyg > Skapa PDF

Genom att välja PDF från webbsida i Acrobat.

PDFMaker (endast Windows)

I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox, eller under redigering i ett webbredigeringsprogram som stöder PDFMaker, t ex Word. I verktygsfältet Acrobat PDFMaker och på menyn Adobe PDF.

Adobe PDF-skrivare (Windows 7)

I dialogrutan Skriv ut i en webbläsare, eller när du redigerar i ett webbredigeringsprogram, t.ex. Word.

Dra och släpp

Genom att dra HTML-filen på skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny (HTML-filer)

Genom att högerklicka på HTML-filen på skrivbordet eller i en mapp.

Innehåll som kopierats till Urklipp

Menyn Arkiv > Skapa

Genom att välja PDF från Urklipp i Acrobat.

AutoCAD-filer (endast Acrobat Pro för Windows)

Menyn Arkiv > Skapa eller Verktyg > Skapa PDF

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

PDFMaker

I verktygsfältet Acrobat PDFMaker och på menyn Adobe PDF i AutoCAD.

Adobe PDF-skrivare

I dialogrutan Skriv ut i AutoCAD.

Dra och släpp

På skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny

På skrivbordet eller i en mapp, genom att högerklicka.

Adobe Photoshop- (PSD), Adobe Illustrator- (AI) och Adobe InDesign-filer (INDD)

Arkiv > Skapa > Skapa PDF från fil eller verktyg > Skapa PDF (en fil)

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

Dra och släpp

Från skrivbordet eller en mapp till Acrobat-fönstret eller -ikonen.

PostScript- och EPS-filer

Dra och släpp

Genom att dra till Acrobat Distiller-ikonen eller till Acrobat Distiller®-fönstret från skrivbordet eller från en mapp.

Dubbelklicka

(Enbart PostScript®-filer) På skrivbordet eller i en mapp.

Kommandot Öppna

På Arkiv-menyn i Acrobat Distiller.

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

Snabbmeny

På skrivbordet eller i en mapp, genom att högerklicka.

3D-filer (Acrobat Pro)

Menyn Arkiv > Skapa eller Verktyg > Skapa PDF

Genom att välja PDF från fil i Acrobat Pro.

Dra och släpp

På skrivbordet eller från en mapp.

Adobe PDF

Välj Adobe Presenter > Publicera i Microsoft PowerPoint.

Väga filstorlek mot kvalitet för PDF-filer

Du kan välja olika inställningar för att din PDF-fil ska uppvisa den bästa balansen mellan filstorlek, upplösning, överensstämmelse med specifika standarder och andra faktorer. Vilka inställningar du väljer beror på vilka mål du har för PDF-filen som du skapar. En PDF som t ex är avsedd för kommersiellt tryck av hög kvalitet kräver andra inställningar än en PDF som bara ska läsas på skärmen och snabbt ska kunna hämtas via Internet.

När du har valt inställningar gäller dessa för PDFMaker, Acrobat och Acrobat Distiller. Vissa inställningar är dock begränsade till speciella sammanhang eller filtyper. PDFMaker-alternativen kan t ex variera för olika typer av Microsoft Office-program.

Smidigast är att välja en av de förinställda konverteringsalternativen som är tillgängliga i Acrobat. Du kan även skapa, definiera, spara och återanvända egna förinställningar som passar dina specifika behov.

När det gäller skannade dokument kan du välja Identifiera färgläge automatiskt eller välja bland flera förinställda skannerinställningar som är optimerade för att skanna dokument i färg eller svartvitt. Du kan ändra dessa förinställningar eller använda dina egna anpassade skanningsinställningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto