Bädda in och ersätta teckensnitt

Ett teckensnitt bäddas bara in om det innehåller en inställning från teckensnittsleverantören som tillåter att det bäddas in. Inbäddning förhindrar att teckensnitt ersätts när läsaren visar eller skriver ut en fil. Du försäkrar dig om att läsaren kommer att se texten med det ursprungliga teckensnittet. När du bäddar in ökas filstorleken mycket lite om inte dokumentet innehåller CID-teckensnitt, som ofta används för asiatiska språk. Du kan bädda in eller ersätta teckensnitt i Acrobat eller när du exporterar ett InDesign-dokument till PDF-format.

Du kan bädda in hela teckensnittet eller bara en deluppsättning av tecknen som används i filen. Om du använder en delmängd försäkrar du dig om att de ursprungliga teckensnitten och deras attribut används vid utskrift genom att skapa ett särskilt teckensnittsnamn. På så vis kan till exempel din version av Adobe Garamond®, inte din tjänsteleverantörs version, användas av tjänstleverantören vid visning och utskrift. Type 1- och TrueType-teckensnitt kan bäddas in om de har inkluderats i PostScript-filen eller om de är tillgängliga på en av teckensnittsplatserna som Distiller övervakar och inte är begränsade från inbäddning.

När ett teckensnitt inte kan bäddas in på grund av teckensnittstillverkarens inställningar, och någon som öppnar eller skriver ut en PDF inte har tillgång till det ursprungliga teckensnittet, används tillfälligt ett Multiple Master-teckensnitt: AdobeSerifMM för ett serif-teckensnitt som saknas och AdobeSansMM för ett sans serif-teckensnitt som saknas.

Ett Multiple Master-teckensnitt kan töjas eller tryckas ihop för att passa. På så sätt bibehålls rad- och sidbrytningar från det ursprungliga dokumentet. Det är emellertid inte alltid som ersättningstecknen till fullo motsvarar formen hos de ursprungliga tecknen. Risken för det ökar om du använder ovanliga tecken, t.ex. ett handskriftsliknande teckensnitt.

Obs!

För asiatisk text använder Acrobat DC teckensnitt från det installerade språkstödet för asiatiska språk eller från liknande teckensnitt på användarens dator. Teckensnitt från vissa språk eller med okända kodningar kan inte ersättas. I så fall visas texten som listpunkter i filen.

Teckensnitt
Om du använder ovanliga tecken (vänster) matchar inte ersättningsteckensnittet dem (höger).

Obs!

Om du har problem med att kopiera och klistra in text från en PDF-fil, kontrollerar du först om det teckensnitt som har orsakat problemet är inbäddat eller inte (Arkiv > Egenskaper > fliken Teckensnitt). Om det är ett inbäddat teckensnitt kan du försöka med att ändra den punkt där teckensnittet har bäddats in, snarare än skicka det inuti PostScript-filen. Bearbeta PDF-filen utan att bädda in teckensnittet. Öppna sedan PDF-filen i Acrobat och bädda in teckensnittet med Preflight-korrigeringen.

Hämta och bädda in teckensnitt med hjälp av Distiller

När du konverterar en PostScript-fil till PDF-format måste Distiller kunna komma åt filens teckensnitt för att kunna infoga lämplig information i PDF-filen. Distiller söker först i PostScript-filen efter Type 1-, TrueType- och OpenType-teckensnitt. Om teckensnittet inte är inbäddat i PostScript-filen söker Distiller i ytterligare teckensnittsmappar. Distiller söker i följande teckensnittsmappar i Windows:

 • /Resource/Font i Acrobat-mappen

 • /Program/Delade filer/Adobe/Fonts

  Distiller söker i följande teckensnittsmappar i Mac OS:

 • /Resource/Font i Acrobat-mappen

 • /Users/användarnamn/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Acrobat-installationen inkluderar endast bredd-versioner av många vanliga kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt och därför kan Distiller få tillgång till dessa teckensnitt i Acrobat. Kontrollera att teckensnitten är tillgängliga på datorn. (I Windows väljer du Fullständig när du installerar Acrobat eller så väljer du Anpassad och väljer sedan alternativet för asiatiskt språkstöd i kategorin Visa Adobe PDF. I Mac OS installeras dessa teckensnitt automatiskt.)

  Information om hur du inkluderar teckensnitt i en PostScript-fil finns i dokumentationen som följde med programmet och skrivardrivrutinen som du använder för att skapa PostScript-filer.

Obs!

Distiller stöder inte Type 32-teckensnitt.

Om du vill ange andra teckensnittsmappar där Distiller ska söka väljer du Inställningar > Sökvägar för teckensnitt i Acrobat Distiller. I dialogrutan klickar du sedan på Lägg till för att lägga till en teckensnittsmapp. Om du vill utelämna TrueType-teckensnitt som har samma namn som ett teckensnitt i PostScript 3-teckensnittsuppsättningen markerar du Ignorera TrueType-versioner av standard-PostScript-teckensnitt.

Obs!

Om du vill att Distiller ska kunna komma åt en teckensnittsmapp som har flyttats kan du använda den här dialogrutan för att ta bort mappen från dess ursprungliga plats och lägga till den på den nya platsen.

Förhandsgranska PDF-filer utan lokala teckensnitt

Du kan skapa en utskrivbara förhandsgranskning av ditt dokument som ersätter standardteckensnitt för text som är formaterad med teckensnitt som är tillgängliga på din dator, men som inte är inbäddade i PDF-filen. Den här förhandsgranskningen kan hjälpa dig att bestämma om du bör bädda in dessa lokala teckensnitt i PDF-filen för att få dokumentet att se ut som du vill.

 1. Välj Sidvisning under Kategorier i dialogrutan Inställningar, och avmarkera därefter Använd lokala teckensnitt.

  Obs!

  Om det inte går att ersätta ett teckensnitt visas den texten som punkter och ett felmeddelande visas på skärmen.

Söka efter PostScript-teckensnittsnamn

Om du vill ange ett teckensnittsnamn manuellt på panelen Teckensnitt i dialogrutan Adobe PDF-inställningar kan du använda en PDF-fil för att se hur namnet skrivs.

 1. Använd vilket program som helst för att skapa ett ensidigt dokument med teckensnittet.
 2. Skapa en PDF-fil utifrån dokumentet.
 3. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och välj sedan Arkiv > Egenskaper > Teckensnitt.

 4. Skriv av namnet på teckensnittet och var noga med att inte ändra stavning, gemener och versaler och eventuella bindestreck i namnet, utan skriv av det exakt som det visas i dialogrutan Teckensnittsinformation.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy