Användarhandbok Avbryt

Grunderna för PDF-formulärfält

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Skapa formulärfält

I Acrobat skappar du ett formulärfält genom att välja ett av formulärverktygen. Du kan ange en mängd alternativ för varje fälttyp via formulärfältets dialogruta Egenskaper.

 1. Öppna dokumentet i Acrobat och klicka på Redigera > Förbereda ett formulär > Skapa formulär för att konvertera dokumentet till ett PDF-formulär.

 2. Välj ett formulärfält i det vänstra verktygsfältet. När du för muspekaren över dokumentet ändras den till ett hårkors och fältet förhandsvisas. 

 3. Klicka på det ställe på sidan där du vill lägga till fältet så skapas ett fält med standardstorlek. För att välja ett fält med egen storlek, dra en rektangel för att ange fältets storlek.

 4. Placera fältet på önskad plats. Dubbelklicka på fältet för att öppna fältets egenskaper. I dialogrutan Namn skriver du fältnamnet och anger om du vill att fältet ska vara obligatoriskt. Välj ett namn som är relevant och beskrivande så det blir lättare att organisera och samla in uppgifter.

 5. I dialogrutan för egenskaper visas även andra Fältegenskaper. Du kan ändra alla andra fältegenskaper. 

 6. För att testa formuläret klickar du på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet. Genom att förhandsgranska ett formulär kan du se formuläret så som det kommer att se ut för mottagaren av formuläret och ger dig en möjlighet att kontrollera att det är korrekt. Om du förhandsgranskar ett formulär kan du välja Avsluta förhandsgranskning för att gå tillbaka till redigeringsläget.

 7. När formuläret är klart klickar du på kryssknappen till höger i verktygsfältet för att avsluta redigeringen av formuläret.

Placera formulärfält på ett rutnät

Använd rutnät för att placera formulärfält exakt på en sida. Du kan definiera linjeavstånd, färg och placering. Du kan också välja om du vill att formulärfältets kanter ska fästas mot rutnätets linjer när du redigerar formulärfältet. Rutnätet skrivs inte ut.

 1. Klicka på Visa (från hamburgermenyn (Windows) eller uppe till vänster (macOS)).

 2. Välj Visa/dölj > Linjaler och rutnät > Rutnät.

 3. Om du vill att formulärfälten ska fästa på närmaste rutnätslinje när du skapar eller flyttar dem, väljer du Visa > Visa/Dölj > Rutor och rutnät > Fäst på rutnät.

Använd formulärfältsegenskaperna för att placera fälten korrekt

Du kan justera positionen för ett formulärfält genom att ange justeringen i formulärfältsegenskaperna.

 1. Dubbelklicka på formulärfältet för att öppna dialogrutan Egenskaper.

 2. Välj fliken Position. Använd alternativen på fliken för att placera eller ändra storlek på det markerade fältet i formuläret.

  Mer information om egenskaper för formulärfält finns i Egenskaper för PDF-formulärfält.

Kopiera ett formulärfält

Du kan skapa kopior av ett formulärfält på en enstaka sida i ett PDF-formulär. Du kan också kopiera ett formulärfält och klistra in det på andra sidor. När du duplicerar formulärfält läggs dubbletter av originalfältet till på en eller flera sidor. De duplicerade fälten ligger alltid på samma ställe som originalet på varje sida. Om det redan finns ett formulärfält på platsen kommer det kopierade fältet att klistras in i mitten av sidan. Både kopior och dubbletter kan dras till olika platser på en sida, men inte från en sida till en annan.

Både kopior och dubbletter skapas med samma grundnamn som det ursprungliga formulärfältet. Kopior och duplikat som klistrats in med kommandot Duplicera över sidor har också ett nummer. Alla formulärfält med samma grundläggande namn delar samma användardata och åtgärdsegenskaper. När en användare lägger till eller redigerar ett svar i någon av kopiorna eller dubbletterna, visas svaret i alla fält med samma grundläggande namn.

Om du ändrar egenskaperna i någon av flera versioner av ett formulärfält påverkar ändringarna bara den kopian av formulärfältet. Undantaget ändrar en åtgärdslista om utlösaren inte är en musåtgärd.

Obs!

Om du inte vill att ett duplicerat eller kopierat formulärfält ska reagera unisont med det ursprungliga fältet kan du byta namn på det nya formulärfältet.

Skapa en kopia av ett formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Förbered ett formulär från Alla verktyg.

 2. Markera formulärfältet och gör något av följande:
  • Om du vill flytta formulärfältet till mitten av den aktuella vyn väljer du ett lämpligt alternativ i den vänstra rutan.

  • Ctrl-dra formulärfältet om du vill kopiera fältet och dra det till en annan plats på sidan.

  Tips!

  Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill begränsa rörelsen lodrätt och vågrätt.

 3. Om du vill att fältet ska fyllas i automatiskt, med data som användaren anger i det ursprungliga fältet ska du lämna namnet som det är. Om det kopierade fältet är avsett för unik användarinformation ändrar du namnet på det.

Skapa flera kopior av ett formulärfält på en sida

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Förbered ett formulär från panelen Alla verktyg.

 2. Högerklicka på formulärfältet för att öppna formulärfältets snabbmeny och välj Skapa flera kopior.

 3. Välj Förhandsgranska i dialogrutan Skapa flera kopior av fält och flytta dialogrutan vid behov så att du kan se originalfältet och kopiorna på formulärsidan.

 4. Gör de val som du vill tillämpa:

  • Om du vill ändra antalet kopior som ska skapas anger du ett annat värde för alternativen Kopiera markerade fält nedåt och Kopiera markerade fält tvärs över.

  • Om du vill ändra dimensionerna för originalfältet och alla kopior, anger du andra värden för alternativen Ändra bredd och Ändra höjd.

  • Om du vill flytta originalfältet och alla kopior klickar du på knapparna UppNedVänster och Höger.

 5. Om du vill att fälten ska fyllas i automatiskt, med data som användaren anger i det ursprungliga fältet ska du lämna namnen som de är. Om de kopierade fälten avser unik användarinformation ska du byta namn på dem.

Duplicera ett formulärfält över flera sidor

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Förbered ett formulär från panelen Alla verktyg.

 2. Högerklicka på formulärfältet för att öppna formulärfältets snabbmeny och välj Duplicera över sidor.

  Obs!

  Kommandot Duplicera över sidor är inte tillgängligt i formulär som bara innehåller en sida.

 3. Gör något av följande:
  • Om du vill duplicera formulärfältet på varje sida i formuläret markerar du alternativet Alla och klickar sedan på OK.

  • Om du vill duplicera formulärfältet på ett visst antal sidor klickar du på Från och anger sedan den första och den sista sidan där formulärfältet ska visas. Välj sedan OK.

  Obs!

  Om du tar med eller inte tar med den sida där det ursprungliga formulärfältet finns påverkar inte dupliceringen. Om du tar med den sidan skapas inte en andra kopia ovanpå den ursprungliga, och om du inte tar med den tas inte det ursprungliga formulärfältet bort.

 4. Om du vill att fälten ska fyllas i automatiskt, med data som användaren anger i det ursprungliga fältet ska du lämna namnen som de är. Om dubblettfälten avser unik användarinformation ska du byta namn på dem.

Välja flera formulärfält

Att markera flera formulärfält är första steget i många åtgärder, t.ex. skapa kopior, justera formulärfält och anpassa avståndet mellan formulärfält.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Förbered ett formulär från panelen Alla verktyg.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill välja alla typer av formulärfält högerklickar du i ett formulärfält för att öppna snabbmenyn och väljer sedan Markera allt.

  • Om du vill markera ett intervall av formulärfält klickar du först på det första formulärfältet i intervallet och sedan Skift på det sista formulärfältet. Alla formulärfält mellan de två formulärfälten markeras.

  • Om du vill markera enskilda formulärfält i olika delar av PDF-sidan väljer du Ctrl/Kommando på respektive formulärfält.

  • Om du vill markera alla formulärfält i ett visst område på sidan drar du en markeringsram runt området med hjälp av objektmarkeringsverktyget .

  • Om du vill avmarkera ett enskilt formulärfält väljer du fältet Ctrl/Kommando.

  Fältet som är markerat med mörkblått och har handtag på ramen är fästpunkt. När du markerar flera formulärfält genom att klicka blir det sist markerade fältet fästpunkt. När du använder en markeringsram blir det formulärfält som skapades först ankarpunkten. Om du Ctrl-klickar för att avmarkera ankarpunkten blir det formulärfält som finns överst till vänster i markeringen den nya ankarpunkten.

Ändra storlek på formulärfält

När du har skapat formulärfält kan du ändra ordning eller storlek på dem, eller flytta dem för att ge sidan ett renare och mer professionellt utseende.

Ändra storlek på ett formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Förbered ett formulär från panelen Alla verktyg.

 2. Markera det formulärfält som du vill ändra storlek på.
 3. Gör något av följande:
  • Dra i ett kanthandtag för att manuellt ändra storlek på fältet. Håll ned Skift-tangenten och dra ett hörnhandtag för att upprätthålla formulärfältets höjd-/breddförhållande.

  • Om du vill ändra storlek på fältet med en pixel trycker du på tangenterna Ctrl+pil. Om du vill ändra fältets storlek med tio pixlar trycker du på tangenterna Ctrl+Skift+Pil.

  • Om du vill ändra storlek till en specifik dimension väljer du Egenskaper från fältets snabbmeny. Klicka sedan på fliken Position och justera värdena för Bredd och Höjd.

Ändra storlek på flera formulärfält så att de stämmer överens med ett markerat formulärfält

 1. Om du inte är i redigeringsläget för formulär väljer du Förbered ett formulär från Alla verktyg-panelen.

 2. Markera alla formulärfält som du vill ändra storlek på.
 3. Välj ett lämpligt alternativ i den vänstra panelen under Matcha storlek.

  Du kan också öppna snabbmenyn för formulärfältet som du vill att de andra markerade formulärfälten ska matcha. Välj Ställ in fält till samma storlek och välj sedan ett av följande:

  Höjd

  Justerar höjderna utan att ändra bredderna.

  Bredd

  Justerar bredderna utan att ändra höjderna.

  Båda

  Justerar alla bredder och höjder.

Flytta formulärfält

Flytta enskilda formulärfält

Du kan flytta formulärfält genom att helt enkelt dra dem. För mer precision på mindre tid kan du använda specialfunktioner som riktar och justerar mellanrummen och centrerar dem på sidan.

 1. Om du inte är i redigeringsläget för formulär väljer du Förbered ett formulär från Alla verktyg-panelen.

 2. Markera minst ett formulärfält som du vill flytta.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta till en ungefärlig plats drar du de markerade formulärfälten till den nya platsen.

  Tips!

  För att begränsa förflyttning till vågrät eller lodrät riktning börjar du dra och trycker sedan på Skift medan du fortsätter dra.

  • Om du vill flytta till en specifik plats öppnar du fältets snabbmeny och väljer Egenskaper. Klicka sedan på fliken Position och ange värdena för positionen.

  • Om du vill flytta vågrätt eller lodrätt i små steg trycker du på piltangenterna tills det markerade formulärfältet är i önskad position.

  • Om du vill flytta formulärfältet till mitten av en sida väljer du Redigera > Klipp ut, navigerar till önskad sida och väljer sedan Redigera > Klistra in.

  Obs!

  Fält placeras bara i mitten av sidan första gången som de klistras in. Andra inklistrade fält förskjuts i förhållande till tidigare inklistrade fält.

Justera och centrera flera formulärfält

 1. Om du inte är i redigeringsläget för formulär väljer du Förbered ett formulär från Alla verktyg-panelen.

 2. Markera minst två formulärfält som du vill justera.
 3. Välj ett lämpligt alternativ i den vänstra panelen.

  Du kan också öppna snabbmenyn för fältet som du vill justera de andra fälten mot. Välj Justera, distribuera eller centrera och välj sedan ett kommando enligt nedanstående:

  • Om du vill justera en fältkolumn väljer du Justera vänster, Justera höger, eller Justera lodrätt. De justeras efter ankarpunktens vänstra kant, högerkant eller lodräta axel (mitten).

  • Om du vill justera en rad med fält väljer du Justera överJustera under eller Justera vågrätt. De justeras efter ankarpunktens överkant, underkant eller vågräta axel (mitten).

  • Om du vill centrera fälten väljer du Centrera lodrättCentrera vågrätt eller Centrera båda.

  Obs!

  Om du öppnar snabbmenyn till ett av de markerade fälten visas handtagen vid kanten. Det visar att det är ankarpunktens formulärfält. Kommandona för Justera flyttar de övriga markerade formulärfälten så att de är i linje med kanterna på ankarpunktens formulärfält.

Justera avståndet mellan formulärfält

När det gäller formulärfält innebär distribuering att jämna mellanrum används i en grupp av formulärfält. Avstånd beräknas från mittpunkterna på intilliggande fält. Distribuera-kommandon har företräde framför kommandot Fäst mot rutnät.

 1. Om du inte är i redigeringsläget för formulär väljer du Förbered ett formulär från Alla verktyg-panelen.

 2. Markera de formulärfält som du vill justera.
 3. Välj ett lämpligt alternativ i den högra panelen under Distribuera.

  Du kan också öppna snabbmenyn på ett av de valda formulärfälten och göra något av följande:

  • Om du vill distribuera fälten jämnt mellan det översta och det understa fältet väljer du Justera, distribuera eller centrera > Distribuera lodrätt.

  • Om du vill distribuera fälten jämnt mellan fältet längst till vänster och fältet längst till höger väljer du Justera, distribuera eller centrera > Distribuera vågrätt.

  Obs!

  Kommandot Distribuera längst ned på den vänstra panelen har en annan funktion. Använd kommandot för att skicka ditt formulär till andra som fyller i informationen och returnerar informationen till dig.

   

Ta bort ett formulärfält

 1. Om du inte är i redigeringsläget för formulär väljer du Förbered ett formulär från Alla verktyg-panelen.

 2. Markera de formulärfält som du vill ta bort på den högra panelen under Fält eller i sidvyn.

 3. Välj Radera i snabbmenyn eller välj Redigera > Radera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online