Användarhandbok Avbryt

Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

Genom att lägga till skydd till dokumenten kan du begränsa möjligheten att visa, redigera, skriva ut och göra andra saker med dokumenten till de användare som du särskilt anger.

Välja vilken typ av skydd som ska användas

Säkerhetsfunktionerna varierar mellan relativt enkla åtgärder till avancerade system som används av företag och myndigheter. Vilken funktion du ska välja beror på vad du vill uppnå. Här är några exempel:

 • Du vill att bara vissa personer ska kunna se PDF-dokumentet. Den enklaste lösningen är att lägga till ett lösenord för PDF-filen och skicka det till de avsedda mottagarna. (Läs Lägga till lösenordsskydd.)

 • Du vill inte att någon ska kunna skriva ut eller redigera PDF-dokumentet. Du kan blockera utskrifter och redigering från samma dialogruta som du använder för att lägga till ett lösenord. (Läs Lägga till lösenordsskydd.)

 • Du vill försäkra mottagarna om att PDF-filen verkligen kommer från dig. Det bästa sättet att göra detta är att köpa ett digitalt ID från en certifikatutfärdare. Du kan också skapa ett självsignerat digitalt ID om du kommunicerar med en grupp som du litar på. (Läs avsnitten Digitala ID:n och Skydda dokument med certifikat.)

 • Du vill ha en säkerhetslösning för PDF-dokument som omfattar hela organisationen. Du kan ta fram en lösning för ett specifikt företag som hanterar känsliga data. En del organisationer använder Adobe LiveCycle Rights Management ES för att tillämpa en profil på dokument. Profilen innehåller en lista över mottagare och deras individuella behörigheter. Den enskilde kan använda en profil för att tillämpa samma säkerhetsinställningar på flera olika dokument. (Läs mer i avsnittet Skydda dokument med Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Skyddsprofiler

En skyddsprofil tillämpar systematiska begränsningar på informationsflödet och -utbytet inom en organisation. Du kan använda Adobe LiveCycle Rights Management ES för att tillämpa en profil på dokument utan att behöva använda digitala signaturer eller certifikat. Om du ofta använder samma säkerhetsinställningar för PDF-filer kan du skapa en skyddsprofil som gör arbetet enklare. Olika profiler är användbara för olika behov.

Kuvertprofil

Du kan skydda flera dokument genom att bädda in dem i ett PDF-kuvert. Du kan kryptera kuvert för att förhindra att obehöriga användare får tillgång till innehållet. Kuverten kan även äkthetsförsäkras genom certifiering. Behöriga mottagare kan öppna kuvertet, extrahera filerna och titta på dem.

LiveCycle Rights Management ES-profil

Adobe LiveCycle Rights Management ES-profilerna lagras på en server, och användarna måste ha tillgång till servern för att kunna använda dem. För att kunna skapa dessa profiler måste du ange dokumentmottagarna i en lista i Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Lösenords- och certifikatsprofiler

Spara dina lösenords- eller certifikatsinställningar och använd dem på nytt för att kryptera PDF-filer utan att behöva ange lösenord- eller certifikatsinställningar om och om igen.

Nödvändigt skydd:

Åtgärd:

Kräva ett lösenord för att öppna en PDF eller kopiera eller skriva ut dess innehåll

Klicka på Se alla verktyg > Skydda en PDF. Under Avancerade alternativ i den vänstra rutan väljer du Kryptera med lösenord.

För en PDF Portfolio klickar du på Skydd > Säkerhetsegenskaper från hamburgermenyn  (Windows) eller klickar på Dokumentegenskaper från Fil (macOS). I dialogrutan Dokumentegenskaper väljer du fliken Säkerhet. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Säkerhetsmetod och välj sedan Lösenordssäkerhet. I dialogrutan Lösenordssäkerhet - Inställningar klickar du på Kräv lösenord för att öppna dokumentet och anger lösenordet. När du är klar klickar du på OK.

Om ditt företag är registrerat kan du även använda Adobe LiveCycle Rights Management ES för att skydda dokument.

När du lägger till skyddsfunktioner i en PDF-portfölj med Åtgärdsguiden i Acrobat Pro skyddas även de underordnade dokumenten, men inte försättsbladet.

Ange att du godkänner PDF-filens innehåll

Underteckna och certifiera PDF-filen. Du måste ha ett elektroniskt ID för att lägga till elektroniska underskrifter. Köp ett elektroniskt ID (se Adobes webbplats för information om säkerhetspartner) eller skapa ett självundertecknat ID. Se avsnittet Skapa ett självundertecknat elektroniskt ID.

För asiatiska språk kan du lägga till en stämpel för godkännande.

Förhindra att formulär modifieras

Använd LiveCycle Designer för att skydda formulär och skapa låsta fält för signaturer. Se Adobe LiveCycle Designer-hjälpen.

Skicka skyddade filer som e-postbilagor

Använda skyddade kuvert. (Alla verktyg > Skydda > Fler alternativ > Skapa säkerhetskuvert.

Tillåt endast personer som du anger att visa en PDF

Välj Alla verktyg > Skydda en PDF-fil. Under Avancerade alternativ, klicka på Kryptera med certifikat eller tillämpa skydd med Adobe LiveCycle Rights Management ES. Du måste ha certifikat för de användare som ska kunna visa dokumenten.

Ytterligare resurser

Mer information om hur du använder skyddsfunktionerna finns på följande ställen:

Välja skyddsmetoder i FIPS-läge (Windows)

Acrobat och Reader har ett FIPS-läge som begränsar data till FIPS-standarden (Federal Information Processing Standard). FIPS-läget använder godkända FIPS 140-2-algoritmer med hjälp av krypteringsmodulen RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

Följande skyddsalternativ är inte tillgängliga i FIPS-läge:

 • Användning av lösenordsbaserade skyddsprofiler på dokument. Du kan skydda dokumentet med certifikat med offentlig nyckel eller Adobe LiveCycle Rights Management ES. Du kan dock inte skydda dokumentet med lösenordskryptering.

 • Skapa självsignerade certifikat. Om du vill skapa ett självsignerat digitalt ID måste du spara det i Windows certifikatsarkiv. Du kan inte skapa ett självsignerat digitalt ID som sparas som en fil.

 • RC4-kryptering. En PDF-fil kan bara krypteras med AES-krypteringsalgoritmen i FIPS-läge.

 • Sammandragsmetoderna MD5 och RIPEMD160. I FIPS-läge kan bara sammandragsalgoritmer av typerna SHA-1 och SHA-2 användas när digitala signaturer skapas.

I FIPS-läge kan du öppna och visa dokument som är skyddade med algoritmer som inte är FIPS-kompatibla. Du kan dock inte spara några ändringar i dokument med lösenordsskydd. Om du vill tillämpa säkerhetspolycier på dokumentet ska du använda certifikat för offentlig nyckel eller Adobe LiveCycleRights Management ES.

FIPS-läget konfigureras i Windows-registret av systemadministratören. Mer information finns i användarhandboken om Digitala signaturer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?