Obs!

Du hittar en fullständig lista över artiklar om säkerhet i Översikt över säkerhet i Acrobat DC och PDF-filer.

Genom att lägga till skydd i dokumenten kan du begränsa möjligheten att visa, redigera, skriva ut och göra andra saker med dokumenten till de användare som du särskilt anger.

Välja vilken typ av skydd som ska användas

Säkerhetsfunktionerna varierar mellan relativt enkla åtgärder till avancerade system som används av företag och myndigheter. Vilken funktion du bör välja beror på vad du vill uppnå. Här är några exempel:

  • Du vill att bara vissa personer ska kunna se ditt PDF-dokument. Den enklaste lösningen är att lägga till ett lösenord för PDF-filen och skicka det till de önskade mottagarna. (Läs mer i Lägga till ett lösenord i en PDF-fil.)

  • Du vill inte att någon ska kunna skriva ut eller redigera ditt PDF-dokument. Du kan blockera utskrifter och redigering från samma dialogruta som du använder för att lägga till ett lösenord. (Läs mer i Lägga till ett lösenord i en PDF-fil.)

  • Du vill försäkra mottagarna om att PDF-filen verkligen kommer från dig. Det bästa sättet att göra detta är att köpa ett elektroniskt ID från en certifikatutfärdare. Alternativt kan du skapa ett självundertecknat elektroniskt ID om du kommunicerar med en grupp som du litar på. (Läs mer i Om digitala ID:n och Skydda dokument med certifikat.)

  • Du vill ha en säkerhetslösning för PDF-dokument som omfattar hela organisationen. Du kan ta fram en lösning specifikt för ett företag som hanterar känsliga data. En del organisationer använder Adobe LiveCycle Rights Management ES för att tillämpa en profil för dokument. Profilen innehåller en lista över mottagare och deras indiviuella behörigheter. Den enskilde kan använda en profil för att tillämpa samma säkerhetsinställningar på flera olika dokument. (Läs mer i Skydda dokument med Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Skyddsprofiler

En skyddsprofil tillämpar systematiska begränsningar på informationsflödet och -utbytet inom en organisation. Du kan använda Adobe LiveCycle Rights Management ES för att tillämpa en profil på dokument utan att behöva använda digitala signaturer eller certifikat. Om du ofta använder samma skyddsinställningar för PDF-filer, kan du skapa en skyddsprofil som gör arbetet enklare. Olika profiler är användbara för olika behov.

Kuvertprofil

Du kan skydda flera dokument genom att bädda in dem i ett PDF-kuvert. Du kan kryptera kuvert för att förhindra att obehöriga användare får tillgång till innehållet. Kuverten kan även äkthetsförsäkras genom certifiering. Behöriga mottagare kan öppna kuvertet, extrahera filerna och titta på dem.

LiveCycle Rights Management ES-profil

Adobe LiveCycle Rights Management ES-profilerna lagras på en server, och användarna måste ha tillgång till servern för att kunna använda dem. För att kunna skapa dessa profiler måste du ange dokumentmottagarna i en lista i Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Lösenords- och certifikatsprofiler

Spara dina lösenords- eller certifikatinställningar och återanvänd dem för att kryptera PDF-filer utan att behöva ange lösenords- eller certifikatinställningar om och om igen.

Obs!

Om du använder säkerhetsinställningar på en PDF-portfölj i Acrobat Pro DC, inklusive komponentdokumenten, kan du automatisera stegen med hjälp av Åtgärdsguiden (välj Verktyg > Åtgärdsguiden).

Nödvändigt skydd:

Åtgärd:

Kräva ett lösenord för att öppna en PDF eller kopiera eller skriva ut dess innehåll

Välj Verktyg > Skydd > Kryptera > Kryptera med lösenord. Om det är en PDF-portfölj väljer du Visa > Portfölj > Försättsblad. Välj sedan Verktyg > Skydd > Kryptera > Kryptera med lösenord. Om du inte ser panelen Skydd läser du anvisningarna för att lägga till paneler i Åtgärdsrutor.

Om ditt företag är registrerat kan du även använda Adobe LiveCycle Rights Management ES för att skydda dokument.

När du lägger till skyddsfunktioner i en PDF-portfölj med Åtgärdsguiden i Acrobat Pro DC skyddas även de underordnade dokumenten, men inte försättsbladet.

Ange att du godkänner PDF-filens innehåll

Underteckna och certifiera PDF-filen. Du måste ha ett elektroniskt ID för att lägga till elektroniska underskrifter. Köp ett elektroniskt ID (se Adobes webbplats för information om säkerhetspartner) eller skapa ett självundertecknat ID. Läs mer i Skapa ett självundertecknat elektroniskt ID.

För asiatiska språk kan du lägga till en stämpel för godkännande.

Förhindra att formulär modifieras

Använd LiveCycle Designer för att skydda formulär och skapa låsta signaturfält. Läs mer i hjälpen för Adobe LiveCycle Designer.

Skicka skyddade filer som e-postbilagor

Använda skyddade kuvert. (Verktyg > Skydd > Mer skydd > Skapa skyddat kuvert.

Tillåt endast personer som du anger att visa en PDF

Välj Verktyg > Skydd > Kryptera > Kryptera med certifikat eller använd Adobe LiveCycle Rights Management ES. Du måste ha certifikat för de användare som ska kunna visa dokumenten. Om du inte ser panelen Skydd läser du anvisningarna för att lägga till paneler i Åtgärdsrutor.

Ytterligare resurser

Mer information om hur du använder skyddsfunktionerna finns på följande ställen:

Välja skyddsmetoder i FIPS-läge (Windows)

Acrobat och Reader erbjuder ett FIPS-läge som begränsar data till FIPS-standarden (Federal Information Processing Standard). FIPS-lägesanvändare använder den godkända FIPS 140-2-algoritmen med hjälp av krypteringsmodulen RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

Följande skyddsalternativ är inte tillgängliga i FIPS-läge:

  • Användning av lösenordsbaserade skyddsprofiler på dokument. Du kan skydda dokumentet med certifikat med offentlig nyckel eller Adobe LiveCycle Rights Management ES. Du kan dock inte skydda dokumentet med lösenordskryptering.

  • Skapa självundertecknade certifikat. Om du vill skapa ett självundertecknat elektroniskt ID måste du spara det i Windows certifikatsarkiv. Du kan inte skapa självundertecknade elektroniska ID som inte sparas som fil.

  • RC4-kryptering. En PDF-fil kan bara krypteras med AES-krypteringsalgoritmen i FIPS-läge.

  • Ordningsmetoderna MD5 och RIPEMD160. I FIPS-läge kan bara ordningsmetoder av typerna SHA-1 och SHA-2 användas vid skapande av elektroniska underskrifter.

I FIPS-läge kan du öppna och visa dokument som är skyddade med algoritmer som inte är FIPS-kompatibla. Du kan dock inte spara några ändringar i dokument med lösenordsskydd. Om du vill använda skyddsprofiler på dokumentet använder du certifikat för offentlig nyckel eller Adobe LiveCycle Rights Management ES.

FIPS-läget konfigureras i Windows-registret av systemadministratören. Mer information finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy