Användarhandbok Avbryt

Bifogade filer som säkerhetsrisker i Acrobat och Acrobat Reader

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

Bifogade filer utgör en potentiell säkerhetsrisk, eftersom de kan innehålla skadligt innehåll, öppna andra farliga filer eller starta program. I Acrobat och Acrobat Reader kan du alltid öppna och spara bifogade filer av typerna PDF FDF. Acrobat och Acrobat Reader identifierar vissa filer som hot, t.ex. filer med filnamnstilläggen .bin, .exe och .bat. Det går inte att bifoga sådana filer. Acrobat tillåter dock att du bifogar filer som inte kan sparas eller öppnas från Acrobat, exempelvis ZIP-filer. Det rekommenderas dock inte att göra detta.

I Acrobat och Acrobat Reader finns en tillåtelselista med filtyper som kan öppnas eller sparas och en blockeringslista med filtyper som inte kan öppnas eller sparas. Du kan bifoga filtyper som inte finns med i någon av listorna. När du öppnar eller sparar en fil med en oidentifierad filtyp ser du dock en dialogruta där du tillfrågas om du litar på filtypen.

Du hittar mer information i Säkerhetshandboken för program på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Lägga till en filtyp i en blockerings- eller tillåtelselista manuellt

Administratörer kan ändra i blockerings- och tillåtelselistan via registret. Användare kan manuellt lägga till en ny filtyp i en blockerings- eller tillåtelselista genom att bifoga filen och sedan försöka öppna den.

 1. Välj Redigera från det globala fältet och markera sedan Mer Bifoga fil.

 2. Lägg till en filtyp som inte finns med på blockerings- eller tillåtelselistan.

  Följande varning visas om du bifogar en körbar fil (.exe), .bin- eller .bat-fil:

 3. Högerklicka på filen i fältet Bifogade filer till vänster och välj Öppna bifogad fil.

 4. I dialogrutan Starta bifogad fil väljer du något av följande alternativ och klickar sedan på OK:

  Dialogruta för körning av bifogad fil

  Öppna den här filen:

  Öppnar filen utan att ändra i registerlistan.

  Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i tillåtelselistan och förhindrar framtida varningar.

  Tillåt aldrig att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i blockeringslistan och öppnar den inte. Du kan eventuellt bifoga en fil av den här typen till en PDF-fil, men du kan inte öppna den.

  Följande dialogruta visas om du bifogar en körbar fil (.exe), .bin- eller .bat-fil:

  Obs!

  Om du vill begränsa en filtyp som du tidigare har tillåtit återställer du behörigheterna för bifogade filer i inställningarna för Pålitlighetshanteraren.

Du kan inte bifoga filer i Acrobat Reader. Följ stegen nedan om du vill lägga till en befintlig bifogad fil i en PDF i en blockerings- eller tillåtelselista:

 1. Högerklicka på filen i fältet Bifogade filer till höger och välj Öppna bifogad fil.

 2. I dialogrutan Starta bifogad fil väljer du något av följande alternativ och väljer sedan OK:

  Dialogruta för körning av bifogad fil

  Öppna den här filen:

  Öppnar filen utan att ändra i registerlistan.

  Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i tillåtelselistan och förhindrar framtida varningar.

  Tillåt aldrig att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i blockeringslistan och öppnar den inte. Du kan eventuellt bifoga en fil av den här typen till en PDF-fil, men du kan inte öppna den.

  Följande dialogruta visas om du bifogar en körbar fil (.exe), .bin- eller .bat-fil:

  Obs!

  Om du vill begränsa en filtyp som du tidigare har tillåtit återställer du behörigheterna för bifogade filer i inställningarna för Pålitlighetshanteraren.

Återställa behörigheter för bifogade filer

Eftersom listan över tillåtna och ej tillåtna filtilläggstyper kan växa över tiden kan du återställa listorna till det ursprungliga tillståndet. Det här tillståndet kan ibland ge den högsta skyddsnivån.

 1. Klicka på > Preferenser (Windows) eller Acrobat/Acrobat Reader > Preferenser (macOS).

 2. Bland kategorierna i vänstra panelen väljer du Pålitlighetshanteraren.

 3. I avsnittet för bifogade PDF-filer klickar du på Återställ. Knappen Återställ är bara tillgänglig om du har ändrat standardinställningarna för bilagor.

Tillåt att bifogade filer startar program

Med Pålitlighetshanteraren kan du avgöra om bifogade filer av andra typer än PDF-filer kan starta de relaterade programmen.

 1. Välj Pålitlighetshanteraren från kategorierna till vänster i dialogrutan Inställningar.

 2. Välj alternativet Tillåt att bifogade filer som inte är PDF-filer öppnas i externa program. Du måste ha de externa programmen för att kunna öppna filerna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online