Obs!

En komplett lista med artiklar om säkerhet finns i Översikt av säkerheten i Acrobat och PDF-innehåll.

Bifogade filer utgör en potentiell säkerhetsrisk, eftersom de kan innehålla skadligt innehåll, öppna andra farliga filer eller starta program. I Acrobat och Acrobat Reader kan du alltid öppna och spara bifogade filer av typerna PDF FDF. Acrobat och Acrobat Reader identifierar vissa filer som hot, t.ex. filer med filnamnstilläggen .bin, .exe och .bat. Det går inte att bifoga sådana filer. Acrobat tillåter dock att du bifogar filer som inte kan sparas eller öppnas från Acrobat, exempelvis ZIP-filer. Det rekommenderas dock inte att göra detta.

I Acrobat och Acrobat Reader finns en vit lista med filtyper som kan öppnas eller sparas och en svart lista med filtyper som inte kan öppnas eller sparas. Du kan bifoga filtyper som inte finns med i någon av listorna. När du öppnar eller sparar en fil med en oidentifierad filtyp ser du dock en dialogruta där du tillfrågas om du litar på filtypen.

Mer information finns i Programsäkerhetsguiden på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

Lägga till en filtyp i en svart eller vit lista manuellt

Administratörer kan ändra i den svarta eller vita listan genom registret. Användare kan manuellt lägga till en ny filtyp i en svart eller vit lista genom att bifoga filen och sedan försöka öppna den.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Mer > Bifoga fil.

 2. Lägg till en filtyp som inte finns med på den svarta eller vita listan.

  Följande varning visas om du bifogar en körbar fil (.exe), .bin- eller .bat-fil:

  Varning för bifogad fil
 3. Högerklicka på filen i fältet Bifogade filer till vänster och välj Öppna bifogad fil.

 4. I dialogrutan Starta bifogad fil väljer du något av följande alternativ och klickar sedan på OK:

  Dialogruta för körning av bifogad fil

  Öppna den här filen:

  Öppnar filen utan att ändra i registerlistan.

  Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i den vita listan och förhindrar framtida varningar.

  Tillåt aldrig att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i den svarta listan och öppnar den inte. Du kan eventuellt bifoga en fil av den här typen till en PDF-fil, men du kan inte öppna den.

  Följande dialogruta visas om du bifogar en körbar fil (.exe), .bin- eller .bat-fil:

  Dialogruta om att inkompatibel bifogad fil inte kan öppnas

  Obs!

  Om du vill begränsa en filtyp som du tidigare har tillåtit återställer du behörigheterna för bifogade filer i inställningarna för Pålitlighetshanteraren.

Du kan inte bifoga filer i Acrobat Reader. Följ stegen nedan om du vill svart- eller vitlista en befintlig bifogad fil i en PDF:

 1. Högerklicka på filen i fältet Bifogade filer till vänster och välj Öppna bifogad fil.

 2. I dialogrutan Starta bifogad fil väljer du något av följande alternativ och klickar sedan på OK:

  Dialogruta för körning av bifogad fil

  Öppna den här filen:

  Öppnar filen utan att ändra i registerlistan.

  Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i den vita listan och förhindrar framtida varningar.

  Tillåt aldrig att filer av den här typen öppnas:

  Lägger till filtypen i den svarta listan och öppnar den inte. Du kan eventuellt bifoga en fil av den här typen till en PDF-fil, men du kan inte öppna den.

  Följande dialogruta visas om du bifogar en körbar fil (.exe), .bin- eller .bat-fil:

  Dialogruta om att inkompatibel bifogad fil inte kan öppnas

  Obs!

  Om du vill begränsa en filtyp som du tidigare har tillåtit återställer du behörigheterna för bifogade filer i inställningarna för Pålitlighetshanteraren.

Återställa behörigheter för bifogade filer

Eftersom listan över tillåtna och ej tillåtna filtilläggstyper kan växa över tiden kan du återställa listorna till det ursprungliga tillståndet. Det här tillståndet kan ibland ge den högsta skyddsnivån.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Bland kategorierna till vänster väljer du Pålitlighetshanteraren.

 3. I avsnittet för bifogade PDF-filer klickar du på Återställ. Knappen Återställ är bara tillgänglig om du har ändrat standardinställningarna för bifogade filer.

Tillåt att bifogade filer startar program

Med Pålitlighetshanteraren kan du avgöra om bifogade filer av andra typer än PDF-filer kan starta de relaterade programmen.

 1. I dialogrutan Inställningar väljer du Pålitlighetshanteraren bland kategorierna till vänster.

 2. Välj alternativet Tillåt att bifogade filer som inte är PDF-filer öppnas i externa program. Du måste ha de externa programmen för att kunna öppna filerna.