Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer

PDF-filer på asiatiska

Du kan använda Acrobat för att visa, söka i och skriva ut PDF-dokument som innehåller asiatisk text (traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska). Du kan också använda de här språken när du fyller i formulär, lägger till kommentarer och använder digitala signaturer.

Nästan alla Acrobat-funktioner stöds för traditionell och förenklad kinesisk, japansk och koreansk text om du har installerat motsvarande asiatiskt teckensnittspaket.

I Acrobat för Windows måste du installera filer för asiatiskt språkstöd. Det gör du genom att använda anpassade installation och välja alternativen för asiatiskt språkstöd under Skapa Adobe PDF och Visa Adobe PDF.

I PDFMaker och i Adobe PDF-skrivaren inkluderas de flesta asiatiska teckensnitt automatiskt i filen när du skapar PDF-filer. Du kan styra om asiatiska teckensnitt ska bäddas in.

I Windows kan du kanske visa och skriva ut filer som innehåller asiatiska språk utan att ha nödvändigt asiatiskt språkstöd installerat på datorn. Om du försöker att öppna en PDF-fil som kräver språkstöd, uppmanas du automatiskt att installera nödvändiga teckensnitt.

PDF-filer på kyrilliska, centraleuropeiska och östeuropeiska språk.

Du kan arbeta med Adobe PDF-filer som innehåller kyrillisk text (t ex bulgariska och ryska), centraleuropeisk och östeuropeisk text (t ex tjeckiska, ungerska och polska) om teckensnitten är inbäddade i PDF-filerna. Om teckensnitten är inbäddade kan du visa och skriva ut filerna på alla system. Teckensnitten måste inte vara inbäddade för att du ska kunna använda sökfunktionen.

Obs!

Om du öppnar en PDF-fil som innehåller formulärfält och textrutor på de här språken och teckensnitten inte är inbäddade och inte installerade på datorn, väljer du Hjälp > Leta efter uppdateringar nu. Då uppmanas du automatiskt att hämta och installera nödvändiga teckensnitt.

PDF-filer med text på hebreiska, arabiska, thailändska och vietnamesiska språk

Acrobat har stöd för att ange och visa text på thailändska och vietnamesiska. Stöder även arabiska och hebreiska (enbart Windows). Alternativet för höger till vänster-språk är aktiverat som standard i de regionala inställningarna för arabiska och hebreiska (Windows).

Aktivera höger-till-vänster-språk

När du aktiverar höger till vänster-språk visas användargränssnittets element för att styra styckeriktning, sifferformat och ligaturer. När det här alternativet är markerat kan du ange skrivriktningen (vänster till höger eller höger till vänster) och typen av siffror (västerländska eller hindi-arabiska siffror) som ska användas för att fylla i vissa formulärfält, lägga till elektroniska underskrifter samt skapa textrutemarkeringar.

Alternativet för höger till vänster-språk är aktiverat som standard i de regionala inställningarna för arabiska och hebreiska.

  1. Välj Språk i dialogrutan Inställningar under Kategorier.
  2. Markera Aktivera alternativ för höger-till-vänster-språk.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto