Stämpla ett dokument

Du kan använda en stämpel i ett PDF-dokument på ungefär samma sätt som när du använder en gummistämpel på ett vanligt papper. Du kan välja från en lista över fördefinierade stämplar eller också kan du skapa egna stämplar. Dynamiska stämplar får information från din dator och från identitetspanelen i dialogrutan Inställningar, där du kan ange namn, datum och tid på stämpeln.

Stämpelverktyget visas i det sekundära verktygsfältet för kommentarsverktyget.  

Stämpelkategorier i Acrobat
Stämpelkategorier

A. Dynamisk stämpel B. Underskrift C. Vanlig affärsstämpel D. Egen stämpel 

En självstudiekurs om hur du skapar dynamiska stämplar (Dynamic Stamp Secrets) finns på http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Öppna stämpelpaletten

 1. Välj Verktyg > Kommentar > Stämplar > Visa stämpelpalett.

Använda en stämpel

 1. Välj en stämpel genom att göra något av följande:
  • Klicka på stämpelverktyget. Den senast använda stämpeln väljs.

  • Välj en kategori på menyn på stämpelpaletten och välj sedan en stämpel.

 2. Klicka på den dokumentsida där du vill placera stämpeln, eller dra en rektangel för att definiera stämpelns storlek och placering.
 3. Om du inte har angett något namn, uppmanas du att göra detta i dialogrutan Identitetsinställningar.

Ändra en stämpels placering eller utseende

 1. Gör något av följande med markeringsverktyget eller handverktyget:
  • Om du vill flytta en stämpel, drar du den till önskad plats.

  • Om du vill ändra storlek på en stämpel klickar du på den och drar i ett hörnhandtag.

  • Om du vill rotera en stämpel klickar du på den, för pekaren över handtaget upptill på stämpeln och drar när ikonen för att rotera stämpel  visas.

  • Om du vill ta bort en stämpel högerklickar du på den och väljer Ta bort.

  • Om du vill ändra stämpelns opacitet eller färgen på snabbfönstret högerklickar du på stämpeln och väljer Egenskaper. På fliken Utseende ställer du in opaciteten och färgen.

Flytta en stämpel till favoritlistan

 1. Markera en stämpelmarkering på sidan med markeringsverktyget eller handverktyget.
 2. Klicka på stämpelverktyget i det sekundära verktygsfältet för kommentarsverktyget och välj Lägg till aktuell stämpel till Favoriter.

Skapa en egen stämpel

Du kan skapa egna stämplar från olika format, bl a PDF-filer, JPEG-filer, bitmappsfiler, Adobe® Illustrator®-filer (AI), Adobe® Photoshop®-filer (PSD) och Autodesk AutoCAD-filer (DWT, DWG). I Acrobat Reader DC kan du bara skapa egna stämplar i PDF-format.

Obs!

Om du endast vill lägga till en bild i ett PDF-dokument en enda gång, klistrar du bara in bilden i dokumentet. Inklistrade bilder har samma egenskaper som övriga stämpelkommentarer: De innehåller ett snabbfönster och går att redigera.

 1. Välj Verktyg > Kommentar > Stämplar > Visa stämpelpalett.

 2. Klicka på Importera och välj filen.

 3. Om filen består av fler än en sida rullar du till önskad sida. Klicka sedan på OK.

 4. Välj en kategori på menyn eller skriv ett nytt kategorinamn. Ge den egna stämpeln ett namn och klicka sedan på OK.

Ändra den egna stämpelns namn eller kategori

 1. Välj Verktyg > Kommentar > Stämplar > Visa stämpelpalett.

 2. Välj en stämpelkategori, högerklicka på stämpeln och välj sedan Redigera.

 3. Redigera stämpelns kategori eller namn, eller ersätt bilden, och klicka sedan på OK.

Ta bort en egen stämpel

Du kan bara ta bort de stämplar du själv har skapat, inte fördefinierade stämplar. När du tar bort en stämpel tas stämpeln bort från stämpelverktygets meny, men stämpelfilen tas inte bort.

 1. Välj Verktyg > Kommentar > Stämplar > Visa stämpelpalett.

 2. Välj stämpelkategori på menyn, högerklicka på den egna stämpeln och välj sedan Ta bort.

Ta bort en egen stämpelkategori

 1. Välj Verktyg > Kommentar > Stämplar > Egna stämplar > Hantera stämplar.

 2. Markera den kategori som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!

  Om du tar bort alla stämplar i en egen stämpelkategori, tas hela kategorin bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy