Användarhandbok Avbryt

Navigera i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Öppna sidor i en PDF

Beroende på vilken PDF du öppnar, kan du behöva gå igenom många sidor, titta på olika delar av sidan eller ändra förstoringsgraden. Du kan navigera på många olika sätt, men följande metoder är de vanligaste:

Nästa och Föregående:

Knapparna Nästa  sida  och  Föregående  sida  visas  i verktygsfältet Sidnavigering. Textrutan intill dem är också interaktiv, så du kan skriva ett sidnummer och sedan trycka på Retur för att gå direkt till den sidan.

Rullningslister:

En vågrät rullningslist och en lodrät rullningslist visas till höger respektive nedtill i dokumentrutan om den aktuella vyn in visar hela dokumentet. Om du vill visa andra sidor eller olika områden på sidan klickar du på pilarna eller drar.

Verktygsfältet Markering & zoomning:

Det här verktygsfältet innehåller knappar och kontroller för att ändra sidförstoringen.

Panelen Sidminiatyrer:

Knappen Sidminiatyrer  till vänster på arbetsytan öppnar panelen Sidminiatyrer i navigeringsrutan som visar miniatyrbilder av sidorna. Om du vill öppna den sidan i dokumentrutan klickar du på en sidminiatyr.

Obs!

Välj Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Återställ verktygsfält om dessa objekt inte visas.

Verktyg för sidnavigering

Bläddra i ett dokument

Du kan vända sidor och bläddra i en PDF på flera olika sätt. De flesta använder knapparna i verktygsfältet Sidnavigering, men du kan även använda piltangenter, rullningslister och andra funktioner för att flytta framåt och bakåt i en PDF-fil som innehåller flera sidor.

Verktygsfältet Sidnavigering är öppet som standard. Standardverktygsfältet innehåller verktyg som används ofta: Visa nästa sida , Visa föregående sida  och sidnummer. Precis som med alla verktygsfält kan du dölja verktygsfältet Sidnavigering och sedan visa det igen genom att välja det via Visa > Verktygsfält. Du kan visa fler verktyg i verktygsfältet Sidnavigering genom att högerklicka i verktygsfältet, välja ett enskilt verktyg, välja Visa alla verktyg eller Fler verktyg och sedan markera eller avmarkera verktyg i dialogrutan.

Bläddra i en PDF

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på Föregående  sida  eller  Nästa  sida  knapp  i verktygsfältet.

  • Välj Visa > Navigering > [plats].

  • Välj Visa > Navigering > Gå till sida, skriv sidnumret i dialogrutan Gå till sida och klicka sedan på OK

  • Tryck på knapparna Page Up eller Page Down på tangentbordet.

Gå till en viss sida

 1. Gör något av följande:

  • I Sidvisning en sida eller två sidor dra den vertikala rullningslisten tills sidan visas i den lilla popuprutan.

  • Om du vill ersätta den som visas i verktygsfältet Sidnavigering skriver du sidnumret och trycker på Enter.

  Obs!

  Om dokumentets sidnummer skiljer sig från den verkliga sidpositionen i PDF-filen visas sidans position i filen inom parentes efter det tilldelade sidnumret i verktygsfältet Sidnavigering. Om du till exempel tilldelar numrering i en fil som är ett kapitel på 18 sidor som börjar på sidan 223 visas den första sidan som 223 (1 av 18). Du kan stänga av den logiska sidnumreringen på panelen Sidvisning i dialogrutan Inställningar. Se Numrera om sidor och Inställningar för PDF-visning.

  Logiska sidnummer

Gå till sidor med bokmärken

Bokmärken fungerar som en innehållsförteckning och motsvarar vanligtvis kapitel och avsnitt i ett dokument. Bokmärkena visas i navigeringsrutan.

Panelen Bokmärken

A. Bokmärkesknappen B. Klicka här om du vill visa Alternativ-menyn för bokmärken C. Expanderat bokmärke 

 1. Klicka på knappen Bokmärken eller välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Bokmärken.

 2. Klicka på bokmärket om du vill gå till ett avsnitt. Visa eller dölj bokmärkesinnehållet efter behov.
  Obs!

  Beroende på hur bokmärket har definierats, kan bokmärket när du klickar på det utföra en annan åtgärd än att ta dig till en bestämd plats.

  Om listan med bokmärken försvinner när du klickar på ett bokmärke kan du visa den igen genom att klicka på bokmärkesknappen. Om du vill dölja bokmärkesknappen när du har klickat på ett bokmärke väljer du Dölj efter användning på Alternativ-menyn.

Använda sidminiatyrer för att gå till specifika sidor

Sidminiatyrer är små bilder av dokumentets sidor. Du kan använda miniatyrer på panelen Sidminiatyrer om du vill ändra sidvisningen och gå till andra sidor. Den röda sidvisningsrutan på sidminiatyren anger vilken del av sidan som visas. Du kan ändra storleken på den här rutan om du vill ändra zoomningsgraden.

 1. Om du vill visa panelen Sidminiatyrer klickar du på Sidminiatyrer eller väljer Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Sidminiatyrer

 2. Klicka på en annan miniatyr om du vill gå till en annan sida.

Bläddra i ett dokument automatiskt

Vid automatisk bläddring rullas dokumentet lodrätt i en bestämd takt. Om du avbryter processen genom att använda rullningslisterna för att gå bakåt eller framåt till en annan sida eller plats, fortsätter den automatiska bläddringen från den punkten och framåt. Den automatiska bläddringen upphör när den kommer till slutet av PDF-filen. Den börjar inte igen förrän du väljer automatisk bläddring på nytt.

 1. Välj Visa > Visningsalternativ > Automatisk bläddring.

 2. Tryck på Esc om du vill sluta bläddringen.

Följa ditt visningsspår tillbaka

Du kan gå till PDF-sidor som du har visat tidigare genom att följa ditt visningsspår tillbaka. Det kan vara bra att förstå skillnaden mellan föregående och nästa sida respektive föregående och nästa vy.

 • Föregående och nästa sidor avser två angränsande sidor, före och efter den aktiva sidan.
 • Föregående och nästa vy avser din visningshistorik. Om du t.ex. gick framåt eller bakåt i ett dokument, kan du följa ditt visningsspår tillbaka så att du kan visa sidorna igen i omvänd ordning.
 1. Välj Visa > Navigering > Föregående vy .

 2. Gör något av följande om du vill fortsätta till en annan del av ditt spår:
  • Upprepa steg 1.

  • Välj Visa > Navigering > Nästa vy .

  Obs!

  Du kan göra knapparna Föregående vy  och Nästa vy  tillgängliga i verktygsfältsområdet genom att högerklicka på verktygsfältet Sidnavigering och sedan välja dem på snabbmenyn eller välja Visa alla verktyg.

Länkar kan ta dig till en annan plats i det aktuella dokumentet, till andra PDF-dokument eller till webbplatser. Att klicka på en länk kan också öppna bifogade filer och spela upp 3D-innehåll, filmer och ljudklipp. Om du vill spela upp sådana medieklipp måste du ha rätt maskin- och programvara installerad.

Den person som skapar ett PDF-dokument väljer hur länkarna ska se ut i PDF-dokumentet.

Obs!

Om en länk inte skapats i Acrobat med hjälp av länkverktyget, måste du ha alternativet Skapa länkar från URL-adresser markerat i de allmänna inställningarna för att länken ska fungera på rätt sätt.

 1. Välj markeringsverktyget.
 2. Håll pekaren över det länkade området på sidan tills pekaren ändras till en hand med ett pekande finger. Handen har ett plustecken eller ett w om länken pekar på Internet. Klicka på länken.

PDF-filer med bifogade filer

Om du öppnar en PDF som har en eller flera bifogade filer, visas automatiskt panelen Bifogade filer med en lista över bifogade filer. Du kan öppna och visas dessa filer, redigera de bifogade filerna och spara ändringarna i enlighet med vad dokumentets författare har bestämt.

Om du flyttar PDF-filen till en ny plats, flyttas de bifogade filerna automatiskt tillsammans med PDF-filen.

Artikeltrådar

Artiklar är valfria elektroniska trådar som PDF-författare kan definiera i PDF-filer. En artikel leder läsarna genom PDF-innehållet och hoppar över sidor eller delar av sidor som inte ingår i artikeln. Det fungerar ungefär på samma sätt som när du ögnar igenom en vanlig tidning eller tidskrift där du följer specifik berättelse och ignorerar resten. När du läser en artikel kan sidvyn zoomas in eller ut så att den aktuella delen av artikeln fyller skärmen.

Öppna och navigera i en artikeltråd

 1. Klicka på handverktyget i verktygsfältet för vanliga verktyg.
 2. Öppna panelen Artiklar genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Artiklar

  Obs!

  Du kan inte öppna panelen Artiklar om du visar PDF-filen i en webbläsare. Öppna i stället PDF-filen i Acrobat.

 3. Dubbelklicka på artikelikonen när du vill gå till början av artikeln. Ikonen byter utseende till en följ artikel-pekare .

  Obs!

  Om panelen Artiklar är tom innebär det att författaren inte har definierat några artikeltrådar för PDF-filen.

 4. Gör något av följande när artikeltråden är öppen:
  • Om du vill bläddra igenom artikeln en ruta i taget, trycker du på Retur eller så klickar du på artikeln.

  • Om du vill bläddra igenom artikeln bakåt en ruta i taget så Skift-klickar du i artikeln eller trycker på Skift+Retur.

  • Om du vill gå till början av artikeln Ctrl-klickar du i den.

 5. Klicka på artikeln igen när du har kommit till slutet av den.

  Föregående sidvy återställs och pekaren ändras till avsluta artikel-pekaren .

Avsluta en tråd före artikelns slut

 1. Kontrollera att handverktyget är valt.
 2. Skift+Ctrl-klicka på sidan.

Föregående sidvy återställs.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto