En bakgrund visas bakom text eller bilder på sidan. Bakgrunden kan vara enkel, som en solid färg, eller mera komplicerad, som en bild. Du kan selektivt lägga till en bakgrund på endast specifika sidor eller sidintervall i en eller flera PDF-filer. En PDF-fil stödjer endast en bakgrund per sida, men bakgrunderna kan variera från sida till sida.

Före och efter att en bakgrund har lagts till
Före och efter att en bakgrund har lagts till

Lägga till, ersätta eller redigera en bakgrund

 1. Öppna den PDF-fil i vilken du vill lägga till bakgrunden.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet, och andra relaterade alternativ visas på den högra panelen.

  Obs!

  Om det visas ett meddelande om att aktuellt dokument redan har en bakgrund klickar du på Ersätt bakgrund. Om du lägger till den nya bakgrunden till ett begränsat sidintervall behålls den befintliga bakgrunden på alla sidor utanför det intervallet.

 3. Välj Mer > Bakgrund > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 4. (Valfritt) Om du vill lägga till bakgrunden selektivt på vissa sidor klickar du på Alternativ för sidintervall. Sedan anger du ett sidintervall och väljer ett alternativ vid Deluppsättning, om det behövs.

 5. Ange bakgrund:
  • Om du vill återanvända en bakgrund och bakgrundsalternativ som du har sparat tidigare väljer du den på menyn Sparade inställningar.

  • Om du vill använda en bakgrund med solid färg aktiverar du alternativet Från färg. Välj sedan en färgruta eller en egen färg i färgväljaren .

  • Om du vill använda en bild väljer du Arkiv och markerar sedan bildfilen. Om du vill använda en viss bild i en flersidig fil anger du sidan i rutan Sidnummer.

  Obs!

  Endast PDF-, JPEG- och BMP-filer kan användas som bakgrundsbilder.

 6. Justera utseendet och placeringen av bakgrunden efter behov.
 7. (Valfritt) Så här använder du samma bakgrund i fler PDF-filer:

  1. Klicka på Tillämpa på flera filer.
  2. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och markera filerna.
  3. Klicka på OK.
  4. Ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka sedan på OK.

Uppdatera en nyligen redigerad bakgrundsbild

Om originalbildfilen som du använder som bakgrund ändras kan du uppdatera PDF-filen till den nya versionen av bilden i stället för att ta bort den gamla versionen och lägga till den nya.

 1. Öppna PDF-filen som innehåller den bakgrund du vill uppdatera.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

 3. Välj Mer > Bakgrund > Uppdatera i det sekundära verktygsfältet.

 4. Klicka på OK eller gör andra ändringar av bakgrundsalternativen och klicka sedan på OK.

Obs!

Den här processen gäller bara för bakgrunder som har lagts till i Acrobat 7.0 eller senare.

Ta bort en bakgrundsbild från markerade sidor

 1. Öppna den PDF-fil som innehåller bakgrunden.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

 3. Välj Mer > Bakgrund > Ta bort i det sekundära verktygsfältet.

 4. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen av bakgrunden.