Obs!

En komplett lista med artiklar om säkerhet finns i Översikt av säkerheten i Acrobat och PDF-innehåll.

Om du klickar på en länk till Internet uppstår en potentiell säkerhetsrisk. Skadliga webbplatser kan överföra farligt innehåll eller i tysthet samla ihop data. Om du oroar dig för riskerna kan du konfigurera Acrobat och Acrobat Reader så att en varning visas när en PDF-fil försöker ansluta till Internet.

Du kan tillåta att Acrobat och Acrobat Reader kontaktar utvalda webbplatser genom att lägga till adresserna (URL) i listan över pålitliga webbplatser i inställningarna i Pålitlighetshanteraren. Alternativt kan du tillåta alla URL-adresser.

Obs!

Om alternativen i dialogrutan Hantera Internet-åtkomst är inaktiverade, väljer du Anpassad inställning. Om alternativen fortfarande är inaktiverade kan det bero på att programmet kontrolleras av administratören och att denne tillämpar egna begränsningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj Pålitlighetshanteraren från kategorierna till vänster.

 3. Klicka på Ändra inställningar och ange vilket standardbeteende som ska användas vid åtkomst till Internet från PDF-filer.

 4. Välj bland följande alternativ:

  • Om du vill tillåta åtkomst till alla URL:er väljer du Tillåt PDF-filer att ansluta till alla webbplatser.

  • Om du vill begränsa åtkomst till alla URL:er väljer du Blockera PDF-filer från att ansluta till webbplatser.

  • Välj Anpassad inställning för att inga andra URL-adresser än de som du har angett ska vara tillgängliga.

  • Om du vill lägga till en webbplats anger du webbplatsens URL i textrutan Värdnamn och klickar sedan på antingen Tillåt eller Blockera.

  • Om du vill ta bort en URL som du inte längre vill använda markerar du webbplatsen i listan och klickar på Ta bort.

  • Ange vad programmet ska göra med webbplatser som inte finns med i den anpassade listan genom att välja något av följande alternativ: Fråga alltid, Tillåt åtkomst eller Blockera åtkomst.

Läs mer i Programsäkerhetsguidenwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

Obs!

Om du öppnar en skyddad PDF-fil och uppmanas att tillåta eller blockera en URL-adress, väljer du Kom ihåg min åtgärd för den här webbplatsen. Detta svar lägger till webbadressen i listan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy