Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

Skyddad vy ger en extra skyddsnivå. När den skyddade vyn är aktiverad visas PDF-filer i en begränsad omgivning, en så kallad sandlåda. Den här isoleringen av PDF-filerna minskar risken för säkerhetsintrång i områden utanför sandlådan. Du bör använda Acrobat i skyddad vy om du är mån om säkerheten eller om du ofta interagerar med PDF-filer på Internet.

Adobe Acrobat Reader inkluderar enliknandebegränsad miljö som kallas skyddat läge. Information om skyddat läge i Reader finns i hjälpen till Reader.

När det skyddade läget är aktiverat är enbart grundläggande navigering tillåtet. Du kan exempelvis öppna PDF-filer, bläddra igenom sidor och klicka på länkar. Du kan aktivera Skyddat läge i en PDF-fil som du visar i antingen en fristående kopia av Acrobat eller i en webbläsare.

PDF i fristående Acrobat

I Skyddat läge visar Acrobat en varning för en PDF som inte kommer från en betrodd plats. Varningen låter dig avgöra om du ska betro dokumentet.

Obs!

Du kan ta reda på om en PDF-fil som har öppnats i en webbläsare är i Skyddad vy. Högerklicka på dokumentet i webbläsaren och välj Dokumentegenskaper. Klicka på fliken Avancerat. Om Skyddad vy är aktiverat anges statusen Skyddat läge: På.  

Säkerhet i Acrobat och PDF-filer
Om du litar på PDF-filen och den plats den kommer ifrån klickar du på Aktivera alla funktioner. PDF-filen läggs till i din lista över behöriga platser och räknas som pålitlig från och med då.

Aktivera eller inaktivera skyddad vy

Till skillnad från skyddat läge i Acrobat Reader är skyddad vy i Acrobat avstängt som standard.

 1. Välj Inställningar.

 2. Välj Skydd (förbättrat) från kategorierna till vänster.

 3. Välj alternativet Aktivera Förbättrat skydd.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  Av

  Inaktiverar funktionen skyddad vy om du har aktiverat den. Skyddad vy är inaktiverad som standard.

  Filer från potentiellt osäkra platser

  Aktiverar Skyddad vy och visar ett varningsmeddelande för alla filer som kommer från osäkra platser. Filer och platser som du lägger till bland Behöriga platser under Förbättrat skydd är undantagna från skyddad vy.

  Alla filer

  Aktiverar Skyddad vy i alla PDF-filer som du öppnar i antingen en fristående kopia av Acrobat eller i en webbläsare.

Åsidosätt begränsningarna för skyddad vy

Välj något av följande alternativ:

 • Välj Av på panelen Förbättrat skydd under inställningarna för Skydd (förbättrat).

 • Lägg till filer, mappar och platser i listan Behöriga platser på panelen Förbättrat skydd. (Se Ange behöriga platser för betrott innehåll.)

Ytterligare resurser

Mer information om skyddad vy hittar du i följande resurser: