Kommenttien näyttäminen

Kommenttiluettelo näkyy dokumentti-ikkunan oikeanpuoleisessa ruudussa. Kommenttiluettelossa näkyvät kaikki PDF-tiedoston kommentit. Siinä on myös työkalurivi, joka sisältää kommentteja koskevat yleiset toiminnot, kuten lajittelu ja suodatus.

Acrobatin kommenttiluettelo
Kommenttiluettelo

Kommenttiluettelon avaaminen

 1. Valitse Työkalut > Kommentti.

  Kommenttien työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä, ja kommenttiluettelo näkyy oikeanpuoleisessa ruudussa.

 2. Käytä kommenttiluettelon oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-valikkoa ja tee jokin seuraavista:

  • Laajenna tai supista kommentit. Valitse kommenttiluettelon asetusvalikosta Laajenna kaikki tai Supista kaikki. Jos haluat laajentaa yksittäisen kommentin, napsauta kommenttia tai napsauta kommentissa (). Jos haluat kutistaa yksittäisen kommentin, napsauta kommentissa ().
  • Luo tai tulosta kommenttien yhteenveto.
  • Tuo ja vie kommentit.
  • Vie Wordiin tai AutoCADiin.
  • Määritä kommentoinnin oletusarvot.

Kommenttiluettelon laajentaminen

Voit laajentaa Kommentit-ruudun pitkien kommenttien luettavuuden parantamiseksi.

 • Jos haluat muuttaa ruudun kokoa, siirrä kohdistin ruudun vasempaan reunaan, pidä kohdistin paikallaan ja vedä sitä sitten vasemmalle tai oikealle.

Kommenttien lajitteleminen

Voit lajitella Kommentit-luettelon kommentit sivun, tekijän, päivämäärän, tyypin, lukemattoman tilan tai värin mukaan. Jos kyseessä on vastaussäie, vain ensimmäinen viesti lajitellaan ja vastausviestit lajitellaan samaan luokkaan kuin säikeen ensimmäinen viesti.

 1. Valitse Työkalut > Kommentti.

 2. Valitse kommenttiluettelossa jokin Lajittele kommentit -valikon vaihtoehdoista.

Suodata kommentit

Voit näyttää tai piilottaa kommentit tilan, tarkistajan (tekijän), tyypin tai värin mukaan. Suodattaminen vaikuttaa kommenttien ulkoasuun sekä dokumentti-ikkunassa että kommenttiluettelossa. Kun tulostat kommentteja tai teet niistä yhteenvetoja, voit määrittää, tehdäänkö piilotetuista kommenteista yhteenvetoja ja tulostetaanko ne. Jos piilotat huomautuskommentin, johon on vastattu, myös kaikki muut viestisäikeen vastaukset piilotetaan.

Huomautus:

Kun lähetät kommentteja tarkistuksen aloittajalle sähköpostipohjaisessa tarkistuksessa, piilotettuja kommentteja ei lähetetä.

 1. Tee jokin seuraavista Kommentit-luettelon Suodata kommentit -valikossa :

  • Jos haluat poistaa kaikki suodattimet, valitse Poista kaikki. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+8 (Windows) tai Komento+8 (Mac OS).

  • Voit näyttää tai piilottaa kaikki kommentit vaihtokytkimellä. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+8 (Windows) tai Komento+Vaihto+8 (Mac OS).

  • Voit suodattaa kommentteja valitsemalla luokat, jotka haluat näkyviin. Jos esimerkiksi haluat, että näkyviin tulevat vain ratkaisemattomat tarralappukommentit, valitse > Tyypit > Tarralaput, jolloin näkyviin tulevat vain tarralappukommentit. Valitse sitten > Tila > Ratkaisemattomat, jolloin näkyviin tulevat vain ratkaisemattomat tarralappukommentit.

  • Jos haluat avata kaikki ponnahdushuomautukset, napsauta huomautusta kakkospainikkeella ja valitse Avaa kaikki ponnahdusikkunat. (Käytettävissä vain, jos kommenttiluettelo on suljettu.)

  • Jos haluat sulkea kaikki ponnahdushuomautukset, napsauta huomautusta kakkospainikkeella ja valitse Pienennä ponnahdusikkunat. (Käytettävissä vain, jos kommenttiluettelo on suljettu.)

Vastaaminen kommentteihin

Huomautus:

Acrobat Readerissa kommentointitoiminnot ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Kommentteihin vastaaminen on erityisen käytännöllistä jaetuissatarkistuksissa,kun osallistujat voivat lukea toistensa kommentteja. Tarkistusten aloittajat voivat niiden välityksellä myös tiedottaa tarkistajille, miten ehdotuksia toteutetaan. Kun yksi tai useampi tarkistaja vastaa kommenttiin, vastausjoukkoa kutsutaan viestisäikeeksi. Kaikki vastaukset näkyvät kommenttiluettelossa. Vastaukset näkyvät alkuperäisen kommentin alla.

Ponnahdusvalikon Vastaa-vaihtoehto

 1. Avaa kommentin ponnahdusikkuna.
 2. Valitse ponnahdushuomautuksen oikeasta yläkulmasta Vastaa.

 3. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan ruutuun.

Kommenttiluettelon Vastaa-vaihtoehto

 1. Valitse kommentti Kommentit-luettelosta.
 2. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan ruutuun.

Uudelle osallistujalle vastaaminen

 1. Valitse kommentti ja käytä @mainintaa saadaksesi asiakirjan tarkastajan huomion.

 2. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan ruutuun.

Vastauksen poistaminen

Voit poistaa PDF-tiedostossa olevat kommenttisi. Et kuitenkaan voi poistaa muiden tarkistajien kommentteja.

 1. Napsauta ponnahdushuomautuksessa näkyvää vastausta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

Tilan asettaminen

Adobe Document Cloudilla jaetut PDF-tiedostot

Tilasta on hyötyä, kun haluat seurata luettuja, ratkaistuja tai lisätoimenpiteitä vaativia kommentteja. Asettamalla tarkistuksen tilan voit ilmoittaa osallistujille, miten haluat käsitellä kommenttia.

Valitse kommentti Kommentit-luettelosta ja napsauta hiiren kakkospainiketta. Voit myös napsauttaa valitun kommentin asetusvalikkoa () ja suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Jos haluat merkitä kommentin ratkaistuksi, valitse Ratkaise.
 • Jos haluat merkitä kommentinlukemattomaksi,valitse Merkitse lukemattomaksi.

Verkkokansion kautta jaetut PDF-tiedostot

Tilan tai valintamerkin asettaminen

 Windowsissa voit käyttää tiloja ja valintamerkkejä ilmaisemaan, mitkä kommentit viedään Word-dokumenttiin. Asettamalla tarkistustilan voit näyttää tai piilottaa kommenttiryhmän ja ilmaista tarkistuksen osallistujille, miten aiot käsitellä kommenttia. Kun tarkistustila on asetettu, kommentin tarkistustilan näyttö ei poistu kommenttiluettelosta edes silloin, kun kommentin tarkistustilaksi muutetaan Ei mitään. Valintamerkit on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Ne eivät ne näy muille PDF-tiedoston lukijoille, ellet muuta kommenttien tilaa.

 1. Valitse kommentti kommenttiluettelosta ja napsauta hiiren kakkospainikkeella, niin asetusvalikko tulee näkyviin. Valitse sitten asetus Aseta tila -valikosta.

  Tarkistustila näkyy kommentissa yhdessä tilan asettajan nimen kanssa. Jos toinen tarkistaja määrittää kyseisen kommentin tarkistustilan, molempien tarkistajien nimet ja tarkistustilat näkyvät kommenttiluettelossa.

 2. Voit tarkastella kommentin muutoshistoriaa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella huomautuskuvaketta, merkintää tai ponnahdushuomautuksen otsikkoriviä ja valitsemalla sitten Ominaisuudet. Valitse Tarkistuksen historia -välilehti.

Kommenttien merkitseminen valintamerkillä

 1. Valitse kommentti Kommentit-luettelosta. Valitse asetusvalikosta  Lisää valintamerkki. Voit myös napsauttaa kommenttia hiiren kakkospainikkeella ja valita Lisää valintamerkki. Valintamerkinkuvake ilmestyy kommenttiin.

Huomautus:

Valintaruutu on oletuksena piilotettu. Jos käytät valintaruutuja useissa asiakirjoissa, Acrobat kehottaa sinua ottamaan valintaruudut käyttöön kaikissa asiakirjoissa.

Voit näyttää kaikkien kommenttien valintaruudun seuraavasti:

 1. Siirry valikkoon Muokkaa > Asetukset (Windows) tai Acrobat > Asetukset (macOS). Oletusarvot-valintaikkuna tulee näyttöön.

 2. Valitse Kommentointi-luokan Kommenttien luonti -kohdasta Näytä valintaruutu.

  Näytä valintaruutu
 3. Valitse OK.

Valintaruutu on nyt saatavana kaikille kommenteille. Voit lisätä valintamerkin valitsemalla kommentin vieressä olevan valintaruudun.

Kommenttien yhteenvedon tekeminen on kätevä tapa luoda tiivistelmä kaikista PDF-tiedoston kommenteista. Kun teet kommenteista yhteenvedon, voit joko luoda tulostettavat kommentit sisältävän PDF-tiedoston tai tulostaa yhteenvedon suoraan. Yhteenveto ei liity eikä ole linkitetty PDF-tiedostoon, josta kommentit haettiin.

Kommenttien yhteenvetojen sivuasettelun asetukset
Kommenttien yhteenvetojen sivuasettelun asetukset

A. Dokumentti ja samalla sivulla olevat, yhdysviivoilla merkityt kommentit. B. Dokumentti ja eri sivuilla olevat, yhdysviivoilla merkityt kommentit. C. Vain kommentit D. Dokumentti ja järjestysnumeroidut kommentit. 

Normaalisti Acrobat tulostaa PDF-tiedostot kaikkine leimoineen. Kun haluat määrittää kommenttien tulostumisen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, valitse kommenttiluettelosta  > Tulosta myös kommenttien yhteenveto.

 1. Suodata kommentit niin, että vain haluamasi kommentit näkyvät yhteenvedossa. (Napsauta kommenttiluettelossa Suodata kommentit ja valitse näytettävät kommenttiluokat.)

  Suodata luokka
 2. Kun haluat määrittää kommenttien tulostumisen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, valitse  > Tulosta myös kommenttien yhteenveto. Vaihtoehtoisesti voit luoda kommenteista erillisen PDF-tiedoston valitsemalla  > Luo kommenttiyhteenveto.

 3. Tee Luo kommenttiyhteenveto -valintaikkunassa seuraavat:

  • Valitse dokumentin ja kommenttien asettelu. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat asettelun mukaan.

  • Valitse kommenttien lajittelutapa.

  • Määritä sivuväli ja se, haluatko sisällyttää sivut, joilla ei ole kommentteja.

  • Valitse, näytetäänkö yhteenvedossa kaikki kommentit vai pelkästään näkyvissä olevat.

 4. Napsauta Luo kommenttiyhteenveto.

Kommentin etsiminen

Etsi kommentti kommenttiluettelosta etsimällä sanaa tai sanaryhmää.

 1. Tuo kommenttiluettelo näkyviin valitsemalla Työkalut > Kommentti.

 2. Napsauta . Määritä Hae kommentteja -kenttään sana tai lause, jolla haluat hakea.

Kommenttiluettelossa näkyvät kommentit, jotka vastaavat hakuehtoja. Kommenttien määrä näkyy paneelin ylätunnisteessa.

Kommenttien poistaminen

Et voi poistaa jaetun tarkistuksen muiden tarkistajien kommentteja. Et voi myöskään poistaa lukittuja kommentteja.

Huomautus:

Jos haluat poistaa kaikki kommentit PDF:stä, valitse Työkalut > Hävitä > Poista piilotetut tiedot. Sitten voit valita Kommentit ja merkinnät -vaihtoehdon Tulokset-ruudusta. Tätä toimintoa ei ole Readerissa.

Kommentin poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse kommentti ja paina Delete-näppäintä.

  • Napsauta kommenttiluettelossa poistettavaa kommenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Poista.

   Huomautus: Varmista ennen Delete-näppäimen painamista, että kommentti on valittu.

Kommentin lukituksen poistaminen

Huomautus:

Käytettävissä vain verkkokansioiden kautta jaettujen PDF-tiedostojen tapauksessa

 1. Napsauta kommenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

 2. Poista Lukittu-kohdan valinta.

Kaikkien kommenttien tekstin oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Voit tarkistaa huomautuskommentteihin ja lomakekenttiin lisätyn tekstin oikeinkirjoituksen. Et voi kuitenkaan tarkistaa PDF-tiedoston oikeinkirjoitusta.

 1. Valitse kommentti. Valitse asetusvalikosta Muokkaa.

 2. Napsauta tekstiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tarkista oikeinkirjoitus.

 3. Valitse Käynnistä. Muokkaa sanaa jollakin seuraavista menetelmistä:

  • Muokkaa valittua sanaa. Voit kumota muutoksen napsauttamalla Kumoa Muokkaa. Voit hyväksyä muutoksen napsauttamalla Muuta.

  • Kaksoisnapsauta ehdotettua korjausta.

  • Valitse ehdotettu korjaus ja napsauta sitten Muuta. Napsauta Vaihda kaikki, jos haluat korvata tunnistamattoman sanan kaikki esiintymät ehdotetulla korjauksella.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö