Käyttöopas Peruuta

Osallistuminen PDF-tarkistukseen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Adobe Document Cloudissa olevan PDF-tiedoston tarkistaminen

Jos aloittaja on jakanut PDF-tiedoston Adobe Document Cloud -tarkistuspalvelussa, sähköpostikutsu sisältää linkin tarkistettavaan PDF-tiedostoon. Kun napsautat linkkiä, PDF-tiedosto avautuu verkkoselaimessa. Voit lisätä PDF-tiedostoon kommentteja selainikkunassa käytettävissä olevilla kommentointityökaluilla. Sisäänkirjautumista ei tarvita. Voit käynnistää myös Acrobat Reader - tai Acrobat -tietokonesovelluksen verkossa kommenttien lisäämistä varten.

Voit liittyä tarkistukseen jollakin seuraavista tavoista:

 1. Napsauta tarkistuksen sähköpostikutsussa olevaa linkkiä tai Tarkistus-painiketta.

  Huomautus: Alla on esimerkki Adobe Document Cloudin kautta lähetetystä sähköpostikutsusta. Kutsu voi näyttää erilaiselta, jos aloittaja on lähettänyt sinulle julkisen linkin PDF-tiedoston tarkistamista varten sähköpostiviestissä.

  Sähköpostiviestissä oleva tarkistuksen linkki

 2. PDF-tiedosto avautuu verkkoselaimessa. Astu sisään vieraana tai kirjaudu sisään Adobe ID:lläsi ja salasanallasi. Kun kirjaudut sisään, voit käyttää @maininta-tunnisteita sekä muokata tai poistaa kommentteja milloin tahansa.

  Tarkistus selaimessa

 3. Lisää kommentteja PDF-tiedostoon kommentointityökaluilla. Kaikki tarkistajat näkevät kommenttisi.

  Kommenttien lisääminen

 4. Tarkistuksen aikana voit suorittaa myös seuraavat toimet:

  • Käytä @ maininta-tunnistetta kiinnittääksesi tarkistajan huomion. Käytä @ maininta-tunnistetta lähettääksesi ilmoituksen nimetylle tarkistajalle.
  • Suodata kommentteja () kommentin tilan, kuten Lukematta ja Ratkaistu, @mainintojen tai tarkistajan kommentin mukaan.
  • Asetusvalikossa () voit katsoa kaikki tarkistajat, kopioida jaetun linkin, poistaa itsesi tarkistuksesta osanottajana tai ilmoittaa väärinkäytöstä.
 5. Kun olet suorittanut tarkistuksen loppuun, valitse Valmis. Acrobatissa näytetään ilmoitus, ja aloittajalle lähetetään sähköpostiviesti.

 1. Napsauta tarkistuksen sähköpostikutsussa olevaa linkkiä tai Avaa-painiketta. PDF-tiedosto avautuu verkkoselaimessa.

 2. Valitse työkalupalkista Avaa Acrobatissa. PDF-tiedosto ladataan ja avataan Acrobat Readerissa tai Acrobatissa sen mukaan, kumpi sovellus on määritetty PDF-tiedoston oletusarvoiseksi omistajaksi.

  Tarkistus tietokonesovelluksessa

  Huomautus:

  Tarkistukseen liittymistä varten sinulla on oltava Acrobat Readerin tai Adobe Acrobatin uusin versio asennettuna. Lisätietoja on artikkelissa Adobe Document Cloud -tarkistuspalvelu | Avaaminen Acrobatissa

 3. Lisää Acrobat Readerissa tai Acrobatissa kommentteja PDF-tiedostoon kommentointityökaluilla. Kommentit tallennetaan automaattisesti, ja kaikki tarkistajat näkevät kommenttisi.

  Huomautus:

  Voit lisätä kommentteja PDF-tiedostoon myös silloin, kun et ole yhteydessä Internetiin. Kommentit tallennetaan Document Cloudiin, kun muodostat Internet-yhteyden.

 4. Tarkistuksen aikana voit suorittaa myös seuraavat toimet:

  • Käytä @ maininta-tunnistetta kiinnittääksesi tarkistajan huomion. Käytä @ maininta-tunnistetta lähettääksesi ilmoituksen nimetylle tarkistajalle.
  • Hae kommentteja -kentän avulla voit hakea tiettyä hakusanaa.
  • Lajittele kommentit () sivun, tekijän, päivämäärän, tyypin, lukemattoman tilan tai värin mukaan.
  • Suodata kommentteja () kommentin tilan, kuten Lukematta, Ratkaistu ja Ratkaisematta, @mainintojen tai tarkistajan kommentin, kommentin tyypin ja värin mukaan.
  • Asetukset-valikossa () voit muokata kommenttia, merkitä sen lukemattomaksi sekä ratkaista tai poistaa sen.
  • Tarkista kaikkien osallistujien tarkistuksen tila napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa tarkistajan avataria.
  PDF-tiedoston muut tarkistustoiminnot

  A. Näytä kaikki osallistujat napsauttamalla tätä B. Merkintätyökalut C. Vaihda jaetun tiedoston hallinnoinnin ja kommenttien tarkastelun välillä napsauttamalla tätä D. Etsi kommentit E. Kommenttien lajitteleminen F. Suodata kommentit G. @maininta 

 5. Kun olet suorittanut tarkistuksen loppuun, valitse Valmis. Tarkistettava PDF-tiedosto suljetaan. Aloittaja saa ilmoituksen Acrobatissa/Readerissa, ja hänelle lähetetään myös sähköpostiviesti.

SharePointissa, WebDAV-palvelimella tai verkkokansiossa olevan PDF-tiedoston tarkistaminen

Kun vastaanotat kutsun PDF-tarkistukseen, kutsussa on yleensä PDF-tiedosto liitteenä tai URL-osoitteena. Vaihtoehtoisesti jotkin kutsut sisältävät Lomaketietomuoto (FDF) -liitteen. Avaamisen jälkeen FDF-tiedosto määrittää tarkistusasetuksesi ja avaa PDF-tiedoston Acrobatilla.

Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät erityisominaisuuksia, kuten kommentointiin tarvittavia työkaluja ja opastavan viestirivin. Lisää kommentteja PDF-tiedostoon käyttämällä kommentointityökaluja ja lähetä ne sitten. Voit joko julkaista kommentit kommenttipalvelimella, josta muut voivat nähdä ne, tai lähettää kommentit sähköpostiliitteenä tarkistuksen aloittajalle.

Huomautus:

Voit vastaanottaa PDF-tiedoston, jossa ei ole erikoistoimintoja. Tässä tapauksessa voit lisätä kommenttisi käyttämällä Työkalut > Kommentti -työkalurivin työkaluja. Tallenna PDF-tiedosto sen jälkeen ja lähetä se takaisin.

Jos haluat tarkistaa PDF-tiedoston myöhemmin, avaa se uudelleen seurannasta. Siten varmistat, että kommenttisi tallentuvat PDF-tiedoston seurattuun kopioon ja että aloittaja saa kommenttisi. Tallenna PDF-tiedosto, jollet lähetä tai julkaise kommentteja heti. Muuten kommentit menetetään. Kommentit näkyvät vain paikallisessa kopiossa eivätkä ole muiden tarkistajien nähtävissä, ennen kuin aloittaja vastaanottaa ne.

 1. Avaa PDF-tiedosto sähköpostisovelluksessa napsauttamalla URL-osoitetta tai kaksoisnapsauttamalla liitettä (PDF tai FDF).
 2. Tee haluamasi seuraavista toimista, jos ohjelma pyytää:
  • Kirjaudu Adobe Document Cloudiin Adobe ID:lläsi ja salasanallasi.
  • Napsauta Jaettu tarkistus -valintaikkunassa Yhdistä.
  • Napsauta Tervetuloa jaettuun tarkistukseen -ikkunassa OK. Tässä ikkunassa näkyy tarkistuksen määräaika, osallistujat, tieto siitä, ketkä tarkistajat ovat lisänneet kommentteja, ja kommenttipalvelimen sijainti.
  • Kirjoita nimesi, sähköpostiosoitteesi, yrityksen nimi ja työnimike.
 3. Tallenna tiedosto paikkaan, josta se löytyy helposti, esimerkiksi työpöydälle.
 4. Lisää kommentteja PDF-tiedostoon Työkalut > Kommentti -työkalurivin työkaluilla. Voit poistaa kommentin valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä. (Voit poistaa vain omia kommenttejasi.)

 5. Tee tarvittavat seuraavista toimista:
  • Jos ohjelma ilmoittaa, että käytettävissä on muiden tarkistajien uusia kommentteja, napsauta viestiä. Uudet kommentit tulevat näkyviin PDF-tiedostossa.
  • Jos haluat selvittää, onko muilta tarkistajilta tullut uusia kommentteja, napsauta Etsi uudet kommentit -painiketta .
 6. Lähetä kommenttisi napsauttamalla sanomarivillä Julkaise kommentit tai Lähetä kommentit tarkistuksen pyytäjälle.

  Kun lähetät kommentteja, tarkistuksen aloittaja saa sähköpostiliitteenä PDF-tiedoston, joka sisältää kommenttisi. Kun julkaiset kommenttisi, ne tallentuvat kommenttipalvelimeen.

Dokumentin sanomarivin asetukset riippuvat tarkistuksen aloittajan määrittämistä asetuksista ja siitä, saatko yhteyden kommenttipalvelimeen.

Etsi uudet kommentit

Kehottaa Acrobatia synkronoimaan kommentit palvelimen ja paikallisen kiintolevyn välillä. Jos et napsauta tätä painiketta, Acrobat tarkastaa uusien kommenttien olemassaolon 10 minuutin välein, jos dokumentti on auki, ja tunnin välein, jos dokumentti on suljettu.

Liitä kommentit

Kopioi avoimen PDF-tiedoston kommentit omaan kopioosi. Painike on käytettävissä vain sellaisille PDF-tiedostoille, jotka vastaanotat tarkistajilta sähköpostipohjaisissa tarkistuksissa.

Julkaise kommentit

Käytettävissä vain jaetuissa tarkistuksissa. Lähettää uudet kommenttisi kommenttipalvelimeen. Tämä painike ei ole käytettävissä tarkistuksen päättymisen jälkeen.

Tallenna arkistokopio

Käytettävissä vain jaetuissa tarkistuksissa tarkistuksen päättymisen jälkeen. Tallentaa dokumentin kopion tarkistuskommentteineen kiintolevyllesi.

Lähetä kommentit

Luo tarkistuksen aloittajalle osoitetun sähköpostiviestin, jonka liitteenä on kommentoitu PDF-tiedosto. Tämä asetus on aina tarkistajien käytettävissä sähköpostipohjaisissa tarkistuksissa. Se näkyy jaetuissa tarkistuksissa, jos tarkistaja on päättänyt työskennellä offline-tilassa tai jos yhteyttä kommenttipalvelimeen ei saatu.

Tila

Kuvake, joka ilmaisee kommenttipalvelimen yhteyden tilan. Kuvakkeena on edellinen yritys onnistui , edellinen yritys epäonnistui tai yritetään muodostaa yhteys . Jos napsautat tätä kuvaketta, näkyviin tulee lisäasetuksia sisältävä valikko: Seuraa tarkistuksia avaa seurannan; Tallenna arkistokopio tallentaa PDF-tiedostosta kopion, joka ei ole enää yhteydessä tarkistukseen; Työskentele offline-tilassa mahdollistaa työskentelyn offline-tilassa, jossa voit kommentoida, mutta et voi julkaista kommentteja, ennen kuin palaat online-tilaan. Voit siirtyä online-tilaan napsauttamalla Yhdistä uudelleen palvelimeen.

Kun osallistut jaettuun tarkistukseen, Acrobat synkronoi paikalliseen kiintolevyasemaan julkaistut kommentit palvelimessa olevien kommenttien kanssa. Acrobat ilmoittaa, kun uusia kommentteja on saatavana. Näet ilmoituksia jatkuvasti, koska synkronointi jatkuu, vaikka PDF-tiedosto suljetaan.

Ilmoitusalueen sanomilla ilmoitetaan myös uusien tarkistajien liittymisestä tarkistukseen, päivityksistä (useita tarkistuksia), määräaikojen muuttumisesta ja synkronoinnin epäonnistumisesta. Ne ilmoittavat myös, kun seurantaan lisätään lähetystilaus. Voit muuttaa viestien ja kommenttien synkronoinnin tiheyttä ja käynnistää synkronoinnin manuaalisesti.

Jos haluat nähdä jaetun tarkistuksen uudet kommentit, sinulla on oltava yhteys verkkoon, jossa kommenttipalvelin sijaitsee. Tarkista palvelimen tila Seurannasta, jollei yhteyttä voida muodostaa.

 1. Napsauta Etsi uudet kommentit -painiketta  dokumentin viestirivillä.

Jos tarkistat PDF-tiedostoa offline-tilassa tai palomuurin ulkopuolella tai menetät yhteyden kommenttipalvelimeen, voit lähettää kommentit sähköpostiviestissä.

 1. Valitse Tiedosto > Lähetä tiedosto > Liitä sähköpostiin.

 2. Valitse Lähetä sähköposti -valintaikkunasta Oletussähköpostiohjelma tai Käytä Webmailia ja valitse käyttämäsi verkkosähköpostiasiakas Valitse-valikosta. 

 3. Valitse Jatka ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

  Huomautus:

  Jos PDF-tiedoston koko ylittää 5 Mt:n kokorajoituksen, Acrobat kehottaa lähettämään kommentit Lomaketietomuoto (FDF) -tiedostona. Aloittaja voi tuoda tämän pienemmän tiedoston. Jos haluat säätää rajaa, avaa Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Tarkistus. Anna sitten uusi arvo kohtaan Lähetä kommentit FDF:inä, kun tiedostokoko on suurempi kuin [#] Mt.

Kun osallistut tarkistukseen, voit saada muilta tarkistajilta kommentteja. Esimerkiksi jos tarkistaja ei voi käyttää kommenttipalvelinta, tarkistaja voi lähettää sinulle kommentteja. Toinen esimerkki on tilanne, jossa pyysit palautetta henkilöiltä, joita ei alun perin kutsuttu tarkistukseen. Nämä tarkistajat voivat palauttaa sinulle kopion tarkistetusta PDF:stä kommentteineen. Kun sinusta tulee kommenttien omistaja, voit jakaa ne kaikkien tarkistuksen osallistujien kanssa.

 1. Avaa kommentit sisältävä PDF-tiedosto.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta OK, kun ohjelma kysyy, haluatko julkaista kyseisen tarkistajan kommentit. Julkaistut kommentit tulevat näkyviin PDF-tiedostossa. Sinun nimesi näkyy otsikkorivillä ja tekijän nimi kommentin leipätekstissä varustettuna tekstillä ”Henkilön x puolesta”.
  Huomautus:

  Jos haluat piilottaa ”Henkilön x puolesta” -tekstin, poista Oletusarvot-valintaikkunassa Tarkistus-kohdassa Näytä kommentissa teksti ”Henkilön x puolesta”, kommentti kun käyttäjä ottaa kommentit haltuunsa jaetussa tarkistuksessa -asetuksen valinta.

  • Napsauta Kyllä, kun ohjelma kysyy, yhdistetäänkö kommentit. Voit myös napsauttaa dokumentin sanomarivin Yhdistä kommentit -painiketta ja napsauttaa sitten Lähetä kommentit. Lisää tarvittaessa muiden tarkistajien sähköpostiosoitteet ja napsauta sitten Lähetä.
  • Avaa Acrobatissa tai Readerissa PDF-tiedoston kopio ja valitse Kommentti > Kommenttiluettelo > Asetukset > Tuo datatiedosto. Valitse tiedosto, joka sisältää tarkistajien kommentit. Lisää tarvittaessa muiden tarkistajien sähköpostiosoitteet ja napsauta sitten Lähetä.

Vain uudet tai muokatut kommentit julkaistaan tai lähetetään.

Käytä seurantaa, jos avaat PDF-tiedostoja uudelleen tarkistuksen aikana. Seurannassa näkyvät ainoastaan PDF-tiedostot, jotka olet tallentanut. Jos et tallentanut PDF-tiedostoa sen ensimmäisellä avauskerralla, avaa PDF-tiedosto uudelleen sähköpostisovelluksesta.

 1. Valitse Näkymä > Seuranta.

 2. Kaksoisnapsauta seurannassa näkyvää PDF-tiedostoa.

 3. Lisää tai muokkaa kommentteja. Voit poistaa kommentin valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä. (Voit poistaa vain omia kommenttejasi.)

  Acrobat poistaa poistetut kommentit verkossa julkaistavasta PDF:stä seuraavan kerran, kun se synkronoi kommentit. Jos poistat aiemmin sähköpostiviestissä lähettämiäsi kommentteja, kommentit eivät poistu aloittajan dokumentista.

 4. Napsauta dokumentin sanomarivillä Julkaise kommentit.

  Vain uudet tai muokatut kommentit julkaistaan tai lähetetään.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?