Käyttöopas Peruuta

PDF-kirjasimet

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Kirjasimien upottaminen ja korvaaminen

Kirjasimen voi upottaa vain, jos kirjasimen toimittaja on määrittänyt sen sallituksi. Upotettuja kirjasimia ei voi korvata tiedostoa luettaessa ja tulostettaessa eli lukijat näkevät tekstin alkuperäisen kirjasimen. Sisällyttäminen kasvattaa tiedostoa vain hiukan, ellei julkaisussa käytetä CID-kirjasimia, jotka ovat tavallisia aasialaisissa kielissä. Kirjasimia voi upottaa tai korvata Acrobatissa tai vietäessä InDesign-julkaisu PDF-muotoon.

Voit upottaa koko kirjasimen tai ainoastaan tiedostossa käytettävien merkkien osajoukon. Osajoukon käyttö varmistaa, että tulostuksessa käytetään määritettyjä kirjasimia ja taulukkoarvoja, sillä se luo kirjasimelle mukautetun nimen. Tällä tavoin palveluntarjoajasi voi esimerkiksi käyttää katseluun ja tulostamiseen aina sinun Adobe Garamond® -versiotasi palveluntarjoajan version sijaan. Type 1- ja TrueType-kirjasimet voidaan sisällyttää, jos ne sisältyvät PostScript-tiedostoon tai jos ne ovat käytettävissä jossain kirjasinsijainnissa, jota Distiller tarkkailee ja jonka sisällytystä ei ole rajoitettu.

Kun kirjasinta ei voida sisällyttää kirjasimen toimittajan asetusten takia ja PDF-tiedoston avaavalla tai tulostavalla henkilöllä ei ole käytettävissään alkuperäistä kirjasinta, Multiple Master -kirjasinta käytetään väliaikaisesti sen sijaan: AdobeSerifMM:ää puuttuvan serif-kirjasimen sijaan ja AdobeSansMM:ää puuttuvan sans serif -kirjasimen sijaan.

Multiple Master -kirjasin sovitetaan tarvittavaan tilaan. Näin varmistetaan, että alkuperäisen julkaisun rivin- ja sivunvaihdot säilyvät ennallaan. Korvaava kirjasin ei kuitenkaan aina vastaa tarkasti alkuperäisten merkkien muotoa. Tämä koskee etenkin epätavallisia merkkejä, kuten kaunokirjoitusta.

Huomautus:

Aasialaisessa tekstissä Acrobat käyttää asennetun aasialaisten kielten sarjan kirjasimia tai vastaavia kirjasimia käyttäjän järjestelmästä. Joidenkin kielten kirjasimia tai tuntemattomia koodauksia sisältäviä kirjasimia ei voida korvata. Näissä tapauksissa teksti näkyy tiedostossa luettelomerkkeinä.

Kirjasinmerkit
Jos merkit ovat epätavallisia (vasemmalla), korvaava kirjasin ei vastaa niitä tarkasti (oikealla).

Huomautus:

Jos tekstin kopioimisessa PDF:stä ja liittämisessä ilmenee ongelmia, katso ensin, onko ongelmakirjasin sisällytetty (Tiedosto > Ominaisuudet > Kirjasin-välilehti). Kokeile vaihtaa sisällytetyn kirjasimen sisällytyskohtaa sen sijaan, että lähettäisit sen PostScript-tiedoston sisälle. Käsittele PDF sisällyttämättä kyseistä kirjasinta. Avaa PDF sitten Acrobatissa ja sisällytä kirjasin käyttämällä Esitarkastus-korjausta.

Kirjasimien käyttäminen ja sisällyttäminen käyttämällä Distilleriä

Muunnettaessa PostScript-tiedostoa PDF-muotoon Distiller tarvitsee tiedoston kirjasimia niiden tietojen lisäämiseksi PDF-tiedostoon. Distiller etsii ensin PostScript-tiedostosta Type 1-, TrueType- ja OpenType-kirjasimia. Jos kirjasin ei sisälly PostScript-tiedostoon, Distiller etsii lisäkirjasinkansioista. Distiller etsii seuraavista kirjasinkansioista Windowsissa:

 • Acrobat-kansiossa /Resource/Font

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Distiller etsii seuraavista kirjasinkansioista Mac OS:ssä:

 • Acrobat-kansiossa /Resource/Font

 • /Users/[käyttäjänimi]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Acrobatin asennus sisältää pelkkä leveys -versiot monista yleisistä kiinalaisista, japanilaisista ja korealaisista kirjasimista, minkä ansiosta Distiller voi käyttää niitä Acrobatissa. Varmista, että kirjasimet ovat käytettävissäsi. Valitse Windowsissa Valmis, kun asennat Acrobatin tai valitse Muokattu ja valitse Näytä Adobe PDF -luokassa aasialaisten kielten tuki. Mac OS -järjestelmässä nämä kirjasimet asennetaan automaattisesti.)

  Tietoja kirjasimien sisällyttämisestä PostScript-tiedostoon on PostScript-tiedoston luonnissa käytettävän sovelluksen ja tulostinohjaimen käyttöohjeissa.

Huomautus:

Distiller ei tue Type 32 -kirjasimia.

Jos haluat määrittää muita kirjasinkansioita Distilleriä varten, valitse Acrobat Distillerissä Asetukset > Kirjasimien sijainti. Napsauta sitten valintaikkunassa Lisää ja lisää kirjasinkansio. Jos haluat ohittaa TrueType-kirjasimet, joilla on sama nimi kuin PostScript 3 –kirjasinkokoelman kirjasimella, valitse Ohita tavallisten PostScript-kirjasimien TrueType-versiot.

Huomautus:

Voit antaa siirretyn kirjasinkansion Distillerin käyttöön poistamalla kansion vanhan sijainnin ja lisäämällä sen uuden sijainnin tästä valintaikkunasta.

PDF-tiedostojen esikatseleminen ilman paikallisia kirjasimia

Voit luoda dokumentista tulostuskelpoisen esikatselun, jossa muotoillun tekstin oletuskirjasimet korvautuvat kirjasimilla, jotka ovat käytettävissä paikallisessa tietokoneessa mutta eivät sisälly PDF-tiedostoon. Esikatselu voi auttaa sinua päättämään, sisällytetäänkö nämä paikalliset kirjasimet PDF-tiedostoon dokumentin halutun ulkoasun saavuttamiseksi.

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Sivunäyttö ja poista Käytä paikallisia kirjasimia -asetuksen valinta.
  Huomautus:

  Jos kirjasinta ei voi korvata, teksti näkyy luettelomerkkeinä ja Acrobat näyttää virhesanoman.

PostScript-kirjasimien nimien etsiminen

Jos kirjasimen nimi on syötettävä manuaalisesti Adobe PDF -asetukset -valintaikkunan Kirjasimet-välilehteen, voit etsiä kirjasimen tarkan nimen PDF-tiedostosta.

 1. Luo kirjasimen sisältävä yksisivuinen dokumentti millä tahansa sovelluksella.
 2. Luo dokumentista PDF-tiedosto.
 3. Avaa PDF-tiedosto Acrobatilla ja valitse Tiedosto > Ominaisuudet > Kirjasimet.

 4. Kirjoita muistiin kirjasimen nimi täsmälleen samassa muodossa kuin missä se esiintyy kirjasinikkunassa (isot ja pienet kirjaimet, yhdysmerkit ja niin edelleen).
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi