Käyttöopas Peruuta

Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Joskus PDF-tiedostoa avattaessa näkyy varoitus. Varoituksia on monenlaisia (alla näkyy kolme esimerkkiä).

Suojausvaroitukset
Suojausvaroitukset

Varoitusten merkitys

Varoitus kysyy, luotatko PDF:n lähettäjään tai sivustoon, jolla PDF näkyy. Varoitus tulee näkyviin, koska PDF:n sisältö saattaa mahdollisesti vahingoittaa tietokonettasi. Varoitus tulee näkyviin esimerkiksi silloin, jos PDF voi siirtää tai suorittaa ohjelmia ja makroja. Se ei välttämättä tarkoita, että PDF on haitallinen.

Toiminta varoituksen jälkeen

Jotkin tuoteominaisuudet määrittävät luottamuksen oman Oletusarvot-paneelinsa kautta. Esimerkiksi Luotonhallinta sisältää asetuksia URL-yhteyksien hallintaa varten, ja Multimedia Trust (vanha) sisältää asetuksia sisällytetyn multimedian toistoa varten. Niiden toimintojen osalta, joihin lisäsuojaus vaikuttaa, voit sallia rajoitetut makrot käyttämällä kohdassa Lisäsuojausrajoitusten ohittaminen esitettyä menetelmää.

Huomautus:

Avaa Oletusarvot valitsemalla Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Oletusarvot (Mac OS).

Jos tiedät lähettäjän ja luotat lähettäjään

Jos luotat PDF:ään tai sen lähettäneeseen yritykseen tai henkilöön, napsauta Asetukset-, Salli- tai Toista-painiketta. (Painikkeet vaihtelevat varoituksittain.) Nyt voit näyttää PDF:n.

Jos et tiedä lähettäjää tai et luota lähettäjään

Jos et luota PDF:ään tai et tiedä sen laatijaa tai alkuperää, älä napsauta Asetukset-, Salli- tai Toista-painiketta. Acrobat ja Adobe Acrobat Reader estävät jatkossakin epäilyttävän sisällön tai makrot. Jos haluat piilottaa varoituksen, napsauta Sulje- tai Peruuta-painiketta. Jos napsautat jotain estettyä sisältöä, varoitus tulee uudelleen näkyviin.

Jos Asetukset-, Salli- ja Toista-painikkeet eivät ole näkyvissä

Jos varoitus ei sisällä Asetukset-, Salli- ja Toista-painikkeita, järjestelmänvalvoja on poistanut tämän toiminnon käytöstä. Et voi valita, luotatko tähän sisältöön tai sallitko sen. Piilota varoitus napsauttamalla Sulje- tai Peruuta-painiketta. Voit näyttää PDF:n, mutta et voi käyttää mitään estettyä sisältöä. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Huomautus:

Täydellinen suojausta koskevien artikkelien luettelo on kohdassa Acrobatin ja PDF-sisällön suojauksen yleiskuvaus.

Suojausvaroitusten näkymisen syyt

Suojausvaroituksia voi tulla näkyviin seuraavissa tilanteissa:

Sulkulistalla olevat JavaScriptit

JavaScript on laajasti käytössä oleva tietokonekieli. JavaScript-koodi voi olla haavoittuvainen hyökkäyksille, ja JavaScriptiä voidaan käyttää avaamaan sivustoja. Adobe päivittää estoluetteloa säännöllisesti tunnetuilla JavaScript-haavoittuvaisuuksilla. Jos PDF-tiedosto yrittää luoda yhteyden estolistalla olevaan JavaScriptiin, yläosan keltaiseen dokumenttipalkkiin tulee näkyviin ilmoitus.

Järjestelmänvalvojille:

 

Suojausasetusten päivitykset

Adobe jakaa ajoittain sertifikaatteja tietoturvatarkoituksia varten. Näiden latausten avulla varmistetaan, että luotettujen lähteiden digitaalisesti allekirjoittamat PDF-tiedostot säilyvät luotettuina. Jos saat päivityksen tuntemattomasta lähteestä, varmista, että se on luotettavasta Web-osoitteesta ennen kuin jatkat. Muiden kuin luotettujen Web-sivustojen lähettämät päivitykset voivat heikentää tietokoneen suojauksia.

 

Virtausobjektien (XObjects) käyttö

Acrobat ja Reader antavat varoituksen, kun PDF-tiedosto yrittää käyttää ulkoista sisältöä, joka on tunnistettu virtausobjektiksi. URL saattaa esimerkiksi osoittaa ulkoiseen kuvaan. Tietojen hiljainen siirto saattaa muodostaa tietoturvariskin, kun Acrobat ja Reader ovat yhteydessä ulkoiseen lähteeseen.

 

Tietojen lisääminen PDF-tiedostoihin ja lomakkeisiin

Varoitus tulee näkyviin, kun ei-luotettu lähde yrittää lisätä tietoja PDF-lomakkeeseen. Vaikka tämä tietojen lisäämisen toiminto saattaa virtaviivaistaa työnkulkuja yrityksessä, sitä voidaan käyttää myös haitallisten tietojen lisäämiseksi PDF-tiedostoon.

 

Automaattinen tulostaminen

Automaattinen tulostaminen tarkoittaa tulostamista tiedostoon tai tulostimelle ilman käyttäjän vahvistusta. Se voi olla turvallisuusriski, koska haittatiedosto saattaa tulostua useita kertoja tulostimeen ja tuhlata resursseja. Se voi myös estää muita dokumentteja tulostumasta pitämällä tulostimen varattuna.

Tarkista järjestelmänvalvojalta, milloin automaattinen tulostus voidaan sallia.

 

Web-linkit

PDF-dokumentin näkyvien Web-linkkien lisäksi myös lomakekentät saattavat sisältää piilotettua JavaScriptiä, joka avaa sivun selaimessa tai pyytää äänettömästi tietoja Internetistä.

Huomautus:

Acrobatissa ja Reader X:ssä, 9.3:ssa ja 8.2:ssa lisäsuojaus on oletusarvoisesti käytössä. Adobe suosittelee, että lisäsuojaus otetaan käyttöön ja että rajoituksia ohitetaan ainoastaan luotetun sisällön osalta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa