Tässä dokumentissa kerrotaan, miten voit lisätä, siirtää tai korvata kuvia tai objekteja tai muuttaa niiden kokoa Acrobat DC:ssä. (Jos etsit tietoa siitä, miten voit muokata tai muotoilla tekstiä PDF-tiedostossa tai muokata skannattua PDF-tiedostoa, valitse yllä vastaava linkki.)

Huomautus: Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat DC:tä ja Acrobat 2017:ää varten. Jos käytät Acrobat XI:tä, perehdy Acrobat XI:n ohjeeseen.
 

Opetusvideo: PDF-tiedostojen tekstin ja kuvien muokkaaminen Acrobatilla

Ota selvää, miten voit muokata PDF-tiedostojen tekstiä ja kuvia Acrobatilla tietokoneella sekä PDF-tiedostoja mobiililaitteissa Acrobat Pro -tilauksella.

Video (05:07) | Matthew Pizzi (train simple)

Kuvan tai objektin sijoittaminen PDF-tiedostoon

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää kuva .

  Muokkaa tekstiä ja kuvia -työkalu
 2. Etsi Avaa-valintaikkunassa kuvatiedosto, jonka haluat sijoittaa.

 3. Valitse kuvatiedosto ja napsauta Avaa.

 4. Napsauta kohtaa, johon haluat sijoittaa kuvan, tai muuta lisättävän kuvan kokoa napsauttamalla kuvaa ja vetämällä sitä.

  Kuvatiedoston kopio näkyy sivulla resoluutioltaan alkuperäistä tiedostoa vastaavana.

 5. Muokkausalueen kahvoilla voit muuttaa kuvan kokoa ja oikean ruudun Objektit-työkaluilla voit kääntää, kiertää tai rajata kuvaa.

Kuvan tai objektin siirtäminen tai sen koon muuttaminen

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten työkalu sen mukaan, mitä haluat siirtää:

  Kuva: Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa . Kun siirrät osoittimen muokattavan kuvan kohdalle, vasempaan yläkulmaan tulee näkyviin kuvan kuvake.

  Vuorovaikutteiset objektit: Jos haluat muokata lomakkeen kenttiä, painikkeita tai muita vuorovaikutteisia objekteja, valitse Työkalut > Monimuotomedia > Valitse objekti .

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää kuvaa tai objektia, vedä se haluamaasi paikkaan. Kuvia tai objekteja ei voi vetää toiselle sivulle (voit sen sijaan leikata ne ja liittää ne uudelle sivulle). Voit rajoittaa liikkeen pysty- tai vaakasuoraan suuntaan, tai oikealle tai vasemmalle, pitämällä vaihtonäppäimen painettuna vetäessäsi.
  • Jos haluat muuttaa kuvan tai objektin kokoa, valitse kuva tai objekti ja vedä kahvasta. Pitämällä vaihtonäppäimen painettuna vetäessäsi kahvasta voit säilyttää sivusuhteen alkuperäisenä.

  Huomautus:

  Jos valitset useita objekteja, voit siirtää niitä tai muuttaa niiden kokoa samanaikaisesti. Jos haluat valita useita objekteja, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta sitten objekteja yksi kerrallaan.

Kuvan kiertäminen, kääntäminen, rajaaminen tai korvaaminen

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

 2. Valitse kuva (tai kuvat) – valitse kuva napsauttamalla sitä.

 3. Valitse oikean ruudun Objektit-kohdasta jokin seuraavista työkaluista:

  Peilaa pystysuunnassa Peilaa kuvan pystysuunnassa vaaka-akselin suhteen.

  Peilaa vaakasuunnassa Peilaa kuvan vaakasuunnassa pystyakselin suhteen.

  Kierrä vastapäivään Kiertää valittua kuvaa 90 astetta vastapäivään.

  Kierrä myötäpäivään Kiertää valittua kuvaa 90 astetta myötäpäivään.

  Rajaa kuva Rajaa tai leikkaa valitun kuvan. Rajaa kuva vetämällä valintakahvaa.

  Korvaa kuva Korvaa valitun kuvan haluamallasi kuvalla. Etsi korvaava kuva Avaa-valintaikkunasta ja valitse Avaa.

Huomautus:

Jos haluat kiertää valitsemaasi kuvaa manuaalisesti, vie kohdistin heti valintakahvan ulkopuolelle. Kun kohdistimen muoto vaihtuu kierto-osoittimeksi, vedä sitä suuntaan, johon haluat kiertää.

Kuvan tai objektin siirtäminen muiden elementtien eteen tai taakse

Järjestysasetuksilla voit siirtää kuvan tai objektin muiden elementtien eteen tai taakse. Voit siirtää kohdetta eteen- tai taaksepäin yhden tason verran tai siirtää sen sivulla olevien elementtien pinoamisjärjestyksessä etummaiseksi tai takimmaiseksi.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

 2. Valitse objekti (tai objektit) – valitse objekti napsauttamalla sitä.

 3. Valitse oikeapuoleisen ruudun Objektit-kohdasta Järjestä ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Voit myös napsauttaa objektia (tai objekteja) hiiren kakkospainikkeella, osoittaa kohtaa Järjestä ja valita sitten haluamasi vaihtoehdon.

  Huomautus:

  Jos sivu on monitasoinen ja objektin valitseminen on hankalaa, on ehkä helpompi muuttaa järjestystä Sisältö-välilehdessä. (Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusruudut > Sisältö.)

Kuvien tai objektien tasaaminen

Oikeanpuoleisen ruudun Tasaa objektit  -valinnoillavoit tarkasti tasata useita sivulla olevia objekteja: Vasen, Pystytason keskus, Oikea, Ylä, Vaakatason keskus ja Ala.

Kun tasaat objekteja suhteessa toisiinsa, yksi objekteista jää paikoilleen. Esimerkiksi Vasen-valinnalla voit tasata valittujen objektien vasemmat reunat vasemmanpuoleisimman objektin vasempaan reunaan. Vasemmanpuoleisin objekti jää paikoilleen ja muut objektit tasataan suhteessa siihen.

Vaakatason keskus -valinnalla voit tasata valitut objektit vaakatasossa suhteessa objektien keskustaan, ja Pystytason keskusta -valinta tasaa valitut objektit pystytasossa niiden keskustaan. Objektit tasataan vaaka- tai pystysuuntaisesti niiden alkuperäisten sijaintien keskiarvon mukaan. Objekti voi jäädä paikoilleen, jos se on jo tasattu vaaka- tai pystylinjaan.

Tasausvalinnasta riippuen objektit liikkuvat suoraan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Ne saatetaan sijoittaa myös toisen objektin päälle. Jos näin tapahtuu, voit perua tasauksen.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

 2. Valitse objekti (tai objektit) – pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta sitten objekteja yksi kerrallaan.

 3. Valitse oikeapuoleisen ruudun Objektit-kohdasta Tasaa objektit ja valitse sitten haluamasi tasausvaihtoehto.

  Voit myös napsauttaa objektia (tai objekteja) hiiren kakkospainikkeella, osoittaa Tasaa objektit -valintaa pikavalikossa ja valita sitten alavalikosta haluamasi tasausvaihtoehdon.

Kuvan muokkaaminen Acrobatin ulkopuolella

Voit muokata kuvaa tai grafiikkaa jossakin toisessa sovelluksessa, kuten Photoshopissa, Illustratorissa tai Microsoft Paintissa. Kun tallennat kuvan tai grafiikan, Acrobat päivittää muutokset automaattisesti PDF-tiedostoon. Muokkaa käyttämällä -valikossa näkyvät sovellukset määräytyvät tietokoneeseen asennettujen sovellusten sekä valitun kuvan tai grafiikan tyypin mukaan. Voit vaihtoehtoisesti määrittää sovelluksen, jota haluat käyttää.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

 2. Valitse kuva tai objekti.

  Huomautus:

  Valitse useita kohteita, jos haluat muokata niitä samassa tiedostossa yhtä aikaa. Voit muokata kaikkia sivulla olevia kuvia ja objekteja napsauttamalla sivua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Valitse kaikki.

 3. Valitse oikeapuoleisen ruudun Objektit-kohdasta Muokkaa käyttämällä ja valitse sitten haluamasi editori.

  Jos haluamaasi editoria ei näy valikossa, valitse Avaa sovelluksessa, etsi kyseinen sovellus ja valitse Avaa.

  Huomautus:

  Jos näyttöön tulee kysymys, muunnetaanko ICC-profiilit, valitse Ei muunneta. Jos kuvaikkunassa näkyy vain ruutukuvio, kuvatietojen lukeminen ei onnistunut.

 4. Tee haluamasi muutokset ulkoisella muokkaussovelluksella. Muista seuraavat rajoitukset:
  • Jos muutat kuvan mittasuhteita, kuva ei ehkä tasaannu oikein PDF-dokumentissa.
  • Läpinäkyvyystiedot säilyvät vain maskeissa, jotka on määritetty indeksiarvoiksi indeksoidussa väriavaruudessa.
  • Jos käytät Photoshopia, yhdistä kuvan tasot.
  • Kuvamaskeja ei tueta.
  • Jos vaihdat väriavaruutta kuvaa muokatessasi, menetät tiedot, jotka säilyvät ainoastaan alkuperäisessä väriavaruudessa.
 5. Valitse muokkaussovelluksessa Tiedosto > Tallenna. Kun Acrobat tuodaan edustalle, objekti päivittyy automaattisesti ja näkyy PDF-dokumentissa.

  Huomautus:

  Jos Photoshopilla muokattavan kuvan tiedostomuoto on sopiva Photoshop 6.0:lle tai uudemmalle, kuva tallentuu takaisin PDF-dokumenttiin. Jos kuvan tiedostomuotoa ei tueta, Photoshop käsittelee kuvaa yleisenä PDF-kuvana ja tallentaa muokatun kuvan levylle eikä takaisin PDF-tiedostoon.

PDF-tiedoston kuvien vienti toiseen muotoon

Voit tallentaa jokaisen sivun (sivulla olevan tekstin, kuvat ja vektoriobjektit) kuvamuotoon valitsemalla Tiedosto > Vie > Kuva > [Kuvatyyppi] -komennolla. Voit myös viedä PDF-tiedoston jokaisen kuvan kuvamuotoon.

Lisätietoja on artikkelissa PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö