Huomautus:

Luettelon kaikista turvallisuuteen liittyvistä artikkeleista löydät aiheesta Yleiskatsaus Acrobat DC:n ja PDF-sisällön suojauksesta.

Miksi arkaluonteinen sisältö kannattaa hävittää tai poistaa?

Ennen kuin jaat PDF-tiedoston, haluat ehkä etsiä siitä luottamuksellisen sisällön tai henkilökohtaiset tiedot, jotka osoittavat sinut tiedoston tekijäksi. Voit poistaa tai hävittää arkaluonteiset kuvat ja tekstit, jotka näkyvät PDF-tiedostossa käyttämällä Hävitystyökaluja.

Etsi ja poista piilotettu sisältö PDF:stä Poista piilotetut tiedot -toiminnolla. Esimerkiksi kun luot PDF-tiedoston, sen metatiedoissa mainitaan yleensä nimesi tiedoston tekijänä. Haluat ehkä myös poistaa sisällön, joka voi tahattomasti muuttaa tiedoston ulkoasua. JavaScript-komentosarjat, toiminnot ja lomakekentät voivat muuttua.

Hävitä arkaluonteinen sisältö (Acrobat Pro DC)

Hävitysmerkintöjen avulla dokumentista voidaan poistaa näkyvää tekstiä ja grafiikkaa pysyvästi. Voit poistaa sisältöä Hävitystyökaluilla. Voit sijoittaa poistettujen osien tilalle hävitysmerkit, jotka näkyvät värillisinä ruutuina, tai jättää alueen tyhjäksi. Voit määrittää mukautetun tekstin tai hävityskoodit, jotka näkyvät hävitysmerkkien päällä.

Huomautus:

Jos haluat etsiä ja poistaa tiettyjä sanoja, merkkejä tai sanaryhmiä, käytä sen sijaan Etsi teksti -työkalua .

Arkaluonteisen sisällön hävittäminen
Hävitettäväksi merkitty teksti (vasemmalla) ja hävitetty teksti (oikealla)

 1. Valitse TyökalutHävitä.

  Hävitystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Merkitse hävitettäväksi > Teksti ja kuvat.

 3. (Valinnainen) Jos haluat määrittää hävitysmerkkien ulkoasun, valitse toissijaiselta työkaluriviltä Ominaisuudet.  (Katso kohtaa Hävitysmerkintöjen ulkoasun muuttaminen.)

 4. Merkitse poistettavat kohteet tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Valitse sana tai kuva kaksoisnapsauttamalla sitä.
  • Valitse rivi, tekstilohko, kohde tai alue vetämällä osoitinta.
  • Voit valita skannatun dokumentin sivun alueita painamalla vetämisen aikana Ctrl-näppäintä.

  Huomautus:

  Jos haluat esikatsella hävitysmerkintöjä, pidä osoitinta merkityn alueen päällä.

 5. Voit käyttää useita koodeja yhteen hävitykseen napsauttamalla hävitysmerkintää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla asetuksen. Lisätietoja on kohdassa Useiden koodimerkintöjen käyttäminen hävityksessä.

 6. (Valinnainen) Toista hävitysmerkintä napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Toista merkintä sivuilla poikkisuunnassa. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos jokin ylä- tai alatunniste tai vesileima näkyy samassa kohdassa useilla sivuilla.

 7. Kun olet merkinnyt hävitettävät kohteet, poista kohteet valitsemalla toissijaiselta työkaluriviltä Käytä ja valitse sitten OK.

  Kohteita ei poisteta pysyvästi, ennen kuin tallennat dokumentin.

 8. Jos haluat etsiä dokumentista piilotettuja tietoja ja poistaa niitä Poista piilotetut tiedot -toiminnolla, napsauta valintaikkunassa Kyllä. Muussa tapauksessa napsauta Ei.

 9. Valitse Tiedosto > Tallenna ja määritä tiedoston nimi ja sijainti. Tiedostonimen loppuun lisätään pääte ”_Hävitetty”. Jos et halua korvata alkuperäistä tiedostoa, tallenna tiedosto toisella nimellä tai toiseen paikkaan.

Tekstin etsiminen ja poistaminen (Acrobat Pro DC)

Etsi teksti -työkalulla voi etsiä ja poistaa sanoja tai sanaryhmiä yhdestä tai useasta hakukelpoista tekstiä sisältävästä PDF-tiedostosta.

Huomautus:

Etsi teksti -työkalu ei etsi tekstiä suojatuista (salatuista) PDF-tiedostoista.

 1. Valitse Työkalut > Hävitä.

  Hävitystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Merkitse hävitettäväksi > Etsi teksti.

 3. Määritä Hae-valintaruudussa, etsitäänkö sisältöä nykyisestä PDF-tiedostosta vai kaikista PDF-tiedostoista toisessa sijainnissa.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat etsiä vain yhtä sanaa tai lausetta, valitse Yksittäinen sana tai lause ja kirjoita sana tai lause tekstikenttään.
  • Jos haluat etsiä useita sanoja, valitse Useita sanoja tai lauseita ja napsauta sitten Valitse sanat. Kirjoita jokainen sana Uusi sana tai lause -tekstikenttään ja napsauta Lisää. Voit myös tuoda tekstitiedoston, jossa on luettelo etsittävistä sanoista tai lauseista.
  • Jos haluat etsiä mallia (esimerkiksi puhelinnumeroita, luottokorttinumeroita, sähköpostiosoitteita, henkilötunnuksia tai päivämääriä), napsauta Kuviot. Valitse malleista yksi. Mallien kieliversion voi vaihtaa. (Katso kohtaa Toisen kieliversion valitseminen malleille.)
 5. Napsauta Etsi ja poista tekstiä.

 6. Napsauta hakutuloksissa dokumentin nimen vieressä olevaa plusmerkkiä (+), jotta näet kaikki sanan tai sanaryhmän esiintymät. Valitse sitten esiintymät, jotka haluat merkitä hävitettäviksi:
  • Valitse kaikki luettelossa olevat esiintymät napsauttamalla Valitse kaikki.
  • Valitse kukin hävitettävä esiintymä napsauttamalla sen vieressä olevaa valintaruutua. Näytä esiintymä sivulla napsauttamalla valintaruudun vieressä olevaa tekstiä.
  • Jos et halua merkitä yhtään esiintymää, sulje Hae-valintaruutu tai aloita alusta napsauttamalla Uusi etsintä.
  • Voit merkitä hävitettäväksi kokonaisia sanoja tai osia niistä (merkkejä) valitsemalla asetuksen kohdasta Hävitysmerkintäasetukset. Valitse osittaisia sanoja varten Merkitse sanat osittain hävitettäviksi avautuvasta Asetukset-valintaikkunasta. Määritä Asetukset-valintaikkunassa hävitettävien merkkien määrä ja sijainti. Merkkien hävityksestä on hyötyä, kun etsit tiettyä mallia, kuten luottokorttinumeroa, ja haluat jättää osan numerosta näkyviin tunnistusta varten.
 7. Jos valitsit esiintymiä hävitettäväksi merkitsemistä varten, napsauta Merkitse valitut tulokset hävitettäviksi.

  Luettelosta valitsemasi kohdat näkyvät hävitettäviksi merkittyinä.

  Huomautus:

  Jos et ole tallentanut tiedostoa, voit poistaa hävitysmerkin valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä. Hävitysmerkit muuttuvat pysyviksi, kun tiedosto tallennetaan.

 8. Poista merkityt kohteet napsauttamalla toissijaisella työkalurivillä Käytä ja valitse sitten OK.

  Kohteita ei poisteta pysyvästi, ennen kuin tallennat dokumentin.

 9. Jos haluat etsiä dokumentista piilotettuja tietoja ja poistaa ne käyttämällä Poista piilotetut tiedot -toimintoa, napsauta Kyllä. Muussa tapauksessa napsauta Ei.

 10. Valitse Tiedosto > Tallenna ja määritä tiedoston nimi ja sijainti. Jos et halua korvata alkuperäistä tiedostoa, tallenna tiedosto toisella nimellä tai toiseen paikkaan.

Piilotetun sisällön etsiminen ja poistaminen

Poista piilotetut tiedot -toiminnolla voit etsiä ja poistaa dokumentista haluamasi sisällön, esimerkiksi piilotetun tekstin, metatiedot, kommentit ja liitteet. Kun poistat kohteita, dokumentista häviää samalla automaattisesti muita kohteita. Poistettavia kohteita ovat digitaaliset allekirjoitukset, muiden valmistajien plug-inien ja sovellusten lisäämät dokumentin tiedot sekä erikoistoiminnot, joiden avulla Adobe Readerin käyttäjät voivat tarkistaa, allekirjoittaa ja täyttää PDF-dokumentteja.

Huomautus:

Jos haluat ennen jokaisen tiedoston sulkemista tai lähettämistä sähköpostitse tutkia, onko siinä piilotettua sisältöä, valitse haluamasi vaihtoehto Oletusarvot-valintaikkunan dokumenttiasetuksista.

 1. Valitse TyökalutHävitä.

  Hävitystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaiselta työkaluriviltä Poista piilotetut tiedot.

  Jos kohteita löytyy, ne näkyvät Poista piilotetut tiedot -paneelissa. Kunkin kohteen vieressä on valittu valintaruutu.

 3. Varmista, että vain dokumentista poistettavien kohteiden kohdalla olevat valintaruudut on valittu. (Katso kohtaa Piilotettujen tietojen asetusten poistaminen.)
 4. Jos haluat poistaa tiedostosta valittuja kohteita, napsauta Poista ja napsauta sitten OK.

 5. Valitse Tiedosto > Tallenna ja määritä tiedoston nimi ja sijainti. Jos et halua korvata alkuperäistä tiedostoa, tallenna tiedosto toisella nimellä tai toiseen paikkaan.

Valittu sisältö poistetaan pysyvästi, kun tallennat tiedoston. Jos suljet tiedoston tallentamatta sitä, toista edelliset vaiheet ja tallenna tiedosto.

Poista piilotetut tiedot -asetukset

Metatiedot

Metatiedot sisältävät tietoja dokumentista ja sen sisällöstä, kuten tekijän nimen, avainsanat ja tekijänoikeustiedot. Voit tuoda metatiedot näkyviin valitsemalla Tiedosto > Ominaisuudet.

Tiedostoliitteet

PDF-tiedostoon voidaan liittää tiedostoja, joiden muoto on mikä tahansa. Jos haluat katsoa liitteet, valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Liitteet.

Kirjanmerkit

Kirjanmerkit ovat tekstilinkkejä, joilla avataan PDF-tiedoston tietty sivu. Jos haluat tarkastella kirjanmerkkejä, valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Kirjanmerkit.

Kommentit ja merkinnät

Tämä vaihtoehto tarkoittaa kaikkia kommentteja, jotka on lisätty PDF-tiedostoon kommentti- ja merkintätyökaluilla, myös kommentteina liitettyjä tiedostoja. Näet kommentit valitsemalla Työkalut > Kommentit.

Lomakekentät

Tämä vaihtoehto tarkoittaa lomakekenttiä (myös allekirjoituskenttiä) ja niihin liittyviä makroja ja laskutoimituksia. Jos poistat tämän vaihtoehdon valinnan, lomakekenttiä ei voi enää täyttää, muokata eikä allekirjoittaa.

Piilotettu teksti

Tämä vaihtoehto tarkoittaa PDF-tiedoston tekstiä, joka on läpinäkyvä, muun sisällön peitossa tai samanvärinen kuin tausta.

Piilotetut tasot

PDF-tiedostossa voi olla monta tasoa, jotka ovat näkyvissä tai piilossa. Kun piilotetut tasot poistetaan, ne katoavat PDF-tiedostosta ja jäljelle jäävät tasot yhdistetään yhdeksi tasoksi. Jos haluat tarkastella tasoja, valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Tasot.

Sisällytä hakuindeksi

Sisällytetty hakuindeksi nopeuttaa PDF-tiedostosta etsimistä. Jos haluat määrittää, onko PDF:ssä hakuindeksi, valitse TyökalutIndeksi ja valitse sitten toissijaiselta työkaluriviltä Hallitse upotettua indeksiä. Hakemistojen poistaminen pienentää PDF-tiedostoa, mutta hidastaa etsintää.

Poistettu tai rajattu sisältö

PDF-tiedostossa on toisinaan sisältöä, joka on poistettu ja joka ei ole enää näkyvissä, esimerkiksi rajattuja tai poistettuja sivuja tai poistettuja kuvia.

Linkit, makrot ja JavaScript-komentosarjat

Tämä kohta sisältää WWW-linkkejä, ohjatulla makrotoiminnolla lisättyjä makroja sekä JavaScript-makroja kaikkialla dokumentissa

Päällekkäiset objektit

Tämä kohta käsittää objekteja, jotka ovat toistensa päällä. Objektit voivat olla (pikseleistä koostuvia) kuvia, (poluista koostuvia) vektorikuvia, liukuvärejä tai kuvioita.

Eri kieliversion valitseminen kuvioille (Acrobat Pro DC)

Lokalisoidut kuviot näkyvät Etsi-paneelissa (Hävitä > Merkitse hävitettäväksi > Etsi teksti).

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat > Oletusarvot (Mac OS).

 2. Valitse vasemmalla olevasta Luokat-kohdasta Dokumentit.

 3. Valitse hävitysalueella kieli Valitse sijainti Etsi ja poista tekstiä -malleille -valikosta. Valitse lopuksi OK.

Hävitysmerkkien ulkoasun muuttaminen (Acrobat Pro DC)

Hävitettäväksi merkittyjen kuvien ja tekstien ympärillä näytetään oletusarvoisesti ohuet punaiset ääriviivat, ja hävitettyjen kuvien ja tekstien paikalla näytetään mustat laatikot. Hävitysmerkintöjen oletusulkoasun voi määrittää ennen kohteiden merkitsemistä hävitettäväksi. Hävitysmerkintöjen ulkoasua voi muuttaa myös ennen hävitysten tekemistä.

Kaikkien merkintöjen oletusulkoasun määrittäminen

 1. Valitse Työkalut > Hävitä.

  Hävitystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Ominaisuudet.

  Hävitystyökalun ominaisuudet -valintaruutu avautuu.

 3. Valitse muutettavat asetukset Ulkoasu-välilehdeltä ja napsauta sitten OK:

  • Napsauta Hävitetyn alueen täyttöväri -kuvaketta ja valitse Väri-paletista täyttöväri suorakulmioille, jotka korvaavat poistetut kohteet. Valitse Ei väriä, jos haluat jättää hävitetyt alueet tyhjiksi.
  • Valitse Käytä päällekkäistekstiä, jos haluat valita mukautetun tekstin tai hävityskoodin asetuksia. Valitse kirjasin, koko ja tekstin kohdistus.
  • Valitse Mukautettu teksti ja kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän hävitetyllä alueella.
  • Valitse Hävityskoodi ja sen jälkeen koodi joukosta tai napsauta Muokkaa koodia ja määritä uusi koodi tai koodijoukko. (Katso kohtaa Hävityskoodien ja koodijoukkojen luominen.)
  • Napsauta Hävitysmerkinnän ulkoasu -alueessa Ääriviivan väri- tai Täyttöväri-kuvaketta tai molempia. Valitse väripaletista väri hävitettäväksi merkittyjä kuvia ja tekstejä varten. Säädä värin peittävyyttä liukusäätimellä. Valitse Ei väriä, jos haluat jättää valitun alueen tyhjäksi.

Hävitystekstin ominaisuudet (Acrobat Pro DC)

Mukautettu teksti

Näyttää hävitysmerkinnän päällä tekstin, jonka kirjoitat Mukautettu teksti -ruutuun.

Kirjasin

Näyttää mukautetun tekstin valitulla kirjasimella kirjoitettuna.

Kirjasinkoko

Näyttää mukautetun tekstin valitussa pistekoossa kirjoitettuna.

Sovita teksti automaattisesti hävitysalueelle

Muuttaa mukautetun tekstin koon hävitysalueelle sopivaksi. Kun tätä asetusta käytetään, se ohittaa päällekkäistekstin Kirjasinkoko-asetuksen.

Kirjasimen väri

Näyttää mukautetun tekstin valitulla värillä kirjoitettuna. Voit vaihtaa värin napsauttamalla väriruutua.

Toista päällekkäisteksti

Täyttää hävitetyn alueen niin monella mukautetun tekstin kopiolla kuin on tarpeen, muuttamatta kirjasinkokoa. Jos esimerkiksi määrität mukautetuksi tekstiksi kirjaimen x tai yhdysmerkin (-), nämä merkit toistuvat koko hävitetyllä alueella.

Tekstin kohdistus

Teksti tasataan vasemmalle, oikealle tai keskelle.

Hävityskoodit (Acrobat Pro DC)

Acrobat käyttää päällekkäistekstiä hävitettäväksi valittujen alueiden päälletulostukseen. Yksi esimerkki päällekkäistekstistä on hävityskoodi, joka koostuu yhdestä tai useammasta koodijoukon koodista. Voit käyttää Acrobatin sisältämiä U.S. FOIA- ja U.S. Privacy Act -koodisarjoja. Voit käyttää päällekkäistekstin luomiseen joko koodeja tai mukautettua tekstiä. Ero on se, että hävityskoodit ovat tekstimerkintöjä, joita voidaan tallentaa, viedä ja tuoda. Yksi koodijoukko voi sisältää useita koodeja.

Huomautus:

Koodin määritelmään ei tallenneta päällekkäistekstin ominaisuuksia, kuten värejä, kirjasimen ominaisuuksia tai tekstin toistoa tai kokoa. Koodit vain mahdollistavat päällekkäistekstin käyttämisen uudelleen tulevaisuudessa sekä sinulle sekä muille käyttäjille, joiden kanssa jaat koodijoukkoja. Voit asettaa koodille muita ominaisuuksia Hävitystyökalun ominaisuudet -valintaikkunassa.

Hävityskoodien ja koodijoukkojen luominen

 1. Valitse Työkalut > Hävitä.

  Hävitystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Ominaisuudet.

  Hävitystyökalun ominaisuudet -valintaruutu avautuu.

  Hävitystyökalun ominaisuudet Acrobatissa
  Luo hävityskoodit Hävitystyökalun ominaisuudet -valintaruudulla.

 3. Valitse Käytä päällekkäistekstiä.

 4. Valitse Hävityskoodi.

  • Jos haluat lisätä hävityskoodiin useita koodeja, valitse koodi Koodit-luettelosta ja napsauta Lisää valittu määritys. Toista tarvittaessa. Voit valita Poista valittu määritys ja poistaa Hävityskoodi-luettelossa olevan koodimerkinnän.
  • Voit tehdä lisämuutoksia napsauttamalla Muokkaa koodeja.
 5. Napsauta Hävityskoodieditori-valintaikkunassa Lisää joukko.

 6. (Valinnainen) Kirjoita joukon uusi nimi koodijoukkojen luettelon alapuolella olevaan tekstikenttään ja napsauta Vaihda joukon nimi.

 7. Napsauta Lisää koodi ja kirjoita koodiluettelon alla olevaan tekstikenttään teksti, jonka haluat näkyvän päällekkäistekstinä. Napsauta sitten Vaihda koodin nimi.

 8. Toista edelliset vaiheet, jos haluat lisätä uuden koodin koodijoukkoon. Toista kolme edellistä vaihetta, jos haluat luoda uusia koodijoukkoja ja koodeja.

Hävityskoodien ja koodijoukkojen muokkaaminen (Acrobat Pro DC)

 1. Valitse Työkalut > Hävitä.

  Hävitystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Ominaisuudet.

  Hävitystyökalun ominaisuudet -valintaruutu avautuu.

 3. Valitse Käytä päällekkäistekstiä ja valitse sitten Hävityskoodi.

 4. Valitse koodijoukko vasemmalla olevasta luettelosta ja napsauta Muokkaa koodeja.

 5. Tee Hävityskoodieditori-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat poistaa koodijoukon ja kaikki sen sisältämät koodimerkinnät, valitse koodijoukko ja napsauta Poista joukko.
  • Jos haluat viedä jonkin koodijoukon erilliseen XML-tiedostoon, jota voit käyttää muissa PDF-tiedostoissa tai jonka voit jakaa muiden kanssa, valitse kyseinen koodijoukko. Napsauta sitten Vie joukko, määritä tiedoston nimi ja sijainti ja napsauta Tallenna.
  • Jos haluat tuoda aiemmin tallennetun koodijoukon, napsauta Tuo joukko, etsi ja valitse kyseinen tiedosto ja napsauta Avaa.
  • Jos haluat vaihtaa koodijoukon nimen, valitse merkintä Koodijoukko-kohdasta, kirjoita uusi nimi alla olevaan tekstiruutuun ja napsauta Vaihda joukon nimi.
 6. Kun koodijoukko on valittu, valitse muokattava koodi ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat poistaa koodin, napsauta Poista koodi.
  • Jos haluat vaihtaa koodin nimen, kirjoita uusi nimi luettelon alla olevaan tekstiruutuun ja napsauta Nimeä koodi uudelleen.

Useiden koodien käyttäminen yhteen hävitykseen

 1. Napsauta hävitysmerkintää hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse koodijoukko pikavalikon alaosassa olevasta luettelosta ja valitse sitten koodi avattavasta valikosta. Koodin viereen tulee valintamerkki, kun koodia käytetään.

 3. Voit lisätä toisen koodin hävitykseen toistamalla edelliset vaiheet.

Voit tarkastella toisistaan pilkuilla eroteltuja koodeja pitämällä osoitinta hävitysmerkinnän yllä.

Huomautus:

Jos haluat käyttää samaa koodia useassa hävityksessä, määritä Hävitysominaisuudet, ennen kuin merkitset sisällön. Valitse toissijaisella työkalurivillä Ominaisuudet. Valitse Käytä päällekkäistekstiä ja valitse sitten Hävityskoodi. Valitse koodijoukko, valitse koodimerkintä ja napsauta sitten Lisää valittu määritys.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö