Voit muokata näkyvää sivualuetta rajaustyökalulla ja Aseta sivuruudut -valintaikkunassa. Rajaamalla sivuja voit yhtenäistää PDF-tiedostoa, jossa on monenkokoisia sivuja.

Sivun rajaaminen rajaustyökalulla

Huomautus:

Rajaaminen ei pienennä tiedoston kokoa, koska tiedot vain piilotetaan. Niitä ei poisteta.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa.

  Muokkaa PDF-tiedostoa -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Napsauta toissijaisella työkalurivillä Rajaa sivut.

 3. Vedä suorakulmio sivulle, jonka haluat rajata. Vedä tarvittaessa rajauskehyksen kulmakahvoja, kunnes sivun koko on sopiva.
 4. Kaksoisnapsauta rajauskehyksen sisäpuolta.

  Aseta sivuruudut -valintaikkuna avautuu ja näyttää rajauskehyksen ja rajattavan sivun reunusasetukset. Voit korvata määrittämäsi rajausalueen tekemällä valintaikkunassa uusia valintoja, ennen kuin napsautat OK-painiketta.

 5. Jos haluat käyttää näitä asetuksia muilla sivuilla, määritä alue tai valitse Sivualue-kohdasta Kaikki.

 6. Rajaa sivu tai sivut valitsemalla OK.

Aseta sivuruudut -valintaikkunan reunojen säätöasetukset

Aseta sivuruudut -valintaikkunassa on sivujen rajausasetuksia. Reunojen säätimet -asetukset ovat seuraavat:

Näytä kaikki ruudut (Acrobat Pro)

Näyttää esikatselussa mustat, punaiset, vihreät ja siniset kehykset, jotka ilmaisevat CropBox-, ArtBox-, TrimBox- ja BleedBox-alueet. Jos vähintään kaksi rajausta on samalla kohdalla, vain yksi värillinen viiva näkyy.

CropBox

Määrittää näytettävän tai tulostettavan sivun sisällön rajat.

ArtBox (Acrobat Pro)

Määrittää sivun sisällön rajat, valkoiset alueet mukaan luettuna.

TrimBox (Acrobat Pro)

Määrittää leikatun sivun lopulliset mitat.

BleedBox (Acrobat Pro)

Määrittää rajaavan reitin, kun sivu tulostetaan kirjapainossa. Sen ansiosta paperi voidaan viimeistellä ja taittaa. Tulostusmerkit saattavat sijoittua leikkausvara-alueen ulkopuolelle.

Säilytä mittasuhteet

Lukitsee rajauksen mittasuhteet niin, että kaikki reunat ovat samalla etäisyydellä.

Poista valkoiset reunat

Rajaa sivun sisältökehyksen mukaan. Tästä asetuksesta on hyötyä, kun viimeistellään PDF-tiedostoina tallennettujen esityskalvojen reunat.

Aseta nollaksi

Palauttaa rajausreunusten arvon nollaksi.

Palauta valintaan

Palauttaa Rajaa sivu -työkalulla valitun rajauskehyksen.

Valkoisten reunojen poistaminen

 1. Valitse Työkalut > Tulosta tuotanto.

  Painotyö-työkalut näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa.

 2. Napsauta Aseta sivuruudut.

  Aseta sivuruudut -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Reunojen säätimet -kohdasta Poista valkoiset reunat.

 4. Jos haluat poistaa valkoiset reunat muilta sivuilta, määritä alue tai valitse Sivualue-kohdasta Kaikki.

Rajaamisen kumoaminen

PDF-tiedoston rajaaminen ei pienennä tiedoston kokoa, koska tiedot vain piilotetaan. Niitä ei poisteta. Sivun koon voi palauttaa, jolloin sivun koko ja sisältö palautuvat alkuperäiseen tilanteeseen.

 1. Avaa Aseta sivuruudut -valintaikkuna valitsemalla suunnistusruudun Sivun miniatyyrit -paneelin asetusvalikosta Rajaa sivut.

 2. Palauta reunat sivun alkuperäisiin mittoihin napsauttamalla Aseta nollaksi -painiketta.