Convert PDF to Word

Muunna PDF-tiedosto nopeasti Word-tiedostoksi verkossa.

               Kokeile nyt ilmaiseksi


Convert PDF to Excel

Muunna PDF-tiedosto nopeasti Excel-tiedostoksi verkossa.

               Kokeile nyt ilmaiseksi


Acrobatin tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä

Kun tallennat PDF-tiedostoja eri tiedostomuotoihin Acrobatin Vie PDF -työkalulla, jokaisessa tiedostomuodossa on omat muunnosasetukset. Voit tarkastella eri muotoja, joihin voit viedä PDF-tiedoston Acrobatissa, valitsemalla Työkalut > Vie PDF.

Vie PDF-tiedosto muihin muotoihin

Adobe PDF-asetukset (Acrobat Pro)

Voit tallentaa PDF-tiedostoja uudelleen optimoituina PDF-tiedostoina käyttämällä PDF-optimoija-valintaikkunan asetuksia. PDF-optimoijalla voit muuttaa PDF-tiedostojen yhteensopivuutta niin, että tiedostoja voidaan tarkastella Acrobatin tai Acrobat Readerin vanhemmilla versioilla. Kun muutat yhteensopivuusasetuksia, uudemmat ominaisuudet saattavat hävitä PDF-tiedostosta. Yhteensopivuusasetusten selitykset ovat kohdassa PDF-yhteensopivuustasot.

Huomautus:

Jos haluat käyttää samoja asetuksia aina muuntaessasi PDF-tiedostoja tiettyyn muotoon, määritä nämä asetukset Oletusarvot-valintaikkunassa. Valitse tiedostomuoto Muunna PDF:stä -ruudun luettelosta ja valitse Muokkaa asetuksia. (Voit milloin tahansa palauttaa oletusasetukset napsauttamalla Palauta oletukset -painiketta.)

Kuvan muunnosasetukset

JPEG- ja JPEG2000-asetukset

Huomautus:

Jos PDF-tiedostossa on useita kuvia, ne voidaan tallentaa yksitellen JPEG-, PNG- tai TIFF-tiedostoina valitsemalla Työkalut > Vie PDF > Kuva > Vie kaikki kuvat.

Huomaa, että käytettävissä olevat asetukset riippuvat siitä, tallennetaanko tiedosto JPEG- vai JPEG 2000 -muotoon.

Tallenna JPEG-muodossa -asetukset

Tiedostoasetukset

 • Harmaasävy/Väri: Määrittää pakkausasetukset, jotka vaikuttavat tiedoston koon ja kuvan laatuun. Kuvan laatu on sitä heikompi, mitä pienempi kuva on.
 • Ruutukoko: Jakaa pakattavan kuvan määritetyn kokoisiin ruutuihin. (Jos kuvan leveys tai pituus ei ole tasan ruutukoon monikerta, reunoilla käytetään osittaisia ruutuja.) Kunkin ruudun kuvatiedot pakataan yksitellen, ja ne voidaan myös purkaa yksitellen. Oletusarvoa 256 suositellaan. Tämä asetus on vain käytettävissä vain JPEG2000-muodon yhteydessä.
 • Tiedostomuoto: Määrittää, miten tiedosto näytetään. Käytettävissä vain JPEG-muodossa. Se tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:
  • Peruslinja (Standardi): Näyttää kuvan, kun se on latautunut kokonaan. Tämän JPEG-muodon tunnistavat useimmat verkkoselaimet.
  • Peruslinja (Optimoitu): Optimoi kuvan värien laadun ja pienentää tiedostokokoa, mutta kaikki verkkoselaimet eivät tue tätä muotoa.
  • Progressiivinen (3–5 skannausta): Lataa kuvan ensin pienellä resoluutiolla ja parantaa kuvan laatua latauksen aikana.

Värinhallinta

RGB/CMYK/Harmaasävy

Määrittää tulostettavassa tiedostossa käytettävän värinhallinnan tyypin ja sen, sisällytetäänkö ICC-profiili.

Huomautus:

Jos käytät Vie kohteeseen- tai Vie kaikki kuvat -komentoa PDF-tiedostossa, jossa on JPEG- ja JPEG 2000-kuvia,ja tallennat sisällön JPEG- tai JPEG 2000 -muotoon, kuvat voivat näyttää erilaisilta, kun ne avataan Acrobatissa. Näin voi käydä, jos kuviin on sisällytetty väriprofiili sivutasolla mutta ei kuvatiedoissa. Tässä tapauksessa Acrobat ei voi tuoda sivutason väriprofiilia tallennettuihin kuviin.

Muunnos

Väritila/tarkkuus

Määrittää tulostettavan tiedoston väritilan ja resoluution. Voit antaa Acrobatin määrittää nämä asetukset automaattisesti. Jos haluat muuntaa tiedoston värikuvat harmaasävykuviksi, valitse Harmaasävyt.

Huomautus:

Suuret tarkkuudet, kuten 2 400 ppi, soveltuvat vain pienikokoisille sivuille (enintään 17,3 senttimetriä).

PNG-asetukset

PNG-tiedostomuodon käyttäminen on hyödyllistä Webissä käytettävissä kuvissa.

Tallenna PNG-muodossa -asetukset

Tiedostoasetukset

Lomita

Määrittää, onko kuva lomitettu. Ei mitään -asetus luo kuvan, joka näkyy Web-selaimessa vasta lataamisen päätyttyä. Adam7-asetus luo kuvan, joka näkyy selaimessa karkeana, kun lataaminen on vielä kesken. Adam7 voi saada latausajan tuntumaan lyhyemmältä ja osoittaa latauksen olevan käynnissä, mutta se suurentaa tiedostokokoa.

Suodin: Valitse suodinalgoritmi.

 • Ei mitään: Pakkaa kuvan ilman suodinta. Suositellaan indeksoiduille värikuville ja bittikarttakuville.
 • Ala: Optimoi pakkauksen kuvissa, joissa on vaakasuoria kuvioita tai liukuvärejä.
 • Ylös: Optimoi pakkauksen kuvissa, joissa on tasaisia pystysuoria kuvioita.
 • Keskiarvo: Optimoi matalatasoisen kohinan pakkauksen laskemalla vierekkäisten pikselien keskiarvon.
 • Paeth: Optimoi matalatasoisen kohinan pakkauksen määrittämällä vierekkäiset väriarvot uudelleen.
 • Mukautuva: Käyttää kuvaan parhaiten sopivaa suodinalgoritmia (Ala, Ylä, Keskiarvo tai Paeth). Valitse Mukautuva, jos et ole varma siitä, mikä suodin sopii kuvaan parhaiten.

Värinhallinta

RGB/harmaasävy

Määrittää tulostettavan tiedoston värinhallinnan tyypin ja sen, sisällytetäänkö ICC-profiili.

Muunnos

Väritila/tarkkuus

Määrittää tulostettavan tiedoston väritilan ja resoluution. Voit antaa Acrobatin määrittää nämä asetukset automaattisesti. Jos haluat muuntaa tiedoston värikuvat harmaasävykuviksi, valitse Harmaasävyt.

Huomautus:

Suuret tarkkuudet, kuten 2 400 ppi, soveltuvat vain pienikokoisille sivuille (enintään 17,3 senttimetriä).

TIFF-asetukset

TIFF on joustava bittikarttakuvamuoto, jota tukevat melkein kaikki maalaus-, kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmat. Kuvatarkkuus määritetään automaattisesti.

Tiedostoasetukset

Mustavalkoinen

Määrittää pakkausmuodon. CCITTG4 on oletusmuoto ja tuottaa tavallisesti pienimmän tiedoston. Myös ZIP-pakkaus luo pienikokoisen tiedoston.

Huomautus:

Jotkin sovellukset eivät osaa avata JPEG- tai ZIP-pakattuja TIFF-kuvia. Näissä tapauksissa LZW-pakkaus on suositeltavaa.  

Värinhallinta

RGB/CMYK/Harmaasävyt/Muu

Määrittää tulostustiedoston värinhallintatyypin.

Muunnos

Väritila/tarkkuus

Määrittää tulostettavan tiedoston väritilan ja resoluution. Voit antaa Acrobatin määrittää nämä asetukset automaattisesti. Jos haluat muuntaa tiedoston värikuvat harmaasävykuviksi, valitse Harmaasävyt.

Huomautus:

Suuret tarkkuudet, kuten 2 400 ppi, soveltuvat vain pienikokoisille sivuille (enintään 17,3 senttimetriä).

Microsoft Word- ja RTF-tiedostojen asetukset

PDF-tiedoston voi viedä Word-tiedostomuotoon (DOCX tai DOC) tai Rich Text Format (RTF) -muotoon. Valitse Acrobatissa TyökalutVie PDF ja sitten Microsoft Word tai Word 97-2003 -dokumentti. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset, kun napsautat (asetukset) -kuvaketta:

Tallenna DOCX-muodossa -asetukset

Asettelun asetukset

 • Säilytä juokseva teksti: Määrittää, että tekstin kulku on säilytettävä.
 • Säilytä sivun asettelu: Määrittää, että sivun asettelu on säilytettävä.

Kommenttiasetukset

 • Sisällytä kommentit: Vie kommentit tulostustiedostoon.

Kuva-asetukset

 • Sisällytä kuvat: Vie kuvat tulostustiedostoon.

Tekstintunnistuksen asetukset

 • Tunnista teksti tarvittaessa: Tunnistaa tekstin, jos PDF:ssä on kuvia, jotka sisältävät tekstiä.
 • Aseta kieli: Määrittää OCR:n kieliasetukset.

HTML-Web-sivun asetukset

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset, kun valitset Lisäasetukset:

Tallenna HTML-muodossa -asetukset

Tiedoston ja suunnistusruudun asetukset

Yksi HTML-sivu

Määrittää, että HTML-viennin yhteydessä luodaan vain yksi HTML-tiedosto. Jos haluat lisätä suunnistusruudun, ota käyttöön seuraavat:

 • Lisää otsikkopohjainen suunnistuskehys

 • Lisää kirjanmerkkipohjainen suunnistuskehys

Useita HTML-sivuja

Määrittää, että HTML-viennin yhteydessä luodaan useita HTML-tiedostoja. Valitse jompikumpi peruste, jonka mukaan dokumentti jaetaan useiksi HTML-tiedostoiksi:

 • Jaa dokumentin otsikoiden mukaan

 • Jaa dokumentin kirjanmerkkien mukaan

Sisältöasetukset

Sisällytä kuvat

Määrittää viedäänkö kuvat, kun PDF viedään HTML-muodossa.

Tunnista ja poista ylä- ja alatunnisteet

Määrittää, poistetaanko PDF-tiedoston ylä- ja alatunnistesisältö HTML-tiedostoista.

Tekstintunnistuksen asetukset

Tunnista teksti tarvittaessa

Tunnistaa tekstin, jos PDF:ssä on kuvia, jotka sisältävät tekstiä.

Aseta kieli

Määrittää OCR:n kieliasetukset.

Laskentataulukkojen asetukset

Valitse Acrobatissa Työkalut > Vie PDF ja sitten Microsoft Excel -työkirja tai XML-taulukko 2003. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset, kun napsautat (asetukset) -kuvaketta:

Tallenna XLSX-muodossa -asetukset

Excel-työkirjan asetukset

Määrittää, luodaanko laskentataulukko kullekin taulukolle tai sivulle vai koko dokumentille.

Numeroasetukset

Määrittää numeromuotoisten tietojen desimaali- ja tuhaterottimen. Valitse jokin seuraavista:

 • Tunnista desimaali- ja tuhaterotin aluekohtaisten asetusten perusteella.

 • Käytä seuraavia desimaali- ja tuhaterottimena. Kirjoita tai valitse erottimet niitä vastaaviin kenttiin.

Tekstintunnistuksen asetukset

Tunnista teksti tarvittaessa

Tunnistaa tekstin, jos PDF:ssä on kuvia, jotka sisältävät tekstiä.

Aseta kieli

Määrittää OCR:n kieliasetukset.

PostScript- tai Encapsulated PostScript (EPS) -asetukset

Voit tallentaa PDF-tiedoston PostScript®-muotoon, jos haluat käyttää sitä kirjapaino- tai tulostuspalvelusovelluksissa. PostScript-tiedosto sisältää täydelliset DSC (Document Structuring Conventions) -kommentit ja muut Adobe Acrobat Distiller® -ohjelmiston säilyttämät lisätiedot. Voit myös luoda EPS-tiedoston mistä tahansa PDF-tiedostosta, jos haluat sijoittaa tai avata sen muissa sovelluksissa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, muunnetaanko tiedosto PostScript- vai EPS-muotoon.

Huomautus:

Jos teet EPS-tiedostoja värierotteluja varten Acrobat Prossa, jokaisen kuvan väritilan on oltava CMYK.

PPD (PostScript Printer Description) –tiedosto

PostScript Printer Description (PPD) sisältää ohjeet, joiden mukaan muodostetaan PostScript-tiedosto tiettyä tulostinlaitetta varten. Laiteriippumaton-vaihtoehto luo vain yhdistettyjä (ei värieroteltuja) PostScript- tai EPS-tiedostoja. Acrobat Default -vaihtoehto toimii lähtö- ja vertailukohtana erityyppisten PostScript-tietojen luomiselle ja palauttaa kaikki oletusasetukset muuntamista varten. Adobe PDF 7.0 on yhteensopiva useimpien laitteiden kanssa. Tämä asetus on käytettävissä vain PostScript (PS) -muodossa.

ASCII- tai binaarimuoto

Määrittää kuvatietojen tulostusmuodon. Binaarimuoto tuottaa muita muotoja pienemmät tiedostot mutta ei sovi kaikkiin järjestelmiin.

PostScript

Määrittää PostScript-yhteensopivuuden tason. Käytä Kielitasoa 3 vain, jos käyttämäsi tulostin tukee sitä. Kielitaso 2 soveltuu EPS-tiedostoille, jotka sijoitetaan toiseen dokumenttiin värierottelua varten. Käytä Kielitasoa 2 EPS-tiedostoissa, jotka siirrät Microsoft-sovellukseen.

Kirjasimen sisällytys

Määrittää PostScriptiin sisällytettävät kirjasimet. Sisällytetyt kirjasimet otetaan PDF:stä; viitatut kirjasimet otetaan käytössä olevasta tietokoneesta.

Sisällytä kommentit

Säilyttää kommenttien ulkoasun tuloksena olevassa PostScript-tiedostossa.

Muunna TrueTypestä Type 1

Muuntaa TrueType-kirjasimet Type 1 -kirjasimiksi tuloksena olevassa PostScript-tiedostossa.

Sisällytä esikatselu

Määrittää, luodaanko TIFF-esikatselu tuloksena olevalle EPS-tiedostolle. Tämä valinta ei ole käytettävissä PostScript-tiedostoksi tallennettaessa.

Sivualue

Määrittää sivut, jotka on tarkoitus tallentaa. Kun tallennat tiedostoja EPS-muodossa, jokainen sivu alueella tallentuu erillisenä EPS-tiedostona.

Teksti- ja XML-tiedostojen asetukset

Voit viedä sisällön PDF-tiedostosta teksti- ja XML-muotoihin. Valitse Acrobatissa TyökalutVie PDF > Lisää tiedostomuotoja ja sitten Teksti (käytettävissä), Vain teksti tai XML 1.0 tarpeen mukaan.

Vie teksti- ja XML-muotoihin

 Käytettävissä ovat seuraavat asetukset, kun napsautat XML 1.0(asetukset) -kuvaketta:

Tallenna XML-asetuksina

Tulostiedoston asetukset

Koodaus

Koodaus tarkoittaa tekstin merkkien esittämiseen käytettäviä binaariarvoja, jotka perustuvat kansainvälisiin standardeihin. UTF-8 on Unicode-koodimerkkien esitystapa, joka käyttää yhtä tai useampaa 8-bittistä tavua merkkiä kohden; UTF-16:n merkeissä on 16-bittisiä tavuja. ISO-Latin-1 on merkkien 8-tavuinen esitystapa, joka sisältää ASCII-merkit. UCS-4 on Universal Character Set -merkistö, joka on koodattu neljällä oktetilla. HTML/ASCII on 7-bittinen ANSIn kehittämä merkkien esitystapa.

Käytä vastaavuustaulukon oletusta -asetus käyttää vastaavuustaulukoissa määritettyä oletusmerkkikoodausta, joka on Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables-kansiossa. Nämä vastaavuustaulukot määrittävät monia tietojen tallennuksen ominaisuuksia, esimerkiksi seuraavat oletusmerkkikoodit: UTF-8 (Tallenna muodossa XML tai HTML 4.0.1) ja HTML/ASCII (Tallenna muodossa HTML 3.2).

Luo kirjanmerkit

Luo HTML- tai XML-tiedostojen sisältöön viittaavia kirjanmerkkilinkkejä. Linkit sijoitetaan HTML-tai XML-dokumentin alkuun.

Luo koodimerkinnät koodit tiedostoihin

Luo koodimerkinnät tiedostoihin, joita ei ole vielä merkitty, kuten PDF-tiedostoihin, jotka on luotu Acrobat 4.0:lla tai aikaisemmalla versiolla. Jos tätä asetusta ei ole valittu, koodaamattomia tiedostoja ei muunneta.

Huomautus:

Koodimerkinnät ovat vain osa muunnosprosessia. Merkinnät poistetaan muuntamisen jälkeen. Tätä menetelmää ei ole tarkoitettu koodattujen PDF-tiedostojen luomiseen vanhoista tiedostoista

Kuvatiedoston asetukset

Luo kuvat

Määrittää, miten kuvat muunnetaan. Muunnettuihin kuviin viitataan XML- ja HTML-dokumenteissa.

Käytä alikansiota

Määrittää kansion, johon luodut kuvat tallennetaan. Oletusarvon mukaan kansion nimi on Kuvat.

Käytä etuliitettä

Määrittää etuliitteen, joka lisätään kuvien tiedostonimiin, jos samasta kuvatiedostosta on useita eri versioita. Kuville annetut tiedostonimet ovat muodossa tiedostonimi_img_#.

Tulostusmuoto

Määrittää kuvien lopullisen tiedostomuodon. Tulostusmuodon oletusarvo on JPG.

Interpoloi arvoon

Interpoloi kuvatiedostot määritettyyn resoluutioon. Jos et valitse tätä asetusta, kuvatiedostoilla on sama resoluutio kuin lähdetiedostoilla. Kuvatiedostoja ei koskaan interpoloida suurempaan arvoon.