Käyttöopas Peruuta

PDF:n sivujen selaaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Sivujen avaaminen PDF:ssä

Riippuen avaamastasi PDF:stä saatat joutua selailemaan useita sivuja, tarkastelemaan sivujen eri osia sekä vaihtamaan suurennussuhdetta. Siirtymiseen on useita tapoja, joista yleisimmät ovat:

Seuraava ja Edellinen:

Seuraava  sivu-  ja  Edellinen  sivu-  painikkeet  näkyvät Sivusuunnistus-työkalurivillä. Niiden vieressä oleva tekstiruutu on vuorovaikutteinen, joten voit siirtyä haluamallesi sivulle kirjoittamalla ruutuun sivun numeron ja painamalla Enter-näppäintä.

Vierityspalkit:

Jos koko dokumentti ei mahdu katseluikkunaan kerralla, ikkunan oikeaan reunaan ja alareunaan tulee pysty- ja vaakasuuntaiset vierityspalkit. Napsauta nuolia tai vedä nähdäksesi muita sivuja tai saman sivun eri alueita.

Valitse ja zoomaa -työkalurivi:

Työkalurivillä on painikkeet ja säätimet, joilla voi muuttaa sivun suurennusta.

Sivun miniatyyrit -paneeli:

Sivun miniatyyrit -painike  työalueen vasemmassa reunassa avaa suunnistusruutuun Sivun miniatyyrit -paneelin, jossa näkyy jokaisen sivun miniatyyri. Sivuminiatyyrin napsauttaminen avaa kyseisen sivun dokumenttiruutuun.

Huomautus:

Jos et näe näitä kohteita, valitse Näytä > Näytä/piilota > Työkalurivin kohteet > Palauta työkalurivit.

Sivusuunnistustyökalut

Etene sivu kerrallaan dokumentissa

PDF:n sivujen kääntämiseen on useita tapoja. Tavallinen tapa selata monisivuista PDF-dokumenttia eteen- ja taaksepäin on käyttää Sivusuunnistus-työkalurivin painikkeita. Muita mahdollisuuksia ovat nuolinäppäimet, vierityspalkit ja muut toiminnot.

Sivusuunnistus-työkalurivi tulee näyttöön oletusarvoisesti. Oletustyökalurivi sisältää seuraavat usein käytetyt työkalut: Näytä seuraava sivu , Näytä edellinen sivu  ja Sivunumero. Muiden työkalurivien tavoin Sivusuunnistus-työkalurivi voidaan piilottaa ja tuoda takaisin näkyviin valitsemalla se Näytä-valikon Työkalurivit-alivalikosta. Saat lisää työkaluja näkyviin Sivusuunnistus-työkaluriville napsauttamalla työkaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla yksittäisen työkalun, Näytä kaikki työkalut tai Lisää työkaluja, jolloin näyttöön tulee valintaikkuna työkalujen lisäämistä ja poistamista varten.

Siirry PDF:n sisällä

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta  Edellinen  sivu-  tai  Seuraava  sivu-  painike  -työkalurivissä.

  • Valitse Näytä > Siirtyminen > [sijainti].

  • Valitse Näytä > Siirtyminen > Siirry sivulle, kirjoita sivunumero Siirry sivulle -valintaikkunaan ja napsauta sitten OK

  • Paina Page Up- ja Page Down -näppäimiä.

Siirtyminen tietylle sivulle

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Vedä Yksi sivu- tai Kaksi sivua -näkymässä pystyvierityspalkkia, kunnes sivu tulee näkyviin pienessä ponnahdusikkunassa.

  • Kirjoita sivunumero Sivusuunnistus-työkalurivillä näkyvän numeron tilalle ja paina Enter-näppäintä.

  Huomautus:

  Jos dokumentin sivunumerot ovat erilaiset kuin sivujen todelliset sijainnit PDF-tiedostossa, sivun sijainti näkyy Sivusuunnistus-työkalurivillä sulkeissa sivunumeron jäljessä. Jos esimerkiksi lisäät sivunumeroinnin tiedostoon, joka on 18-sivuinen, sivulta 223 alkava luku, ja ensimmäinen sivunumero on aktiivinen, näytettävä sivunumero on 223 (1/18). Voit kääntää loogisen sivunumeroinnin pois päältä Sivunäyttö-asetuksissa. Katso kohtaa Sivujen numeroiminen uudelleen ja PDF-tiedostojen tarkastelun oletusarvot.

  Looginen sivunumerointi

Siirry kirjanmerkkeihin lisätylle sivulle

Kirjanmerkit muodostavat sisällysluettelon; yleensä ne vastaavat lukuja ja dokumentin osia. Kirjanmerkit näkyvät dokumenttiruudussa.

Kirjanmerkit-paneeli

A. Kirjanmerkit-painike B. Avaa kirjanmerkkiasetusvalikko napsauttamalla C. Laajennettu kirjanmerkki 

 1. Napsauta Kirjanmerkit-painiketta tai valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Kirjanmerkit.

 2. Jos haluat siirtyä tiettyyn aiheeseen, napsauta sen kirjanmerkkiä. Laajenna tai supista kirjanmerkkien sisältöä tarpeen mukaan.
  Huomautus:

  Kirjanmerkin määrityksistä riippuen sen napsauttaminen ei ehkä tuo näyttöön kyseistä sijaintia, vaan suorittaa sen asemesta jonkin toisen toiminnon.

  Jos kirjanmerkkiluettelo katoaa valitessasi kirjanmerkin, tuo luettelo uudelleen näkyviin napsauttamalla Kirjanmerkit-painiketta. Jos haluat piilottaa Kirjanmerkit-painikkeen kirjanmerkin napsauttamisen jälkeen, valitse asetusvalikosta Piilota käytön jälkeen.

Voit siirtyä haluamallesi sivuille sivuminiatyyrien avulla

Sivuminiatyyrit ovat dokumentin sivujen pienoiskuvia. Sivun miniatyyrit -paneelin miniatyyrien avulla voit muuttaa sivujen näyttötapaa ja siirtyä muille sivuille. Sivun miniatyyrissä oleva punainen sivunäkymäruutu ilmaisee, mikä sivun osa on parhaillaan näkyvissä. Voit muuttaa zoomausprosenttia muuttamalla tämän ruudun kokoa.

 1. Tuo Sivun miniatyyrit -paneeli näkyviin napsauttamalla Sivun miniatyyrit -painiketta tai valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sivun miniatyyrit.

 2. Jos haluat siirtyä toiselle sivulle, napsauta sen miniatyyriä.

Vieritä automaattisesti dokumentin läpi

Automaattinen vieritys kuljettaa näkymää tasaisella nopeudella pystysuunnassa PDF:n läpi. Jos keskeytät vierityksen ja yrität siirtyä vierityspalkkien avulla toiselle sivulle tai toiseen kohtaan, automaattinen vieritys jatkaa valitsemastasi kohdasta. Automaattinen vieritys pysähtyy PDF:n lopussa, eikä käynnisty ennen kuin valitset komennon uudelleen.

 1. Valitse Näytä > Näyttöasetukset > Automaattisesti vierivä.

 2. Pysäytä vieritys painamalla Esc-näppäintä.

Palaa taaksepäin katselureitillä

Löydät aiemmin katselemasi PDF:n sivut palaamalla taaksepäin katselureitillä. On hyödyllistä ymmärtää edellisen ja seuraavan sivun ja edellisen ja seuraavan näkymän välinen ero.

 • Sivujen tapauksessa sanat edellinen ja seuraava viittaavat auki olevan sivun vieressä oleviin sivuihin, sitä edeltävään ja seuraavaan sivuun.
 • Näkymien tapauksessa sanat edellinen ja seuraava viittaavat katseluhistoriaasi. Jos esimerkiksi siirryt eteen- ja taaksepäin dokumentissa, katseluhistoriasi palaa taaksepäin kyseiset askeleet ja näyttää sinulle sivut joita tarkastelit, siinä käänteisessä järjestyksessä, jossa niitä katselit.
 1. Valitse Näytä > Siirtyminen > Edellinen näkymä .

 2. Jos haluat jatkaa toiseen osaan katselupolkuasi, tee jompikumpi seuraavista:
  • Toista vaihe 1.

  • Valitse Näytä > Siirtyminen > Seuraava näkymä .

  Huomautus:

  Saat Edellinen näkymä -painikkeen  ja Seuraava näkymä -painikkeen  näkyviin työkalurivialueelle napsauttamalla Sivusuunnistus-työkaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla ne pikavalikosta tai valitsemalla Näytä kaikki työkalut.

Linkeillä siirryt toiseen kohtaan käsiteltävässä dokumentissa, muihin PDF-dokumentteihin tai Web-sivustoihin. Linkin valitseminen voi myös avata tiedostoliitteitä ja toistaa 3D-sisältöä, aloittaa video- tai äänileikkeen toiston tai avata tiedostoliitteen. Tietokoneessa on oltava tarvittava laitteisto ja ohjelmisto, jotta medialeikkeitä voi toistaa.

PDF:n luonut henkilö määrittää, miltä linkit näyttävät PDF:ssä.

Huomautus:

Ellei linkkiä ole lisätty Acrobatissa linkkityökalulla, se toimii oikein vain silloin, kun yleisissä asetuksissa on valittu Luo linkit URL-osoitteista -asetus.

 1. Valitse valintatyökalu.
 2. Siirrä osoitin sivun linkitetyn alueen päälle, jotta se muuttuu kädeksi, jossa on osoittava sormi. Jos linkki kohdistuu Web-sivuun, käden sisällä näkyy plusmerkki (+) tai w. Valitse sitten linkki.

Tiedostoliitteitä sisältävät PDF-tiedostot

Kun avaat PDF:n, jossa on yksi tai useampia tiedostoliitteitä, näet luettelon liitetiedostoista automaattisesti aukeavassa Liitetiedostot-välilehdessä. Voit avata nämä tiedostot katselua varten, muokata liitteitä ja tallentaa muutoksesi sen mukaan, millaiset käyttöoikeudet dokumentin luoja on myöntänyt.

Liitteet seuraavat mukana, jos PDF-tiedosto siirretään toiseen paikkaan.

Artikkelisäikeet

PDF-dokumenttien artikkelit ovat valinnaisia sähköisiä säikeitä, joita PDF:n laatija määrittää kyseisessä PDF-dokumentissa. Artikkelit johdattelevat lukijat PDF:n sisällön läpi ja hyppäävät sellaisten sivujen ja sivujen alueiden yli, jotka eivät kuulu kyseiseen artikkeliin – samalla tavoin kuin ihmislukija selailee perinteistä sanoma- tai aikakauslehteä ja seuraa tiettyä artikkelia jättäen muun materiaalin huomiotta. Artikkelia luettaessa näkymä suurentuu tai pienentyy niin, että käsiteltävänä oleva artikkelin osa täyttää näytön.

Avaa ja suunnista artikkelisäikeessä

 1. Napsauta Käsi-työkalua Yleiset työkalut -työkalurivissä.
 2. Avaa Artikkelit-paneeli valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Artikkelit.

  Huomautus:

  Et voi avata Artikkelit-välilehteä, jos katselet PDF-dokumenttia verkkoselaimessa. Avaa PDF-dokumentti Acrobatissa.

 3. Kaksoisnapsauttamalla artikkelin kuvaketta voit siirtyä kyseisen artikkelin alkuun. Kuvake muuttuu Seuraa artikkelia -osoittimeksi .

  Huomautus:

  Jos Artikkelit-välilehti on tyhjä, PDF:n tekijä ei ole määrittänyt PDF:lle artikkelisäikeitä.

 4. Kun artikkelisäie on avattu, tee jotain seuraavista:
  • Voit vierittää artikkelia ruutu kerrallaan painamalla Enter tai napsauttamalla jotain kohtaa artikkelissa.

  • Vieritä yhdessä ruudussa olevaa artikkelia kerralla takaisin päin Vaihto-napsauttamalla tai painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Enter.

  • Jos haluat siirtyä artikkelin alkuun, Ctrl-napsauta jotakin kohtaa artikkelissa.

 5. Saavutettuasi artikkelin lopun napsauta artikkelia uudelleen.

  Edellinen sivunäkymä palautuu, ja osoitin muuttuu Lopeta artikkeli -osoittimeksi .

Poistu säikeestä ennen artikkelin loppua

 1. Varmista, että Käsi-työkalu on valittuna.
 2. Vaihto+Ctrl-napsauta sivua.

Edellinen sivu palaa näyttöön.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi