Käyttöopas Peruuta

PDF:n sivujen selaaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen kuin aloitat

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ovat näytön vasemmassa reunassa.

Liikkuminen sivuilla

Acrobat Readerissa voit selata PDF-dokumenttia tehokkaasti erilaisilla toiminnoilla. Tässä ovat yleisesti käytetyt menetelmät:

 1. Seuraava ja Edellinen: Sivujen navigointi -työkalurivillä on ylä- ja alanuolet sivuilla liikkumiseen. Voit siirtyä suoraan haluamallesi sivulle myös kirjoittamalla sivunumeron vuorovaikutteiseen tekstiruutuun.

 2. Vierityspalkit: Pystysuuntaiset ja vaakasuuntaiset vierityspalkit näkyvät dokumenttiruudussa, kun koko dokumentti ei ole näkyvissä. Voit tarkastella eri sivuja tai sivun eri alueita nuolien avulla tai vetämällä vierityspalkkeja.

 3. Valitse ja tarkenna työkalurivi: Työkalurivillä on painikkeet ja säätimet sivun suurennuksen muuttamiseksi. Sen avulla voit säätää tarkastelukokotasoa luettavuuden parantamiseksi.

 4. Sivun pikkukuvakkeet -paneeli: Sivun pikkukuvakket -paneelin saa näkyviin valitsemalla Sivun pikkukuvat -painikkeen oikealla olevasta työkalurivistä. Valitsemalla sivun pikkukuvan voit siirtyä kyseiselle sivulle dokumenttiruudussa.

Huomautus:

Jos et näe näitä kohteita, valitse > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten Näytä / piilota > Sivupaneelit.

Muut navigointitavat

Voit navigoida myös seuraavilla menetelmillä:

 • Napsauta työkalurivillä Edellinen sivu- tai Seuraava sivu -painiketta.
 • Valitse > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten Navigointi > [sijainti].
 • Valitse > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten > Navigointi > Mene sivulle, kirjoita sivunumero Siirry sivulle -valintaikkunaan ja valitse OK.
 • Käytä Page Up- ja Page Down -näppäimiä.

Kirjanmerkillä merkittyjen sivujen selaaminen

Voit palata katselureittiin tai siirtyä kirjanmerkityille sivuille seuraavasti:

 • Käytä Edellinen näkymä ja Seuraava näkymä -vaihtoehtoja kohdassa > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten
  > Sivulla siirtyminen.
 • Valitse oikeasta paneelista Kirjanmerkki-painike ja valitse sitten haluamasi kirjanmerkki.

Huomautus: Jos et näe kirjanmerkkikuvaketta oikeanpuoleisessa paneelissa, siirry kohtaan > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten > Näytä / piilota > Sivupaneelit. Valitse sitten Kirjanmerkit käyttääksesi kirjanmerkkejä ja navigoidaksesi niiden välillä.

Riippuen avaamastasi PDF:stä saatat joutua selailemaan useita sivuja, tarkastelemaan sivujen eri osia sekä vaihtamaan suurennussuhdetta. Siirtymiseen on useita tapoja, joista yleisimmät ovat:

view-menu

Vieritä automaattisesti dokumentin läpi

Automaattinen vieritys kuljettaa näkymää tasaisella nopeudella pystysuunnassa PDF:n läpi. Jos keskeytät vierityksen ja yrität siirtyä vierityspalkkien avulla toiselle sivulle tai toiseen kohtaan, automaattinen vieritys jatkaa valitsemastasi kohdasta. Automaattinen vieritys pysähtyy PDF:n loppuun eikä käynnisty ennen kuin valitset komennon uudelleen.

Voit vierittää dokumenttia automaattisesti seuraavasti:

 1. Valitse >Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten > Sivunäyttö > Vieritä automaattisesti.
 2. Pysäytä vieritys painamalla Esc-näppäintä.

Palaa taaksepäin katselureitillä

Löydät aiemmin katselemasi PDF:n sivut palaamalla taaksepäin katselureitillä. On hyödyllistä ymmärtää edellisen ja seuraavan sivun ja edellisen ja seuraavan näkymän välinen ero.

 • Sivujen tapauksessa sanat edellinen ja seuraava viittaavat auki olevan sivun vieressä oleviin sivuihin, sitä edeltävään ja seuraavaan sivuun.
 • Edellinen ja seuraava näkymä viittaa katseluhistoriaasi. Jos esimerkiksi siirryt eteen- ja taaksepäin dokumentissa, katseluhistoriasi palaa taaksepäin kyseiset askeleet ja näyttää tarkastelemasi sivut käänteisessä järjestyksessä, jossa niitä tarkastelit.
 1. Valitse ylä- ja alanuolet oikean paneelin alatyökaluriveistä.

  Tai valitse > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten > Sivulla siirtyminen > Edellinen näkymä.

 2. Jatka navigointipolulla valitsemalla > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten > Sivulla siirtymminen > Seuraava näkymä.

Suunnista linkkien avulla

Linkeillä siirryt toiseen kohtaan käsiteltävässä dokumentissa, muihin PDF-dokumentteihin tai Web-sivustoihin. Linkin valitseminen voi myös avata tiedostoliitteitä ja toistaa 3D-sisältöä, aloittaa video- tai äänileikkeen toiston tai avata tiedostoliitteen. Tietokoneessa on oltava tarvittava laitteisto ja ohjelmisto, jotta medialeikkeitä voi toistaa.

PDF:n luonut henkilö määrittää, miltä linkit näyttävät PDF:ssä.

Huomautus:

Ellei linkkiä ole lisätty Acrobatissa linkkityökalulla, se toimii oikein vain silloin, kun yleisissä asetuksissa on valittu Luo linkkejä URL-osoitteista -asetus.

 1. Valitse valintatyökalu.
 2. Siirrä osoitin sivun linkitetyn alueen päälle, jotta se muuttuu kädeksi, jossa on osoittava sormi. Jos linkki kohdistuu Web-sivuun, käden sisällä näkyy plusmerkki (+) tai w. Valitse sitten linkki.

Tiedostoliitteitä sisältävien PDF-tiedostojen avaaminen

Kun avaat PDF:n, jossa on yksi tai useampia tiedostoliitteitä, näet luettelon liitetiedostoista automaattisesti aukeavassa Liitetiedostot-välilehdessä. Voit avata nämä tiedostot katselua varten, muokata liitteitä ja tallentaa muutoksesi sen mukaan, millaiset käyttöoikeudet dokumentin luoja on myöntänyt.

Liitteet seuraavat mukana, jos PDF-tiedosto siirretään toiseen paikkaan.

Artikkelilangan avaaminen ja siinä liikkuminen

PDF-dokumenttien artikkelit ovat valinnaisia sähköisiä säikeitä, joita PDF:n laatija määrittää kyseisessä PDF-dokumentissa. Artikkelit johdattelevat lukijat PDF:n sisällön läpi ja hyppäävät sellaisten sivujen ja sivujen alueiden yli, jotka eivät kuulu kyseiseen artikkeliin – samalla tavoin kuin ihmislukija selailee perinteistä sanoma- tai aikakauslehteä ja seuraa tiettyä artikkelia jättäen muun materiaalin huomiotta. Artikkelia luettaessa näkymä suurentuu tai pienentyy niin, että käsiteltävä artikkelin osa täyttää näytön.

Kun luet artikkelilankaa PDF-tiedostossa, voit:

 1. Napsauttaa Käsi-työkalua Yleiset työkalut -työkalurivissä.
 2. Näytä Artikkelit-painike oikeanpuoleisessa paneelissa valitsemalla > Näytä (Windows) tai Näytä (macOS) ja valitse sitten > Näytä / piilota > Sivupaneelit > Artikkelit.
 3. Aloita artikkelin lukeminen kaksoisnapsauttamalla Artikkeli-kuvaketta.
 4. Voit siirtyä artikkelilangassa painamalla Enter-näppäintä, Vaihto+napsautuksella, painamalla Vaihto+Enter tai Ctrl+napsautuksella.
 5. Jos haluat poistua artikkelilangasta ennen kuin pääset loppuun, varmista, että käsityökalu on valittuna, ja paina näppäinyhdistelmää Vaihto+Ctrl+napsautus. Tämä palauttaa edellisen sivunäkymän.

Käyttämällä näitä Acrobat Readerin navigointiominaisuuksia voit helposti selata sivuja, käyttää kirjanmerkkejä, käyttää sivujen pikkukuvia, ottaa käyttöön automaattisen vierityksen ja seurata artikkelilankoja parantaaksesi lukukokemustasi.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa