Käyttöopas Peruuta

PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Seuraa Adobe Document Cloudilla jaettujen PDF-tiedostojen tarkistuksia

Käytettävissä: Acrobat

Voit seurata ja hallita tarkistuksia seuraavilla tavoilla:

Voit katsoa tarkistuksen kommentit toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Napsauta sähköpostiviestissä olevaa tarkistuksen linkkiä.

 2. Tarkistettava PDF-tiedosto avautuu selaimessa. Kirjaudu Adobe ID:lläsi sisään tarkistukseen liittymistä ja kommenttien tarkastelua varten.

Aloittaja

Kun tarkistajat lisäävät PDF-tiedostoon kommentteja, saat Acrobatissa ilmoituksen. Napsauta ilmoituskuvaketta () ja sitten ilmoitusviestiä. Acrobat avaa tarkistettavan PDF-tiedoston.

Tarkistaja

Saat ilmoituksen Acrobatissa. Avaa tarkistettava PDF-tiedosto Acrobatissa napsauttamalla ilmoitusviestissä Tarkista. Kanssasi tarkistamista varten jaetut PDF-tiedostot näkyvät myös kohdassa Acrobat > Aloitus > Äskeiset. Avaa PDF-dokumentti Acrobatissa kaksoisnapsauttamalla sitä.

Huomautus:

Jaetun tiedoston nimen vieressä oleva kommenttikuvake () osoittaa, että kyseessä on tarkistustiedosto. Jos jaetun tiedoston vieressä ei ole kommenttikuvaketta (), tiedosto on jaettu vain tarkastelua varten. 

Voit katsoa kaikki tarkistusta varten jaetut PDF-tiedostot ja seurata niitä seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus.

 2. Tee Jaetut-osassa jokin seuraavista:

  • Jos haluat tarkastella tiedostoja, jotka olet lähettänyt tarkistettaviksi, valitse Sinun jakamasi.
  • Jos haluat tarkastella tiedostoja, jotka on lähetetty sinulle tarkistettavaksi, valitse Muiden jakamat.

  Jaetun tiedoston nimen vieressä oleva kommenttikuvake () osoittaa, että kyseessä on tarkistustiedosto.

  Tarkista tiedostot Acrobatissa

  Kaikki tarkistusta varten jaetut PDF-tiedostot tulevat näyttöön yhdessä seuraavien tietojen kanssa:

  • Nimi: tarkistusta varten jaetun PDF-tiedoston nimi.
  • Tila: näyttää tiedostoa kommentoineiden ihmisten määrän.
  • Edellinen toiminta: PDF-tiedostolle viimeksi suoritetun toiminnon aikaleima.
 3. Voit tarkastella PDF-tiedoston tietoja valitsemalla PDF-tiedoston. Oikeaan ruutuun ilmestyy PDF-tiedoston miniatyyri. Voit tarkastella tarkistuksen tilaa ja tarkistajien luetteloa laajentamalla luettelon napsauttamalla nuolinäppäintä ().

  Sen mukaan, oletko aloittaja vai tarkistaja, voit suorittaa seuraavat toiminnot:

 4. Voit tarkastella kommentteja kaksoisnapsauttamalla tiedostoa. Tarkistettava PDF-tiedosto avautuu. Kommenttiluettelo ilmestyy oikeaan ruutuun.
  Napsauttamalla oikeassa yläkulmassa allekirjoituskuvake  voit vaihtaa kommenttien tarkastelun ja tarkistuksen hallinnan välillä.

  Sen mukaan, oletko aloittaja vai tarkistaja, voit suorittaa seuraavat toiminnot Jaa-vaihtoehdon kautta:

Verkkokansion kautta jaettujen PDF-tiedostojen tarkistusten seuranta

Käytettävissä: Acrobat, Acrobat 2017 ja Acrobat 2015 (Classic)

Huomautus:

(vain Acrobat)

Jos haluat seurata ja hallita verkkokansion kautta jaettuja PDF-tiedostoja, varmista, että olet poistanut Acrobatissa seuraavan asetuksen käytöstä:

 1. Siirry valikkoon Muokkaa > Oletusarvot. Oletusarvot-valintaikkuna tulee näyttöön.
 2. Valitse vasemmasta ruudusta Tarkistus. Poista Jaetut tarkistusasetukset -osasta Jaa tarkistettavaksi Adobe Document Cloudilla -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.

Seurannan avulla voit hallita dokumenttien tarkistuksia ja jaettuja lomakkeita, tarkistaa tarkistus- ja lomakepalvelimien tilan sekä hallita Web-lähetysten tilauksia (niin sanottuja RSS-syötteitä). Voit avata Seuranta-toiminnon valitsemalla Näytä > Seuranta.

Seurannan esittely
Seurannan avulla voit hallita tarkistuksia, lomakkeita ja Web-lähetysten tilauksia (RSS-syötteitä). Vasemmassa paneelissa on linkkejä tarkistustiedostoihin, lomakkeisiin, palvelimen tilasanomiin ja RSS-syötteisiin. Oikeassa paneelissa on vasemmasta paneelista valitun kohteen tarkat tiedot.

Huomautus:

Jos RSS-painiketta ei näy seurannassa, avaa Acrobatin Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Seuranta. Valitse Ota RSS-syötteet käyttöön seurannassa ja napsauta OK. Sulje seuranta ja avaa se uudelleen.

Seurannan avulla voit tilata RSS (Really Simple Syndication) -muotoa käyttävää Web-sisältöä, esimerkiksi uutissyötteitä ja musiikkikanavia. RSS-muoto on yhteensopiva XML- ja RDF-muotojen kanssa.

Palvelimen tila -kohdassa näkyy kaikkien tarkistuksissa ja lomakkeiden jakelussa käytettävien palvelimien tila. Valintamerkkikuvake  palvelimen nimen vieressä ilmaisee, että edellinen synkronointi onnistui. Varoituskuvake  ilmaisee, että edellinen synkronointi ei onnistunut. Varoituskuvake osoittaa, että palvelin ei ole yhteydessä verkkoon, se ei pysty kirjoittamaan tietoja levylle tai siinä on jokin muu vika. Kysy tarvittaessa neuvoa verkonvalvojalta.

RSS

Palvelimen tila

Voit hallita jakamiasi tai vastaanottamiasi lomakkeita Seurannan avulla. Seurannan avulla voit tarkistaa vastaustiedoston sijainnin ja muuttaa sitä sekä seurata, ketkä vastaanottajat ovat vastanneet. Voit myös lisätä vastaanottajia, lähettää sähköpostia kaikille vastaanottajille ja näyttää lomakkeen vastaukset. Lisätietoja on kohdassa Tietoja lomakkeiden seurannasta.

Lomakkeet

Seuranta näyttää, ketkä ovat liittyneet jaettuun tarkistukseen ja kuinka monta kommenttia he ovat julkaisseet. Seurannan avulla voit liittyä uudelleen tarkistukseen ja lähettää osallistujille sähköpostia. Jos olet aloittanut tarkistuksia, voit lisätä tai muuttaa määräaikoja, lisätä tarkistajia, lopettaa tarkistuksen tai aloittaa uuden tarkistuksen nykyisten tarkistajien kanssa.

Seurannan vasemmassa reunassa on lueteltu hallittujen tarkistusten kaikki PDF-tiedostot. Tietoruudussa oikealla näkyy PDF-tiedoston lähetyspäivä ja -aika sekä kutsuttujen tarkistajien luettelo. Jaettujen PDF-tiedostojen linkit sisältävät lisätietoja, kuten takarajan (jos asetettu) ja jokaisen tarkistajan lähettämien kommenttien lukumäärän. Linkin poistaminen tarkistuksenseurannassa poistaa PDF:n ja kaikki kommentit palvelimelta ja lopettaa tarkistuksen pysyvästi.

Tarkistukset

Viimeisimmät päivitykset -paneelissa on yhteenveto jaettujen tarkistusten, lomaketiedostojen ja palvelimien viimeisimmistä muutoksista. Jos aktiivisia tarkistuksia tai lomakkeita ei ole, tässä paneelissa on hallittujen tarkistusten luomiseen sekä lomakkeiden luomiseen ja jakelemiseen liittyviä ohjeita ja linkkejä. Viimeisimmät päivitykset -paneelissa voit myös valita, näkyvätkö seurannan ilmoitukset Acrobatissa ja ilmaisinalueella (vain Windows).

Viimeisimmät päivitykset

 1. Laajenna tarvittava kansio seurannassa:

  Lähetetyt

  Luettelee PDF-tiedostot, jotka liittyvät aloittamiisi tarkistuksiin. (Ei käytettävissä Readerissa.)

  Liittyneet

  Luettelee PDF-tiedostot, joiden tarkistuksiin olet osallistunut. PDF-tiedostot näkyvät luettelossa vasta avaamisen jälkeen. Jos avaat PDF-tiedoston sähköpostin liitteen kautta etkä tallenna sitä, tieto häviää seurannasta sulkiessasi tiedoston.

  Huomautus:

  PDF-tiedostot, joiden nimet on lihavoitu luettelossa, sisältävät yhden tai useita seuraavista päivityksistä: kommentit, joita et ole vielä lukenut, tarkistuksen aloittajan tekemä määräajan muutos ja tarkistukseen liittyneet tarkistajat.

 2. Valitse PDF-tiedosto.

  Oikealla puolella näkyy valittuun PDF-tiedostoon liittyviä tietoja. Jaetut tarkistukset -luettelossa näkyy määräaikatiedot, tarkistukseen liittyneet tarkistajat ja kommenttien määrä.

Voit tallentaa kopion tarkistettavasta PDF-tiedostosta, joka sisältää kaikki tarkistajien julkaisemat ja sinun tuomasi (liittämäsi) kommentit.

Jos PDF-tiedosto kuuluu jaettuun tarkistukseen, voit tallentaa arkistokopion. Kopio ei ole yhteydessä jaettuun tarkistukseen, joten voit muokata sekä sen sisältöä että kommentteja.

Huomautus:

Käytä Tallenna nimellä -komentoa, jos haluat tehdä jaetusta PDF-tiedostosta muille jaettavan kopion. Tästä tuloksena oleva tiedosto sisältää kaikki kommentit, jotka julkaistiin kyseiseen ajankohtaan mennessä. Se voidaan siirtää, kopioida tai nimetä uudelleen ilman, että se vaikuttaa tarkistus- tai kommenttipalvelinyhteyteen.

 1. Kun haluat tallentaa kaikki kommentit sisältävän PDF-tiedoston, avaa tiedosto ja suorita jokin seuraavista toimenpiteistä:
  • Jos kyseessä on jaettu tarkistus, valitse Tiedosto > Tallenna arkistokopio. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Tila-painiketta dokumentin sanomarivissä ja valita Tallenna arkistokopio.

  • Jos kyseessä on sähköpostipohjainen tarkistus, tallenna PDF-tiedostosta uusi kopio valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä. Uusin, tallennettu versio on nyt seurattava PDF-tiedosto. Vanha versio on arkistokopio.

Jos olet tarkistuksen aloittaja, voit pyytää muita osallistumaan tarkistukseen. Jos olet tarkistaja ja haluat muiden käyttäjien osallistuvan tarkistukseen, pyydä tarkistuksen aloittajaa kutsumaan muut tarkistajat. Näin aloittaja voi seurata automaattisesti kaikkia osanottajia ja saada ilmoituksen, kun heidän kommenttinsa ovat saapuneet.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannan kohdasta Lähetetty ja valitse oikealta Lisää tarkistajat.

 2. Määritä niiden tarkistajien sähköpostiosoitteet, jotka haluat lisätä. Muuta viestiä tarpeen mukaan ja lähetä sitten viesti.

  Uusien tarkistajien nimet näkyvät muiden osanottajien kanssa Seuranta-ikkunan oikeanpuoleisessa ruudussa.

Tarkistuksen aloittaja voi lisätä tarkistukseen määräajan tai muuttaa sitä.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannassa ja tee yksi seuraavista toimista:
  • Jos tarkistuksella ei ole määräaikaa, napsauta Lisää määräaika.

  • Jos tarkistuksella on määräaika, napsauta Muuta määräaikaa.

 2. Napsauta Tarkistuksen määräaika, muuta määräaikaa tarvittaessa ja napsauta sitten OK.

 3. Muuta sähköpostin vastaanottajia, aihetta ja viestiä tarvittaessa ja napsauta sitten Lähetä.

Tarkistuksen aloittaja voi lopettaa meneillään olevan tarkistuksen. Tarkistuksen päätyttyä osallistujat eivät voi julkaista kommentteja palvelimeen. Voit muuttaa tarkistuksen määräaikaa myöhemmin, jos haluat aloittaa tarkistuksen uudelleen.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannassa ja napsauta Lopeta tarkistus.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannassa ja napsauta Aloita uusi tarkistus, jossa on samat tarkistajat.

 2. Toimi samalla tavoin kuin aloittaessasi jaetun tarkistuksen.

Joskus tarkistuksen aikana voit joutua lähettämään tarkistajille muistutuksen lähestyvästä määräajan umpeutumisesta tai muuten ottaa yhteyden toisiin tarkistajiin.

 1. Valitse PDF-tiedosto Seuranta-ikkunasta ja napsauta Lähetä sähköpostia kaikille tarkistajille.

 2. Muuta sähköpostiviestin Vastaanottaja- ja Aihe-ruutujen sisältöä tai sähköpostiviestin runkotekstiä tarpeen mukaan ja napsauta sitten Lähetä.

Lisäämissäsi kommenteissa näkyy nimi, jonka annoit liittyessäsi tarkistukseen tai aloittaessasi tarkistuksen tai kirjautuessasi järjestelmään. Voit muuttaa nimeäsi tai profiilisi muita tietoja milloin vain. Päivitetty profiilisi näkyy vain uusissa kommenteissa; vanhat kommentit eivät muutu.

Tarkistusprofiilin päivittäminen

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan (Muokkaa > Oletusarvot) Luokat-kohdasta Kommentointi.

 2. Poista Käytä aina käyttäjätunnusta tekijän nimenä -ruudun valinta.

 3. Valitse vasemmalla olevasta luettelosta Henkilöllisyys.

 4. Muokkaa profiilia ja muista lisätä sähköpostiosoite, jota aiot käyttää tarkistuksissa. Valitse OK.

Profiilin päivittäminen jaettua tarkistusta varten

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Henkilöllisyys.

 2. Muokkaa profiilia, varmista, että annat toimivan sähköpostiosoitteen, ja napsauta OK.

 1. Napsauta seurannan vasemmalla puolella olevaa RSS-painiketta.

  Huomautus:

  Jos RSS-painiketta ei näy seurannassa, avaa Acrobatin Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Seuranta. Valitse Ota RSS-syötteet käyttöön seurannassa ja napsauta OK. Sulje seuranta ja avaa se uudelleen.

 2. Napsauta Tilaa RSS-syöte ja kirjoita URL-ruutuun Web-osoite.

Jos haluat määrittää seurannan asetuksia, valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Seuranta.

Tarkista uudet kommentit ja lomaketiedot automaattisesti

Määrittää, kuinka usein kommentit synkronoidaan. Jos haluat estää automaattisen synkronoinnin, siirrä liukusäädin oikeaan laitaan, kunnes Ei koskaan -arvo näkyy.

Keskeytä uusien kommenttien ja lomaketietojen tarkistus

Määrittää, milloin uusien kommenttien tai lomaketietojen tarkistus lopetetaan sen jälkeen, kun tarkistus on päättynyt tai lomake on jätetty käyttämättä.

Poista mukautetut palvelinsijainnit

Jos haluat poistaa palvelinprofiilin, valitse se luettelosta ja napsauta Poista palvelinprofiili.

Ilmoitukset

Määrittää, mihin seurannan ilmoitukset tulevat.

Ota RSS-syötteet käyttöön seurannassa

Kun tämä asetus on valittuna, seurannan vasemmalle puolelle tulee näkyviin RSS-luokka. Voit tilata RSS-syötteitä seurannasta käsin.

Pyyhi kaikki tallennetut valtuutukset

Napsauta tätä, jos haluat poistaa kaikki jaetuissa tarkastuksissa käytettävät tallennetut valtuutukset.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi