Käyttöopas Peruuta

PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Salasanasuojauksen perusteet

Voit rajoittaa PDF-tiedoston käsittelyä määrittämällä salasanan ja rajoittamalla toimintoja, kuten tulostamista ja muokkaamista. PDF-tiedoston kopioiden tallentamista ei voi kuitenkaan estää. Kopioita koskevat samat rajoitukset kuin alkuperäistä PDF:ää. Kahdentyyppisiä salasanoja voidaan käyttää:

Dokumentin avauksen salasana

Jos PDF-tiedostolle on määritetty dokumentin avauksen salasana (eli käyttäjäsalasana), käyttäjän täytyy antaa se, jos hän haluaa avata tiedoston.

Käyttöoikeussalasana

Jos PDF-tiedostolle on määritetty käyttöoikeussalasana (eli pääsalasana), käyttöoikeusasetusten muuttamiseen tarvitaan salasana. Käyttöoikeussalasanan avulla voit rajoittaa PDF-tiedoston tulostamista, muokkaamista ja sisällön kopioimista. Vastaanottajat voivat avata dokumentin Readerissa tai Acrobatissa ilman salasanaa. He tarvitsevat kuitenkin salasanan, jos he haluavat muuttaa määrittämiäsi rajoituksia.

Jos PDF-tiedosto on suojattu molemmilla salasanoilla, se voidaan avata kummalla tahansa salasanalla. Vain käyttöoikeussalasana sallii käyttäjän muuttaa rajoitettuja ominaisuuksia. Molempien salasanojen määrittäminen on usein hyödyllistä lisäsuojan takia.

Huomautus:

Allekirjoitettuun tai sertifioituun dokumenttiin ei voi lisätä salasanaa.

Salasanan lisääminen PDF-tiedostoon

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:llä.

 2. Valitse Tiedosto > Suojaa salasanalla. Voit valita myös Työkalut > Suojaa > Suojaa salasanalla.  

 3. Valitse tämä, jos haluat asettaa salasanan PDF-tiedoston tarkastelua tai muokkausta varten.

  Suojaa salasanalla

 4. Kirjoita salasana ja kirjoita se uudelleen. Salasanassa on oltava vähintään kuusi merkkiä. Salasanan vahvuus näkyy salasanan vieressä ja osoittaa, onko salasana heikko, kohtalainen, vahva vai paras.

 5. Valitse Käytä. Acrobat näyttää vahvistusviestin, että tiedoston suojaaminen salasanalla onnistui.

  Suojauksen vahvistusviesti

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja tee jokin seuraavista:

  • Valitse Työkalut > Suojaa > Lisää vaihtoehtoja > Salaa salasanalla.
  • Valitse Tiedosto > Suojaa salasanalla ja valitse sitten Lisää vaihtoehtoja -kohdasta Edistyksellinen salasanasuojaus.
 2. Jos näet kehotteen, muuta suojausta napsauttamalla Kyllä.

 3. Valitse Kysy salasanaa dokumenttia avattaessa ja kirjoita sitten salasana sille varattuun kenttään. Salasanassa on oltava vähintään kuusi merkkiä. Salasanan vahvuuden mittari arvioi salasanasi jokaisen näppäinpainalluksen yhteydessä ja ilmaisee salasanan vahvuuden.

  Valitse Kysy salasanaa dokumenttia avattaessa
  Salasanasuojaus - Asetukset -kohdassa voit määrittää PDF:n avaamiseen tarvittavan salasanan

 4. Valitse Acrobat-versio Yhteensopivuus-pudotusvalikosta. Valitse versio, joka on sama tai pienempi kuin vastaanottajien Acrobat- tai Reader-versio.

  Asetukset määrittävät yhteensopivuuden edellisten versioiden kanssa sekä salauksen tyypin
  Asetukset määrittävät yhteensopivuuden edellisten versioiden kanssa sekä salauksen tyypin

  Valitsemasi Yhteensopivuus-asetus määrittää käytettävän salauksen tyypin. On tärkeää valita versio, joka vastaa vastaanottajien Acrobat- tai Reader-versiota. Esimerkiksi Acrobat 7 ei voi avata Acrobat X -versiossa tai uudemmassa versiossa salattua PDF-tiedostoa.

  • Acrobat 6.0 ja uudemmat (PDF 1.5) salaa dokumentin 128-bittisellä RC4-salausalgoritmilla.
  • Acrobat 7.0 ja uudemmat (PDF 1.6) salaa dokumentin AES-salausalgoritmilla käyttäen 128-bittistä avainta.
  • Acrobat X ja uudemmat (PDF 1.7) salaa dokumentin 256-bittisellä AES-salausalgoritmilla. Jos haluat käyttää 256-bittistä AES-salausalgoritmia Acrobat 8- ja 9-versioissa luotuihin dokumentteihin, valitse Acrobat X ja uudemmat.
 5. Valitse salausasetus:

  Salaa kaikki dokumentin sisällöt

  Salaa dokumentin ja sen metatiedot. Jos tämä vaihtoehto on valittu, hakukoneet eivät pääse analysoimaan dokumentin metatietoja.

  Salaa dokumentin koko sisältö metatietoja lukuun ottamatta

  Salaa dokumentin sisällön, mutta sallii hakukoneille pääsyn analysoimaan dokumentin metatietoja.

  Huomautus:

  iFilter ja Acrobatin Etsi- tai Tarkennettu haku -komento eivät etsi PDF-tiedoston metatietoja, vaikka Salaa dokumentin koko sisältö metatietoja lukuun ottamatta -vaihtoehto valittaisiin. Voit käyttää hakutyökalua, joka hyödyntää XMP-metatietoja.

  Salaa vain tiedostoliitteet

  Tiedostoliitteiden avaamiseen tarvitaan salasana. Käyttäjät voivat kuitenkin avata dokumentin ilman salasanaa. Käytä tätä asetusta, jos haluat luoda suojauskirjekuoria.

 6. Valitse OK. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan salasanan, kirjoita salasana uudelleen ruutuun ja valitse OK.

PDF-tiedoston muokkaamisen rajoittaminen

Voit estää käyttäjiä tekemästä muutoksia PDF-tiedostoon. Rajoita muokkausta -asetus estää käyttäjiä muokkaamasta tekstiä, siirtämästä objekteja tai lisäämästä lomakekenttiä. Käyttäjät voivat edelleen täyttää lomakekenttiä sekä lisätä allekirjoituksen tai kommentteja.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja tee jokin seuraavista:

  • Valitse Tiedosto > Suojaa salasanalla.
  • Valitse Työkalut > Suojaa > Suojaa salasanalla.
 2. Jos näet kehotteen, muuta suojausta napsauttamalla Kyllä.

 3. Valitse Muokkaaminen, kirjoita salasana ja kirjoita se uudelleen. Salasanassa on oltava vähintään kuusi merkkiä. Salasanan vahvuus näkyy salasanan vieressä ja osoittaa, onko salasana heikko, kohtalainen vai vahva.

  Rajoita muokkausta

 4. Valitse Käytä. Acrobat näyttää vahvistusviestin, että tiedoston suojaaminen salasanalla onnistui.

  Estä vahvistusviestin muokkaus

Tulostamisen, muokkaamisen ja kopioimisen rajoittaminen

Voit estää käyttäjiä tulostamasta tai muokkaamasta PDF-tiedostoa tai kopioimasta sen sisältöä. Voit määrittää rajoitukset, joita haluat käyttää PDF-tiedostossa. Käyttäjät eivät voi muuttaa näitä rajoituksia, paitsi jos annat heille salasanan.

Illustratorissa, Photoshopissa tai InDesignissa ei ole käytettävissä tilaa, jossa tiedostoa voi vain tarkastella. Jos käyttäjä haluaa avata rajoitetun PDF:n näissä sovelluksissa, hänen täytyy antaa käyttöoikeussalasana.

Huomautus:

Jos unohdat salasanan, et voi saada sitä selville PDF-tiedostosta. Sinun kannattaa säilyttää PDF-tiedoston kopio, jota ei ole suojattu salasanalla.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja tee jokin seuraavista:

  • Valitse Työkalut > Suojaa > Lisää vaihtoehtoja > Salaa salasanalla.
  • Valitse Tiedosto > Suojaa salasanalla ja valitse sitten Lisää vaihtoehtoja -kohdasta Edistyksellinen salasanasuojaus.
 2. Jos näet kehotteen, muuta suojausta napsauttamalla Kyllä.

 3. Valitse Rajoita dokumentin muokkaus- ja tulostusoikeuksia.

  Kaikki Adoben tuotteet noudattavat käyttöoikeuksien salasanan määrittämiä rajoitteita. Jos muiden valmistajien tuotteet eivät kuitenkaan tue näitä asetuksia, dokumentin vastaanottaja voi kiertää yhden tai kaikki asetetuista rajoituksista.

 4. Kirjoita salasana sitä vastaavaan kenttään. Salasanassa on oltava vähintään kuusi merkkiä. Salasanan vahvuuden mittari arvioi salasanasi jokaisen näppäinpainalluksen yhteydessä ja ilmaisee salasanan vahvuuden.

  Salasanasuojaus - Asetukset
  Salasanasuojaus - Asetukset -kohdassa voit rajoittaa tulostamista, muokkaamista ja kopioimista

 5. Valitse Tulostus sallittu -valikosta, mitä käyttäjä voi tulostaa:

  Ei mitään

  Estää käyttäjiä tulostamasta dokumenttia.

  Matala resoluutio (150 dpi)

  Käyttäjä voi tulostaa tiedoston enintään 150 dpi:n resoluutiolla. Tulostus saattaa hidastua, koska kukin sivu tulostuu bittikarttakuvana. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Yhteensopivuus-asetus on Acrobat 5 (PDF 1.4) tai uudempi.

  Korkea resoluutio

  Antaa käyttäjien tulostaa millä tahansa resoluutiolla sekä lähettää tarkat vektoritiedot PostScript-tulostimeen tai muuhun laitteeseen, joka tukee vaativaa tarkkuustulostusta.

 6. Valitse Sallittut muutokset -valikosta, mitä muutoksia käyttäjä voi tehdä:

  Ei mitään

  Estää käyttäjiä tekemästä dokumenttiin muutoksia, jotka luetellaan Sallitut muutokset -valikossa. Näitä ovat esimerkiksi lomakekenttien täyttäminen ja kommenttien lisääminen.

  Sivujen lisääminen, poistaminen ja kiertäminen

  Käyttäjät voivat lisätä, poistaa ja kiertää sivuja sekä luoda kirjanmerkkejä ja miniatyyrejä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos on valittu vahva salaus (128-bittinen RC4 tai AES).

  Lomakekenttien täyttäminen ja nykyisten allekirjoituskenttien allekirjoittaminen

  Käyttäjät voivat täyttää lomakkeita ja lisätä digitaalisia allekirjoituksia. Käyttäjät eivät voi lisätä kommentteja tai luoda lomakekenttiä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos on valittu vahva salaus (128-bittinen RC4 tai AES).

  Kommentointi, lomakekenttien täyttäminen ja nykyisten allekirjoituskenttien allekirjoittaminen

  Käyttäjät voivat lisätä kommentteja ja digitaalisia allekirjoituksia sekä täyttää lomakkeita. Käyttäjät eivät voi siirtää sivun objekteja tai luoda lomakekenttiä.

  Muut paitsi sivujen erottaminen

  Käyttäjät voivat muokata tiedostoa, luoda ja täyttää lomakekenttiä sekä lisätä kommentteja ja digitaalisia allekirjoituksia.

 7. Valitse haluamasi seuraavista asetuksista:

  Salli tekstin, kuvien ja muun sisällön kopioiminen

  Tämä asetus sallii käyttäjien valita ja kopioida PDF:n sisällön.

  Salli tekstin siirtäminen näytönlukulaitteeseen näkövammaisia varten

  Näkövammaiset käyttäjät voivat lukea tiedoston sisältöä näytönlukuohjelmilla, mutta sisältöä ei voi kopioida eikä erottaa leikepöydälle. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos on valittu vahva salaus (128-bittinen RC4 tai AES).

 8. Valitse Acrobat-versio Yhteensopivuus-valikosta. Valitse versio, joka on sama tai pienempi kuin vastaanottajien Acrobat- tai Reader-versio. Valitsemasi Yhteensopivuus-asetus määrittää käytettävän salauksen tyypin. On tärkeää valita versio, joka vastaa vastaanottajien Acrobat- tai Reader-versiota. Esimerkiksi Acrobat 7 ei voi avata Acrobat X -versiossa tai uudemmassa versiossa salattua PDF-tiedostoa.

  PDF-tiedostojen Yhteensopivuus-asetukset

  • Acrobat 6.0 ja uudemmat (PDF 1.5) salaa dokumentin 128-bittisellä RC4-salausalgoritmilla.
  • Acrobat 7.0 ja uudemmat (PDF 1.6) salaa dokumentin AES-salausalgoritmilla käyttäen 128-bittistä avainta.
  • Acrobat X ja uudemmat (PDF 1.7) salaa dokumentin 256-bittisellä AES-salausalgoritmilla. Jos haluat käyttää 256-bittistä AES-salausalgoritmia Acrobat 8- ja 9-versioissa luotuihin dokumentteihin, valitse Acrobat X ja uudemmat.
 9. Valitse salattava sisältö:

  Salaa kaikki dokumentin sisällöt

  Salaa dokumentin ja sen metatiedot. Jos tämä vaihtoehto on valittu, hakukoneet eivät pääse analysoimaan dokumentin metatietoja.

  Salaa dokumentin koko sisältö metatietoja lukuun ottamatta

  Salaa dokumentin sisällön, mutta sallii hakukoneille pääsyn analysoimaan dokumentin metatietoja.

  Huomautus:

  iFilter ja Acrobatin Etsi- tai Tarkennettu haku -komento eivät etsi PDF-tiedoston metatietoja, vaikka Salaa dokumentin koko sisältö metatietoja lukuun ottamatta -vaihtoehto valittaisiin. Voit käyttää hakutyökalua, joka hyödyntää XMP-metatietoja.

  Salaa vain tiedostoliitteet

  Tiedostoliitteiden avaamiseen tarvitaan salasana. Käyttäjät voivat kuitenkin avata dokumentin ilman salasanaa. Käytä tätä asetusta, jos haluat luoda suojauskirjekuoria.

 10. Valitse OK. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan salasanan, kirjoita salasana uudelleen ruutuun ja valitse OK.

Salasanasuojauksen poistaminen

Voit poistaa suojauksen avoimesta PDF-tiedostosta, jos sinulla on kyseiset käyttöoikeudet. Jos PDF-tiedosto on suojattu palvelinperustaisella suojauskäytännöllä. vain käytännön tekijä tai palvelimen ylläpitäjä voi muuttaa sitä.

 1. Avaa PDF-tiedosto ja valitse sitten Työkalut > Suojaa > Lisää vaihtoehtoja > Poista suojaus.

 2. Vaihtoehdot riippuvat dokumentin salasanasuojauksen tyypistä:

  • Jos dokumentissa oli vain dokumentin avauksen salasana, poista se dokumentista napsauttamalla OK.
  • Jos dokumentissa oli käyttöoikeussalasana, kirjoita se Anna salasana -kenttään ja napsauta sitten OK. Vahvista toiminto napsauttamalla uudelleen OK.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi