Käyttöopas Peruuta

Leiman lisääminen PDF-tiedostoon

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen kuin aloitat

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Dokumentin leimaaminen

Lisää leima PDF-tiedostoon kuten kumileima paperille. Valitse valmiista leimoista tai luo mukautettuja. Dynaamiset leimat hakevat tietoja tietokoneeltasi ja Asetukset-valintaikkunasta. Voit lisätä niihin nimen, päivämäärän ja kellonajan tiedot. 

Perehdy alla oleviin aiheisiin ja ota selvää, miten voit:

Adobe Acrobat -syvälinkki

Kokeile sovelluksessa
Lisää leimoja PDF-tiedostoon muutaman helpon vaiheen avulla.

Acrobatin leimasintyökalun luokat
Leimasintyökalun luokat

A. Dynaaminen leima B. Allekirjoitus tähän -leima C. Standardi työleima D. Mukautettu leima 

Lisätä leiman

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten Kaikki työkalut -valikosta Katso lisää > Lisää leima

 2. Valitse vasemmasta paneelista Leima ja valitse sitten haluamasi leima vaaditusta luokasta.
  Huomaa, että viimeksi käytetty leima näkyy ylimpänä.

 3. Aseta valittu leima haluamaasi kohtaan asiakirjassa. 
  Voit myös määrittää leiman koon ja sijainnin vetämällä suorakulmion.

  Huomautus:

  Jos et ole määrittänyt nimeä henkilöllisyyden oletusarvoihin, Henkilöllisyysasetukset-valintaikkuna kehottaa sinua tekemään niin.

Muuttaa leimaa

 1. Tee jokin seuraavista valinta- tai käsityökalulla.

  • Siirrä leimaa vetämällä se uuteen paikkaan.
  • Muuta leiman kokoa valitsemalla se ja vetämällä nurkkakahvasta.
  • Kierrä leimaa valitsemalla se, siirtämällä osoitin leiman yläpuolella olevan kahvan päälle ja vetämällä hiirtä, kun leiman kääntökuvake tulee näkyviin.
  • Jos haluat poistaa leiman, napsauta leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista.
  • Muuta leiman läpinäkyvyyttä tai sen ponnahdushuomautuksen väriä napsauttamalla leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet. Määritä läpinäkyvyys tai väri Ulkoasu-välilehdessä.
  • Voit siirtää leiman suosikkiluetteloon valitsemalla leiman merkinnän valintatyökalulla tai käsityökalulla. Valitse sitten vasemmasta paneelista Leima > Lisää nykyinen leima suosikkeihin.

Luo mukautettu leima tai mukautettu dynaaminen leima

Omia leimoja voi luoda useista tiedostomuodoista, kuten tiedostopäätteistä PDF, JPEG tai BMP, tai Adobe® Illustrator® (AI)-, Adobe® Photoshop® (PSD)- ja Autodesk AutoCAD (DWT, DWG) -tiedostoista.

Acrobat Readerin avulla voit luoda mukautettuja leimoja vain PDF-muodossa.

Voit myös luoda mukautettuja dynaamisia leimoja, jotka hakevat tietoja tietokoneeltasi tai Asetukset-valintaikkunan henkilöllisyyspaneelista. Näin ollen dynaamisissa leimoissa voi olla tarkat nimi-, päivämäärä- ja aikatiedot.

Huomautus:

Jos haluat lisätä kuvan PDF-tiedostoon vain kerran, voit yksinkertaisesti liittää sen. Liitetyillä kuvilla on samat ominaisuudet kuin muillakin leimakommenteilla: jokaisella on ponnahdusikkuna ja muokattavat ominaisuudet.

 1. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Katso lisää > Lisää leima > Mukautetut leimat > Luo.

 2. Valitse Selaa valitaksesi leimana käytettävän ja valitse sitten OK.

  Jos tiedostossa on useita sivuja, selaa haluamallesi sivulle ja valitse sitten OK.

 3. Valitse Luo mukautettu leima -valintaikkunan avattavasta valikosta jokin seuraavista luokista:

  • Dynaaminen
  • Allekirjoita tähän
  • Vakio liiketoiminta
  • Kirjoita uuden luokan nimi
 4. Avaa luotu PDF-leimatiedosto seuraavasta järjestelmän käyttäjähakemiston sijainnista. Tiedosto on nimetty satunnaisesti.

  • Windows: C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • macOS: /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
 5. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Valmistele lomake > Tekstikenttä. Sijoita ja nimeä kenttä, jossa haluat päivämäärän näkyvän.

 6. Kaksoisnapsauta tekstikenttää ja toimi sitten Tekstikentän ominaisuudet -valintaikkunassa seuraavasti:

  1. Valitse Laske.
  2. Valitse Mukautettu laskentakomentosarja ja valitse sitten Muokkaa.
  Mukautettu laskentakomentosarja

 7. Kirjoita JavaScript-muokkausohjelmassa seuraava komentosarja ja valitse OK.

  JavaScript-muokkausohjelma

 8. Sulje Tekstikentän ominaisuudet -valintaikkuna, sulje Valmistele lomake -tila ja tallenna tiedosto.
  Nimeä leimatiedosto uudelleen, jotta löydät sen myöhemmin nopeasti.

  Dynaaminen leima on valmis. Kopioi tiedosto seuraavaan ohjelmahakemistoon käyttääksesi dynaamista leimaa useissa tietokoneissa.

  • Windows: [install_directory]\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[language _directory]\

  Esimerkiksi C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\FIN\

  • macOS: /Applications/Adobe Acrobat/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[language _directory]/

Poistaa mukautetun leiman

Voit poistaa vain luomiasi mukautettuja leimoja, et esimääriteltyjä leimoja. Kun poistat leiman, se katoaa Lisää leimasin -työkalun valikosta, mutta itse leimatiedosto jää ennalleen.

 1. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Katso lisää > Lisää leima > Leimasinpaletti.

 2. Valitse valikosta leimaluokka, napsauta mukautettua leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista.

Poistaa mukautetun leimaluokan

 1. Valitse Kaikki työkalut valikosta Katso lisää > Lisää leima > Mukautetut leima t> Hallitse.

 2. Valitse poistettava luokka ja napsauta Poista.

  Huomautus:

  Jos mukautetusta leimaluokasta poistetaan kaikki leimat, luokkakin katoaa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa