Leiman lisääminen PDF-tiedostoon

Dokumentin leimaaminen

PDF-tiedostoihin lisätään leimoja hyvin samalla tavalla kuin paperiasiakirjaan. Voit valita leiman esimääriteltyjen leimojen luettelosta tai luoda omia leimoja. Dynaamiset leimat lukevat tietoja tietokoneestasi ja Oletusarvot-valintaikkunan Henkilöllisyys-paneelista. Leimaan voidaan sisällyttää nimi, päiväys ja kellonaika.

Leimasintyökalu näkyy Kommentti-työkalun toissijaisella työkalurivillä.  

Acrobatin leimasintyökalun luokat
Leimasintyökalun luokat

A. Dynaaminen leima B. Allekirjoitus tähän -leima C. Standardi työleima D. Mukautettu leima 

Dynaamisten leimasinten luomista käsittelevä opastusohjelma on nähtävissä Dynamic Stamp Secretsissä osoitteessa http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Leimasinpaletin avaaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Työkalut > Leima > Leimasinpaletti.
  • Valitse Työkalut > Kommentti > Leimat > Näytä leimasinpaletti.

Leiman lisääminen

 1. Valitse leima tekemällä jokin seuraavista:
  • Napsauta leimasintyökalua. Viimeksi käytetty leima on valittu.

  • Valitse leimasinpaletin valikosta luokka ja sitten leima.

 2. Napsauta dokumentin sivua, jolle haluat sijoittaa leiman, tai määritä leiman sijainti ja koko vetämällä sivulle suorakulmio.
 3. Jos et ole määrittänyt nimeä henkilöllisyyden oletusarvoihin, Henkilöllisyysasetukset-valintaikkuna kehottaa sinua tekemään niin.

Leiman ulkoasun tai sijainnin muuttaminen

 1. Tee jokin seuraavista valinta- tai käsityökalulla.
  • Siirrä leimaa vetämällä se uuteen paikkaan.

  • Muuta leiman kokoa napsauttamalla sitä ja vetämällä nurkkakahvasta.

  • Muuta leiman asentoa napsauttamalla leimaa, siirtämällä osoitin leiman yläpuolella olevan kahvan päälle ja vetämällä hiirtä, kun leiman kääntökuvake tulee näkyviin.

  • Jos haluat poistaa leiman, napsauta leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista.

  • Muuta leiman läpinäkyvyyttä tai sen ponnahdushuomautuksen väriä napsauttamalla leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet. Määritä läpinäkyvyys tai väri Ulkoasu-välilehdessä.

Leiman siirtäminen suosikkeihin

 1. Valitse sivulta leimamerkintä valinta- tai käsityökalulla.
 2. Napsauta Kommentti-työkalun toissijaisella työkalurivillä Leima-työkalua ja valitse Lisää nykyinen leimasin suosikkeihin.

Luo mukautettu leima

Omia leimoja voi luoda muun muassa tiedostoista, joiden tunniste on PDF, JPEG tai BMP, tai Adobe® Illustrator® (AI)-, Adobe® Photoshop® (PSD)- ja Autodesk AutoCAD (DWT, DWG) -tiedostoista. Acrobat Reader -sovelluksessa mukautettuja leimoja voidaan luoda vain PDF-tiedostoihin.

Huomautus:

Jos haluat lisätä kuvan PDF-tiedostoon vain kerran, voit yksinkertaisesti liittää sen. Liitetyillä kuvilla on samat ominaisuudet kuin muillakin leimakommenteilla: jokaisella on ponnahdusikkuna ja muokattavat ominaisuudet.

 1. Avaa leimasinpaletti jollakin seuraavista toimista:

  • Valitse Työkalut > Leima > Leimasinpaletti.
  • Valitse Työkalut > Kommentti > Leimat > Näytä leimasinpaletti.
 2. Napsauta Tuo ja valitse tiedosto.

 3. Jos tiedostossa on useita sivuja, selaa sisältöä, kunnes haluamasi sivu näkyy, ja napsauta OK.

 4. Valitse valikosta luokka tai luo uusi luokka kirjoittamalla sille nimi, anna mukautetulle leimalle nimi ja napsauta sitten OK.

Mukautetun leiman nimen tai luokan muuttaminen

 1. Avaa leimasinpaletti jollakin seuraavista toimista:

  • Valitse Työkalut > Leima > Leimasinpaletti.
  • Valitse Työkalut > Kommentti > Leimat > Näytä leimasinpaletti.
 2. Valitse leimaluokka, napsauta leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa.

 3. Muokkaa leiman luokkaa tai nimeä tai vaihda kuva toiseen ja napsauta OK.

Mukautetun leiman poistaminen

Voit poistaa vain luomiasi mukautettuja leimoja, et esimääriteltyjä leimoja. Kun poistat leiman, se katoaa leimasintyökalun valikosta, mutta itse leimatiedosto jää ennalleen.

 1. Avaa leimasinpaletti jollakin seuraavista toimista:

  • Valitse Työkalut > Leima > Leimasinpaletti.
  • Valitse Työkalut > Kommentti > Leimat > Näytä leimasinpaletti.
 2. Valitse valikosta leimaluokka, napsauta mukautettua leimaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista.

Mukautetun leimaluokan poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Työkalut > Leima > Mukautetut leimat.
  • Valitse Työkalut > Kommentti > Leimat > Mukautetut leimat > Leimasinten hallinta.
 2. Valitse poistettava luokka ja napsauta Poista.

  Huomautus:

  Jos mukautetusta leimaluokasta poistetaan kaikki leimat, luokkakin katoaa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi