Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedoston sivujen kiertäminen, siirtäminen, poistaminen ja uudelleen numeroiminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ota selvää, miten voit kääntää, siirtää ja poistaa PDF-sivuja sekä numeroida ne uudelleen.

Ennen kuin aloitat

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Varmista ennen PDF-tiedoston sivujen käsittelemistä, että sinulla on PDF-tiedoston muokkausoikeus. Valitse hampurilaisvalikosta Asiakirjan ominaisuudet ja valitse sitten valintaikkunasta Suojaus-välilehti. Tarkista asiakirjan käyttöoikeudet kohdassa Dokumentin rajoitusten yhteenveto.

PDF-tiedoston sivujen kääntäminen

Voit kääntää asiakiirjan kaikki sivut tai valitut sivut. Kääntökulma muuttuu 90 asteen välein. Voit kiertää sivuja Sivun pikkukuvat -ruudun kääntötyökaluilla tai Kierrä-valinnalla.
 

Adobe Acrobat -syvälinkki

Kokeile sovelluksessa
Järjestä PDF-tiedoston sivut muutamassa helpossa vaiheessa.

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse TyökalutJärjestä sivut tai valitse MuokkaaJärjestä sivut yleiseltä valikkoriviltä.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmassa ruudussa.

 2. Määritä sivualue, jolla haluat käyttää kiertoa.

  Voit valita Parilliset sivut, Parittomat sivut, Vaakasivut, Pystysivut tai Kaikki sivut. Voit myös antaa sivunumeron, jolle toiminto suoritetaan.

 3. Kun olet valinnut sivuvälin, valitse Suunta-kohdassa vastapäivään 90 astetta tai myötäpäivään 90 astetta° .

 4. Voit kiertää myös jotain yksittäistä sivua valitsemalla oikeanpuoleisen ruudun painikkeet.

  Sivun miniatyyrinäkymä
  Sivun kiertäminen sivun miniatyyrinäkymässä.

  Huomautus:

  Voit muuttaa sivun kulmaa tilapäisesti valitsemalla Näytä > Käännä näkymää > Käännä myötäpäivään tai Käännä vastapäivään. Alkuperäinen sivun kulma palautuu, kun seuraavan kerran avaat PDF-tiedoston.

Sivujen erottaminen PDF-tiedostosta

Poimiminen tarkoittaa PDF-tiedostosta valittujen sivujen käyttämistä uudelleen toisessa PDF-tiedostossa. Poimittuihin sivuihin kuuluvat muun muassa alkuperäisen dokumentin sisältö ja lomakekentät, kommentit ja linkit.

Voit jättää poimitut sivut alkuperäiseen tiedostoon tai poistaa ne poimimisen aikana.

Huomautus:

Sivuihin yhdistettyjä kirjainmerkkejä tai artikkeliketjutusta ei poimita.

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse TyökalutJärjestä sivut tai valitse MuokkaaJärjestä sivut yleiseltä valikkoriviltä.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmassa ruudussa.

 2. Määritä poimittava sivualue.

  Voit valita Parilliset sivut, Parittomat sivut, Vaakasivut, Pystysivut tai Kaikki sivut. Voit myös antaa poimittavan sivun numeron.

 3. Valitse Sivun asetusten alta Poimi.

  Näyttöön tulee uusi valintaikkuna, jonka komennot koskevat Poimi-toimintoa.

 4. Suorita valintaikkunassa ainakin yksi toiminto ennen kuin napsautat Poimi:

  • Voit poistaa poimitut sivut alkuperäisestä asiakirjasta valitsemalla Poista sivut poimimisen jälkeen.
  • Voit luoda kustakin poimitusta sivusta yksisivuisen PDF-tiedoston valitsemalla Poimi sivut erillisiksi tiedostoiksi.
  • Voit jättää alkuperäiset sivut asiakirjaan ja luoda kaikki poimitut sivut sisältävän PDF-tiedoston jättämällä molemmat ruudut valitsematta.

Poimitut sivut sijoitetaan uuteen asiakirjaan.

Huomautus:

PDF-tiedoston tekijä voi suojausasetuksilla estää sivujen erottamisen. Näet asiakirjan suojausasetukset valitsemalla hampurilaisvalikosta Asiakirjan ominaisuudet ja sitten Suojaus-välilehden.

Ei-peräkkäisten sivujen erottaminen PDF-tiedostosta

Voit myös valita ja erottaa ei-peräkkäisiä sivuja Acrobatin vasemman siirtymisruudun sivuminiatyyreistä.

Vaiheet:

 1. Valitse sivun pikkukuvan pikavalikosta Poimi sivut.

 2. Määritä Poimita sivut -valintaikkunassa sivut, jotka haluat erottaa, ja valitse sitten OK.

  Määritä, mitkä sivut poimitaan

PDF-tiedostojen jakaminen useaksi dokumentiksi

Voit jakaa yhden tai useamman PDF-tiedoston pienemmiksi PDF-tiedostoiksi. Jakaessasi PDF-tiedoston osiin voit määrittää suurimman sivumäärän, suurimman tiedostokoon tai ylimmän tason kirjanmerkit.

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten yleiseltä valikkoriviltä Kaikki työkalutJärjestä sivut tai valitse Muokkaa > Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmassa ruudussa.

 2. Valitse vasemmasta ruudusta Jaa. Jaa-toimintoa varten tulee näkyviin komentovalintaikkuna.

 3. Valitse avattavasta Jakoperuste-luettelosta asiakirjan jakamisen kriteerit:

  Sivumäärä

  Määritä kunkin jakamalla luotavan asiakirjan sivujen enimmäismäärä.

  Tiedostokoko

  Määritä kunkin jakamalla luodun dokumentin sivujen enimmäistiedostokoko.

  Ylimmän tason kirjanmerkit

  Jos asiakirjassa on kirjanmerkkejä, jokaista ylimmän tason kirjanmerkkiä kohti luodaan yksi asiakirjan.

 4. Jos haluat määrittää jaetuille tiedostoille kohdekansion ja tiedostonimen, napsauta Tulosteasetukset. Määritä muut asetukset tarvittaessa ja napsauta OK.

 5. (Valinnainen) Jos haluat käyttää samaa jakoa useassa asiakirjassa, napsauta Jaa useita tiedostoja -painiketta. Napsauta Jaa asiakirjoja -valintaikkunassa Lisää tiedostoja ja valitse Lisää tiedostoja, Lisää kansioita tai Lisää avoimia tiedostoja. Valitse tiedostot tai kansio ja napsauta sitten OK.

PDF-tiedoston sivujen siirtäminen tai kopioiminen

Voit käyttää Siirtymisruudussa tai Asiakirja-alueella olevia sivujen pikkukuvakkeita sivujen kopioimiseen tai siirtämiseen asiakirjan sisällä. Voit myös kopioida sivuja asiakirjojen välillä miniatyyrien avulla.

Sivun siirtäminen tai kopioiminen PDF-tiedoston sisällä käyttämällä pikkukuvia

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse Kaikki työkalut > Järjestä sivut tai valitse MuokkaaJärjestä sivut yleiseltä valikkoriviltä.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmassa ruudussa. Sivun pikkukuvat näkyvät Asiakirja-alueella.

 2. Valitse ainakin yksi sivun miniatyyri.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää sivun, valitse miniatyyrin sivunumeroruutu tai itse miniatyyri ja vedä se uuteen paikkaan. Palkki osoittaa miniatyyrin uuden sijainnin. Sitten se numeroi sivut uudelleen.
  • Jos haluat leikata tai kopioida sivun, valitse Leikkaa tai Kopioi pikavalikosta. Valitse sivun pikkukuvien välistä se kohta, johon sivu liitetään. Sininen vaakasuntainen merkki näyttää valitun kohdan, johon sivu liitetään. Valitse Liitä pikavalikosta. Voit liittää sivuja toiseenkin PDF:ään.
  Huomautus:

  Voit suorittaa yllä mainitut toiminnot myös suunnistusruudussa valitsemalla Sivun miniatyyrit -painikkeen.

Sivun kopioiminen PDF-tiedostosta toiseen käyttämällä miniatyyrejä

Vaiheet:

 1. Avaa molemmat PDF-tiedostot ja näytä ne rinnakkain.

  Huomautus:

  Jos haluat näyttää PDF-tiedostot rinnakkain, valitse Ikkuna hampurilaisvalikosta  (Windows®) tai Ikkuna -valikosta (macOS). Valitse sitten Rinnakkain > Pystysuunnassa.

 2. Avaa molempien PDF-tiedostojen Sivun miniatyyrit -paneelit oikealla olevasta työkalupalkista. Voit myös valita molemmissa PDF-tiedostoissa Kaikki työkalut > Järjestä sivut.

  Huomautus:

  Napsauta oikealla olevan sivupaneelin Sivun pikkukuvat -painiketta, niin Sivun pikkukuvat -ruutu avautuu.  

 3. Valitse sivu, jonka haluat leikata tai kopioida. Jos haluat valita useita sivuja, pidä Ctrl-näppäintä pohjassa ja valitse sitten sivut. Valitse sivun pikkuvalikon pikavalikosta Kopioi.

 4. Valitse PDF-kohdetiedoston sivun miniatyyrien välissä kohta, johon haluat lisätä sivun. Kohta, johon haluat liittää sivun, osoitetaan sinisellä vaakasuuntaisella merkinnällä. Valitse hiiren kakkospainike ja valitse Liitä.

  Acrobat kopioi sivun uuteen paikkaan ja numeroi sivut uudelleen. Voit liittää sivuja toiseenkin PDF:ään. Voit myös vetää sivun pikkukuvan PDF-kohdetiedoston Sivun pikkukuvat -paneeliin.

PDF-tiedoston sivujen poistaminen tai korvaaminen

Voit korvata koko PDF-sivun toisella PDF-sivulla. Vain alkuperäisen sivun teksti ja kuvat korvautuvat. Tämä ei vaikuta alkuperäiseen sivuun kuuluviin vuorovaikutteisiin elementteihin, kuten linkkeihin ja kirjanmerkkeihin. Vastaavasti korvaavaan sivuun aiemmin yhdistetyt kirjanmerkit ja linkit eivät siirry sivun mukana. Kommentit taas siirtyvät mukana ja lisätään nykyisen tiedoston muihin kommentteihin.

Kun poistat tai korvaat sivuja, uudelleenjäsennetty tiedosto kannattaa nimetä uudelleen ja tallentaa mahdollisimman pienikokoisena Pienennä tiedoston kokoa -komennolla.

Sivu ennen korvaamista ja sen jälkeen. Sivun kirjanmerkit ja linkit pysyvät samoissa kohdissa.

Sivujen poistaminen Poista-komennolla

Huomautus:

Poista-komentoa ei voi kumota.

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse Kaikki työkalutJärjestä sivut tai valitse yleiseltä valikkoriviltä MuokkaaJärjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmassa ruudussa. Sivun pikkukuvat näkyvät Asiakirja-alueella.

 2. Määritä poistettava sivualue.

  Voit valita Parilliset sivut, Parittomat sivut, Vaakasivut, Pystysivut tai Kaikki sivut tai antaa poistettavien sivujen numerot.

 3. Valitse vasemmasta ruudusta Poista sivuja ja valitse OK vahvistaaksesi.

  Et voi poistaa kaikkia sivuja; tiedostoon täytyy jäädä ainakin yksi sivu.

  Huomautus:

  Jos valitset Oletusarvot-valintaikkunan Sivunäyttö-välilehdestä Käytä loogisia sivunumeroita -asetuksen, voit poistaa sivun kirjoittamalla sitä vastaavan sivunumeron sulkein ympäröitynä. Jos dokumentin ensimmäisen sivun numero on esimerkiksi ”i” ja kirjoitat Anna sivualue -luetteloon (1), tiedoston ensimmäinen sivu katoaa.

Sivujen poistaminen sivun miniatyyrien avulla

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse Kaikki työkalutJärjestä sivut tai valitse yleiseltä valikkoriviltä MuokkaaJärjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmassa ruudussa. Sivun pikkuvalikot näkyvät asiakirja-alueella.

 2. Valitse poistettavan sivun miniatyyri. Poista sitten sivu valitsemalla-kuvake Järjestä sivut -työkaluista.

 3. Voit myös valita suunnistusruudusta Sivun miniatyyrit -painikkeen. Valitse sitten poistettava sivu tai sivuryhmä.

 4. Poista sivu valitsemalla Poista-kuvake.

PDF-tiedoston sivun sisällön korvaaminen

Vaiheet:

 1. Avaa korvattavat sivut sisältävä PDF-tiedosto.
 2. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse Kaikki työkalutJärjestä sivuttai valitse MuokkaaJärjestä sivut yleispalkista.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät vasemmalla.

 3. Valitse vasemmasta ruudusta Korvaa. Resurssienhallintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Valitse korvaavat sivut sisältävä asiakirja.

 5. Määritä Alkuperäinen-ryhmässä alkuperäisen tiedoston sivut, jotka pitää korvata.

 6. Kirjoita Korvaus-ruutuun korvaavan sivualueen ensimmäisen sivun numero. Acrobat laskee viimeisen sivun numeron sen mukaan, kuinka moni alkuperäisen tiedoston sivuista korvataan.

 7. Valitse OK.

Sivujen korvaaminen sivun pikkuvalikon avulla

Vaiheet:

 1. Avaa korvattavat sivut sisältävä PDF-tiedosto sekä korvaavat sivut sisältävä PDF-tiedosto.
 2. Valitse korvaavat sivut sisältävän PDF-tiedoston Sivun miniatyyrit-välilehdestä sivu tai sivuryhmä:
  • Valitse niiden sivuminiatyyrien sivunumeroruudut, joita haluat käyttää korvaavina sivuina.
  • Valitse useita miniatyyrejä vaihto-valitsemalla. Voit lisätä valintaan Ctrl-valitsemalla.
  • Vedä suorakulmio miniatyyrien ryhmän ympärille.
 3. Paina Ctrl+Alt ja vedä valittujen sivujen pikkuvalikot kohdeasiakirjan Sivut-paneeliin. Vapauta hiiren painike, kun osoitin on korvattavan sivun miniatyyrin sivunumeroruudun päällä. Nämä sivut muuttuvat korostetuiksi.

  Ensimmäisessä asiakirjassa valitsemasi sivut korvaavat saman määrän sivuja toisessa asiakirjassa. Se alkaa sivunumerosta, jonka valitsit uusien sivujen pudottamiseen.

PDF-tiedoston sivujen uudelleennumerointi

Asiakirjan sivunumerot eivät aina vastaa pikkukuvakkeiden alapuolella ja Sivunselaus-työkalurivillä näkyviä sivunumeroita. Sivut numeroidaan kokonaisluvuin niin, että tiedoston ensimmäisen sivun numero on 1. Koska käsittelemäsi PDF-tiedosto saattaa sisältää esilehtiä, esimerkiksi nimiösivun ja sisällysluettelon, sen leipätekstisivujen numerointi ei välttämättä vastaa Sivunselaus-työkalurivillä näkyvää numerointia.

Painetut sivunumerot (ylhäällä) verrattuina loogiseen sivunumerointiin (alhaalla)

Voit määrittää sivuryhmää varten erilaisia numerointityylejä, esimerkiksi 1, 2, 3 tai i, ii, iii tai a, b, c. Voit myös muokata numerointitapaa lisäämällä etuliitteen. Esimerkiksi luvun 1 sivut voivat olla 1-1, 1-2, 1-3 ja niin edelleen. Luvussa 2 sivut voidaan numeroida 2-1, 2-2, 2-3 ja niin edelleen.

Huomautus:

Numeroi sivut -komento vaikuttaa vain Sivut-välilehden sivuminiatyyreihin. Voit myös itse lisätä sivunumerot PDF-tiedostoon käyttämällä ylä- ja alatunnisteita.

Vaiheet:

 1. Napsauta suunnistusruudussa Sivun pikkuvalikot -painiketta ja avaa Sivun pikkuvalikot -ruutu.

 2. Valitse Asetukset-valikosta Sivunimet.  Voit myös valita yleiseltä valikkoriviltä Muokkaa > Järjestä sivut ja valita sitten Järjestä sivut -työkaluista Sivunimet.

 3. Määritä sivualue. (Valinta viittaa Sivun miniatyyrit -välilehdestä valittuihin sivuihin.)

 4. Valitse jokin seuraavista ja napsauta sitten OK:

  Aloita uusi jakso

  Aloittaa uuden numerointisarjan. Valitse luettelosta numerointityyli ja määritä jakson aloitussivunumero. Lisää tarvittaessa etuliite.

  Laajenna edellisessä jaksossa käytetty numerointi valituille sivuille

  Jatkaa numerointisarjaa edellisiltä sivuilta keskeytyksettä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?