Ota selvää, miten voit kääntää, siirtää ja poistaa PDF-sivuja sekä numeroida ne uudelleen.

Varmista ennen PDF-tiedoston sivujen käsittelemistä, että sinulla on PDF-tiedoston muokkausoikeus. Tarkista asia valitsemalla Tiedosto > Ominaisuudet ja napsauta sitten Suojaus-välilehteä. Oikeudet näkyvät dokumentin rajoitusten yhteenvedossa.

PDF-tiedoston sivujen kääntäminen

Voit kääntää tiedoston kaikki sivut tai valitut sivut. Kääntökulma muuttuu 90 asteen välein. Voit kääntää sivuja Sivun miniatyyrit -ruudun kääntötyökaluilla tai käyttämällä Kierrä-asetusta (kuvattu seuraavassa).

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja valitse sitten TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

  Valitse Työkalut, Järjestä sivut
  Järjestä sivut -työkalut toissijaisella työkalurivillä.
 2. Määritä toissijaisella työkalurivillä sivuväli, jossa haluat käyttää kiertämistä.

  Voit valita Parilliset sivut, Parittomat sivut, Vaakasivut, Pystysivut, Kaikki sivut tai antaa sivunumeron, jolle toiminto suoritetaan.

 3. Kun olet valinnut sivuvälin, valitse Suunta-kohdassa vastapäivään 90 astetta tai myötäpäivään 90 astetta .

 4. Voit käyttää sivun kiertämistä myös tiettyyn sivuun napsauttamalla vasta- tai myötäpäivään kiertämisen painikkeita, jotka näkyvät sivun miniatyyrinäkymässä.

  Sivun miniatyyrinäkymä
  Sivun kiertäminen sivun miniatyyrinäkymässä.

  Huomautus:

  Voit muuttaa sivun kulmaa tilapäisesti valitsemalla Näytä > Käännä näkymää > Myötäpäivään tai Vastapäivään. Alkuperäinen sivun kulma palautuu, kun seuraavan kerran avaat PDF-tiedoston.

PDF-tiedoston sivujen erottaminen

Erottaminen tarkoittaa PDF-tiedoston valittujen sivujen käyttämistä uudelleen toisessa PDF-tiedostossa. Erotetuilla sivuilla on sisällön lisäksi myös kaikki sivun alkuperäisen sisällön lomakekentät, kommentit ja linkit.

Voit jättää erotetut sivut alkuperäiseen tiedostoon tai poistaa ne poimimisen aikana samaan tapaan kuin leikattaessa ja liitettäessä tai kopioitaessa ja liitettäessä. Nyt toimitaan sivun tasolla.

Huomautus:

Sivuihin liittyviä kirjanmerkkejä ja artikkelisäikeitä ei eroteta.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja valitse sitten TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Pura.

  Toissijaisen työkalurivin alle ilmestyy uusi työkalurivi, jonka komennot koskevat Pura-toimintoa.

  Pura sivut toissijaisella työkalurivillä
  Hae vähintään yksi sivu PDF-tiedostosta valitsemalla uudelta työkaluriviltä Pura.
 3. Määritä erotettava sivualue.

  Voit valita Parilliset sivut, Parittomat sivut, Vaakasivut, Pystysivut, Kaikki sivut tai antaa sivunumeron, jolle toiminto suoritetaan.

 4. Suorita ainakin yksi toiminto uudella työkalurivillä ennen kuin valitset Pura:

  • Voit poistaa erotetut sivut alkuperäisestä dokumentista valitsemalla Poista sivut erottamisen jälkeen.
  • Voit luoda kustakin erotetusta sivusta yksisivuisen PDF-tiedoston valitsemalla Erota sivut erillisiksi tiedostoiksi.
  • Voit jättää alkuperäiset sivut dokumenttiin ja luoda kaikki erotetut sivut sisältävän PDF-tiedoston jättämällä molemmat ruudut valitsematta.

Erotetut sivut sijoittuvat uuteen tiedostoon.

Huomautus:

PDF-tiedoston tekijä voi suojausasetuksilla estää sivujen erottamisen. Näet dokumentin suojausasetukset valitsemalla Tiedosto > Ominaisuudet ja valitsemalla Suojaus-välilehden.

PDF-tiedostojen jakaminen useiksi dokumenteiksi

Voit jakaa yhden tai useamman PDF-tiedoston pienemmiksi PDF-tiedostoiksi. Jakaessasi PDF-tiedoston osiin voit määrittää suurimman sivumäärän, suurimman tiedostokoon tai ylimmän tason kirjanmerkit.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja valitse sitten TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Jaa.

  Toissijaisen työkalurivin alle ilmestyy uusi työkalurivi, jonka komennot koskevat Jaa-toimintoa.

  Jaa sivu toissijaisella työkalurivillä
  Näet dokumentin jakoasetukset valitsemalla Jaa toissijaisella työkalurivillä.
 3. Valitse avattavasta Jaa-luettelosta dokumentin jakamisen ehdot:

  Sivumäärä

  Määritä kunkin jakamalla luodun dokumentin sivujen enimmäismäärä.

  Tiedostokoko

  Määritä kunkin jakamalla luodun dokumentin sivujen enimmäistiedostokoko.

  Ylimmän tason kirjanmerkit

  Jos tiedostossa on kirjanmerkkejä, ohjelma luo yhden dokumentin jokaista ylimmän tason kirjanmerkkiä kohti.

 4. Jos haluat määrittää jaetuille tiedostoille kohdekansion ja tiedostonimen, napsauta Tulostusasetukset. Määritä muut asetukset tarvittaessa ja napsauta OK.

 5. (Valinnainen) Jos haluat käyttää samaa jakoa useassa dokumentissa, napsauta Jaa useita tiedostoja -painiketta. Napsauta Jaa dokumentteja -valintaikkunassa Lisää tiedostoja ja valitse Lisää tiedostoja, Lisää kansiot tai Lisää avoimet tiedostot. Valitse tiedostot tai kansio ja napsauta sitten OK.

PDF-tiedoston sivujen siirtäminen tai kopioiminen

Voit käyttää sivujen miniatyyreja suunnistusruudussa tai dokumenttialueella sivujen kopioimiseen tai siirtämiseen dokumentin sisällä tai sivujen kopioimiseen dokumenttien välillä.

Sivun siirtäminen tai kopioiminen PDF-tiedoston sisällä käyttämällä miniatyyrejä

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:ssä ja valitse sitten TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä. Sivun miniatyyrit näkyvät dokumenttialueella.

  Sivun miniatyyrinäkymä
  Dokumenttialue muuttuu sivun miniatyyrien näyttämiseksi.
 2. Valitse ainakin yksi sivun miniatyyri.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää sivun, valitse miniatyyrin sivunumeroruutu tai itse miniatyyri ja vedä se uuteen paikkaan. Palkki osoittaa miniatyyrin uuden sijainnin. Sitten se numeroi sivut uudelleen.
  • Jos haluat leikata tai kopioida sivun, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Leikkaa tai Kopioi. Napsauta sivun miniatyyrien välissä kohtaa, johon haluat liittää sivun. Valitsemasi kohta, jonne haluat liittää sivun, osoitetaan sinisellä vaakasuuntaisella merkinnällä. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Liitä. Voit liittää sivuja toiseenkin PDF:ään.
  Napsauta hiiren kakkospainiketta ja kopioi sivu

  Huomautus:

  Voit suorittaa yllä mainitut toiminnot myös vasemmassa suunnistusruudussa napsauttamalla Sivun miniatyyrit -painiketta.

Sivun kopioiminen PDF-tiedostosta toiseen käyttämällä miniatyyrejä

 1. Avaa molemmat PDF-tiedostot ja aseta ne rinnakkain.

  Huomautus:

  Valitse Ikkuna > Vierekkäin > Rinnakkain, jotta PDF-tiedostot näkyvät rinnakkain.  

 2. Avaa kummankin PDF-tiedoston Sivun miniatyyrit -paneeli. Voit myös valita molemmissa PDF-tiedostoissa Työkalut > Järjestä sivut.

  Huomautus:

  Avaa Sivun miniatyyri -paneeli napsauttamalla Sivun miniatyyrit -painiketta vasemmassa suunnistusruudussa.  

 3. Valitse sivu, jonka haluat leikata tai kopioida. Jos haluat valita useamman kuin yhden sivun, napsauta Ctrl-näppäintä ja valitse sivut. Napsauta sivun miniatyyriä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi.

  Napsauta hiiren kakkospainiketta ja kopioi sivu
 4. Napsauta PDF-kohdetiedoston sivun miniatyyrien välissä kohtaa, jonne haluat liittää sivun. Valitsemasi kohta, jonne haluat liittää sivun, osoitetaan sinisellä vaakasuuntaisella merkinnällä. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Liitä. Acrobat kopioi sivun uuteen paikkaan ja numeroi sivut uudelleen. Voit liittää sivuja toiseenkin PDF:ään.

  Voit myös vetää sivun miniatyyrin PDF-kohdetiedoston Sivun miniatyyrit -paneeliin.

  Napsauta hiiren kakkospainiketta ja liitä sivu

PDF-tiedoston sivujen poistaminen tai korvaaminen

Voit korvata koko PDF-sivun toisella PDF-sivulla. Vain alkuperäisen sivun teksti ja kuvat korvautuvat. Alkuperäiseen sivuun kuuluvat vuorovaikutteiset osat, kuten linkit ja kirjanmerkit, jäävät ennalleen. Vastaavasti korvaavaan sivuun liittyvät kirjanmerkit ja linkit eivät siirry sivun mukana. Kommentit taas siirtyvät mukana ja lisätään nykyisen tiedoston muihin kommentteihin.

Kun poistat tai korvaat sivuja, uudelleenjäsennetty tiedosto kannattaa nimetä uudelleen ja tallentaa mahdollisimman pienikokoisena Pienennä tiedoston kokoa -komennolla.

Ennen sivun korvaamista ja sen jälkeen
Sivu ennen korvaamista ja sen jälkeen. Sivun kirjanmerkit ja linkit pysyvät samoissa kohdissa.

Sivujen poistaminen Poista-komennolla

Huomautus:

Poista-komentoa ei voi kumota.

 1. Valitse TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä. Sivun miniatyyrit näkyvät dokumenttialueella.

 2. Määritä poistettava sivualue.

  Voit valita Parilliset sivut, Parittomat sivut, Vaakasivut, Pystysivut tai Kaikki sivut tai antaa poistettavien sivujen numerot.

 3. Valitse toissijaisella työkalurivillä Poista sivut ja vahvista valitsemalla OK.

  Et voi poistaa kaikkia sivuja; tiedostoon täytyy jäädä ainakin yksi sivu.

  Huomautus:

  Jos valitset Oletusarvot-valintaikkunan Sivunäyttö-välilehdestä Käytä loogisia sivunumeroita -asetuksen, voit poistaa sivun kirjoittamalla sen loogisen sivunumeron sulkein ympäröitynä. Jos dokumentin ensimmäisen sivun numero on esimerkiksi ”i” ja kirjoitat Anna sivualue -valintaikkunaan (1), tiedoston ensimmäinen sivu katoaa.

Sivujen poistaminen sivun miniatyyrien avulla

 1. Valitse TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä. Sivun miniatyyrit näkyvät dokumenttialueella.

 2. Valitse poistettavan sivun miniatyyri ja poista sivu napsauttamalla -kuvaketta.

 3. Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Sivun miniatyyrit -painiketta vasemmassa suunnistusruudussa ja avata Sivun miniatyyrit -paneelin. Valitse sitten poistettava sivu tai sivuryhmä.

 4. Napsauta Sivun miniatyyrit -paneelin yläreunassa Poista sivut.

PDF-tiedoston sivun sisällön korvaaminen

 1. Avaa korvattavat sivut sisältävä PDF-tiedosto.
 2. Valitse TyökalutJärjestä sivut tai valitse oikeasta ruudusta Järjestä sivut.

  Järjestä sivut -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 3. Valitse toissijaisella työkalurivillä Korvaa.

  Valitse uudet sivut sisältävät tiedostot -valintaikkuna avautuu.

 4. Valitse korvaavat sivut sisältävä tiedosto ja napsauta Avaa.

 5. Määritä Alkuperäinen-ryhmässä alkuperäisen tiedoston sivut, jotka pitää korvata.

 6. Kirjoita Korvaus-ruutuun korvaavan sivualueen ensimmäisen sivun numero. Acrobat laskee viimeisen sivun numeron sen mukaan, kuinka moni alkuperäisen tiedoston sivuista korvataan.

 7. Valitse OK.

Sivujen korvaaminen sivun miniatyyrin avulla

 1. Avaa korvattavat sivut sisältävä PDF-tiedosto sekä korvaavat sivut sisältävä PDF-tiedosto.
 2. Valitse korvaavat sivut sisältävän PDF-tiedoston Sivun miniatyyrit-välilehdestä sivu tai sivuryhmä:
  • Valitse niiden sivuminiatyyrien sivunumeroruudut, joita haluat käyttää korvaavina sivuina.
  • Valitse useita miniatyyrejä vaihto-napsauttamalla. Voit laajentaa valintaa Ctrl-napsauttamalla.
  • Vedä suorakulmio miniatyyrien ryhmän ympärille.
 3. Ctrl+Alt+vedä valittujen sivujen miniatyyrit kohdedokumentin Sivut-paneeliin. Vapauta hiiren painike, kun osoitin on ensimmäisen korvattavan sivun miniatyyrin sivunumeroruudun päällä. Nämä sivut muuttuvat korostetuiksi.

  Ensimmäisestä tiedostosta valitsemasi sivut korvaavat saman määrän sivuja toisessa tiedostossa alkaen määrittämästäsi sivunumerosta.

PDF-tiedoston sivujen uudelleennumerointi

Dokumentin sivunumerot eivät aina vastaa miniatyyrien alapuolella ja Sivunselaus-työkalurivillä näkyviä sivunumeroita. Sivut numeroidaan kokonaisluvuin niin, että tiedoston ensimmäisen sivun numero on 1. Koska käsittelemäsi PDF-tiedosto saattaa sisältää esilehtiä, esimerkiksi nimiösivun ja sisällysluettelon, sen leipätekstisivujen numerointi ei välttämättä vastaa Sivunselaus-työkalurivillä näkyvää numerointia.

Sivulla liikkumisen miniatyyrit
Painetut sivunumerot (ylhäällä) verrattuina loogiseen sivunumerointiin (alhaalla)

Voit numeroida tiedoston sivut monella eri tavalla. Voit määrittää sivuryhmiä varten erilaisen numerointityylin, esimerkiksi 1, 2, 3 tai i, ii, iii tai a, b, c. Voit myös muokata numerointitapaa lisäämällä etuliitteen. Esimerkiksi ensimmäisen luvun sivut voitaisiin numeroida 1-1, 1-2, 1-3 jne. ja toisen luvun sivut 2-1, 2-2, 2-3 jne.

Huomautus:

Numeroi sivut -komento vaikuttaa vain Sivut-välilehden sivuminiatyyreihin. Voit myös itse lisätä sivunumerot PDF-tiedostoon käyttämällä ylä- ja alatunnisteita.

 1. Napsauta vasemmassa suunnistusruudussa Sivun miniatyyrit -painiketta ja avaa Sivun miniatyyrit -ruutu.

 2. Valitse Asetukset-valikosta Sivunimet.

  Valitse Sivunimet
  Sivunimet-komento on Sivun miniatyyrit -ruudun Asetukset-valikossa.
 3. Määritä sivualue. (Valinta vaikuttaa Sivun miniatyyrit -välilehdestä valittuihin sivuihin.)
 4. Valitse jokin seuraavista ja napsauta sitten OK:

  Aloita uusi jakso

  Aloittaa uuden numerointisarjan. Valitse luettelosta numerointityyli ja määritä jakson aloitussivunumero. Lisää tarvittaessa etuliite.

  Laajenna edellisessä jaksossa käytetty numerointi valituille sivuille

  Jatkaa numerointisarjaa edellisiltä sivuilta keskeytyksettä.

Onko sinulla PDF-tiedoston sivujen järjestämiseen liittyviä ongelmia? Keskustele kanssamme kahden kesken Facebookissa .