Käyttöopas Peruuta

Paranna skannattua tiedostoa tai kameran kuvaa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Tuomme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä kuva ei vastaa tuotteesi käyttöliittymää, vaihda käyttöön ohje nykyiselle käyttökokemuksellesi.

Skannattujen tiedostojen tai kamerakuvien parantaminen PDF-tiedoston selkeyttämiseksi

Voit ottaa asiakirjakuvia älypuhelimellasi ja käyttää Paranna kameran kuvaa -toimintoa, jonka avulla voit luoda siistittyjä, selkeitä ja kompakteja PDF-tiedostoja ilman tavallista skanneria. Tämä ominaisuus korjaa yleisiä ongelmia mobiililaitteilla otetuissa kuvissa, kuten virheelliset perspektiivit, rajojen ulkopuolella olevat alueet, varjot ja epätasainen valaistus. Vaikka se ei ehkä poista kaikkia ongelmia, se parantaa merkittävästi tuloksena olevan PDF-tiedoston yleistä laatua.

Kameran kuvan parantaminen:

 1. Avaa dokumentin valokuva tai kuva Acrobatissa.

 2. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Skannaa ja suorita optinen tekstintunnistus.

 3. Valitse vasemmasta paneelista Paranna kameran kuvaa ja valitse sitten avautuvasta valintaikkunasta Paranna.

  Kuvaa parannetaan ja näkyviin tulee kuvan PDF.

  Käytä Acrobat Reader Desktopia parantaaksesi mobiilikameralla otettuja kuvia.

 4. Voit säätää oletusparannustasoa edelleen vetämällä toissijaisen työkalupalkin Säädä parannustasoa -liukusäädintä.

  Käytä Acrobat Reader Desktopia parantaaksesi mobiilikameralla otettuja kuvia.

 5. Voit tarvittaessa säätää sivun reunusta kuvan kulmissa olevilla sinisillä ympyräkahvoilla. Valitse Paranna.

 6. Tallenna PDF-tiedosto.

Voit parantaa skannattua tiedostoa seuraavasti:

 1. Avaa skannattu tiedosto Acrobatissa.

 2. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Skannaa ja suorita optinen tekstintunnistus > Paranna skannattua tiedostoa.

 3. Valitse ponnahdusikkunasta sivut, joita haluat parantaa, ja valitse Tunnista teksti tunnistaaksesi asiakirjan tekstin.

 4. Valitse vaihtoehtoisesti Asetukset päästäksesi Paranna skannattua PDF:ää -valintaikkunaan säätämään kuvan suodatus- ja pakkausasetuksia tarpeen mukaan laadun tai koon muuttamista tai tiettyjen skannausongelmien ratkaisua varten.

  Asetukset

  Tiedot

  Käytä adaptiivista pakkausta

  Jakaa kunkin sivun mustavalkoiseen, harmaasävyiseen ja värilliseen osioon sekä valitsee esitystavan, joka säilyttää ulkoasun ja pakkaa tehokkaasti kunkin sisältötyypin. Suositellut skannausresoluutiot ovat 300 dpi (pistettä tuumalla) harmaasävy- ja RGB-sivuille sekä 600 dpi mustavalkosivuille.

  Väri/harmaasävy

  Kun skannaat värillisiä tai harmaasävyisiä sivuja, valitse jokin seuraavista:

  • JPEG – Käyttää värikuvasisällössä JPEG-pakkausta.
  • JPEG2000 – Käyttää värikuvasisällössä JPEG2000-pakkausta. (Tätä asetusta ei suositella PDF/A-tiedostojen luontiin. Käytä sen sijaan JPEG:tä.)
  • ZIP – Käyttää värikuvasisällössä ZIP-pakkausta.

  Mustavalkoinen

  Kun skannaat mustavalko- tai yksivärikuvia, valitse jokin seuraavista:

  • CCITT Group 4 – Käyttää CCITT Group 4 -pakkausta mustavalkoisille syöttösivuille.
  • JBIGT (häviötön) ja JBIGT (häviöllinen) – Käyttää JBIG2-pakkausmenetelmää mustavalkoisille syöttösivuille. Korkeimmilla laatutasoilla käytetään häviötöntä menetelmää; alemmilla asetuksilla tekstiä pakataan hyvin paljon. Tekstisivut ovat yleensä 60 % pienempiä kuin CCITT Group 4 -menetelmällä pakatut sivut, mutta käsittely on hidasta.

  Pieni koko / Hyvä laatu

  Määrittää tasapainokohdan tiedoston koon ja laadun välillä.

  Suodattimet

  • Oikaise – Kiertää jokaista sivua, jonka reunat eivät ole skannerin kuvatason suuntaisia, jotta PDF-sivu tulee tarkasti pystysuoraan. Valitse Käytössä tai Pois käytöstä.
  • Taustan poisto – Kiertää jokaista sivua, jonka reunat eivät ole skannerin kuvatason suuntaisia, jotta PDF-sivu tulee tarkasti pystysuoraan. Valitse Käytössä tai Pois käytöstä.
  • Poista seulonta – Poistaa rasteripisteet, jotka voivat häiritä JPEG-pakkausta, aiheuttaa moiré-kuvioita ja vaikeuttaa tekstin tunnistamista. Sopii 200–400 dpi:n harmaasävy- tai RGB-sivuille tai mukautuvaa pakkausta käytettäessä 400–600 dpi:n mustavalkosivuille. Käytössä-asetus (suositeltava) käyttää suodinta harmaasävy- tai RGB-sivuilla, joiden resoluutio on vähintään 300 dpi. Valitse Pois käytöstä, kun skannaat sivua, jolla ei ole kuvia eikä täytettyjä alueita, tai kun skannaustarkkuus on suotimen toiminta-alueen ulkopuolella.
  • Tekstin terävöitys – Terävöittää skannatun PDF-tiedoston tekstin. Alhainen oletusarvo on sopiva useimmille dokumenteille. Korota asetusta, jos tulostetun dokumentin laatu on huono ja teksti on epäselvää.

   

  Tekstintunnistusvaihtoehdot

  • Asiakirjan kieli – Määrittää OCR-moduulin kielen merkkien tunnistamiseksi.
  • Tulos – Määrittää tuotettavan PDF-tiedoston tyypin. Kaikki asetukset edellyttävät, että skannausresoluutio on 72 dpi tai suurempi (suositeltava). Kaikkiin muotoihin voidaan soveltaa optista tekstintunnistusta (OCR) ja tekstiä sisältäviin kuviin voidaan soveltaa kirjasimen- ja sivuntunnistusta ja ne voidaan muuntaa tavalliseksi tekstiksi.
 5. Valitse Paranna.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?