Käyttöopas Peruuta

Pyydä sähköisiä allekirjoituksia

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Voit hankkia dokumentteihin allekirjoitukset muilta Adobe Acrobat Signin pilvipalveluihin perustuvalla Täytä ja allekirjoita -työkalulla. Sen avulla allekirjoittajat voivat nopeasti allekirjoittaa sopimuksia missä tahansa käyttämällä verkkoselainta tai mobiililaitetta. Allekirjoittajien ei tarvitse ostaa Adoben tuotteita sopimusten allekirjoittamiseksi.

Katso lyhyt video-opastusohjelma ja ryhdy toimeen


Allekirjoita PDF-dokumenttisi ja jaa ne muiden kanssa nyt. Käynnistä Acrobat valitsemalla Aloita käyttö:  Aloita käyttö

Hanki dokumentteihin sähköisiä allekirjoituksia muilta

Tee muokkaukset valmiiksi ennen allekirjoittamista. Adobe Acrobat Sign sertifioi allekirjoitetun sopimuksen. Sertifiointi menetetään, jos sopimukseen tehdään muutoksia.

Allekirjoittajille lähetetään sähköpostiviesti, jossa heitä pyydetään allekirjoittamaan sopimukset. Kun dokumentti on allekirjoitettu, palvelu lähettää sen sähköpostitse sekä sinulle että allekirjoittajille. Voit seurata koko allekirjoitusprosessia Acrobat:ssä tai Acrobat Reader:ssä valitsemalla Aloitus > Allekirjoitettavaksi.

Allekirjoittamista tukevat tiedostotyypit

PDF-tiedostojen lisäksi voit lähettää allekirjoitettaviksi Microsoft Office -tiedostoja, erilaisia kuvatiedostoja, HTML-tiedostoja ja tekstitiedostoja. Tuetut tiedostotyypit ovat seuraavat: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG ja PNG.

Vaiheet:

 1. Avaa PDF-lomake Acrobatissa tai Acrobat Readerissa ja valitse sitten Työkalut > Pyydä sähköisiä allekirjoituksia.

 2. Pyydä allekirjoituksia -ikkuna tulee näyttöön. Toimi seuraavasti:

  1. Kirjoita Allekirjoittajat-kenttään vastaanottajien sähköpostiosoitteet siinä järjestyksessä, jossa haluat allekirjoittaa dokumentin.
  2. Muuta Aihe ja viesti -kentässä olevaa oletustekstiä tarpeen mukaan.
   Valinnainen: Jos haluat lisätä muita ihmisiä tiedottaaksesi heitä, lisää heidän sähköpostiosoitteensa piilokopion saajien luetteloon painamalla Lisää kopion saaja -painiketta.
  3. Jos haluat lisätä dokumentteja, napsauta Lisää tiedostoja ja valitse sitten dokumentit.
  Acrobat Sign -ikkuna

  Jos et halua käyttää Lisäasetukset-valikkoa, ohita seuraava valinnainen vaihe.

  d. (Valinnainen) Valitse Lisää vaihtoehtoja, jos haluat määrittää lisäasetuksia, kuten allekirjoittajan todennuksen ja muistutuksia.

  • Suorita järjestyksessä -asetus on oletusarvoisesti käytössä. Sähköpostiosoitteiden vieressä olevat numerot viittaavat osallistumisjärjestykseen. Jos et halua noudattaa allekirjoitettaessa mitään tiettyä järjestystä, vaihda kytkimen asetukseksi Suorita missä tahansa järjestyksessä.
   (Valinnainen) Valitse Lisää minut, jos haluat lisätä itsesi dokumentin allekirjoittajaksi.
  • Määritä todennustapa, kuten Sähköposti, Salasana, KBA-todennus tai Puhelin.
  • Lisää PDF-tiedostoon salasanasuojaus.
  • Aseta valmistumisen määräaika.
  • Aseta muistutus vastaanottajille ryhtyä toimenpiteisiin.
  • Määritä Vastaanottajan kieli lähetettävässä sähköpostiviestissä. (Saatavana vain yritystason palveluun.)
  Adobe Acrobat Sign – Lisäasetukset
  Muut vaihtoehdot tai lisäasetukset

 3. Valitse Määritä, minne allekirjoitetaan tai Seuraava.

  Dokumenttiin voi nyt lisätä kentät, jotka haluat allekirjoittajien täyttävän tai allekirjoittavan.

  Huomautus:

  Jos olet lisännyt useita dokumentteja, dokumentit muunnetaan PDF-tiedostoiksi ja yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Yhdistetty tiedosto avataan, jotta voit lisätä asianmukaiset kentät.

 4. Näkyviin tulee Määritä, minne Fill & Sign -ikkuna, jossa näkyy erilaisia vaihtoehtoja sen mukaan, oletko lisännyt yhden allekirjoittajan vai useita allekirjoittajia.

  • Yksinkertaistettu tila yhdelle allekirjoittajalle
   Jos olet lisännyt yhden allekirjoittajan, edistyksellinen muokkaustila on poistettu käytöstä, ja näet alla esitetyn yksinkertaistetun vaihtoehdon. Jos haluat lisätä allekirjoituksen tai toisen kentän, napsauta dokumentissa haluamaasi paikkaa ja määritä sitten kentän ominaisuudet kentän tilannekohtaisessa valikossa.
  Määritä, minne täytetään ja allekirjoitetaan

  • Yksinkertaistettu tila useille allekirjoittajille
   Tämä tila mahdollistaa yksinkertaistetun sisällönluonnin ja mahdollisuuden määrittää kenttiä useille allekirjoittajille. Kun valitset allekirjoittajan oikeasta ruudusta ja lisäät kenttiä lomakkeeseen, kentät määritetään allekirjoittajalle. Tämä tarkoittaa, että nämä kentät ovat allekirjoittajan käytettävissä tietojen täyttämistä ja lomakkeen allekirjoittamista varten.
  Yksinkertaistettu tila useille allekirjoittajille

  Voit vaihtaa minkä tahansa kentän määritettyä henkilöä irrallisella työkalurivillä. Allekirjoittajille määritettyjen värien avulla on helppo erottaa niitä vastaavien allekirjoittajien kentät toisistaan.

  Irrallinen työkalurivi
  Irrallinen työkalurivi

  Valitse allekirjoittaja
  Valitse allekirjoittaja

  Näytä lisää kenttiä
  Valitse kentän tyyppi

  • Edistyksellinen tila useille allekirjoittajille
   Jos olet lisännyt useita allekirjoittajia, näet alla olevat vaihtoehdot. Voit lisätä tunnistetut lomakekentät PDF-tiedostoon napsauttamalla -painiketta. Voit myös vetää kentät oikeanpuoleisen paneelin välilehdistä ja pudottaa ne dokumentissa haluamaasi paikkaan.
  Edistyksellinen tila useille allekirjoittajille

  Huomautus:

  Voit vaihtaa useiden allekirjoittajien yksinkertaistetun tilan ja edistyksellisen tilan välillä. Voit vaihtaa tilaa poistamalla oikeassa ruudussa olevan Edistyksellinen muokkaus -kytkimen käytöstä.

 5. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi kentät dokumenttiin, valitse Lähetä. Dokumentti lähetetään vastaanottajille allekirjoitettavaksi, ja näyttöön tulee vahvistusilmoitus.

  Lähetetty allekirjoitettavaksi -vahvistusviesti

  Saat Adobe Acrobat Signista sähköpostin, jossa ilmoitetaan, että sopimukset on lähetetty allekirjoitettavaksi ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja saa myös sopimuksen allekirjoittamiseen tarvittavan linkin sisältävän sähköpostiviestin. Kun allekirjoittaja lisää allekirjoituksensa Allekirjoitus-kenttään ja napsauttaa sitten Allekirjoita napsauttamalla -painiketta, sopimus ja sen allekirjoittamiseen tarvittava linkki lähetetään seuraavalle allekirjoittajalle ja niin edelleen. Kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, kaikki saavat kopion allekirjoitetusta sopimuksesta.

  Kaikkia allekirjoitettuja dokumentteja säilytetään yhdessä paikassa ja voit käyttää niitä mistä tahansa. Lisätietoja on kohdassa Seuraa allekirjoitettavaksi lähetettyjä dokumentteja.

Allekirjoittajan kokemus

Allekirjoittaja saa sopimuksen allekirjoittamiseen tarvittavan linkin sisältävän sähköpostiviestin. Jos allekirjoittaja käyttää Acrobat- tai Acrobat Reader -tietokonesovellusta, allekirjoittaja näkee myös ilmoituksen, että sopimus on jaettu allekirjoittamista varten. Lisätietoja on artikkelissa Sopimuksen allekirjoittaminen.

Huomautus:

Allekirjoittajien ei tarvitse rekisteröityä tai ostaa Adoben tuotteita sopimusten allekirjoittamiseksi. He voivat allekirjoittaa sopimuksia verkkoselaimella, mobiililaitteella tai Acrobat / Acrobat Reader -tietokonesovelluksella.

Sähköisesti allekirjoitettavaksi lähetettyjen sopimusten seuranta

Käytettävissä Acrobat:ssä

Voit seurata sitä, mitkä sopimukset on lähetetty allekirjoitettavaksi, mitkä on allekirjoitettu ja mitkä odottavat omaa allekirjoitustasi.

Yksittäiset käyttäjät ja työryhmäkäyttäjät

Valitse Aloitus > Allekirjoita > Kaikki sopimukset. Kaikki allekirjoittamista varten jaetut dokumentit tulevat näkyviin.

Yrityskäyttäjät

 1. Valitse Aloitus > Allekirjoita > Kaikki sopimukset ja sitten Avaa Acrobat Sign.

  Avaa Adobe Acrobat Sign

 2. Acrobat Signin Hallinta-sivu avautuu uuteen selainikkunaan.

  Allekirjoitettavaksi lähetettyjen sopimusten seuranta