Tässä dokumentissa kerrotaan, miten voit lisätä tai korvata tekstiä, korjata kirjoitusvirheitä, muuttaa kirjasimia tai kirjasintyyliä, tasata tekstiä tai muuttaa tekstin kokoa Acrobat DC:ssä. (Jos etsit tietoa siitä, miten voit muokata kuvia, objekteja tai skannattuja PDF-tiedostoja, valitse yllä vastaava linkki.)

Huomautus: Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat DC:tä ja Acrobat 2017:ää varten. Jos käytät Acrobat XI:tä, perehdy Acrobat XI:n ohjeeseen.

 

Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostossa

Tekstin ja kuvien muokkaustyökalulla voit korvata tai muokata PDF-tiedoston tekstiä tai lisätä siihen tekstiä. Voit korjata kirjoitusvirheitä, vaihtaa kirjasimen kokoa ja tyyppiä, säätää tasausta, lisätä ylä- tai alaindeksejä sekä muuttaa tekstin tai kappaleiden kokoa.

Muokkaa tekstiä ja kuvia -työkalu
Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa.

PDF-tiedostoa muokataan sivu kerrallaan. Jos haluat tehdä laajempia muokkauksia tai tehdä muotoilumuutoksia koko dokumenttiin, muokkaa alkuperäistä dokumenttia. Jos alkuperäinen tiedosto ei ole käytettävissä, voit tallentaa PDF-tiedoston Microsoft Word -asiakirjaksi tai PowerPoint-esitykseksi. Tämän jälkeen voit muokata tiedostoa ja luoda PDF-tiedoston sitten uudelleen.

Opetusvideo: PDF-tiedostojen tekstin ja kuvien muokkaaminen Acrobatilla

Ota selvää, miten voit muokata PDF-tiedostojen tekstiä ja kuvia Acrobatilla tietokoneella sekä PDF-tiedostoja mobiililaitteissa Acrobat Pro -tilauksella.

Video (05:07) | Matthew Pizzi (train simple)

Tekstin muotoileminen PDF-tiedostossa

Kun muokkaat tekstiä, kappaleen teksti juoksuttuu uudelleen tekstiruudussa tekemiesi muutosten mukaan. Kukin tekstiruutu on itsenäinen, ja jos lisäät tekstiä yhteen tekstilohkoon, sen viereiset tekstiruudut eivät siirry alaspäin eivätkä juoksutu seuraavalle sivulle.  

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

  Valitse Työkalut, Muokkaa PDF-tiedostoa, Muokkaa
  Muokattava teksti ja kuvat on merkitty ääriviivoilla.

 2. Valitse teksti, jota haluat muokata.
 3. Muokkaa tekstiä tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Korvaa valittu teksti kirjoittamalla haluamasi uusi teksti tai poista teksti painamalla Delete-näppäintä.
  • Hallitse luettelokohtia (luettelomerkein varustetuilla ja numeroiduilla) luettelon hallintatoiminnoilla oikean ruudun Muoto-kohdassa. Voit luoda uusia luettelokohtia, muuntaa olemassa olevan kappaleen luettelokohdaksi ja muuntaa yhden luettelotyypin toiseksi.
  • Valitse kirjasin, kirjasimen koko tai muut muotoiluasetukset oikean ruudun Muoto-kohdasta. Voit myös käyttää edistyneitä muotoilutoimintoja, kuten rivivälistystä, merkkivälistystä, vaakatason skaalausta, viivan paksuutta ja väriä.
  Muotoiluasetukset
  Muotoiluasetukset oikeassa ruudussa

  Huomautus:

  Tekijänoikeussyistä sinun on ostettava kirjasin ja asennettava se järjestelmääsi, ennen kuin voit muokata sillä kirjoitettua tekstiä.

  Voit muokata tekstiä vain, jos tekstin tuottamiseen käytetty kirjasin on asennettu järjestelmään. Jos kirjasinta ei ole asennettu järjestelmään, mutta se on sisällytetty PDF-tiedostoon, voit muuttaa vain väriä tai kirjasimen kokoa. Jos kirjasinta ei ole asennettu eikä sisällytetty, et voi muokata tekstiä.

 4. Kumoa valinta napsauttamalla sen ulkopuolella ja aloita alusta.

Numeroidun tai luettelomerkein varustetun luettelon lisääminen tai muokkaaminen

Voit lisätä kohtia numeroituun tai luettelomerkein varustettuun luetteloon, luoda uusia luettelokohtia, muuntaa olemassa olevan kappaleen luettelokohdaksi ja muuntaa yhden luettelotyypin toiseksi.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

  Huomautus:

  Acrobat tunnistaa kappaleet ja luettelot erikseen. Siksi kappale- ja luettelokohdat voivat näkyä samalla muokkausalueella muokkauksen aikana. Kun tallennat muuttuneen tiedoston tai tallennat sen nimellä ja avaat sen uudelleen, kappale- ja luettelokohdat näytetään erillisillä muokkausalueilla.

 2. Toimi seuraavasti:

  Kohtien lisääminen numeroituun tai luettelomerkein varustettuun luetteloon tai niiden poistaminen:

  • Voit lisätä kohtia luetteloon tai poistaa niitä kaikilla tasoilla käyttämällä samoja tuttuja toimintoja, jotka löytyvät MS Officesta. Voit esimerkiksi lisätä uuden rivin painamalla Enter-näppäintä luettelokohdan jälkeen. Poista uusi rivi askelpalauttimella ja siirrä kohdistin takaisin edellisen luettelokohdan kohdalle.

  Numeroidun tai luettelomerkein varustetun luettelon luominen:

  1. Siirrä osoitin dokumentissa siihen kohtaan, johon haluat lisätä uuden luettelon.
  2. Valitse asianmukainen luettelotyyppi (luettelomerkein varustettu tai numeroitu) oikean ruudun Muoto-kohdasta.

  Olemassa olevan kappaleen muuntaminen luettelokohdaksi:

  • Siirrä osoitin kappaleeseen ja valitse sitten asianmukainen luettelotyyppi (luettelomerkein varustettu tai numeroitu) oikean ruudun Muoto-kohdasta.

  Olemassa olevan luettelokohdan muuntaminen kappaleeksi:

  1. Valitse kaikki luettelossa olevat kohteet. Asianmukainen luettelotyyppi on korostettu oikean ruudun Muoto-kohdassa.
  2. Napsauta korostettua luettelotyyppiä.

  Yhden luettelotyypin muuntaminen toiseksi:

  1. Siirrä osoitin luettelokohtaan tai valitse kaikki luettelossa olevat kohteet.
  2. Valitse asianmukainen luettelotyyppi (luettelomerkein varustettu tai numeroitu) oikean ruudun Muoto-kohdasta.
  Muotoiluasetukset
  Muotoiluasetukset oikeassa ruudussa

  Huomautus:

  Voit myös luoda luettelokohteen avainsanan avulla. Voit esimerkiksi ennen kappaleen alkua kirjoittaa kirjaimen a ja sulkeen ) ja lisätä yhden välilyönnin. Tällöin lisätään numeroitu luettelo, jonka alussa on "a)".

Uuden tekstin lisääminen PDF-tiedostoon

Voit lisätä PDF-dokumenttiin uutta tekstiä käyttäen järjestelmään asennettuja kirjasimia.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää teksti .

  Lisää teksti -työkalu
  Avaa PDF-tiedosto ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää teksti.

 2. Määritä lisättävän tekstilohkon leveys vetämällä hiirtä.
 3. Jos haluat muuntaa tekstin pystysuuntaiseksi, napsauta tekstiruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta teksti pystysuuntaiseksi.

 4. Lisää teksti -työkalu tunnistaa älykkäästi seuraavat tekstin ominaisuudet lähellä napsautuskohtaa:

  • Fontin nimi, koko ja väri
  • Merkki, kappale ja riviväli
  • Skaalaus vaakasuunnassa

  Näitä tekstin ominaisuuksia sovelletaan automaattisesti siihen tekstiin, jonka lisäät napsautuskohtaan.

  Voit muuttaa tekstin ominaisuuksia käyttämällä oikean ruudun Muoto-kohdan asetuksia.

 5. Kirjoita teksti.
 6. Jos haluat muuttaa tekstiruudun kokoa, vedä valintakahvaa.
 7. Jos haluat siirtää tekstiruutua, vie hiiren kohdistin muokkausalueen viivan päälle (vältä valintakahvoja). Kun kohdistimen muoto vaihtuu siirto-osoittimeksi , vedä ruutu haluamaasi paikkaan. Jos haluat säilyttää kohteen tasauksen luettelon muihin kohteisiin nähden, paina vaihtonäppäintä vetämisen aikana.

Tekstiruudun siirtäminen tai kiertäminen tai sen koon muuttaminen

Voit siirtää tai kiertää tekstiruutuja sivulla. Tekstin ja kuvien muokkaustyökalu piirtää ääriviivat tekstiruutujen ympärille, joten on helppo nähdä, mihin tekstiin muutokset vaikuttavat. Muokkaukset koskevat vain kyseistä sivua. Et voi vetää tekstilohkoja toiselle sivulle etkä siirtää tai kiertää yksittäisiä merkkejä tai sanoja tekstiruudussa. Voit kuitenkin kopioida tekstiruutuja ja liittää niitä toisille sivuille.

Jos muutat tekstiruudun kokoa, teksti juoksuttuu uudelleen uuden tekstiruudun rajojen mukaan. Toiminto ei muuta tekstin kokoa. Jos haluat muuttaa kirjasimen kokoa, katso kohtaa Tekstin muokkaaminen tai muotoileminen PDF-tiedostossa. Kuten muutkin tekstin muokkaukset, koon muuttaminen koskee vain käsiteltävää sivua. Teksti ei juoksutu seuraavalle sivulle.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

 2. Napsauta tekstiruutua, jota haluat siirtää tai kiertää tai jonka koon haluat muuttaa.
  Tekstiruudun siirtäminen tai kiertäminen tai sen koon muuttaminen
  Valitsemasi tekstiruudun ympärille tulee muokkausalue, jossa on valintakahvat.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  Siirrä

  Vie hiiren kohdistin muokkausalueen viivan päälle (vältä valintakahvoja). Kun kohdistimen muoto vaihtuu siirto-osoittimeksi , vedä ruutu haluamaasi paikkaan. Pitämällä vaihtonäppäintä painettuna vetämisen aikana voit rajoittaa kohteen liikkeen pysty- tai vaakasuuntaan.

  Siirrä tekstiruutua

  Käännä

  Vie kohdistin heti valintakahvan ulkopuolelle. Kun kohdistimen muoto vaihtuu kierto-osoittimeksi , vedä sitä suuntaan, johon haluat kiertää.

  Käännä tekstiruutua

  Muuta kokoa

  Vie kohdistin valintakahvan päälle. Kun kohdistimen muoto vaihtuu koonmuutto-osoittimeksi , muuta tekstiruudun kokoa vetämällä kahvaa.

  Muuta tekstiruudun kokoa

Lisää, muokkaa tai liikuta tekstiä ei-vuorovaikutteisissa lomakkeissa tai allekirjoitettaessa

Yrityksissä tehdään usein paperilomakkeista PDF-versioita, joihin ei lisätä vuorovaikutteisia lomakekenttiä. Kommentti-työkalurivin Lisää teksti -työkalulla voit täyttää ei-vuorovaikutteisia lomakkeita tai lisätä tekstiä dokumentteihin, jotka sinun on allekirjoitettava. Työkalulla lisätty teksti on oikeastaan kommentti, eikä se muuta alkuperäistä PDF-tiedostoa.

Tekstin lisääminen ei-vuorovaikutteeseen PDF-tiedostoon

 1. Valitse Työkalut > Kommentti > Lisää tekstikommentti .

 2. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä tekstiä.

 3. Valitse Tekstin ominaisuudet -työkaluriviltä lisättävän tekstin väri, kirjasin ja kirjasimen koko.

  Tekstin ominaisuudet -työkalurivi
  Tekstin ominaisuudet -työkalurivi

  Huomautus:

  Jos et näe Tekstin ominaisuudet -työkaluriviä, napsauta Kommentti-työkalurivillä olevaa Tekstin ominaisuudet -kuvaketta tai paina CTRL+E.

 4. Kirjoita teksti. Voit lisätä toisen rivin painamalla Enter-näppäintä.

Ei-vuorovaikutteisen PDF-tiedoston tekstin muokkaaminen

Jos haluat muuttaa tekstin ominaisuuksia, valitse teksti, jota haluat muokata. Käytä seuraavia Tekstin ominaisuudet -työkalurivin työkaluja:

Tekstin ominaisuudet -työkalurivi
Tekstin ominaisuuksien muuttaminen työkalurivin eri valinnoilla

Huomautus:

Jos et näe Tekstin ominaisuudet -työkaluriviä, napsauta Kommentti-työkalurivillä olevaa Tekstin ominaisuudet -kuvaketta tai paina CTRL+E.

 • Valitse kirjasin Kirjasin-valikosta.
 • Valitse kirjasimen koko pikavalikosta.
 • Valitse väri Tekstin väri -valikosta.
 • Muuta riviväliä napsauttamalla Pienennä riviväliä- tai Kasvata rivi väliä -painiketta.

Ei-vuorovaikutteisen PDF-tiedoston tekstin siirtäminen tai koon muuttaminen

Jos haluat siirtää tekstilohkoa tai muuttaa sen kokoa, valitse Työkalut > Kommentti > Kommenttiluettelo (oikeasta ruudusta). Napsauta kommenttiluettelossa kommenttia, jonka tekstiä haluat siirtää tai jonka tekstin kokoa haluat muuttaa. Kun muokkausalue tulee näkyviin, vedä tekstilohkoa tai jotakin sen kulmista.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö