Käyttöopas Peruuta

Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tässä dokumentissa kerrotaan, miten voit lisätä tai korvata tekstiä, korjata kirjoitusvirheitä, muuttaa kirjasimia tai kirjasintyyliä, tasata tekstiä tai muuttaa tekstin kokoa Acrobatissa. Katso vaiheittaiset ohjeet alta

Katso lyhyt video-opastusohjelma ja ryhdy toimeen

Tekstin lisääminen, muuttaminen, muotoileminen, poistaminen tai korostaminen

Kun lisäät tekstiä PDF-tiedostoon, Acrobat valitsee uudelle tekstille läheisiä kirjasinmääritteitä. Kun muokkaat PDF-tiedostossa jo ennestään olevaa tekstiä, mutta kirjasin ei ole käytettävissä järjestelmässä, varakirjasimena käytetään oletusarvoisesti tietyn kirjasinjärjestelmän tiettyä kirjasinta, latinalaisen kirjasinjärjestelmän tapauksessa esimerkiksi Minion Prota. Tämä oletuskäytäntö voi johtaa siihen, että PDF-tiedoston kirjasimet ovat ulkoasultaan epäyhtenäisiä. Jotta se olisi yhdenmukainen kaikissa PDF-tiedostoissa, voit valita tietyn kirjasimen sekä tekstin lisäämistä että tekstin muokkaamista varten. Voit tehdä tämän Sisältömuokkaus-asetusten Kirjasinasetukset-asetuksella.

 1. Valitse Acrobatissa Muokkaa-valikosta Oletusarvot. Oletusarvot-valintaikkuna tulee näyttöön.
  (Voit myös painaa Ctrl+K-näppäinyhdistelmää Windowsissa tai Komento+K-näppäinyhdistelmää macOS:ssä.)

 2. Napsauta valintaikkunassa Luokat-kohdasta Sisällön muokkaus. Kirjasimen asetukset näkyvät alla olevan näyttökuvan mukaisesti.

  Muuta tekstin lisäämisen ja muokkaamisen oletuskirjasinta PDF-tiedostossa

 3. Valitse sopiva kirjasin avattavista luetteloista:

  • Muokkauksen varakirjasin
  • Tekstin lisäämisen oletuskirjasin ja Kirjasinkoko
   .
 4. Tallenna muutokset ja sulje Oletusvalinnat-valintaikkuna klikkaamalla OK.

Kun muokkaat tekstiä, kappaleen teksti juoksuttuu uudelleen tekstiruudussa tekemiesi muutosten mukaan. Kukin tekstiruutu on itsenäinen, ja jos lisäät tekstiä yhteen tekstilohkoon, sen viereiset tekstiruudut eivät siirry alaspäin eivätkä juoksutu seuraavalle sivulle.  

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

  Valitse Työkalut, Muokkaa PDF-tiedostoa, Muokkaa
  Muokattava teksti ja kuvat on merkitty katkoviivoilla.

 2. Valitse teksti, jota haluat muokata. Tekstiruutu muuttuu siniseksi valinnan jälkeen. Lisäksi valitun tekstiruudun yläosaan ilmestyy kiertokahva.

  Valitse teksti, jota haluat muokata

 3. Muokkaa tekstiä tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Korvaa valittu teksti kirjoittamalla haluamasi uusi teksti tai poista teksti painamalla Delete-näppäintä.
  • Voit kääntää tekstiruutua valitun tekstiruudun yläosassa olevalla kiertokahvalla.
  • Voit hallita luettelokohteita Muoto-paneelin oikealla puolella olevilla luettelotoiminnoilla (luettelomerkit ja numerot). Voit luoda luettelokohtia, muuntaa olemassa olevan kappaleen luettelokohdaksi ja muuntaa yhden luettelotyypin toiseksi.
  • Valitse kirjasin, kirjasinkoko tai muut muotoiluvaihtoehdot Muoto-paneelin oikealta puolelta. Voit myös käyttää edistyneitä muotoilutoimintoja, kuten rivivälistystä, merkkivälistystä, vaakatason skaalausta, viivan paksuutta ja väriä.
  Muotoiluasetukset
  Muotoiluasetukset oikeassa ruudussa

  Huomautus:

  Tekijänoikeussyistä sinun on ostettava kirjasin ja asennettava se järjestelmääsi, ennen kuin voit muokata sillä kirjoitettua tekstiä.

  Voit muokata tekstiä vain, jos tekstin tuottamiseen käytetty kirjasin on asennettu järjestelmään. Jos kirjasinta ei ole asennettu järjestelmään, mutta se on sisällytetty PDF-tiedostoon, voit muuttaa vain väriä tai kirjasimen kokoa. Jos kirjasinta ei ole asennettu tai sisällytetty, et voi muokata tekstiä.

 4. Kumoa valinta napsauttamalla sen ulkopuolella ja aloita alusta.
 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

  Valitse Työkalut, Muokkaa PDF-tiedostoa, Muokkaa
  Muokattava teksti ja kuvat on merkitty katkoviivoilla.

 2. Valitse muutettava teksti.

 3. Valitse oikean reunan Muoto-paneelissa kirjasin, kirjasinkoko tai muut muotoiluvaihtoehdot. Voit myös käyttää edistyneitä muotoilutoimintoja, kuten rivivälistystä, merkkivälistystä, vaakatason skaalausta, viivan paksuutta ja väriä.

  Muotoiluasetukset
  Muotoiluasetukset oikeassa ruudussa

  Huomautus:

  Tekijänoikeussyistä sinun on ostettava kirjasin ja asennettava se järjestelmääsi, ennen kuin voit muokata sillä kirjoitettua tekstiä.

  Voit muokata tekstiä vain, jos tekstin tuottamiseen käytetty kirjasin on asennettu järjestelmään. Jos kirjasinta ei ole asennettu järjestelmään, mutta se on sisällytetty PDF-tiedostoon, voit muuttaa vain väriä tai kirjasimen kokoa. Jos kirjasinta ei ole asennettu tai sisällytetty, et voi muokata tekstiä.

 4. Kumoa valinta napsauttamalla sen ulkopuolella ja aloita alusta.

Voit lisätä PDF-dokumenttiin uutta tekstiä käyttäen järjestelmään asennettuja kirjasimia.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää teksti .

  Lisää teksti -työkalu
  Avaa PDF-tiedosto ja valitse sitten Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää teksti.

 2. Määritä lisättävän tekstilohkon leveys vetämällä hiirtä.
 3. Jos haluat muuntaa tekstin pystysuuntaiseksi, napsauta tekstiruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta teksti pystysuuntaiseksi.

 4. Lisää teksti -työkalu tunnistaa älykkäästi seuraavat tekstin ominaisuudet lähellä napsautuskohtaa:

  • Kirjasimen nimi, koko ja väri
  • Merkki, kappale ja riviväli
  • Skaalaus vaakasuunnassa

  Näitä tekstin ominaisuuksia sovelletaan automaattisesti siihen tekstiin, jonka lisäät napsautuskohtaan.

  Voit muuttaa tekstin ominaisuuksia oikean ruudun Muoto-kohdan asetuksilla.

 5. Kirjoita teksti.
 6. Jos haluat muuttaa tekstiruudun kokoa, vedä valintakahvaa.
 7. Jos haluat siirtää tekstiruutua, vie hiiren kohdistin muokkausalueen viivan päälle (vältä valintakahvoja). Kun kohdistimen muoto vaihtuu siirto-osoittimeksi , vedä ruutu haluamaasi paikkaan. Jos haluat säilyttää kohteen tasauksen luettelon muihin kohteisiin nähden, paina vaihtonäppäintä vetämisen aikana.

Voit siirtää tai kiertää tekstiruutuja sivulla. Tekstin ja kuvien muokkaustyökalu piirtää ääriviivat tekstiruutujen ympärille, joten on helppo nähdä, mihin tekstiin muutokset vaikuttavat. Muokkaukset koskevat vain kyseistä sivua. Et voi vetää tekstilohkoja toiselle sivulle etkä siirtää tai kiertää yksittäisiä merkkejä tai sanoja tekstiruudussa. Voit kuitenkin kopioida tekstiruutuja ja liittää niitä toisille sivuille.

Jos muutat tekstiruudun kokoa, teksti juoksuttuu uudelleen uuden tekstiruudun rajojen mukaan. Toiminto ei muuta tekstin kokoa. Kuten muutkin tekstin muokkaukset, koon muuttaminen koskee vain käsiteltävää sivua. Teksti ei juoksutu seuraavalle sivulle.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

 2. Napsauta tekstiruutua, jota haluat siirtää tai kiertää tai jonka koon haluat muuttaa.
  Valitse teksti, jota haluat muokata
  Valitsemasi tekstiruudun ympärille tulee muokkausalue, jossa on valintakahvat.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  Siirrä

  Vie hiiren kohdistin muokkausalueen viivan päälle (vältä valintakahvoja). Kun kohdistimen muoto vaihtuu siirto-osoittimeksi , vedä ruutu haluamaasi paikkaan. Pitämällä vaihtonäppäintä painettuna vetämisen aikana voit rajoittaa kohteen liikkeen pysty- tai vaakasuuntaan.

  Siirrä tekstiruutua

  Käännä

  Napsauta Käännä -osoitinta, pidä sitä painettuna ja vedä sitä käännettävään suuntaan.

  Käännä tekstiruutua

  Muuta kokoa

  Aseta osoitin minkä tahansa pyöreän valintakahvan päälle ja muuta tekstilohkon kokoa vetämällä kahvaa.

  Muuta tekstiruudun kokoa

Jos haluat merkitä valitun tekstin korostuksella, yliviivauksella tai alleviivauksella, käytä kommentointi työkalua. Itse teksti ei muutu PDF-tiedostossa. Nämä merkinnät ainoastaan osoittavat sen, missä ja miten tekstiä on muokattava lähdetiedostossa. Lisätietoja on artikkelissa Tekstin korostaminen, yliviivaaminen tai alleviivaaminen.

Voit lisätä kommentteja käyttämällä huomautus- ja kuvamerkintätyökaluja. Kommentit ovat merkintöjä ja piirustuksia, joilla viestitetään ideoita ja annetaan palautetta PDF-tiedostoista. Voit kirjoittaa tekstisanoman käyttämällä Tarralappu-työkalua. Vaihtoehtoisesti voit käyttää piirtotyökalua ja piirtää viivan, ympyrän tai muun muodon ja sitten kirjoittaa viestin kyseiseen muotoon liittyvään ponnahdushuomautukseen. Lisätietoja on artikkelissa Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin merkintä- ja kuvamerkintätyökalujen avulla.

Voit lisätä kohtia numeroituun tai luettelomerkein varustettuun luetteloon, luoda luettelokohtia, muuntaa olemassa olevan kappaleen luettelokohdaksi ja muuntaa yhden luettelotyypin toiseksi.

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Muokkaa .

  Huomautus:

  Acrobat tunnistaa kappaleet ja luettelot erikseen. Tästä syystä sekä kappale että luettelo voi olla samassa ruudussa muokkauksen aikana. Muutetun tiedoston tallennuksen jälkeen avattaessa kappale ja luettelokohta ovat erillisissä ruuduissa.

 2. Toimi seuraavasti:

  Kohtien lisääminen numeroituun tai luettelomerkein varustettuun luetteloon tai niiden poistaminen:

  • Voit lisätä kohtia luetteloon tai poistaa niitä kaikilla tasoilla käyttämällä samoja tuttuja toimintoja, jotka löytyvät MS Officesta. Voit esimerkiksi lisätä uuden rivin painamalla Enter-näppäintä luettelokohdan jälkeen. Poista uusi rivi askelpalauttimella ja siirrä kohdistin takaisin edellisen luettelokohdan kohdalle.

  Numeroidun tai luettelomerkein varustetun luettelon luominen:

  1. Siirrä osoitin dokumentissa siihen kohtaan, johon haluat lisätä luettelon.
  2. Valitse asianmukainen luettelotyyppi (luettelomerkein varustettu tai numeroitu) oikean ruudun Muoto-kohdasta.

  Olemassa olevan kappaleen muuntaminen luettelokohdaksi:

  • Siirrä osoitin kappaleeseen ja valitse sitten asianmukainen luettelotyyppi (luettelomerkein varustettu tai numeroitu) oikean ruudun Muoto-kohdasta.

  Olemassa olevan luettelokohdan muuntaminen kappaleeksi:

  1. Valitse kaikki luettelossa olevat kohteet. Asianmukainen luettelotyyppi on korostettu oikean ruudun Muoto-kohdassa.
  2. Napsauta korostettua luettelotyyppiä.

  Yhden luettelotyypin muuntaminen toiseksi:

  1. Siirrä osoitin luettelokohtaan tai valitse kaikki luettelossa olevat kohteet.
  2. Valitse asianmukainen luettelotyyppi (luettelomerkein varustettu tai numeroitu) oikean ruudun Muoto-kohdasta.
  Muotoiluasetukset
  Muotoiluasetukset oikeassa ruudussa

  Huomautus:

  Voit myös luoda luettelokohteen avainsanan avulla. Voit esimerkiksi ennen kappaleen alkua kirjoittaa kirjaimen a ja sulkeen ) ja lisätä yhden välilyönnin. Tämä lisää numeroidun luettelon, joka alkaa ”a)”.

Muokkaa PDF-lomaketta

Voit käyttää Täytä ja allekirjoita -työkaluja lisätäksesi tekstiä ja muita symboleita mihin tahansa kohtaan lomaketta. Ohjeet löydät artikkelista PDF-lomakkeen täyttäminen ja allekirjoittaminen.

Voit luoda, jaella, seurata, täyttää ja allekirjoittaa PDF-lomakkeita Acrobatin avulla. Lisätietoja on PDF-lomakkeiden ohjeessa.

PDF-tiedoston sivujen kiertäminen, siirtäminen, poistaminen, purkaminen tai numeroiminen uudelleen

Voit järjestää sivut helposti PDF-tiedostoon, jos sinulla on oikeudet muokata PDF-tiedostoa. Katso lisätietoja kohdasta Kierrä, siirrä, poista, pura tai numeroi PDF-sivuja uudelleen.

Otsikoiden, alatunnisteiden, taustan tai vesileimojen päivittäminen

Acrobatissa voit lisätä ylä- ja alatunnisteen koko PDF-tiedostoon. Ylä- ja alatunnisteissa voi olla päivämäärä, automaattinen sivunumerointi, Bates-numerot juridisia asiakirjoja varten tai tiedoston nimi sekä kirjoittaja. Lisätietoja on artikkelissa Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin.

Taustaa voidaan käyttää myös vain tietyillä yhden tai usean PDF-tiedoston sivuilla tai sivualueilla. PDF-tiedostossa voi olla vain yksi tausta sivua kohden, mutta tausta voi vaihdella eri sivuilla. Lisätietoja on artikkelissa Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin.

Vesileima on teksti tai kuva, joka näkyy dokumentin sisällön edessä tai takana leiman tapaan. Voisit esimerkiksi lisätä arkaluonteisia tietoja sisältäville sivuille Luottamuksellinen-vesileiman. Voit lisätä useita vesileimoja yhteen tai useampaan PDF-tiedostoon, muta jokainen vesileima on lisättävä yksitellen. Lisätietoja on artikkelissa Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi