Käyttöopas Peruuta

Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Tietoja kirjasista

Kirjaset ovat monisivuisia dokumentteja, joiden sivut on järjestetty arkeille niin, että ne tulevat oikeaan järjestykseen papereiden taittamisen jälkeen. Voit luoda selästään sidottuja kirjasia, joissa on kaksi vierekkäistä, kaksipuolisesti tulostettua sivua ja jotka taitetaan kerran ja kiinnitetään selkää pitkin. Ensimmäinen sivu tulostuu samalle tulostetulle arkille kuin viimeinen. Toinen sivu tulostuu samalle arkille kuin toiseksi viimeinen ja niin edelleen. Jokainen sivu keskitetään arkille automaattisesti. Isot sivut skaalataan (kutistetaan) tulostettavalle alueelle. Kun kaksipuoliset sivut lajitellaan, taitetaan ja nidotaan, tuloksena on kirja, jonka sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Jos haluat tulostaa kirjasia, tulostimen on tuettava joko automaattista tai manuaalista kaksipuolista tulostusta (tulostusta arkin molemmille puolille). Manuaalinen kaksipuolinen tulostus edellyttää arkin syöttämistä tulostimeen kahdesti: ensin tulostetaan arkin etupuolelle ja sitten taustapuolelle. Tarkista tulostimen käyttöoppaasta tai valmistajalta, tukeeko tulostimesi kaksipuolista tulostusta.

Monisivuiset dokumentit Acrobatissa
Monisivuinen dokumentti (vasemmalla), kirjaseksi järjestellyt sivut (keskellä) sekä uudeksi kirjaseksi tulostetut ja taitetut sivut (oikealla)

 1. Valitse   hampurilaisvalikko (Windows) tai Tiedosto-valikko (macOS) > Tulosta.

 2. Määritä tulostettavat sivut:
  • Jos haluat tulostaa sivut alusta loppuun, valitse Kaikki.
  • Jos haluat jakaa ison kirjasen pienempiin osiin, valitse Sivut ja määritä ensimmäisen osan sivualue. Tulosta jokainen sivualue erikseen.
 3. Valitse Kirjanen.

 4. Jos haluat tulostaa tietyt sivut eri paperille tai materiaalille, määritä nämä sivut Arkkien syöttö/luovutus -asetuksella. Napsauta Ominaisuudet-painiketta ja valitse oikea paperilokero sekä muut tarvittavat asetukset.

 5. Valitse sivunkäsittelyn lisäasetukset. Esikatselukuva muuttuu, kun määrität asetuksia.

  Kirjasen osajoukko

  Määrittää, mitkä paperin puolet tulostetaan. Valitse Molemmat puolet, jos haluat tulostaa automaattisesti paperin molemmat puolet (tulostimen täytyy tukea automaattista kaksipuolista tulostusta). Valitse Vain etupuoli, jos haluat tulostaa kaikki sivut, jotka ovat paperin etupuolella. Kun nämä sivut on tulostettu, käännä pino ympäri, valitse uudelleen Tiedosto > Tulosta ja valitse Vain taustapuoli. Tulostimen malli voi olla sellainen, että sinun on käännettävä ja järjestettävä sivut uudelleen taustapuolten tulostamista varten.

  Varoitus:

  Jos tulostimesi ei tue automaattista kaksipuolista tulostusta, sinun on käännettävä sivut ja syötettävä ne uudelleen laitteeseen. Tarkat ohjeet vaihtelevat tulostinmallin mukaan, ja voit päivittää asetukset tulostimen Tulosta-valintaikkunan Ominaisuudet-kohdassa. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen tulostus.

  Käännä sivut automaattisesti jokaisella arkilla

  Kiertää jokaisen sivun niin, että se mahtuu parhaiten tulostusalueelle.

  Arkit

  Määrittää ensimmäisen ja viimeisen tulostettavan arkin. Acrobat päättelee, mitkä arkit on sisällytettävä tulostustyöhön. Jos sinulla on esimerkiksi 16-sivuinen dokumentti, arkit 1–4 tulostuvat.

  Sidonta

  Määrittää sidontasuunnan. Valitse Vasen, jos teksti luetaan vasemmalta oikealle. Valitse Vasen (korkea), jos paperi taitetaan pitkältä reunalta, jolloin tulostettava alue on pitkä ja kapea. Valitse Oikea, jos teksti luetaan oikealta vasemmalle tai pystysuunnassa, kuten aasialaisissa kielissä. Valitse Oikea (korkea), jos paperi taitetaan pitkältä reunalta.

  Sidonnat Acrobatissa

  Sidonnat Acrobatissa
  Vertaa Oikea-sidontaa Oikea (pitkä) -sidontaan.

  Huomautus:

  Jos toimit jaetussa tulostusympäristössä ja haluat estää muita käyttäjiä tulostaminen sivuillesi, ennen kuin olet tulostanut taustapuolelle, valitse toinen paperilokero.

PDF-portfolio sisältää useita dokumentteja pakattuna yhteen PDF-tiedostoon. PDF-portfolion PDF-osatiedostot voi tulostaa erikseen tai yhdessä. Dokumentit tulostuvat aakkosjärjestyksessä tiedostojen järjestyksestä riippumatta.

Huomautus:

Jos haluat nimetä tiedoston uudelleen tai muuttaa tiedostojen järjestystä PDF-portfoliossa, käytä Tiedot-näkymää. Katso PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen.

 1. Avaa PDF-portfolio. Jos haluat tulostaa vain tietyt PDF-tiedostot, valitse ja avaa ne.

 2. Valitse Tiedosto (macOS) tai hampurilaisvalikko   (Windows)> Tulosta.

 3. Valitse haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten Tulosta.

Huomautus:

Sinun on tulostettava lähdesovelluksella osatiedostot, jotka eivät ole PDF-muotoisia. Jos haluat avata osatiedoston lähdesovelluksella, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa tiedosto lähdesovelluksella. (Tiedoston avaaminen onnistuu vain, jos lähdesovellus on asennettu.)

Voit tulostaa suoraan Kirjanmerkit-välilehdestä sivut, joihin on viitattu kirjanmerkeillä. Kirjanmerkit näkyvät hierarkkisessa luettelossa, jossa on ylä- ja alatason kirjanmerkkejä. Jos tulostat ylätason kirjanmerkin, myös kaikki sivun sisältö, joihin alatason kirjanmerkit viittaavat, tulostuu.

Kaikki kirjanmerkit eivät näytä sivun sisältöä eikä niitä siten voi tulostaa. Esimerkiksi eräät kirjanmerkit avaavat tiedoton tai toistavat äänen. Jos valitset tulostettavien ja tulostumattomien kirjanmerkkien yhdistelmän, tulostumattomat kirjainmerkit ohitetaan.

Huomautus:

Koodimerkitystä sisällöstä tehdyt kirjanmerkit näyttävät aina sivun sisällön, koska koodimerkitty sisältö edustaa dokumenttirakenteen tulostettavia elementtejä, kuten otsikoita ja kuvia.

 1. Avaa kirjanmerkkejä sisältävä PDF-tiedosto. Valitse tarvittaessa Näytä hampurilaisvalikosta   (Windows) tai valitsemalla Näytä päävalikkoriviltä (macOS). Valitse sitten Näytä/piilota > Sivupaneelit > Kirjanmerkit, jolloin kirjanmerkit tulevat navigointipaneeliin näkyviin.

 2. Valitse vähintään yksi kirjanmerkki ja napsauta valintaa kakkospainikkeella.
 3. Valitse valikosta Tulosta sivu(t).

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?