Tietoja kirjasista

Kirjaset ovat monisivuisia dokumentteja, joiden sivut on järjestetty arkeille niin, että ne tulevat oikeaan järjestykseen papereiden taittamisen jälkeen. Voit luoda selästään sidottuja kirjasia, joissa on kaksi vierekkäistä, kaksipuolisesti tulostettua sivua ja jotka taitetaan kerran ja kiinnitetään selkää pitkin. Ensimmäinen sivu tulostuu samalle tulostetulle arkille kuin viimeinen. Toinen sivu tulostuu samalle arkille kuin toiseksi viimeinen ja niin edelleen. Jokainen sivu keskitetään arkille automaattisesti. Isot sivut skaalataan (kutistetaan) tulostettavalle alueelle. Kun kaksipuoliset sivut lajitellaan, taitetaan ja nidotaan, tuloksena on kirja, jonka sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Jos haluat tulostaa kirjasia, tulostimen on tuettava joko automaattista tai manuaalista kaksipuolista tulostusta (tulostusta arkin molemmille puolille). Manuaalinen kaksipuolinen tulostus edellyttää arkin syöttämistä tulostimeen kahdesti: ensin tulostetaan arkin etupuolelle ja sitten taustapuolelle. Tarkista tulostimen käyttöoppaasta tai valmistajalta, tukeeko tulostimesi kaksipuolista tulostusta.

Monisivuiset dokumentit Acrobatissa
Monisivuinen dokumentti (vasemmalla), kirjaseksi järjestellyt sivut (keskellä) sekä uudeksi kirjaseksi tulostetut ja taitetut sivut (oikealla)

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostin.

 2. Määritä tulostettavat sivut:
  • Jos haluat tulostaa sivut alusta loppuun, valitse Kaikki.
  • Jos haluat jakaa ison kirjasen pienempiin osiin, valitse Sivut ja määritä ensimmäisen osan sivualue. Tulosta jokainen sivualue erikseen.
 3. Valitse Kirjanen.

 4. Jos haluat tulostaa tietyt sivut eri paperille tai materiaalille, määritä nämä sivut Arkkien syöttö/luovutus -asetuksella. Napsauta Ominaisuudet-painiketta ja valitse oikea paperilokero sekä muut tarvittavat asetukset.

 5. Valitse sivunkäsittelyn lisäasetukset. Esikatselukuva muuttuu, kun määrität asetuksia.

  Kirjasen osajoukko

  Määrittää, mitkä paperin puolet tulostetaan. Valitse Molemmat puolet, jos haluat tulostaa automaattisesti paperin molemmat puolet (tulostimen täytyy tukea automaattista kaksipuolista tulostusta). Valitse Vain etupuoli, jos haluat tulostaa kaikki sivut, jotka ovat paperin etupuolella. Kun nämä sivut on tulostettu, käännä pino ympäri, valitse uudelleen Tiedosto > Tulosta ja valitse Vain taustapuoli. Tulostimen malli voi olla sellainen, että sinun on käännettävä ja järjestettävä sivut uudelleen taustapuolten tulostamista varten.

  Varoitus:

  Jos tulostimesi ei tue automaattista kaksipuolista tulostusta, sinun on käännettävä sivut ja syötettävä ne uudelleen laitteeseen. Tarkat ohjeet vaihtelevat tulostinmallin mukaan, ja voit päivittää asetukset tulostimen Tulosta-valintaikkunan Ominaisuudet-kohdassa. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen tulostus.

  Käännä sivut automaattisesti jokaisella arkilla

  Kiertää jokaisen sivun niin, että se mahtuu parhaiten tulostusalueelle.

  Arkit

  Määrittää ensimmäisen ja viimeisen tulostettavan arkin. Acrobat päättelee, mitkä arkit on sisällytettävä tulostustyöhön. Jos sinulla on esimerkiksi 16-sivuinen dokumentti, arkit 1–4 tulostuvat.

  Sidonta

  Määrittää sidontasuunnan. Valitse Vasen, jos teksti luetaan vasemmalta oikealle. Valitse Vasen (korkea), jos paperi taitetaan pitkältä reunalta, jolloin tulostettava alue on pitkä ja kapea. Valitse Oikea, jos teksti luetaan oikealta vasemmalle tai pystysuunnassa, kuten aasialaisissa kielissä. Valitse Oikea (korkea), jos paperi taitetaan pitkältä reunalta.

  Sidonnat Acrobatissa
  Sidonnat Acrobatissa
  Vertaa Oikea-sidontaa Oikea (pitkä) -sidontaan.

  Huomautus:

  Jos toimit jaetussa tulostusympäristössä ja haluat estää muita käyttäjiä tulostaminen sivuillesi, ennen kuin olet tulostanut taustapuolelle, valitse toinen paperilokero.

PDF-portfolio sisältää useita dokumentteja pakattuna yhteen PDF-tiedostoon. PDF-portfolion PDF-osatiedostot voi tulostaa erikseen tai yhdessä. Dokumentit tulostuvat aakkosjärjestyksessä tiedostojen järjestyksestä riippumatta.

Huomautus:

Jos haluat nimetä tiedoston uudelleen tai muuttaa tiedostojen järjestystä PDF-portfoliossa, käytä Tiedot-näkymää. Katso PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen.

 1. Avaa PDF-portfolio. Jos haluat tulostaa vain tietyt PDF-tiedostot, valitse ne.
 2. Valitse Tiedosto > Tulosta ja sitten jokin seuraavista:

  Kaikki PDF-tiedostot

  Tulostaa PDF-portfolion kaikki PDF-tiedostot.

  Valitut PDF-tiedostot

  Tulostaa valitut PDF-tiedostot. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun osadokumenttien luettelosta on valittu useita tiedostoja.

 3. Valitse haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten OK.

Huomautus:

Sinun on tulostettava lähdesovelluksella osatiedostot, jotka eivät ole PDF-muotoisia. Jos haluat avata osatiedoston lähdesovelluksella, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa tiedosto lähdesovelluksella. (Tiedoston avaaminen onnistuu vain, jos lähdesovellus on asennettu.)

Voit tulostaa suoraan Kirjanmerkit-välilehdestä sivut, joihin on viitattu kirjanmerkeillä. Kirjanmerkit näkyvät hierarkkisessa luettelossa, jossa on ylä- ja alatason kirjanmerkkejä. Jos tulostat ylätason kirjanmerkin, myös kaikki sivun sisältö, joihin alatason kirjanmerkit viittaavat, tulostuu.

Kaikki kirjanmerkit eivät näytä sivun sisältöä eikä niitä siten voi tulostaa. Esimerkiksi eräät kirjanmerkit avaavat tiedoton tai toistavat äänen. Jos valitset tulostettavien ja tulostumattomien kirjanmerkkien yhdistelmän, tulostumattomat kirjainmerkit ohitetaan.

Huomautus:

Koodimerkitystä sisällöstä tehdyt kirjanmerkit näyttävät aina sivun sisällön, koska koodimerkitty sisältö edustaa dokumenttirakenteen tulostettavia elementtejä, kuten otsikoita ja kuvia.

 1. Avaa kirjanmerkkejä sisältävä PDF-tiedosto. Valitse tarvittaessa Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusruudut > Kirjanmerkit, jolloin kirjanmerkit näkyvät suunnistusruudussa.

 2. Valitse vähintään yksi kirjanmerkki ja napsauta valintaa kakkospainikkeella.
 3. Valitse valikosta Tulosta sivu(t).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö