Kun lisäät tekstiä PDF-tiedostoon, Acrobat valitsee uudelle tekstille läheisiä kirjasinmääritteitä. Kun muokkaat PDF-tiedostossa jo ennestään olevaa tekstiä, mutta kirjasin ei ole käytettävissä järjestelmässä, varakirjasimena käytetään oletusarvoisesti tietyn kirjasinjärjestelmän tiettyä kirjasinta, latinalaisen kirjasinjärjestelmän tapauksessa esimerkiksi Minion Prota. Tämä oletuskäytäntö voi johtaa siihen, että PDF-tiedoston kirjasimet ovat ulkoasultaan epäyhtenäisiä. Oletusasetusten käytön sijaan voit muuttaa kirjasimet kaikissa PDF-tiedostoissa yhtenäisiksi valitsemalla tietyn kirjasimen sekä Lisää teksti -toiminnolle että tekstin muokkaustoimintojen vara-asetukseksi Sisällön muokkaus -valikon Kirjasinasetukset-kohdassa.

Kirjasinasetukset tekstin muokkausta ja uuden tekstin lisäämistä varten

Huomautus:

Jos et näe Muokkauksen varakirjasin- ja Lisää tekstiä -toiminnon oletuskirjasin -asetuksia Kirjasinasetukset-osassa, päivitä Acrobat DC uusimpaan versioon. Jos haluat suorittaa päivityksen automaattisesti Acrobat DC:stä, valitse Ohje > Etsi päivityksiä ja lataa sekä asenna uusimmat päivitykset toimimalla päivitysohjelman ikkunassa olevien ohjeiden mukaan.

Voit muuttaa tekstin muokkauksessa käytettävän oletusarvoisen varakirjasimen seuraavasti:

  1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sisällön muokkaus > Kirjasinasetukset.

  2. Valitse haluamasi kirjasin avattavasta Muokkauksen varakirjasin -luettelosta.

  3. Valitse OK.

Voit muuttaa Lisää teksti -toiminnon oletusarvoiset kirjasinominaisuudet seuraavasti:

  1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sisällön muokkaus > Kirjasinasetukset.

  2. Valitse haluamasi kirjasin avattavasta Lisää tekstiä -toiminnon oletuskirjasin -luettelosta.

  3. Valitse haluamasi kirjasinkoko avattavasta Kirjasimen koko -luettelosta.

  4. Valitse OK.

Huomautus:

Voit palauttaa oletustoiminnan valitsemalla avattavasta luettelosta Anna Acrobatin valita.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö