Tekstin lisäämiseen käytettävän oletuskirjasimen ja PDF-tiedoston muokkaamiseen käytettävän varakirjasimen muuttaminen

Kun lisäät tekstiä PDF-tiedostoon, Acrobat valitsee uudelle tekstille läheisiä kirjasinmääritteitä. Kun muokkaat PDF-tiedostossa jo ennestään olevaa tekstiä, mutta kirjasin ei ole käytettävissä järjestelmässä, varakirjasimena käytetään oletusarvoisesti tietyn kirjasinjärjestelmän tiettyä kirjasinta, latinalaisen kirjasinjärjestelmän tapauksessa esimerkiksi Minion Prota. Tämä oletuskäytäntö voi johtaa siihen, että PDF-tiedoston kirjasimet ovat ulkoasultaan epäyhtenäisiä. Oletusasetusten käytön sijaan voit muuttaa kirjasimet kaikissa PDF-tiedostoissa yhtenäisiksi valitsemalla tietyn kirjasimen sekä Lisää teksti -toiminnolle että tekstin muokkaustoimintojen vara-asetukseksi Sisällön muokkaus -valikon Kirjasinasetukset-kohdassa.

Kirjasinasetukset tekstin muokkausta ja uuden tekstin lisäämistä varten


Tekstin muokkauksessa käytettävän oletusarvoisen varakirjasimen muuttamisen vaiheet:

  1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sisällön muokkaus > Kirjasinasetukset.

  2. Valitse haluamasi kirjasin avattavasta Muokkauksen varakirjasin -luettelosta.

  3. Valitse OK.


Lisää teksti -toiminnon oletusarvoisten kirjasinominaisuuksien muuttamisen vaiheet:

  1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sisällön muokkaus > Kirjasinasetukset.

  2. Valitse haluamasi kirjasin avattavasta Lisää tekstiä -toiminnon oletuskirjasin -luettelosta.

  3. Valitse haluamasi kirjasinkoko avattavasta Kirjasimen koko -luettelosta.

  4. Valitse OK.

Huomautus:

Voit palauttaa oletustoiminnan valitsemalla avattavasta luettelosta Anna Acrobatin valita.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi