Web-sivut ja PDF-tiedostot

Web-sivun ydin on HTML (Hypertext Markup Language) -kielellä kirjoitettu tiedosto. Yleensä HTML-tiedosto sisältää liitoksia muihin tiedostoihin, jotka näkyvät Web-sivulla tai ohjaavat sivun ulkoasua tai toimintaa.

Kun Web-sivu muunnetaan PDF-muotoon, HTML-tiedosto ja siihen liittyvät tiedostot (kuten JPEG-kuvat, Adobe FLA -tiedostot, CSS-tiedostot, tekstitiedostot, kuvakartat ja lomakkeet) sisällytetään muuntokäsittelyyn.

Muodostetun PDF-tiedoston toiminta muistuttaa alkuperäisen Web-sivun toimintaa. Esimerkiksi kuvat, linkit, kuvakartat ja useimmat mediatiedostot näkyvät ja toimivat PDF-tiedostossa normaalisti. (Animoidut GIF-tiedostot näkyvät pysäytyskuvina, joissa on animaation viimeinen ruutu.)

Lisäksi PDF-tiedosto toimii kuin muutkin PDF-tiedostot. Tiedostossa voidaan esimerkiksi siirtyä selaamalla tai kirjanmerkkien avulla, käyttäjät voivat lisätä siihen kommentteja ja siihen voidaan lisätä suojaus, lomakekenttiä ja muita toimintoja.

Kun valmistelet Web-sivujen muuntamista PDF-muotoon, ota huomioon seuraavat muuntamisen vaikuttavat tekijät:

 • Kuinka paljon muunnat?

  Jos haluat muuntaa vain tietyt alueet avoimesta Web-sivusta, käytä PDFMakeria Internet Explorerissa. Jos haluat muuntaa useita tasoja tai koko monisivuisen Web-sivuston PDF-muotoon, käytä Acrobatia.

 • Haluatko luoda Web-sivuista uuden PDF-tiedoston vai liittää muunnetut sivut aiemmin luotuun PDF-tiedostoon?

  Voit tehdä näin joko Acrobatissa tai Internet Explorerissa, mutta niissä valitaan eri painikkeet ja komennot.

Huomautus:

Jotta kiinalaisia, japanilaisia ja korealaisia (CJK) Web-sivuja voisi muuntaa PDF-muotoon eurooppalaisessa järjestelmässä (Roman), Acrobat-asennuksen aikana on asennettava CJK-kielten tukitiedostot. Kannattaa myös valita vastaava koodaus HTML-muunnosasetuksista.

Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon Internet Explorerissa, Google Chromessa ja Firefoxissa (Windows)

Acrobat asentaa Adobe PDF -työkalurivin Internet Exploreriin (versio 8.0 tai uudempi), Google Chromeen ja Firefoxiin. Tämän työkalurivin komentoja käyttämällä voit muuntaa näytössä olevan web-sivun PDF:ksi monin tavoin. Voit esimerkiksi muuntaa koko web-sivun tai valitut osat siitä. Lisäksi voit luoda PDF:n tai liittää muunnetun web-sivun olemassa olevaan PDF:ään. Työkalurivissä on lisäkomentoja, jotka käynnistävät muunnon jälkeen muita toimintoja, kuten uuden PDF-tiedoston liittämisen uuteen sähköpostiviestiin tai sen tulostamisen.

Lisätietoja on videossa PDF-tiedostojen luominen Web-selaimesta.

PDF-työkalurivi
PDF-työkalurivin valikon toiminnoilla voidaan käyttää helposti muunnos– ja tulostusominaisuuksia.

Web-sivun muuntaminen PDF-muotoon

Voit muuntaa Web-sivun PDF-muotoon seuraavasti:

 1. Siirry Web-sivulle.
  • Käytä Windowsissa Internet Exploreria, Firefoxia tai Chromea.

  • Käytä Macissa Firefoxia.

 2. Käytä Adobe PDF -työkalurivin Muunna-valikkoa ja tee yksi seuraavista toimista:
  • Jos haluat luoda avoimesta Web-sivusta PDF-tiedoston, valitse Muunna Web-sivu PDF-muotoon. Valitse sitten sijainti, kirjoita tiedostonimi ja napsauta Tallenna.

  • Jos haluat lisätä avoimesta Web-sivusta tehdyn PDF-tiedoston toiseen PDF-tiedostoon, valitse Lisää Web-sivu olemassa olevaan PDF-tiedostoon. Etsi ja valitse PDF-tiedosto ja napsauta Tallenna.

  • (Vain Internet Explorer ja Firefox) Jos haluat luoda avoimesta Web-sivusta PDF-tiedoston ja tulostaa sen, valitse Tulosta Web-sivu. Kun muunnos on suoritettu ja Tulosta-valintaikkuna avautuu, määritä asetukset ja napsauta OK.

  • (Vain Internet Explorer ja Firefox) Jos haluat luoda avoimesta Web-sivusta PDF-tiedoston ja liittää sen tyhjään sähköpostiviestiin, valitse Muunna Web-sivu ja lähetä sähköpostitse. Valitse sitten PDF-tiedostolle sijainti ja tiedostonimi ja napsauta Tallenna. Kirjoita tarvittavat tiedot sähköpostiviestiin, joka avautuu muunnoksen suorittamisen jälkeen.

  • Voit mitä tahansa asetusta käyttäessäsi avata PDF-tiedoston muuntamisen jälkeen valitsemalla Näytä Adobe PDF -tulokset.

Huomautus:

Adobe Create PDF -kuvake lisätään tuettuihin selaimiin Acrobatin asentamisen yhteydessä. Jos Luo PDF -kuvaketta ei näy, toimi seuraavasti:

Web-sivun osan muuntaminen PDF-muotoon (Internet Explorer ja Firefox)

 1. Valitse Web-sivulta tekstiä ja kuvia vetämällä hiirtä.
 2. Napsauta valittua sisältöä hiiren kakkospainikkeella ja valitse yksi seuraavista:
  • Jos haluat luoda uuden PDF:n, valitse Muunna muotoon Adobe PDF tai Muunna Web-sivu Adobe PDF -muotoon (Internet Explorer) tai Muunna valinta Adobe PDF -muotoon (Firefox). Valitse sitten PDF-tiedostolle nimi ja sijainti.

  • Jos haluat lisätä valitun sisällön toiseen PDF-tiedostoon, valitse Lisää PDF-tiedostoon (Internet Explorer) tai Liitä valinta PDF-tiedostoon (Firefox). Etsi ja valitse PDF-tiedosto, johon valinta lisätään.

Web-sivulta valittujen alueiden muuntaminen PDF-muotoon (Vain Internet Explorer)

Voit Valitse-toiminnolla valita Web-sivun muunnettavat alueet. Näin voit muuntaa Web-sivun merkityksellisen sisällön ja ohittaa turhan sisällön, kuten mainokset.

 1. Napsauta Adobe PDF -työkalurivillä Valitse (Muunna-kohdan vieressä).

 2. Kun siirrät osoitinta Web-sivulla, punainen pisteviiva osoittaa sivun alueet, jotka voit valita. Napsauta muunnettavia alueita. Valitut alueet näkyvät sinisten suorakulmioiden sisällä. Voit kumota alueen valinnan napsauttamalla uudelleen.
 3. Jatka muuntamista normaaliin tapaan.
 4. Jos haluat kumota kaikkien alueiden valinnan ja poistua valintatilasta, napsauta uudelleen Valitse.

Linkitetyn Web-sivun muuntaminen PDF-muotoon

 1. Napsauta avoimella Web-sivulla näkyvää linkitettyä tekstiä kakkospainikkeella ja valitse jokin seuraavista:
  • Jos haluat lisätä linkitetyn Web-sivun PDF-tiedostoon, valitse Liitä linkin kohde aiemmin luotuun PDF-tiedostoon. Etsi ja valitse PDF-tiedosto ja napsauta Tallenna.

  • Jos haluat muuntaa linkitetyn Web-sivun uudeksi PDF-tiedostoksi, valitse Muunna linkin kohde Adobe PDF -muotoon.

Huomautus:

Pikavalikossa on myös vaihtoehdot Liitä aiemmin luotuun PDF-tiedostoon ja Muunna Adobe PDF -tiedostoksi. Jos valitset jommankumman näistä, avoin Web-sivu muunnetaan valitun linkin sijasta.

Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon Acrobatissa

Vaikka voit muuntaa avoimen Web-sivun PDF-muotoon Internet Explorerissa, Google Chromessa tai Firefoxissa, käytettävissä on lisäasetuksia, kun käynnistät muuntamisen Acrobatista. Voit esimerkiksi sisällyttää PDF-tiedostoon koko Web-sivuston tai vain osan sen tasoista.

Web-sivun muuntaminen PDF-muotoon

 1. Valitse Tiedosto > Luo > PDF Web-sivusta.  Voit valita myös Työkalut > Luo PDF > Web-sivu.

 2. Kirjoita Web-sivun täydellinen polku tai napsauta Selaa ja etsi HTML-tiedosto.

 3. Jos haluat muuttaa Web-sivuston muunnettavien tasojen määrää, valitse Sieppaa useita tasoja. Määritä sisällytettävien tasojen määrä tai valitse Hae koko sivusto -asetus, joka sisällyttää sivuston kaikki tasot.

  Huomautus:

  Web-sivustossa voi olla satoja tai jopa tuhansia sivuja. Suuren Web-sivuston muuntaminen voi hidastaa järjestelmää tai pysäyttää sen ja jopa täyttää kiintolevyn ja muistin, jolloin järjestelmä romahtaa. Sinun kannattaa aloittaa lataamalla vain yhden tason sivut, selata niitä ja etsiä ladattavat linkit.

 4. Jos Hae vain N tasoa -asetus on valittu, valitse toinen tai molemmat seuraavista:

  Jää samaan polkuun

  Lataa vain ne Web-sivut, jotka ovat määritetyn URL-osoitteen alaisuudessa.

  Jää samalle palvelimelle

  Lataa vain ne Web-sivut, jotka on tallennettu samaan palvelimeen.

 5. Napsauta Asetukset/Lisäasetukset, muuta valittuja asetuksia tarvittaessa Web-sivun muunnosasetukset -valintaikkunassa ja napsauta sitten OK.

 6. Valitse Luo.

  Huomautus:

  PDF-sivuja voi katsella latauksen aikana. Sivua ei voi kuitenkaan muokata, ennen kuin sen lataus on päättynyt.

Sinun ei tarvitse odottaa muunnoksen valmistumista, ennen kuin lisäät pyyntöjä. Muunnoksen ollessa käynnissä voit muuntaa PDF-muotoon toisen sivun, joka lisätään jonoon. Jonossa olevien pyyntöjen määrä näkyy Latauksen tila -valintaikkunan Odottavat muunnokset -kentässä.

Linkittämättömän Web-sivun lisääminen PDF-tiedostoon

Käytä tätä menetelmää, kun liität sivuja kirjoituskelpoiseen PDF-tiedostoon. Jos alkuperäinen PDF-tiedosto on vain luettavissa, tulos on uusi PDF-tiedosto eikä vanha PDF-tiedosto, johon on lisätty uudet sivut.

 1. Avaa Acrobatilla PDF-tiedosto, johon haluat lisätä Web-sivun.
 2. Valitse Työkalut > Järjestä sivut > Lisää > Lisää Web-sivulta.

 3. Kirjoita liitettävän Web-sivun URL-osoite ja valitse samoja asetuksia kuin muuntaessasi Web-sivuja PDF-muotoon ja napsauta lopuksi Lisää.

 4. Kun Web-sivu on muunnettu PDF-tiedostoksi, Lisää sivu -valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse tarkasti, minne haluat lisätä tämän sivun nykyisessä PDF-tiedostossa, ja napsauta sitten OK.

Linkitetyn Web-sivun lisääminen PDF-tiedostoon

 1. Avaa aiemmin muunnettu PDF-tiedosto Acrobatilla. Vieritä tarvittaessa näkyviin sivu, joka sisältää lisättäville sivuille johtavat linkit.
 2. Napsauta Web-linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Liitä dokumenttiin.

  Huomautus:

  Kun sivut on muunnettu, linkit näille sivuille muuttuvat sisäisiksi linkeiksi ja linkin napsauttaminen tuo esiin muunnetun PDF-sivun eikä alkuperäistä Webissä olevaa HTML-sivua.

Linkitetyn Web-sivun muuntaminen uudeksi PDF-tiedostoksi

 1. Avaa aiemmin muunnettu PDF-tiedosto Acrobatilla. Vieritä tarvittaessa näkyviin sivu, joka sisältää muunnettavan Web-linkin.
 2. Napsauta Web-linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa Web-linkki uutena dokumenttina.

Huomautus:

Windowsissa voit myös muuntaa linkitetyn sivun Internet Explorerissa, Google Chromessa tai Firefoxissa näkyvästä Web-sivusta käyttämällä samanlaista hiiren kakkospainikkeella avattavaa komentoa.

Noudata näitä ohjeita, kun kopioit Web-linkin polun leikepöydälle käsiteltäväksi.

 1. Avaa aiemmin muunnettu PDF-tiedosto Acrobatilla. Vieritä tarvittaessa näkyviin sivu, joka sisältää kopioitaville sivuille johtavat linkit.
 2. Napsauta Web-linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi linkin sijainti.

Web-sivun muunnosasetusten muuttaminen

Muuntamisessa käytetään Web-sivujen PDF-muotoon muuntamisen asetuksia. Asetusten muutokset eivät vaikuta aiemmin luotuihin PDF-tiedostoihin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Internet Explorerin, Google Chromen tai Firefoxin Adobe PDF -työkaluriviltä Muunna > Oletusarvot.
  • Valitse Acrobatissa Tiedosto > Luo > PDF Web-sivusta ja napsauta sitten Asetukset.
  • Valitse Acrobatissa Työkalut > Luo PDF > Web-sivu ja sitten Lisäasetukset.
 2. Valitse tarvittaessa Yleiset-välilehden Muunnosasetukset- ja PDF-asetukset-kohdista uudet asetukset. Napsauta Asetukset-painiketta, jotta näet valitun tiedostotyypin lisäasetuksia.

 3. Valitse Sivun asettelu -välilehdestä tarvittaessa sivun koko, suunta ja skaalaus.

Web-sivujen muunnosasetukset

Web-sivun muunnosasetukset -valintaikkuna on käytettävissä Internet Explorerissa, Google Chromessa, Firefoxissa ja Acrobatissa.

Yleiset-välilehti

Muunnosasetukset

Määrittää HTML-tunnisteiden ja tekstin muunnosasetukset. Valitse tiedostotyyppi, napsauta Asetukset ja määritä sitten kirjasimen ominaisuudet ja muut asetukset.

Luo kirjanmerkit

Luo jokaista muunnettua Web-sivua varten koodimerkityn kirjanmerkin, jonka nimenä on sivun otsikko (HTML-kielen Title-osa). Jos sivulla ei ole otsikkoa, URL-osoitetta käytetään kirjanmerkin nimenä.

Luo PDF-tunnukset

Tallentaa PDF-tiedostoon rakenteen, joka vastaa Web-sivujen HTML-rakennetta. Tämän rakenteen avulla voidaan luoda koodimerkittyjä kirjanmerkkejä kappaleita, luettelon osia ja muita HTML-elementtejä käyttäviä kohteita varten.

Sijoita ylä- ja alatunnisteet uudelle sivulle

Lisää jokaiselle sivulle ylätunnisteen tai alatunnisteen. Ylätunnisteessa näkyy Web-sivun otsikko tai sen puuttuessa Web-sivun URL-osoite tai tiedostopolku. Alatunnisteessa näkyy Web-sivun URL-osoite tai tiedostopolku sekä latauspäivä ja -aika.

Sivun asettelu -välilehti

Sivun asettelu -asetukset määrittävät sivukoon sekä leveyttä, korkeutta, reunusten mittoja ja sivun suuntaa koskevat asetukset.

Skaalaus-asetukset ovat tällaiset:

Skaalaa leveä sisältö sivulle

Skaalaa sivun sisällön tarvittaessa niin, että se mahtuu sivulle leveyssuunnassa. Jos tätä asetusta ei ole valittu, paperikokoa muutetaan tarvittaessa sivun sisällön mukaan.

Vaihda vaakasuuntaan, jos skaalataan pienempää

Vaihtaa sivun vaakasuuntaiseksi, jos sivun uusi versio on pienempi kuin määritetty prosenttiosuus alkuperäisestä koosta. Asetus on käytettävissä vain, jos pystysuunta on valittu.

HTML-muunnosasetukset

Tämä valintaikkuna avautuu, kun valitset Web-sivun muunnosasetukset -valintaikkunan Yleiset-välilehdestä HTML ja sitten napsautat Asetukset-painiketta.

Oletus Koodaus

Antaa mahdollisuuden määrittää seuraavat asetukset:

Oletus Koodaus

Määrittää tiedoston tekstin koodauksen käyttöjärjestelmälle ja merkistölle sopivaksi.

Aina

Ohittaa HTML-lähdetiedostossa määritetyn koodauksen ja käyttää Oletuskoodaus-asetuksessa näkyvää valintaa.

Kun sivulla ei määritetä koodausta

Käyttää Oletuskoodaus-asetuksessa näkyvää valintaa vain silloin, kun HTML-lähdetiedosto ei määritä koodaustyyppiä.

Kielikohtaiset kirjasinasetukset

Käytä näitä asetuksia, kun vaihdat kielikomentosarjan, leipätekstin kirjasimen ja kirjasimen peruskoon.

Oletusvärit

Määrittää tekstin, sivun taustan ja Web-linkkien oletusvärit. Avaa paletti napsauttamalla väripainiketta ja valitse väri. Jos haluat käyttää näitä värejä PDF-tiedostossa, valitse Pakota nämä asetukset kaikille sivuille. Kun tätä asetusta ei ole valittu, oletusvärejä käytetään vain sivuilla, joilla ei ole määritetty väripalettia.

Multimediasisältö

Määrittää, poistetaanko multimedian sieppaus käytöstä, sisällytetäänkö multimediatiedostot mahdollisuuksien mukaan tai linkitetäänkö multimedia (esimerkiksi SWF-tiedostot) URL-osoitteiden avulla.

Säilytä sivun tausta

Määrittää, käytetäänkö sivujen taustalla värejä ja kuvia ja taulukoiden soluissa värejä. Jos asetuksia ei ole valittu, muunnetut Web-sivut voivat näyttää erilaisilta kuin Web-selaimessa, mutta niistä tehtyjä tulosteita on helpompi lukea.

Muunna kuvat

Sisällyttää kuvat muunnettuun PDF-tiedostoon.

Alleviivaa linkit

Alleviivaa sivuilla olevat tekstimuotoiset Web-linkit.

Laajenna vieritettävät lohkot

Laajentaa vieritettävät lohkot niihin, että niissä näkyvät muunnetun PDF-tiedoston täydelliset tiedot.

Tekstin asetukset

Syötön koodaus

Määrittää tiedoston tekstin koodauksen.

Kielikohtaiset kirjasinasetukset

Käytä näitä asetuksia, kun vaihdat kielikomentosarjan, leipätekstin kirjasimen ja kirjasimen peruskoon.

Oletusvärit

Määrittää tekstin ja sivun taustan oletusvärit. Avaa paletti napsauttamalla väripainiketta ja valitse väri.

Rivinvaihdot reunassa

Lisää ehdollisen rivinvaihdon, kun teksti saavuttaa sivun tekstialueen reunan.