Käyttöopas Peruuta

Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Määritä varmennuksen oletusarvot etukäteen. Siten voidaan varmistaa, että Digitaaliset allekirjoitukset ovat kelvollisia, kun avaat PDF:n ja varmennuksen tiedot sekä allekirjoitus tulevat näkyviin. Lisätietoja on kohdassa Allekirjoituksen varmennuksen oletusarvojen määrittäminen.

Kun digitaaliset allekirjoitukset tarkistetaan, dokumentin sanomariville tulee näkyviin allekirjoituksen tilan ilmaiseva kuvake. Muita tilatietoja tulee näkyviin Allekirjoitukset-paneeliin ja Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunaan.

Digitaalisen allekirjoituksen tarkistuksen valmisteleminen

Kun vastaanotat allekirjoitetun dokumentin, kannattaa tarkistaa sen allekirjoitus/allekirjoitukset allekirjoittajan ja allekirjoitetun sisällön varmistamiseksi. Tarkistus saattaa tapahtua automaattisesti, jos sovelluksen asetukset mahdollistavat sen. Allekirjoituksen kelpoisuus määritetään tarkistamalla allekirjoituksen digitaalisen tunnuksen sertifikaatin tilan aitous ja dokumentin koskemattomuus:

 • Aitouden varmennus vakuuttaa, että allekirjoittajan sertifikaatti tai sen pääsertifikaatit ovat olemassa tarkistajan luotettujen henkilöllisyyksien luettelossa. Lisäksi se varmistaa, onko allekirjoitussertifikaatti voimassa käyttäjän Acrobat- tai Reader-määritysten mukaisesti.

 • Dokumentin koskemattomuuden varmennus varmistaa, onko allekirjoitettu sisältö muuttunut sen jälkeen, kun se allekirjoitettiin. Jos sisältö muuttuu, dokumentin koskemattomuuden varmennus varmistaa, onko sisältö muuttunut allekirjoittajan hyväksymällä tavalla.

Aseta allekirjoituksen varmennuksen asetukset

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Tarkistus-kohdassa Lisää.

 4. Jos haluat tarkistaa jokaisen avattavan PDF-dokumentin kaikkien allekirjoitusten kelvollisuuden automaattisesti, valitse Varmista allekirjoitukset dokumenttia avattaessa -asetus. Tämä on oletusasetus.

 5. Valitse tarvittavat tarkistusasetukset ja napsauta OK.

  Varmennuksen toiminta

  Tarkistuksen aikana

  Näillä asetuksilla määritetään menetelmät, joilla valitaan allekirjoituksen tarkistamisessa käytettävä plug-in. Sopiva plug-in valitaan usein automaattisesti. Saat lisätietoja allekirjoitusten tarkistamisessa tarvittavista plug-ineistä järjestelmänvalvojalta.

  Vaadi sertifikaatin kumoamisen onnistunutta tarkistusta aina, kun mahdollista

  Vertaa sertifikaatteja kiellettyjen sertifikaattien luetteloon varmistamisen aikana. Tämä on oletusasetus. Jos et valitse tätä asetusta, hyväksymisallekirjoitusten kumoamistilalla ei ole merkitystä. Kumoamistila tarkistetaan aina allekirjoitusten sertifioinnin yhteydessä.

  Käytä vanhentuneita aikaleimoja

  Käyttää aikaleiman mukaista turvallista aikaa tai allekirjoitukseen upotettua aikaa, vaikka allekirjoituksen sertifikaatti olisi vanhentunut. Tämä on oletusasetus. Jos tämän asetuksen valinta kumotaan, vanhentuneet aikaleimat voidaan poistaa.

  Varmennusaika

  Tarkista allekirjoitukset käyttäen

  Valitse asetus, jolla määritetään digitaalisen allekirjoituksen kelvollisuuden tarkistamistapa. Oletusarvon mukaan ajan voi tarkistaa allekirjoituksen luontiajasta. Toinen tapa on tarkistaa nykyinen aika tai aikaleimapalvelimen määrittämä aika dokumentin allekirjoitushetkellä.

  Varmistustiedot

  Määrittää, lisätäänkö varmistustiedot allekirjoitettuun PDF-dokumenttiin. Oletusarvoisesti käyttäjä saa ilmoituksen, kun varmistustiedot ovat liian suuret.

  Windows-sulautus

  Luota kaikkiin Windowsin varmennesäilössä oleviin päävarmenteisiin seuraavissa tilanteissa

  Määritä, luotetaanko kaikkiin Windowsin varmennesäilössä oleviin päävarmenteisiin seuraavissa tilanteissa:

  • Allekirjoitusten vahvistaminen: Varmenteisiin luotetaan hyväksynnän allekirjoituksen vahvistamisessa.
  • Varmennettujen asiakirjojen vahvistaminen: Varmenteisiin luotetaan varmenteen allekirjoituksen vahvistamisessa.

  Näiden asetusten valitseminen voi heikentää tietoturvaa.

  Varoitus:

  Windows Certificate Storen kaikkiin pääsertifikaatteihin luottaminen ei ole suositeltavaa. Monet Windowsin mukana toimitetut sertifikaatit on suunniteltu muihin tarkoituksiin kuin henkilöiden luotettavuuden osoittamiseen.

Sertifikaatin luottamustason asettaminen

Acrobatissa ja Readerissa sertifioidun tai allekirjoitetun dokumentin allekirjoitus on kelvollinen, jos sinä ja allekirjoittaja luotatte toisiinne. Sertifikaatin luottamustaso ilmaisee toiminnot, joiden osalta luotat allekirjoittajaan.

Voit muuttaa sertifikaattien luottamusasetuksia ja sallia tiettyjä toimintoja. Voit esimerkiksi muuttaa asetuksia niin, että sallit dynaamisen sisällön ja sisällytetyn JavaScriptin sertifioidussa dokumentissa.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet -kohdassa Lisää.
 4. Valitse vasemmalta Luotetut varmenteet.
 5. Valitse sertifikaatti luettelosta ja valitse sitten Muokkaa luotettavuutta.
 6. Valitse Luottamus-välilehdessä sertifikaatille sopiva luotettavuusasetus:

  Käytä tätä sertifikaattia luotettuna pääsertifikaattina

  Pääsertifikaatti on alkuperäinen myöntäjä saman tahon myöntämien muiden sertifikaattien ketjussa. Määrittäessäsi pääsertifikaatin luotetuksi merkitset kaikki kyseisen tahon sertifikaatit luotetuiksi.

  Allekirjoitetut dokumentit tai tiedot

  Tunnustaa allekirjoittajan henkilöllisyyden.

  Sertifioidut dokumentit

  Merkitsee luotetuiksi dokumentit, joissa on tekijän allekirjoitus. Luotat allekirjoittajaan dokumenttien sertifioijana ja hyväksyt toimet, jotka sertifioitu dokumentti suorittaa.

  Kun tämä vaihtoehto on valittu, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

  Dynaaminen sisältö

  Sertifioidussa dokumentissa voidaan toistaa elokuvia, ääntä ja muita dynaamisia osia.

  Sisällytetty korkean käyttöoikeustason JavaScript

  PDF-tiedostoihin sisällytettyä etuoikeutettua JavaScript-sisältöä voidaan suorittaa. JavaScript-tiedostoja voidaan käyttää haitallisiin tarkoituksiin. On järkevää valita tämä vaihtoehto vain, kun se on tarpeen luotettujen sertifikaattien kohdalla.

  Etuoikeutetut järjestelmätoiminnot

  Sallii Internet-yhteydet, toimialueet ylittävät komentosarjat, äänettömän tulostuksen, ulkoiset objektiviitteet ja tuonti- tai vientimenetelmät sertifioiduissa dokumenteissa.

  Huomautus:

  Salli sisällytetty korkean käyttöoikeustason JavaScript-sovelma ja etuoikeutetut järjestelmätoiminnot vain lähteille, joihin luotat ja joiden kanssa työskentelet läheisesti. Käytä näitä vaihtoehtoja esimerkiksi työnantajallesi tai palveluntarjoajallesi.

 7. Valitse OK, sulje Digitaalisten tunnusten ja luotettujen varmenteiden asetukset -valintaikkuna ja valitse sitten Oletusarvot-valintaikkunassa OK.

Lisätietoja on aiheessa Digitaalisten allekirjoitusten oppaassa osoitteessa www.adobe.com/go/acrodigsig_fi.

Digitaalisten allekirjoitusten Allekirjoitukset-paneeli

Allekirjoitukset-paneelissa on tietoja nykyisen dokumentin jokaisesta allekirjoituksesta ja dokumentin muutoshistoriasta ensimmäisen digitaalisen allekirjoituksen jälkeen. Kullakin digitaalisella allekirjoituksella on kuvake, joka ilmaisee sen varmistustilan. Varmistustiedot ovat allekirjoituksen alla, ja ne näkyvät, kun allekirjoitus laajennetaan. Lisäksi Allekirjoitukset-paneelissa on tietoja dokumentin allekirjoitusajasta sekä yksityiskohtaisia tietoja luotettavuudesta ja allekirjoittajasta.

Allekirjoitukset-paneeli Acrobatissa
Allekirjoitusten varmistaminen Allekirjoitukset-välilehdessä

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Allekirjoitukset tai napsauta dokumentin sanomarivin Allekirjoituspaneeli-painiketta.

Huomautus:

Voit napsauttaa Allekirjoitukset-paneelissa näkyvää allekirjoituskenttää hiiren kakkospainikkeella, kun haluat käsitellä allekirjoituksia, esimerkiksi lisätä, tyhjentää tai tarkistaa niitä. Eräissä tapauksissa allekirjoitus kuitenkin lukkiutuu allekirjoittamisen jälkeen.

Allekirjoittaminen dokumentin esikatselutilassa

Kun dokumentin koskemattomuus on tärkeää allekirjoituksen työnkulussa, käytä Dokumentin esikatselu -toimintoa dokumenttien allekirjoittamiseen. Tämä ominaisuus analysoi, onko dokumentissa sisältöä, joka voi muuttaa dokumentin ulkoasua. Tämän jälkeen se estää tällaisen sisällön sallien dokumentin tarkastelemisen ja allekirjoittamisen pysyvässä ja suojatussa tilassa.

Dokumentin esikatselu -toiminnolla voit selvittää, sisältääkö dokumentti dynaamista sisältöä tai ulkoisia riippuvuuksia. Se myös auttaa selvittämään, onko dokumentissa ulkoasuun vaikuttavia rakenteita, esimerkiksi lomakekenttiä, multimediaa tai JavaScript-komentosarjoja. Raportin tarkistamisen jälkeen voit ottaa yhteyttä dokumentin tekijään ja keskustella raportissa luetelluista ongelmista.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.

 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.

 3. Valitse Luominen ja ulkoasu -kohdasta Lisää.

 4. Valitse Näytä dokumentit esikatselutilassa allekirjoitettaessa ja napsauta OK.

 5. Napsauta PDF:ssä allekirjoituskenttää ja valitse Allekirjoita dokumentti.

  Yhteensopivuuden tila ja valinnat näkyvät näyttöön tulevalta dokumentin sanomariviltä.

 6. (Valinnainen) Napsauta dokumentin sanomarivin Näytä raportti -painiketta (jos käytettävissä) ja tarkista kohteiden tiedot valitsemalla kukin kohde luettelosta. Kun olet valmis, sulje PDF-allekirjoitusraportti-valintaikkuna.

 7. Jos olet tyytyväinen dokumentin yhteensopivuuteen, napsauta dokumentin sanomarivin Allekirjoita dokumentti -painiketta ja lisää digitaalinen allekirjoituksesi.

 8. Tallenna PDF eri nimellä kuin alkuperäinen tiedosto ja sulje dokumentti tekemättä muita muutoksia.

PDF-tiedoston sertifioiminen

Sertifioimalla PDF-dokumentin ilmoitat hyväksyväsi sen sisällön. Voit myös määrittää sallitut muutostyypit, jotta dokumentti pysyy sertifioituna. Esimerkki: valtion virasto luo allekirjoituskenttiä sisältävän lomakkeen. Kun lomake on valmis, virasto sertifioi dokumentin ja sallii käyttäjien muuttaa vain lomakekenttiä sekä allekirjoittaa dokumentin. Käyttäjät voivat täyttää lomakkeen ja allekirjoittaa dokumentin. Jos he kuitenkin poistavat sivuja tai lisäävät kommentteja, dokumentti ei ole enää hyväksytyssä tilassa.

Sertifioivaa allekirjoitusta käytetään vain, jos PDF ei vielä sisällä muita allekirjoituksia. Sertifioivat allekirjoitukset voivat olla näkyviä tai näkymättömiä. Allekirjoitukset-paneelin sininen nauhakuvake tarkoittaa kelvollista sertifioivaa allekirjoitusta. Digitaalinen tunnus vaaditaan sertifioivan digitaalisen allekirjoituksen lisäämiseen.

 1. Poista sisältö, joka voi vaarantaa dokumentin suojauksen, kuten JavaScript-komentosarjat, makrot tai mediasisältö.

 2. Avaa paneeli valitsemalla Työkalut > Sertifikaatit.

 3. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

  Sertifioi (näkyvä allekirjoitus)

  Asettaa sertifioidun allekirjoituksen joko aiemmin luotuun digitaalisen allekirjoituksen kenttään (jos käytettävissä) tai määrittämääsi sijaintiin.

  Sertifioi (näkymätön allekirjoitus)

  Sertifioi dokumentin, mutta allekirjoitus näkyy vain Allekirjoitukset-välilehdessä.

 4. Sijoita allekirjoitus (jos käytettävissä), määritä digitaalinen tunnus ja määritä Sallitut toiminnot sertifioinnin jälkeen -asetus näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

  Huomautus:

  Jos olet ottanut Näytä dokumentit esikatselutilassa allekirjoitettaessa -asetuksen käyttöön allekirjoituksen ominaisuuksissa, valitse dokumentin sanomariviltä Allekirjoita dokumentti.

 5. Tallenna PDF-dokumentti eri nimellä kuin alkuperäinen tiedosto ja sulje dokumentti tekemättä muita muutoksia. On hyvä tallentaa se eri tiedostona, jolloin alkuperäinen allekirjoittamaton dokumentti säilyy muuttumattomana.

Dokumentin aikaleimaaminen

Acrobat sisältää toiminnon, jolla PDF-tiedostoon voi lisätä aikaleiman ilman identiteettiin perustuvaa allekirjoitusta. PDF:n aikaleimaaminen edellyttää aikaleimapalvelinta. (Katso kohtaa Aikaleimapalvelimen määrittäminen.) Aikaleima varmistaa, että dokumentti on todennettu ja olemassa tiettynä ajankohtana. Aikaleimat ovat yhdenmukaisia ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) -standardin kohdassa 4 kuvattujen aikaleima- ja kumoamistoimintojen kanssa. Dokumenttiin voidaan lisätä aikaleima myös Reader X:ssä (ja uudemmissa versioissa), jos dokumentti sisältää asianmukaiset Readerin käyttöönotto-ominaisuudet.

Lisää PAdES-tietoja on osoitteessa blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html.

 1. Avaa dokumentti, johon haluat lisätä aikaleiman.

 2. Valitse Työkalut > Sertifikaatit > Aikaleimasin.

 3. Valitse Valitse oletusarvoinen aikaleimapalvelin -valintaikkunassa luettelosta oletusarvoinen aikaleimapalvelin tai lisää uusi oletusarvoinen aikaleimapalvelin.

 4. Napsauta Seuraava ja tallenna sitten dokumentti aikaleiman kera.

Digitaalinen allekirjoituksen kelpoisuuden tarkistaminen

Jos allekirjoituksen tila on tuntematon tai tarkistamaton, varmenna allekirjoitus manuaalisesti, jotta löydät ongelman ja mahdollisen ratkaisun. Jos allekirjoituksen tila ei ole kelvollinen, ota yhteyttä allekirjoittajaan.

Lisätietoja allekirjoitusten varoituksista sekä kelvollisista ja epäkelvoista allekirjoituksista on Digitaalisten allekirjoitusten oppaassa osoitteessa www.adobe.com/go/acrodigsig_fi.

Digitaalisen allekirjoituksen ja aikaleiman kelpoisuuden voi varmistaa tarkistamalla allekirjoituksen ominaisuudet.

 1. Allekirjoituksen oletusasetusten määrittäminen Lisätietoja on kohdassa Allekirjoituksen varmennuksen oletusarvojen määrittäminen.

 2. Avaa allekirjoituksen sisältävä PDF ja napsauta allekirjoitusta. Allekirjoituksen varmistuksen tila -valintaikkunassa näkyy allekirjoituksen kelpoisuus.

 3. Lisätietoja allekirjoituksesta ja aikaleimasta saat valitsemalla Allekirjoituksen ominaisuudet.

 4. Tarkista Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunassa oleva Voimassaolon yhteenveto. Yhteenveto voi sisältää jonkin seuraavankaltaisista sanomista:

  Allekirjoituksen päivämäärä ja kellonaika perustuvat allekirjoittajan tietokoneeseen

  Aika perustuu allekirjoittajan tietokoneen paikalliseen aikaan.

  Allekirjoitus sisältää aikaleiman

  Allekirjoittaja on käyttänyt aikaleimapalvelinta, ja asetuksesi ilmaisevat, että sinulla on luottamussuhde kyseiseen aikaleimapalvelimeen.

  Allekirjoitus sisältää aikaleiman, mutta aikaleimaa ei voitu tarkistaa

  Aikaleiman tarkistusta varten luotettujen identiteettien luettelolle pitää hankkia aikaleimapalvelimen sertifikaatti. Tarkista asia järjestelmänvalvojalta.

  Allekirjoitus on aikaleimattu, mutta leima on vanhentunut

  Acrobat ja Reader tarkistavat aikaleiman kulloisenkin ajan mukaan. Tämä viesti tulee näkyviin, jos aikaleiman sertifikaatti on vanhentunut ennen tämänhetkistä aikaa. Jos haluat, että Acrobat tai Reader hyväksyy vanhentuneen aikaleiman, valitse Allekirjoitusten varmennuksen oletusarvot -valintaikkunassa (Oletusarvot > Allekirjoitukset > Varmennus: Lisää) Käytä vanhentuneita aikaleimoja. Acrobat ja Reader näyttävät varoitusviestin tarkistettaessa allekirjoituksia, joiden aikaleima on vanhentunut.

 5. Voit tarkistaa allekirjoittajan sertifikaatin tiedot, kuten luottamusasetukset tai juridiset rajoitukset, valitsemalla Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunassa Näytä allekirjoittajan varmenne.

  Jos dokumenttia on muokattu allekirjoittamisen jälkeen, tarkista dokumentin allekirjoitetun version sisältö ja vertaa sitä nykyiseen versioon.

Digitaalinen allekirjoituksen poistaminen

Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen vain, jos olet itse lisännyt sen ja jos asennettuna on allekirjoittamiseen käytetty digitaalinen tunnus.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Poista digitaalinen allekirjoitus napsauttamalla allekirjoituskenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tyhjennä allekirjoitus.
  • Jos haluat poistaa kaikki PDF-dokumentin digitaaliset allekirjoitukset, valitse Allekirjoitukset-paneelin Asetukset-valikosta Tyhjennä kaikki allekirjoituskentät. (Jos haluat avata Allekirjoitukset-paneelin, valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Allekirjoitukset.)

Digitaalisesti allekirjoitetun dokumentin aiempien versioiden tarkasteleminen

Aina kun dokumentti allekirjoitetaan sertifikaatilla, sen kulloinenkin allekirjoitettu versio tallentuu PDF-dokumentin kanssa. Jokainen versio tallennetaan vain liite -muodossa, joten alkuperäisiä versioita ei voi muuttaa. Kaikki digitaaliset allekirjoitukset ja niitä vastaavat versiot näkyvät Allekirjoitukset-paneelissa.

 1. Valitse allekirjoitus Allekirjoitukset-paneelista, laajenna se ja valitse sitten asetusvalikosta Tarkastele allekirjoitettua versiota.

  Aiempi versio avautuu uutena PDF-tiedostona, ja sen versiotiedot ja allekirjoittajan nimi näkyvät otsikkorivillä.

 2. Voit palata alkuperäiseen dokumenttiin valitsemalla dokumentin nimen Ikkuna-valikosta.

Allekirjoitetun dokumentin versioiden vertaaminen

Kun dokumentti on allekirjoitettu, saat näkyviin luettelon muutoksista, jotka dokumenttiin on tehty viimeisen version jälkeen.

 1. Valitse allekirjoitus Allekirjoitukset-paneelista.

 2. Valitse asetusvalikosta Vertaa allekirjoitettua versiota nykyiseen versioon.

 3. Kun olet valmis, sulje tilapäinen dokumentti.

Allekirjoittajan sertifikaattiin luottaminen

Sertifikaatti määritetään luotettavaksi lisäämällä se luotettujen henkilöllisyyksien luetteloon luotettujen henkilöllisyyksien hallinnassa ja määrittämällä sen luottamustaso manuaalisesti. Loppukäyttäjät vaihtavat usein sertifikaatteja tarpeen mukaan sertifikaatin suojausta käytettäessä. He voivat myös lisätä sertifikaatteja suoraan allekirjoitettujen dokumenttien allekirjoituksista ja sitten määrittää luottamustasot. Yritykset kuitenkin edellyttävät usein, että työntekijät tarkistavat muiden allekirjoitukset ilman mitään manuaalisia tehtäviä. Acrobat luottaa kaikkiin sertifikaatteihin kyseisen ketjun allekirjoittamiseksi ja sertifioimiseksi luotettavuustukipisteeseen asti. Siksi järjestelmänvalvojien tulee määrittää asiakasasennukset valmiiksi tai antaa loppukäyttäjien lisätä luotettavuustukipiste tai -pisteitä. Lisätietoja luotetuista sertifikaateista saat aiheesta Tietoja sertifikaattipohjaisista allekirjoituksista.

Adobe ei pysty tarkistamaan itse allekirjoitetulla sertifikaatilla lisättyjä digitaalisia allekirjoituksia, sillä sertifikaatti ei ole Adoben allekirjoitusten validointiin käyttämässä Luotetut henkilöllisyydet -luettelossa. Itse allekirjoitettu sertifikaatti on sertifikaatti, jonka olet luonut itse kolmannen osapuolen sovelluksella. Allekirjoitusta ei voi validoida manuaalisesti, jos Adobe ei luota sertifikaattiin. Jos avaat tällaisen PDF-tiedoston, näet seuraavan varoituksen: Ainakin yhden allekirjoituksen kohdalla on ongelmia.

Allekirjoituksen kelpoisuuden varoitusviesti

Varoitus:

Turvallisuussyistä Adobe ei suosittele itse allekirjoitetun sertifikaatin tai minkään satunnaisen sertifikaatin lisäämistä Adoben luotettujen henkilöllisyyksien luetteloon.

Jos haluat lisätä digitaalisen allekirjoituksen lisäämiseen käytetyn sertifikaatin Adoben luotettujen henkilöllisyyksien luetteloon, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta vasemmassa ruudussa olevaa Allekirjoitukset-painiketta.

 2. Napsauta allekirjoitusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä allekirjoituksen ominaisuudet.

  Allekirjoituksen ominaisuudet

 3. Valitse Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaruudusta Näytä allekirjoittajan varmenne.

  Näytä allekirjoittajan varmenne

 4. Napsauta Sertifikaatin katselu -valintaikkunassa Luottamus-välilehteä ja valitse sitten Lisää luotettuihin sertifikaatteihin.

  Lisää luotettuihin sertifikaatteihin

 5. Valitse luottamusasetusten ponnahdusikkunassa OK ja valitse sitten OK.

PDF-portfoliot ja digitaaliset allekirjoitukset

Voit allekirjoittaa PDF-portfolion sisältämiä PDF-osatiedostoja tai koko PDF-portfolion. Kun PDF-osatiedosto allekirjoitetaan, PDF lukitaan muokkauksilta ja sen sisältö suojataan. Kun olet allekirjoittanut kaikki PDF-osatiedostot, voit allekirjoittaa lopuksi koko PDF-portfolion. Vaihtoehtoisesti voit allekirjoittaa koko PDF-portfolion, jolloin kaikkien PDF-osatiedostojen sisältö lukitaan samanaikaisesti.

 • Lisätietoja PDF-osatiedostojen allekirjoittamisesta on kohdassa PDF-dokumenttien allekirjoittaminen. Allekirjoitettu PDF tallennetaan automaattisesti PDF-portfolioon.

 • Jos haluat allekirjoittaa koko PDF-portfolion, allekirjoita kansilehti (Näytä > Portfolio > Kansilehti). Allekirjoitettuasi koko PDF-portfolion et voi enää allekirjoittaa osatiedostoja. Voit kuitenkin lisätä allekirjoituksia kansilehteen.

Komponentti-PDF:ien liitteiden digitaaliset allekirjoitukset

Voit lisätä allekirjoituksia liitteisiin ennen kansilehden allekirjoittamista. Jos haluat lisätä allekirjoituksen liitettyihin PDF:iin, avaa PDF erillisessä ikkunassa. Napsauta liitettä hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Avaa tiedosto. Jos haluat tarkastella PDF-portfolion allekirjoituksia, siirry kansilehdelle, jossa näet dokumentin sanomarivin ja allekirjoitusruudun.

Allekirjoitetut ja sertifioidut PDF-portfoliot

Asianmukaisesti allekirjoitetussa tai sertifioidussa PDF-portfoliossa on yksi tai useampi allekirjoitus, jotka hyväksyvät tai sertifioivat PDF-portfolion. Tärkein allekirjoitus näkyy työkalurivillä allekirjoitusmerkissä. Kaikkien allekirjoitusten tiedot näkyvät kansilehdessä.

Allekirjoitusmerkki Acrobatissa
Allekirjoitusmerkki on nopea tapa varmistaa PDF-portfolion hyväksyntä tai sertifiointi.

 • Jos haluat nähdä PDF-portfolion allekirjoittaneen organisaation tai henkilön nimen, pidä hiiren osoitinta allekirjoitusmerkin päällä.

 • Jos haluat nähdä allekirjoitusmerkissä olevan allekirjoituksen tiedot, napsauta allekirjoitusmerkkiä. Kansilehti ja Allekirjoitukset-ruutu (vasemmalla puolella) sekä niiden tiedot tulevat näyttöön.

Jos PDF-portfolion hyväksyntä tai sertifiointi ei kelpaa tai sisältää ongelmia, allekirjoitusmerkissä näkyy varoituskuvake. Jos haluat nähdä ongelman selityksen, pidä hiiren osoitinta sen allekirjoitusmerkin päällä, joka sisältää varoituskuvakkeen. Eri tilanteissa näkyviin tulee erilaisia varoituskuvakkeita.

Varoitusten luettelo ja selitykset ovat Digitaalisten allekirjoitusten oppaassa osoitteessa www.adobe.com/go/acrodigsig_fi.

XML-tietojen allekirjoitukset

Sekä Acrobat että Reader tukevat XML-tietojen allekirjoituksia, joita käytetään XML Forms Architectures (XFA) -lomakkeissa olevien tietojen allekirjoittamiseen. Lomakkeen tekijä antaa XML-allekirjoituksen, -tarkistuksen tai -poistamisen ohjeet lomaketapahtumille, kuten painikkeiden napsautuksille, tiedostojen tallennukselle tai lähettämiselle.

XML-tietojen allekirjoitukset ovat W3C XML-Signature -standardin mukaisia. Digitaalisten PDF-allekirjoitusten tapaan digitaaliset XML-allekirjoitukset varmistavat dokumenttien koskemattomuuden, vahvistuksen ja kiistämättömyyden.

PDF-allekirjoituksilla on kuitenkin useita tietojen varmennuksen tiloja. Jotkin tilat tulevat voimaan, kun käyttäjä tekee muutoksia PDF-allekirjoitettuun sisältöön. Vastakohtana tälle XML-allekirjoituksiin kuuluu vain kaksi tietojen tarkistustilaa, kelvollinen ja kelpaamaton. Ei kelpaa -tila tulee voimaan, jos käyttäjä tekee muutoksia XML-allekirjoitettuun sisältöön.

Allekirjoituksen pitkäaikaisen vahvistuksen toteuttaminen

Allekirjoituksen pitkäaikainen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että allekirjoituksen kelvollisuus voidaan tarkistaa kauan dokumentin allekirjoittamisen jälkeen. Jotta pitkäaikainen vahvistaminen olisi mahdollista, kaikki sen vaatimat osat on upotettava allekirjoitettuun PDF-tiedostoon. Osat voidaan upottaa dokumenttia allekirjoitettaessa tai allekirjoituksen luomisen jälkeen.

Ellei tarvittavia tietoja ole lisätty PDF-tiedostoon, allekirjoitus voidaan vahvistaa vain rajoitetun ajan. Tämä rajoitus johtuu siitä, että allekirjoitukseen liittyvät sertifikaatit vanhentuvat tai kumotaan jossain vaiheessa. Kun sertifikaatti on vanhentunut, myöntäjä ei ole enää vastuussa sertifikaatin kumoamistilan ilmoittamisesta. Allekirjoitusta ei voi vahvistaa ilman vastaavaa tietoa kumoamistilasta.

Allekirjoituksen kelvollisuuden osoittamiseen vaadittuja osia ovat allekirjoitusten sertifikaattiketju, sertifikaatin kumoamistila ja mahdollisesti aikaleima. Jos pakolliset elementit ovat käytettävissä ja sisällytettyinä allekirjoittamisen aikana, allekirjoitus voidaan tarkistaa, mikä edellyttää ulkoisia resursseja. Acrobat ja Reader voivat sisällyttää vaaditut osat, jos ne ovat käytettävissä. PDF:n tekijän täytyy sallia käyttöoikeudet Readerin käyttäjille (Tiedosto > Tallenna muussa muodossa > Reader-laajennettu PDF).

Huomautus:

Aikaleimatietojen upottaminen edellyttää asianmukaisesti määritettyä aikaleimapalvelinta. Lisäksi allekirjoituksen vahvistusajaksi täytyy asettaa Suojattu aika (Asetukset > Suojaus > Lisäasetukset > Vahvistus-välilehti). CDS-sertifikaatit voivat lisätä dokumenttiin tarkistustietoja, esimerkiksi kumoamisen tai aikaleiman, ilman, että allekirjoittajan olisi määritettävä asetuksia. Allekirjoittajalla pitää kuitenkin olla verkkoyhteys tarvittavien tietojen noutamista varten.

Vahvistustietojen lisääminen allekirjoitettaessa

 1. Varmista, että tietokoneesi saa yhteyden tarvittaviin verkkoresursseihin.

 2. Varmista, että Sisällytä allekirjoituksen kumoamistila allekirjoitettaessa -asetus on edelleen valittu (Oletusarvot > Allekirjoitukset > Luominen ja ulkoasut: Lisää). Tämä on oletusasetus.

 3. Allekirjoita PDF-tiedosto.

Jos sertifikaattiketjun kaikki osat ovat käytettävissä, tiedot lisätään PDF-tiedostoon automaattisesti. Jos aikaleimapalvelin on määritetty, myös aikaleima lisätään.

Vahvistustietojen lisääminen allekirjoittamisen jälkeen

Eräissä työnkuluissa allekirjoituksen vahvistustiedot eivät ole käytettäessä allekirjoittamishetkellä, mutta ne voidaan hankkia myöhemmin. Esimerkiksi yrityksen edustaja voi allekirjoittaa sopimuksen kannettavalla tietokoneellaan lentomatkan aikana. Tietokone ei saa yhteyttä Internetiin allekirjoituksessa tarvittavien aikaleima- ja kumoamistietojen hankkimista varten. Kun Internet-yhteys on myöhemmin käytettävissä, kuka tahansa allekirjoituksen vahvistava voi lisätä nämä tiedot PDF-tiedostoon. Myös kaikki myöhemmät allekirjoituksen vahvistukset voivat käyttää näitä tietoja.

 1. Varmista, että tietokoneesi saa yhteyden tarvittaviin verkkoresursseihin, ja napsauta sitten PDF-tiedostossa olevaa allekirjoitusta hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Lisää varmistustiedot.

Näiden LTV-tietojen PDF-tiedostoon sisällyttämiseen käytetyt tiedot ja menetelmät ovat ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) -standardin osan 4 mukaisia. Lisätietoja on osoitteessa blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Komento ei ole käytettävissä, jos allekirjoitus on mitätön tai on käytetty itse allekirjoitettua sertifikaattia. Lisäksi komento ei ole käytettävissä, jos varmennusaika on sama kuin tämänhetkinen aika.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi