Käyttöopas Peruuta

Perustietoja PDF-lomakekentistä

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Lomakekenttien luominen

Acrobatissa lomakekenttä luodaan valitsemalla yksi lomaketyökaluista. Voit määrittää kullekin kenttätyypille asetuksia lomakekentän Ominaisuudet-valintaikkunassa.

 1. Muunna dokumenttisi PDF-lomakkeeksi avaamalla se Acrobatissa ja valitsemalla Muokkaa > Valmistele lomake > Luo lomake.

 2. Valitse lomakekenttä vasemmasta paneelista. Kun viet osoittimen dokumentin päälle, se muuttuu ristiksi ja näkyviin tulee kentän esikatselu. 

 3. Lisää kenttä valitsemalla sivulta haluamasi kohta, johon kenttä lisätään oletuskoossaan. Jos haluat luoda mukautetun kokoisen kentän, määritä kentän koko vetämällä suorakulmio.

 4. Sijoita kenttä haluamaasi paikkaan. Avaa kentän ominaisuudet kaksoisnapsauttamalla kenttää. Kirjoita Nimi-ruutuun kentän nimi ja määritä, haluatko kentän pakolliseksi. Voit helpottaa tietojen järjestelyä ja keräämistä valitsemalla asiaan liittyvän ja kuvaavan nimen.

 5. Ominaisuudet-valintaikkunasta löytyvät myös muut kentän ominaisuudet. Voit muuttaa muita haluamasi kentän ominaisuuksia. 

 6. Voit testata lomaketta napsauttamalla Esikatselu-painiketta vasemmasta paneelista. Esikatselun aikana näet lomakkeen samanlaisena kuin vastaanottajat ja voit tarkistaa sen. Pääset lomakkeen esikatselusta takaisin muokkaustilaan valitsemalla Poistu esikatselusta.

 7. Kun lomake on valmis, sulje lomakkeen muokkaus valitsemalla rastipainike työkalurivin oikeasta päädystä.

Lomakekenttien sijoittaminen ruudukkoon

Ruudukkojen avulla sijoitat lomakekenttiä täsmällisesti sivulle. Voit määrittää ruudukon tiheyden, värin ja sijainnin. Voit myös määrittää lomakekentän reunat tarttumaan ruudukkoviivoihin lomakekenttiä muokattaessa. Ruudukon viivat eivät tulostu.

 1. Valitse Näytä (Windowsissa kolmen viivan valikosta, tai macOS:ssa ylävasemmalta).

 2. Valitse Näytä/piilota > Viivaimet ja ruudukot > Ruudukko.

 3. Lomakekenttiä luotaessa tai siirrettäessä saat ne kohdistettua lähimpään ruudukon viivaan valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Viivaimet ja ruudukot > Kohdista ruudukkoon.

Kenttien sijoittaminen oikein lomakekentän ominaisuuksien avulla

Voit säätää lomakekentän sijaintia määrittämällä kohdistuksen lomakekentän ominaisuuksissa.

 1. Avaa Ominaisuudet-valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla lomakekenttää.

 2. Valitse Sijainti-välilehti. Välilehden asetusten avulla voit sijoittaa valitun kentän täsmällisesti lomakkeeseen tai muuttaa sen kokoa.

  Saat lisätietoja lomakekenttien ominaisuuksista artikkelista PDF-lomakekenttien ominaisuudet.

Lomakekentän kopioiminen

Voit tehdä lomakekentästä kopioita PDF-lomakkeen yhdelle sivulle. Voit myös kopioida lomakekentän ja liittää sen muille sivuille. Kun monistat lomakekentän, alkuperäisen kentän kaksoiskappaleet sijoittuvat yhdelle tai usealle muulle sivulle. Kaksoiskappaleet ovat jokaisella sivulla samassa kohdassa kuin alkuperäinen lomakekenttä. Jos sijainnissa on jo lomakekenttä, kopioitu kenttä liitetään sivun keskelle. Sekä kopioita että jäljennöksiä voidaan vetää eri kohtiin sivulla, mutta ei sivulta toiselle.

Sekä kopiot että kaksoiskappaleet saavat saman perusnimen kuin alkuperäinen lomakekenttä. Monista sivuille -komennolla liitetyillä kopioilla ja kaksoiskappaleilla on myös numero. Kaikilla lomakekentillä, joilla on sama perusnimi, on samat käyttäjätiedot ja toimintaominaisuudet. Näin ollen, kun käyttäjä lisää vastauksen kopioituun tai monistettuun kenttään tai muokkaa sitä, vastaus näkyy kaikissa kentissä, joilla on sama perusnimi.

Jos muutat ominaisuuksia missä tahansa perusnimeltään samassa lomakekentän versiossa, muutokset vaikuttavat vain kyseiseen lomakekentän kopioon. Poikkeuksena on Toiminnot-luetteloon tehty muutos, jos laukaisimena ei ole hiiritoiminto.

Huomautus:

Jos et halua, että käyttäjän alkuperäiseen lomakekenttään tekemät muutokset vaikuttavat monistettuun tai kopioituun lomakekenttään, vaihda uuden lomakekentän nimi.

Lomakekentän kopion tekeminen

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -valikosta Valmistele lomake.

 2. Valitse lomakekenttä ja tee jompikumpi seuraavista toimista:
  • Voit siirtää lomakekentän nykyisen näkymän keskelle valitsemalla vasemmasta paneelista vastaavan vaihtoehdon.

  • Voit kopioida lomakekentän ja siirtää sen toiseen paikkaan sivulla Ctrl-vetämällä.

  Vihje:

  Saat rajattua vetäessäsi kentän liikkeen vaaka- tai pystysuuntaiseksi painamalla pohjassa Vaihto-painiketta.

 3. Jos haluat, että kenttään täytetään automaattisesti käyttäjän alkuperäiseen kenttään kirjoittamat tiedot, jätä nimi entiselleen. Jos kopioitu kenttä on tarkoitettu yksilöllisille käyttäjätiedoille, anna sille uusi nimi.

Lomakekentän usean kopion luominen sivulle

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -paneelista Valmistele lomake.

 2. Avaa lomakekentän pikavalikko napsauttamalla kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo useita kopioita.

 3. Valitse Luo kentistä useita kopioita -valintaikkunassa Esikatselu ja siirrä valintaikkunaa niin, että näet alkuperäisen kentän ja sen kopiot lomakkeen sivulla.

 4. Tee haluamasi valinnat:

  • Muuta luotavien kopioiden määrää kirjoittamalla uudet arvot Kopioi valitut kentät alas- ja Kopioi valitut kentät sivulle -kohtiin.

  • Jos haluat muuttaa alkuperäisen kentän ja kaikkien kopioiden mittoja, kirjoita uudet arvot Muuta leveys- ja Muuta korkeus -kohtiin.

  • Siirrä alkuperäistä kenttää ja kaikkia sen kopioita käyttämällä Ylös-Alas-Vasemmalle- ja Oikealle-painikkeita.

 5. Jos haluat, että kenttiin täytetään automaattisesti käyttäjän alkuperäisiin kenttiin kirjoittamat tiedot, jätä nimet entiselleen. Jos kopioidut kentät on tarkoitettu yksilöllisille käyttäjätiedoille, anna niille uudet nimet.

Lomakekentän monistaminen usealle sivulle

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -paneelista Valmistele lomake.

 2. Avaa lomakekentän pikavalikko napsauttamalla kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Monista sivuille.

  Huomautus:

  Monista sivuille -komentoa ei voi käyttää lomakkeessa, jossa on vain yksi sivu.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat monistaa lomakekentän lomakkeen jokaiselle sivulle, valitse Kaikki ja napsauta OK.

  • Jos haluat monistaa lomakekentän rajatulle sivuvälille, valitse Mistä ja kirjoita kyseisen sivuvälin ensimmäinen ja viimeinen sivunumero. Valitse sitten OK.

  Huomautus:

  Se, onko alkuperäisen lomakekentän sisältävä sivu määritetyllä sivualueella, ei vaikuta monistamiseen. Jos kyseinen sivu on sivualueella, kopio ei sijoitu alkuperäisen lomakekentän päälle. Jos sivu ei ole sivualueella, alkuperäinen lomakekenttä ei häviä.

 4. Jos haluat, että kenttiin täytetään automaattisesti käyttäjän alkuperäisiin kenttiin kirjoittamat tiedot, jätä nimet entiselleen. Jos monistetut kentät on tarkoitettu yksilöllisille käyttäjätiedoille, anna niille uudet nimet.

Usean lomakekentän valitseminen

Usean lomakekentän valitseminen on ensimmäinen vaihe useissa tehtävissä, esimerkiksi tehtäessä kopioita, tasattaessa lomakekenttiä ja muutettaessa lomakekenttien välejä.

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -paneelista Valmistele lomake.

 2. Tee jokin seuraavista:
  • Voit valita kaikki kentät tyypistä riippumatta napsauttamalla jotakin lomakekenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta Valitse kaikki.

  • Jos haluat valita lomakekenttien joukon, valitse joukon ensimmäinen lomakekenttä ja napsauta sitten viimeistä lomakekenttää pitäen Vaihto-painike painettuna. Kaikki näiden lomakekenttien väliset lomakekentät muuttuvat valituiksi.

  • Voit valita useita yksittäisiä lomakekenttiä PDF-sivun eri osista napsauttamalla niitä pitäen Ctrl/Komento -painikkeen painettuna.

  • Jos haluat valita kaikki lomakekentät sivun alueelta, käytä objektinvalintatyökalua ja vedä valintakehys alueen ympärille.

  • Jos haluat poistaa valinnasta lomakekentän, napsauta sitä pitämällä Ctrl/Komento -painike painettuna.

  Kenttä, joka on korostettu tummansinisellä ja jossa näkyy reunakahvat, on nimeltään ankkuri. Kun valitset useita lomakekenttiä napsauttamalla, viimeksi valittu kenttä on ankkuri. Valintakehystä käytettäessä ensimmäisenä luotu lomakekenttä on ankkuri. Jos poistat valinnasta ankkurin napsauttamalla Ctrl painettuna pohjaan, valinnassa ylävasemmalla olevasta lomakekentästä tulee uusi ankkurikenttä.

Lomakekenttien koon muuttaminen

Kun olet luonut lomakekenttiä, voit muuttaa niiden järjestystä, kokoa ja paikkaa, jotta sivusta tulee selkeämmän ja huolitellumman näköinen.

Lomakekentän koon muuttaminen

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -paneelista Valmistele lomake.

 2. Valitse lomakekenttä, jonka kokoa haluat muuttaa.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuttaa kentän kokoa manuaalisesti, vedä reunakahvaa. Saat lomakekentän mittasuhteet säilymään vetämällä kulmakahvaa pitäen Vaihto-näppäintä painettuna.

  • Muuta kentän kokoa pikseli kerrallaan painamalla Ctrl+nuolinäppäin. Muuta kentän kokoa 10 pikseliä kerrallaan painamalla Ctrl+Vaihto+nuolinäppäin.

  • Jos haluat muuttaa kokoa tietyssä mittasuhteessa, valitse kentän pikavalikosta Ominaisuudet. Valitse sitten Sijainti-välilehti ja säädä Leveys- ja Korkeus-arvoja.

Usean lomakekentän koon muuttaminen valittua kenttiä vastaavaksi

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -paneelista Valmistele lomake.

 2. Valitse lomakekentät, joiden kokoa haluat muuttaa.
 3. Valitse haluamasi asetus vasemman paneelin kohdasta Sovita koko.

  Voit myös avata sen lomakekentän pikavalikon, johon haluat sovittaa muut valitut lomakekentät. Valitse Aseta kentät samankokoisiksi ja sitten jokin seuraavista:

  Korkeus

  Säätää korkeutta muuttamatta leveyttä.

  Leveys

  Säätää leveyttä muuttamatta korkeutta.

  Molemmat

  Säätää kaikki leveydet ja korkeudet niin, että ne täsmäävät.

Lomakekenttien siirtäminen

Yksittäisten lomakekenttien siirtäminen

Voit siirtää lomakekenttiä yksinkertaisesti vetämällä. Voit tehostaa työn tarkkuutta ja nopeutta käyttämällä erityisiä toimintoja niiden tasaamiseksi, välien säätämiseksi ja sivulle keskittämiseksi.

 1. Jos et ole lomakkeen muokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut -paneelista Valmistele lomake.

 2. Valitse yksi tai useampi siirrettävä lomakekenttä.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää valitut lomakekentät suunnilleen oikeaan kohtaan, vedä ne uuteen paikkaan.

  Vihje:

  Jos haluat valittujen lomakekenttien liikkuvan vain pysty- tai vaakasuunnassa, aloita vetäminen, paina vaihtonäppäintä ja jatka samalla vetämistä.

  • Jos haluat siirtyä tiettyyn paikkaan, avaa kentän pikavalikko ja valitse Ominaisuudet. Napsauta sitten Asento-välilehteä ja säädä Asento-arvoja.

  • Jos haluat siirtää valittuja lomakekenttiä pienin askelin vaaka- tai pystysuunnassa, paina nuolinäppäimiä.

  • Jos haluat siirtää lomakekentän tarkalleen sivun keskelle, valitse Muokkaa > Leikkaa, tuo näyttöön haluamasi sivu ja valitse sitten Muokkaa > Liitä.

  Huomautus:

  Kentät sijoittuvat sivun keskelle vain, kun ne liitetään ensimmäisen kerran. Seuraavaksi liitetyt kentät sijoittuvat syrjään aiemmin liitetystä kentästä.

Usean lomakekentän tasaaminen ja keskittäminen

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Valmistele lomake Kaikki työkalut -paneelista.

 2. Valitse vähintään kaksi tasattavaa lomakekenttää.
 3. Valitse haluamasi vaihtoehto vasemmasta paneelista.

  Voit myös avata pikavalikon kentästä, jonka suhteen haluat tasata muut kentät. Valitse Tasaa, Jaa tai keskitä ja sitten yksi seuraavista komennoista:

  • Jos haluat tasata kenttäsarakkeen, valitse Tasaa vasemmalle, Tasaa oikealle tai Tasaa pystysuuntaan. Ne tasaavat kentät ankkurikentän vasemman reunan, oikean reunan tai pystyakselin (keskipisteen) mukaan.

  • Jos haluat tasata kenttärivin, valitse Tasaa ylös, Tasaa alas tai Tasaa vaakasuuntaan. Ne tasaavat kentät ankkurikentän yläreunan, alareunan tai vaaka-akselin (keskipisteen) mukaan.

  • Jos haluat keskittää kentät, valitse Keskitä pystysuunnassa, Keskitä vaakasuunnassa tai Keskitä molemmat.

  Huomautus:

  Kun avaat jonkin valitun kentän pikavalikon, siinä näkyy reunakahvat. Se osoittaa, että se on ankkurilomakekenttä. Tasaa-valikkokomennoilla siirretään muut valitut lomakekentät samalle tasolle ankkurilomakekentän reunojen kanssa.

Lomakekenttien välisen tilan säätäminen

Lomakekenttien kohdalla jakaminen tarkoittaa yhdenmukaisen välistyksen käyttämistä lomakekenttien ryhmässä. Välistys lasketaan vierekkäisten kenttien keskipisteistä. Jaa-komennot ovat etusijalla Kohdista ruudukkoon -komentoon verrattuna.

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Valmistele lomake Kaikki työkalut -paneelista.

 2. Valitse lomakekentät, joita haluat säätää.
 3. Valitse haluamasi vaihtoehto oikean paneelin kohdasta Jaa.

  Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa valituista lomakekentistä ja tehdä yhden seuraavista toimista:

  • Jos haluat jakaa kentät tasavälein ylimmän ja alimman kentän väliin, valitse Tasaa, Jaa tai Keskitä > Jaa pystysuunnassa.

  • Jos haluat jakaa kentät tasavälein vasemman- ja oikeanpuoleisimman kentän väliin, valitse Tasaa, Jaa tai Keskitä > Jaa vaakasuunnassa.

  Huomautus:

  Vasemman paneelin alareunassa oleva Jaa-komento liittyy eri asiaan. Komennolla voit lähettää lomakkeesi muille, joiden pitää täyttää tiedot ja palauttaa ne sinulle.

   

Lomakekentän poistaminen

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Valmistele lomake Kaikki työkalut -paneelista.

 2. Valitse poistettavat lomakekentät oikeanpuoleisen ruudun Kentät- tai sivunäkymästä.

 3. Valitse pikavalikosta Poista tai valitse Muokkaa > Poista.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?