Käyttöopas Peruuta

Digitaalisten tunnusten hallinta

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Digitaalisten tunnusten usein kysytyt kysymykset

Digitaalinen tunnus on kuin elektroninen henkilöllisyystodistus. Digitaalinen tunnus sisältää yleensä nimesi ja sähköpostiosoitteesi, tunnuksen myöntäneen organisaation nimen, sarjanumeron sekä tunnuksen voimassaoloajan. Digitaalisia tunnuksia käytetään sertifikaatin suojaukseen ja digitaalisiin allekirjoituksiin.

Digitaalisissa tunnuksissa on kaksi avainta: julkinen avain lukitsee eli salaa tiedot ja yksityinen avain avaa eli purkaa tietojen salauksen. Kun allekirjoitat PDF-tiedoston, lisäät siihen digitaalisen allekirjoituksen yksityisen avaimen avulla. Julkinen avain on sertifikaatissa, jonka jaat muille. Voit esimerkiksi lähettää sertifikaatin henkilöille, jotka haluavat tarkistaa allekirjoituksesi tai henkilöllisyytesi. Tallenna digitaalinen tunnus turvalliseen paikkaan, sillä se sisältää yksityisen avaimesi, jonka avulla muut voivat purkaa tietojesi salauksen.

Digitaaliset tunnukset Acrobatissa
Digitaaliseen tunnukseen sisältyy yksityinen avain, jonka pidät salassa, ja julkinen avain (sertifikaatti), jonka voit luovuttaa muille.

Digitaalista tunnusta ei tarvita useimmissa PDF-töissä. Digitaalista tunnusta ei tarvita esimerkiksi PDF-tiedostojen luomiseen tai niiden kommentointiin ja muokkaukseen. Digitaalinen tunnus tarvitaan dokumentin allekirjoittamiseen tai PDF:ien salaamiseen sertifikaatilla.

Itse allekirjoitettavat digitaaliset tunnukset saattavat riittää henkilökohtaiseen käyttöön tai pienille ja keskisuurille yrityksille. Niiden käyttö on rajoitettava osapuoliin, jotka luottavat toisiinsa.

Useimmat liiketapahtumat edellyttävät digitaalista tunnusta luotettavalta ulkopuoliselta palveluntarjoajalta eli sertifikaatin myöntäjältä. Koska sertifikaatin myöntäjä on vastuussa henkilöllisyytesi varmistamisesta, valitse taho, johon luottavat suuret sähköistä kauppaa tekevät yhtiöt. Adoben sivusto sisältää luettelon Adoben suojauskumppaneista, jotka myöntävät digitaalisia tunnuksia ja muita suojausratkaisuja. Katso Adoben hyväksymän luottamusluettelon jäsenet.

Salasanaa ei valitettavasti voi palauttaa tai nollata, jos olet unohtanut sen. Jos loit tunnuksen itse, voit luoda uuden tunnuksen sen luontiin käytetyillä tiedoilla. Jos sait tunnuksen sertifikaatin myöntäjältä, pyydä apua sertifikaatin myöntäjältä.

Itse allekirjoitettavan digitaalisen tunnuksen luominen

Yritysten väliset luottamukselliset tapahtumat edellyttävät yleensä sertifikaattien myöntäjän myöntämää tunnusta itse allekirjoitettavan tunnuksen sijaan.

 1. Napsauta Acrobatissa Muokkaa-valikkoa ja valitse Oletusarvot > Allekirjoitukset.

 2. Valitse oikealta Henkilöllisyydet ja luotetut varmenteet -kohdasta Lisää.

 3. Valitse vasemmalta Digitaaliset tunnukset ja napsauta Lisää tunnus -painiketta .

  Lisää uusi digitaalinen tunnus

 4. Valitse Uusi digitaalinen tunnus, jonka haluan luoda nyt -vaihtoehto ja napsauta Seuraava.

  Luo uusi digitaalinen tunnus

 5. Määritä, mihin digitaalinen tunnus tallennetaan, ja napsauta Seuraava.

  Uusi digitaalinen PKCS#12 -tunnustiedosto

  Tallentaa digitaalisen tunnuksen tiedot tiedostoon, jonka tunnus on .pfx Windowsissa ja .p12 Mac OS:ssä. Tiedostot ovat käytettävissä kummassakin käyttöjärjestelmässä. Jos siirrät tiedoston yhdestä käyttöjärjestelmästä toiseen, Acrobat tunnistaa sen.

  Windows-sertifikaattisäilö (vain Windows)

  Tallentaa digitaalisen tunnuksen yleiseen sijaintiin, josta myös muut Windows-sovellukset voivat noutaa sen.

 6. Toimi seuraavasti:

  1. Kirjoita digitaaliseen tunnukseen nimesi, sähköpostiosoitteesi ja muut tarvittavat henkilökohtaiset tiedot. Kun sertifioit tai allekirjoitat dokumentin, nimi tulee näkyviin Allekirjoitukset-paneeliin sekä Allekirjoitus-kenttään.
  2. Valitse asetus Avaimen algoritmi -valikosta. 2 048-bittinen RSA mahdollistaa vahvemman suojauksen kuin 1 024-bittinen RSA, mutta 1 024-bittinen RSA on yhteensopivuudeltaan parempi.
  3. Valitse Digitaalisen tunnuksen käyttökohde  -valikosta , haluatko käyttää digitaalista tunnusta digitaaliseen allekirjoittamiseen, tietojen salaamiseen vai kumpaankin.
  4. Napsauta Seuraava.
  Anna tunnistetiedot

 7. Toimi seuraavasti:

  1. Näppäile digitaaliselle tunnustiedostolle salasana. Salasanan vahvuuden mittari arvioi salasanasi jokaisen näppäinpainalluksen yhteydessä ja ilmaisee salasanan vahvuuden värikuvioilla. Vahvista salasana.
  2. Digitaalinen tunnustiedosto tallennetaan Tiedoston nimi -kentässä näkyvään oletussijaintiin. Jos haluat tallentaa tiedoston jonnekin muualle, napsauta Selaa-painiketta ja valitse kohde.
  3. Napsauta Valmis.
  Anna tunnuksen salasana

  Jos samalla nimellä on jo digitaalinen tunnustiedosto, sinua pyydetään korvaamaan se. Korvaa se valitsemalla OK tai selaa ja valitse toinen sijainti tiedoston tallennusta varten.

 8. Tunnus luodaan. Voit viedä ja lähettää sertifikaattitiedostosi henkilöille, jotka voivat käyttää sitä allekirjoituksesi tarkistamiseen.

  Tunnus luodaan

  Huomautus:

  Tee digitaalisesta tunnustiedostostasi varmistuskopio. Jos digitaalinen tunnustiedosto katoaa tai vioittuu tai unohdat salasanan, et voi käyttää kyseistä profiilia allekirjoitusten lisäämiseen.

Digitaalisen tunnuksen rekisteröiminen

Voit käyttää digitaalista tunnustasi rekisteröimällä tunnuksen Acrobatin tai Readerin kanssa.

 1. Napsauta Acrobatissa Muokkaa-valikkoa ja valitse Oletusarvot > Allekirjoitukset. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet ja valitse Lisää.

 2. Valitse vasemmalta Digitaaliset tunnukset.
 3. Napsauta Lisää tunnus -painiketta .
 4. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

  Tiedosto

  Valitse tämä vaihtoehto, jos hankit digitaalisen tunnuksen sähköisenä tiedostona. Noudata kehotteita, kun valitset digitaalisen tunnustiedoston, kirjoitat salasanasi ja lisäät digitaalisen tunnuksen luetteloon.

  Palvelimeen tallennettu digitaalinen Roaming-tunnus

  Valitse tämä asetus, jos käytät allekirjoituspalvelimeen tallennettua digitaalista tunnusta. Kirjoita pyydettäessä sen palvelimen nimi ja URL-osoite, jonne roaming-tunnuksesi on tallennettu.

  Tähän tietokoneeseen liitetty laite

  Valitse tämä asetus, jos tietokoneeseen on liitetty suojausmerkki tai laitepohjainen salausmerkki.

 5. Napsauta Seuraava ja rekisteröi digitaalinen tunnuksesi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Digitaalisen oletustunnuksen määrittäminen

Jotta et joudu valitsemaan digitaalista tunnusta joka kerta, kun allekirjoitat tai sertifioit PDF-tiedoston, voit valita oletusarvoisen digitaalisen tunnuksen.

 1. Napsauta Acrobatissa Muokkaa-valikkoa ja valitse Oletusarvot > Allekirjoitukset. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet ja valitse Lisää.

 2. Valitse vasemmalta Digitaaliset tunnukset ja valitse sen jälkeen digitaalinen tunnus, jota haluat käyttää oletuksena.
 3. Napsauta Käyttöasetukset-painiketta ja valitse tehtävä, jossa haluat digitaalisen tunnuksen toimivan oletuksena. Jos haluat määrittää digitaalisen tunnuksen oletukseksi kahta tehtävää varten, napsauta Käyttöasetukset-painiketta uudelleen ja valitse toinen vaihtoehto.

  Valitse vaihtoehdot, joissa haluat oletusarvoisesti käyttää digitaalista tunnusta

  Valittujen vaihtoehtojen edessä näkyy valintamerkki. Jos valitset vain allekirjoitusasetuksen, digitaalisen tunnuksen vieressä näkyy  allekirjoituskuvake    . Jos valitset vain salausasetuksen, lukitus kuvake  tulee näkyviin . Jos valitset vain sertifiointiasetuksen tai jos valitset allekirjoitus- ja sertifiointiasetukset, sininen nauha kuvake    .

  Huomautus:

  Jos haluat poistaa digitaalisen oletustunnuksen, toista nämä vaiheet ja poista valitsemiesi käyttöasetusten valinta.

Digitaalisen tunnuksen salasanan ja aikakatkaisun muuttaminen

PKCS #12 -tunnuksille voidaan määrittää salasanat ja aikakatkaisut. Jos PKCS #12 -tunnus sisältää useita tunnuksia, määritä salasana ja aikakatkaisu tiedostotasolla.

Huomautus:

Itse allekirjoitetut digitaaliset tunnukset vanhenevat viidessä vuodessa. Käyttöajan päätyttyä tunnuksella on mahdollista avata dokumentti, mutta ei allekirjoittaa tai salata sitä.

 1. Napsauta Acrobatissa Muokkaa-valikkoa ja valitse Oletusarvot > Allekirjoitukset. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet ja valitse Lisää.

 2. Laajenna vasemmalla Digitaaliset tunnukset, valitse Digitaalinen tunnustiedosto ja valitse sen jälkeen oikealta digitaalinen tunnus.
 3. Valitse Vaihda salasana. Kirjoita vanha salasana ja uusi salasana. Salasanan vahvuuden mittari arvioi salasanasi jokaisen näppäinpainalluksen yhteydessä ja ilmaisee salasanan vahvuuden värikuvioilla. Vahvista uusi salasana ja napsauta sitten OK.

 4. Kun tunnus on edelleen valittu, napsauta Salasanan aikakatkaisu -painiketta.

 5. Määritä, kuinka usein salasanaa pitää kysyä:

  Aina

  Kysyy salasanaa joka kerta, kun digitaalista tunnusta käytetään.

  Jälkeen

  Mahdollistaa aikavälin määrittämisen.

  Kerran istuntoa kohti

  Salasanaa kysytään kerran aina, kun Acrobat käynnistetään.

  Ei koskaan

  Salasanaa ei kysytä koskaan.

 6. Kirjoita salasana ja valitse OK.

Huomautus:

Muista säilyttää salasana turvallisessa paikassa. Jos hukkaat salasanasi, luo uusi itse allekirjoitettu digitaalinen tunnus ja hävitä vanha tai osta se toiselta palveluntarjoajalta.

Digitaalisen tunnuksen poistaminen

Kun poistat digitaalisen tunnuksen Acrobatissa, tuhoat PKCS #12-tiedoston, johon on tallennettu sekä yksityinen avain että sertifikaatti. Ennen kuin poistat digitaalisen tunnuksen, varmista, että se ei ole muiden ohjelmien käytössä eikä sitä tarvita minkään dokumentin salauksen purkamiseen.

Huomautus:

Voit poistaa vain itse allekirjoitettuja digitaalisia tunnuksia, jotka olet luonut Acrobatissa. Toiselta palveluntarjoajalta hankittua digitaalista tunnusta ei voi poistaa.

 1. Napsauta Acrobatissa Muokkaa-valikkoa ja valitse Oletusarvot > Allekirjoitukset. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet ja valitse Lisää.

 2. Valitse vasemmalta Digitaaliset tunnukset ja valitse poistettava digitaalinen tunnus.
 3. Valitse Poista tunnus.

 4. Anna salasana ja napsauta sitten OK.

  Huomautus:

  Jos olet unohtanut salasanan, tunnusta ei voi poistaa täältä. Kun valitset Poista tunnus, digitaalisen tunnustiedoston tarkka sijainti näytetään Acrobatin suojausvalintaikkunassa. Siirry sijaintiin, poista tiedosto ja käynnistä Acrobat uudelleen. Tunnus poistetaan luettelosta.

Digitaalisten tunnusten suojaaminen

Suojaamalla digitaaliset tunnuksesi voit estää asiattomia käyttämästä yksityisiä avaimiasi luottamuksellisten dokumenttien allekirjoittamiseen tai salaamiseen. Harkitse tarkoin, mitä teet siinä tapauksessa, että digitaalinen tunnuksesi katoaa tai anastetaan.

Digitaalisten tunnusten suojaaminen

Kun yksityiset avaimet on tallennettu tietovälineeseen, älykortille tai muuhun salasanalla tai PIN-tunnuksella suojattuun laitteeseen, käytä vahvaa salasanaa tai PIN-tunnusta. Älä koskaan luovuta salasanojasi muille henkilöille. Jos salasana on kirjoitettava muistiin, säilytä sitä turvallisessa paikassa. Kysy järjestelmänvalvojalta neuvoja vahvan salasanan määrittämisestä. Huolehdi salasanasi vahvuudesta seuraavien sääntöjen avulla:

 • Käytä vähintään kahdeksaa merkkiä.

 • Käytä sekaisin isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja erikoismerkkejä.

 • Valitse salasana, joka on vaikea arvata tai murtaa, mutta jonka voit muistaa kirjoittamatta sitä muistiin.

 • Älä käytä minkään kielen sanoja oikein kirjoitettuina, sillä ne ovat haavoittuvaisia ”sanakirjahyökkäyksille”, jotka voivat murtaa tämänkaltaisia salasanoja muutamassa minuutissa.

 • Vaihda salasana säännöllisesti.

 • Kysy järjestelmänvalvojalta neuvoja vahvan salasanan määrittämisestä.

Voit suojata P12/PFX-tiedostoihin tallennetut yksityiset avaimet käyttämällä vahvaa salasanaa ja määrittämällä salasanan aikakatkaisuasetukset oikein. Jos käytät P12-tiedostoa allekirjoittamiseen käytettävien yksityisten avainten säilyttämiseen, käytä salasanan aikakatkaisun oletusasetusta. Tämä asetus varmistaa, että salasana on aina pakollinen. Jos käytät P12-tiedostoa dokumenttien salaamiseen käytettävien yksityisten avainten tallentamiseen, tee varmuuskopio yksityisestä avaimestasi tai P12-tiedostosta. Voit käyttää P12-tiedoston yksityisen avaimen varmuuskopiota salattujen dokumenttien avaamiseen, jos kadotat avaimesi.

Windowsin sertifikaattisäilössä säilytettävien yksityisten avainten suojaamisessa käytettävät mekanismit vaihtelevat säilön toimittaneen yrityksen mukaan. Kysy myöntäjältä, miten nämä avaimet varmuuskopioidaan ja miten niitä suojataan luvattomalta käytöltä. Käytä yleensä vahvinta saatavilla olevaa varmennusmekanismia ja luo vahva salasana tai PIN-tunnus aina kun mahdollista.

Toimet, kun digitaalinen salasana katoaa tai varastetaan

Jos olet saanut digitaalisen tunnuksen sertifikaattien myöntäjältä, ilmoita heti tunnuksen katoamisesta tai varastamisesta sertifikaatin myöntäjälle ja pyydä sertifikaattisi kumoamista. Älä myöskään käytä yksityistä avaintasi.

Jos olet myöntänyt tunnuksen itse, tuhoa yksityinen avain ja ilmoita asiasta kaikille, joille olet lähettänyt vastaavan julkisen avaimen (sertifikaatin).

Älykortit ja laitepohjaiset salausmerkit

Älykortti muistuttaa luottokorttia, johon upotetulle mikrosirulle digitaalinen tunnuksesi on tallennettu. Käytä älykortilla olevaa digitaalista tunnusta dokumenttien allekirjoittamiseen ja tiedostojen salauksen purkuun tietokoneilla, joihin voidaan liittää älykorttilukija. Joissakin älykortinlukijoissa on näppäimistö, jolla voidaan antaa PIN-tunnus.

Laitepohjainen salausmerkki on vastaavasti pieni, avainketjuun sopiva laite, jota voit käyttää digitaalisten tunnusten ja varmistustietojen säilyttämiseen. Pääset käyttämään digitaalista tunnusta liittämällä salausmerkin tietokoneen tai mobiililaitteen USB-porttiin.

Jos tallennat digitaalisen tunnuksen älykortille tai laitepohjaiseen salausmerkkiin, kytke kortti tai merkki laitteeseen voidaksesi allekirjoittaa dokumentteja.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi