Käyttöopas Peruuta

PDF-tarkistuksen aloittaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Kerää kaikkien kommentit automaattisesti yhteen PDF-tiedostoon. Seuraa edistymistä ja yhdistä kommentit.

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

PDF-tiedoston jakaminen tarkistusta varten Adobe Document Cloud -tarkistuspalvelun kautta

Käytettävissä: Acrobat

Adobe Document Cloud -tarkistuspalvelun avulla voit helposti jakaa PDF-tiedostoja tarkistettaviksi Acrobat -tietokonesovelluksesta, Document Cloud -verkkopalvelusta tai Acrobat Reader -mobiilisovelluksesta. Kun tarkistajat napsauttamalla tietokoneellaan sähköpostikutsussa olevaa URL-osoitetta, he voivat helposti antaa palautetta selaimessa ilman sisäänkirjautumista tai lisäohjelmistojen asentamista.

Palvelun avulla voit jakaa PDF-tiedostoja tarkistusta varten seuraavilla tavoilla:

Anonyymi tai julkinen linkki tarkoittaa, että tiedostot ovat kenen tahansa linkkiä napsauttavan henkilön käytettävissä. Toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan voit luoda tarkistuksen linkin ja jakaa sen sähköpostiohjelmalla.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatilla.

 2. Valitse Jaa oikeasta yläkulmasta. Saat yhden kahdesta vaihtoehdosta:

  • Hae linkki: Tämä vaihtoehto on käytettävissä, kun tiedostoa ei ole synkronoitu pilveen. Valitse Hae linkki ja synkronoi tiedosto pilveen. Kun tiedosto on synkronoitu, Hae linkki -asetus muuttuu, ja sen tilalle tulee Kopioi linkki. Valitse Kopioi linkki ja jaa se haluamallasi tavalla.
  Jakoikkuna tulee näkyviin. Valitse Hae linkki.

  • Kopioi linkki: Asetus on käytössä, jos tiedosto on jo synkronoitu pilveen tai jaettu jonkun kanssa. 
  Valitse Jaa ja kopioi sitten linkki

  Huomautus:
  • Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta Acrobatissa voi aloittaa jaetun tarkistuksen.
  • Voit käynnistää jaetun tarkistuksen myös suoraan muista PDFMakeria käyttävistä sovelluksista, kuten Microsoft Wordista. Valitse Aloitus > Luo PDF ja jaa linkki.
 3. Oletusarvoisesti Henkilöt voivat kommentoida -vaihtokytkin on päällä. Jos haluat jakaa tiedoston vain tarkastelua varten, valitse Kuka tahansa voi käyttää ja kommentoida Jaa-valintaikkunassa ja käännä vaihtopainiketta Ihmiset voivat kommentoida -kohdan vieressä kytkeäksesi sen pois päältä.

  Jakoasetukset-ikkuna tulee näkyviin.

 4. Linkki luodaan ja kopioidaan oletusarvoisesti. Jaa linkki muiden vastaanottajien kanssa. Oikeanpuoleisesta ruudusta voit myös suorittaa minkä tahansa seuraavista toiminnoista:

  • Lisää ihmisiä: Valitse Jaa ja syötä sitten niiden ihmisten sähköpostiosoitteet, joille tiedosto jaetaan.
  • Poista tiedoston jako: Valitse Jaa. Niiden ihmisten profiilikuvakkeet, joiden kanssa olet jakanut tiedoston, näytetään Jaettu:-kohdan vieressä. Avaa Jaettu-valintaikkuna valitsemalla profiilikuvake. Valitse Poista jako oikeassa alakulmassa, jos haluat lopettaa tiedoston jakamisen muiden kanssa.

   

  Jaettu-ikkuna tulee näkyviin ja Poista jako -toiminto on korostettuna

Tarkistajan kokemus

Tarkistajat saavat sähköpostikutsun, joka sisältää tarkistettavan PDF-tiedoston linkin. Kun he napsauttavat kutsussa olevaa linkkiä tai Avaa-painiketta, PDF-tiedosto avautuu selaimessa. He voivat lisätä PDF-tiedostoon kommentteja kommentointityökalujen avulla. He voivat käyttää kommenttien lisäämiseen myös Acrobat Readerin ja Acrobatin työpöytäsovelluksia. 

Lisätietoja on artikkelissa Osallistuminen PDF-tiedoston tarkistukseen.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa.

 2. Valitse Jaa.

  Huomautus:
  • Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta Acrobatissa voi aloittaa jaetun tarkistuksen.
  • Voit käynnistää jaetun tarkistuksen myös suoraan muista PDFMakeria käyttävistä sovelluksista, kuten Microsoft Wordista. Valitse Acrobat > Luo ja lähetä tarkistettavaksi.
 3. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet tai valitse ne osoitekirjasta.

  Jaa muiden kanssa -valintaikkuna tulee näyttöön

 4. Kirjoita vastaanottajille viesti (valinnainen).

Tarkistuksen aloittaminen käyttämällä @mainintaa PDF-tiedostossa

Aloita tarkistus käyttämällä @mainintaa henkilökohtaisissa kommenteissasi. @Maininnat sisältävät organisaation sisäiset yhteystietosi ja synkronoidun henkilökohtaisen yhteystietoluettelosi. Kun käytät @mainintaa PDF-tiedostossa, tarkistustila otetaan käyttöön. Tarkistajat saavat Document Cloudissa olevan jaetun tarkistustiedoston linkin sisältävän kutsusähköpostiviestin.

Lisää kommentti -valintaikkuna näkyy PDF-tiedostossa

Tarkistajan kokemus

Tarkistajat saavat sähköpostikutsun, joka sisältää tarkistettavan PDF-tiedoston linkin. Kun he napsauttavat kutsussa olevaa linkkiä tai Avaa-painiketta, PDF-tiedosto avautuu verkkoselaimeen. He voivat lisätä PDF-tiedostoon kommentteja kommentointityökalujen avulla. He voivat käyttää kommenttien lisäämiseen myös Acrobat Reader- ja Acrobat-tietokonesovelluksia.

Lisätietoja on artikkelissa Osallistuminen PDF-tiedoston tarkistukseen.

Tietoja tarkistajien dokumenttia koskevien toimien seurannasta on artikkelissa PDF-tiedostojen tarkistusten seuranta ja hallinta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa