Käyttöopas Peruuta

PDF-tarkistuksen aloittaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Kerää kaikkien kommentit automaattisesti yhteen PDF-tiedostoon. Seuraa edistymistä ja yhdistä kommentit.

Katso lyhyt video-opastusohjelma ja ryhdy toimeen

PDF-tiedoston jakaminen tarkistusta varten Adobe Document Cloud -tarkistuspalvelun kautta

Käytettävissä: Acrobat DC

Adobe Document Cloud -tarkistuspalvelun avulla voit helposti jakaa PDF-tiedostoja tarkistettaviksi Acrobat DC -tietokonesovelluksesta, Document Cloud -verkkopalvelusta tai Acrobat Reader -mobiilisovelluksesta. Kun tarkistajat napsauttamalla tietokoneellaan sähköpostikutsussa olevaa URL-osoitetta, he voivat helposti antaa palautetta selaimessa ilman sisäänkirjautumista tai lisäohjelmistojen asentamista.

Palvelun avulla voit jakaa PDF-tiedostoja tarkistusta varten seuraavilla tavoilla:

Anonyymi tai julkinen linkki tarkoittaa, että tiedostot ovat kenen tahansa linkkiä napsauttavan henkilön käytettävissä. Toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan voit luoda tarkistuksen linkin ja jakaa sen sähköpostiohjelmalla.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:llä.

 2. Napsauta Jaa linkki tähän tiedostoon -kuvaketta ().

  Jaa tiedoston linkki

  Huomautus:
  • Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta Acrobatissa voi aloittaa jaetun tarkistuksen.
  • Voit käynnistää jaetun tarkistuksen myös suoraan muista PDFMakeria käyttävistä sovelluksista, kuten Microsoft Wordista. Valitse Acrobat > Luo ja lähetä tarkistettavaksi.
 3. Salli kommentit -kytkin on oletusarvoisesti päällä. Jos haluat jakaa tiedoston vain tarkastelua varten, laita kytkin pois päältä napsauttamalla sitä. Napsauta Luo linkki.

  Kopioi linkki ja jaa

  Hae linkki -kehote näyttää edistymisen.

  Tiedoston lähetyksen ja jakamisen edistyminen

 4. Linkki luodaan ja kopioidaan oletusarvoisesti. Jaa linkki muiden vastaanottajien kanssa. Jaettu tiedosto on auki Acrobat-katseluohjelmassa linkin luonnin jälkeen. Oikeanpuoleisesta ruudusta voit myös suorittaa minkä tahansa seuraavista toiminnoista:

  • Lisää ihmisiä, joiden kanssa haluat jakaa dokumentin
  • Poista tiedoston jako
  • Tallenna kopio tiedostosta
  Jaa luotu linkki muiden vastaanottajien kanssa

Tarkistajan kokemus

Tarkistajat saavat sähköpostikutsun, joka sisältää tarkistettavan PDF-tiedoston linkin. Kun he napsauttavat kutsussa olevaa linkkiä tai Tarkistus-painiketta, PDF-tiedosto avautuu verkkoselaimeen. He voivat lisätä PDF-tiedostoon kommentteja kommentointityökalujen avulla. He voivat käyttää kommenttien lisäämiseen myös Acrobat Reader DC- ja Acrobat DC -tietokonesovelluksia. 

Lisätietoja on artikkelissa Osallistuminen PDF-tiedoston tarkistukseen.

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobat DC:llä.

 2. Napsauta Jaa tämä tiedosto muiden kanssa -kuvaketta ().

  Kutsu ihmisiä tarkastelemaan tai kommentoimaan tiedostoa

  Huomautus:
  • Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta Acrobatissa voi aloittaa jaetun tarkistuksen.
  • Voit käynnistää jaetun tarkistuksen myös suoraan muista PDFMakeria käyttävistä sovelluksista, kuten Microsoft Wordista. Valitse Acrobat > Luo ja lähetä tarkistettavaksi.
 3. Anna vastaanottajien sähköpostiosoitteet tai valitse ne osoitekirjasta. Salli kommentit -kytkin laitetaan oletusarvoisesti päälle.

 4. (Valinnainen) Kirjoita vastaanottajille viesti.

 5. (Valinnainen) Lisää vastaanottajille tarvittaessa määräaika ja muistutus. Valitse päivämäärä ja aika ja napsauta Valmis.

 6. Napsauta Lähetä. Linkki lähetetään vastaanottajille välittömästi, eikä sinun tarvitse odottaa tiedoston lähettämistä pilveen.

Tarkistuksen aloittaminen käyttämällä @mainintaa PDF-tiedostossa

Aloita tarkistus käyttämällä @mainintaa henkilökohtaisissa kommenteissasi. @Maininnat sisältävät organisaation sisäiset yhteystietosi ja synkronoidun henkilökohtaisen yhteystietoluettelosi. Kun käytät @mainintaa PDF-tiedostossa, tarkistustila otetaan käyttöön. Tarkistajat saavat Document Cloudissa olevan jaetun tarkistustiedoston linkin sisältävän kutsusähköpostiviestin.

Käytä @mainintoja tarkistuksen aloittamiseksi

Tarkistajan kokemus

Tarkistajat saavat sähköpostikutsun, joka sisältää tarkistettavan PDF-tiedoston linkin. Kun he napsauttavat kutsussa olevaa linkkiä tai Avaa-painiketta, PDF-tiedosto avautuu verkkoselaimeen. He voivat lisätä PDF-tiedostoon kommentteja kommentointityökalujen avulla. He voivat käyttää kommenttien lisäämiseen myös Acrobat Reader DC- ja Acrobat DC -tietokonesovelluksia.

Lisätietoja on artikkelissa Osallistuminen PDF-tiedoston tarkistukseen.

Tietoja tarkistajien dokumenttia koskevien toimien seurannasta on artikkelissa PDF-tiedostojen tarkistusten seuranta ja hallinta.

PDF-tiedoston jakaminen tarkistusta varten SharePointin, WebDAV-palvelimen tai verkkokansion kautta

Käytettävissä: Acrobat DC, Acrobat 2020 ja Acrobat DC 2017 (Classic)

 1. Jos käytät Acrobat 2020:ää tai Acrobat DC 2017:tä (Classic), siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos käytät Acrobat DC:tä, suorita seuraavat toimet ennen tarkistuksen aloittamista:

  1. Siirry valikkoon Muokkaa > Oletusarvot. Oletusarvot-valintaikkuna tulee näyttöön.
  2. Valitse vasemmasta ruudusta Tarkistus. Poista Jaetut tarkistusasetukset -osasta Jaa tarkistettavaksi Adobe Document Cloudilla -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
 2. Valitse TyökalutLähetä tarkistettavaksi. Lähetä kommentoitavaksi -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

  Huomautus:

  Voit käynnistää jaetun tarkistuksen myös suoraan muista PDFMakeria käyttävistä sovelluksista, kuten Microsoft Wordista. Valitse Adobe PDF > Muunna Adobe PDF -muotoon ja lähetä yhteistä kommentointia varten. Jos käytössä on Office 2010 -sovelluksia, valitse Acrobat > Luo ja lähetä yhteistä kommentointia varten.

 3. Valitse toissijaiselta työkaluriviltä Lähetä yhteistä kommentointia varten.

  Huomautus:

  Jos ohjelma pyytää, valitse PDF-tiedosto, jonka haluat lähettää jaettuun tarkistukseen.

 4. Valitse, miten haluat kerätä tarkistajien kommentit, ja napsauta Seuraava.

 5. Valitse, miten haluat isännöidä jaettua tarkistustiedostoa, ja määritä sijainti.

  • Verkkokansiot: Parhaat vaihtoehdot kommenttipalvelimelle ovat verkkokansiot ja SharePoint-palvelimet, jos kaikki osallistujat ovat lähiverkossa. Verkkokansiot ovat yleensä halvimpia ja luotettavimpia.
  • SharePoint- ja Office 365 -alisivustot: Jos vastaanottajat työskentelevät palomuurin ulkopuolella ja heillä on oikeudet yhteisen palvelimen käyttöön, voit käyttää omaa sisäistä palvelinsijaintia, kuten Microsoft SharePoint -sivustoa. Lisätietoja on artikkelissa Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa.
  • WebDAV-palvelimet: WebDAV-palvelimet (WebDAV-protokollaa käyttävät verkkopalvelimet) ovat paras valinta vain silloin, kun tarkistajat ovat palomuurin tai lähiverkon ulkopuolella. Lisätietoja Acrobatin määrittämisestä WebDAV-palvelun käyttöä varten on artikkelissa Jaetun arvostelun järjestäminen: vaihtoehto Acrobat.comille.
 6. Valitse toimitus- ja kokoamismenetelmä. Napsauta Seuraava.

 7. Anna uusi profiilin nimi ja valitse Seuraava tai valitse Seuraava, jos haluat käyttää oletusasetusta.

 8. Määritä sähköpostinäytössä seuraavat asetukset tarpeen mukaan:

  Toimitusmenetelmä

  Napsauta tätä, jos haluat vaihtaa jakelu- ja keruutavan.

  Vastaanottaja, Kopio

  Kirjoita tarkistajien sähköpostiosoitteet. Erottele osoitteet puolipistein tai rivinvaihdoin. Napsauta Vastaanottaja- tai Kopio-painiketta, jos haluat valita osoitteita sähköpostisovelluksen osoitteistosta.

  Aihe, Viesti

  Esikatsele sähköpostin aihetta ja sisältöä ja tee tarvittavat muutokset. Acrobat tallentaa tekemäsi muutokset ja näyttää ne seuraavan kerran, kun lähetät dokumentin tarkistettavaksi. Jos haluat käyttää oletusviestiä, napsauta Palauta oletusviesti.

  Tarkistuksen määräaika

  Napsauta tätä, kun haluat muuttaa päivämäärää tai jättää sen määrittämättä. Tarkistuksen määräajan jälkeen tarkistajat eivät voi julkaista kommentteja.

  Huomautus:

  Jos tarkistajalla on dokumentti avoinna Acrobatissa tarkistuksen määräajan umpeutuessa, hän voi julkaista kommentteja dokumentin sulkemiseen saakka.

 9. Napsauta Lähetä.

Lähetettävä, jaettu PDF-tiedosto sisältää Huomautus- ja Kuvamerkintä-paneelit sekä ohjeita dokumentin sanomarivillä.

Acrobat luo jaetun tarkistustiedoston kopion nimeltä [alkuperäinen nimi]_tarkistus.pdf samaan kansioon, joka sisältää tarkistukseen valitun alkuperäisen tiedoston.

Sähköpostipohjaisen tarkistuksen aloittaminen

Käytettävissä: Acrobat DC, Acrobat 2020 ja Acrobat DC 2017 (Classic)

Sähköpostipohjaista tarkistusta aloitettaessa lähetetään PDF-tiedoston seurattava kopio, joka mahdollistaa vastaanotettujen kommenttien helpon liittämisen tiedostoon. (PDF-tiedoston lomakekenttiin ei voi kirjoittaa tarkistuksen aikana.) Jaetun tarkistuksen aloittamisen jälkeen voit käynnistää myös saman PDF-tiedoston sähköpostipohjaisen tarkistuksen.

Tarkista ennen sähköpostipohjaisen tarkistuksen käynnistämistä, että sähköpostisovelluksesi tai verkkosähköpostitilisi on määritetty toimimaan Acrobatin kanssa.

 1. Jos käytät Acrobat 2020:ää tai Acrobat DC 2017:tä (Classic), siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos käytät Acrobat DC:tä, suorita seuraavat toimet ennen tarkistuksen aloittamista:

  1. Siirry valikkoon Muokkaa > Oletusarvot. Oletusarvot-valintaikkuna tulee näyttöön.
  2. Valitse vasemmasta ruudusta Tarkistus. Poista Jaetut tarkistusasetukset -osasta Jaa tarkistettavaksi Adobe Document Cloudilla -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Työkalu > Lähetä tarkistettavaksi.

  Lähetä kommentoitavaksi -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 3. Valitse Lähetä kommentoitavaksi sähköpostitse.

 4. Kirjoita pyydettäessä tiedot Henkilöllisyysasetukset-valintaikkunaan.

 5. Valitse PDF-tiedosto, ellei se ole avoinna, ja napsauta Seuraava. Määrittämästäsi PDF-tiedostosta tulee alkuperäistiedosto. Yhdistä tarkistajilta vastaanottamasi kommentit tähän tiedostoon.

 6. Määritä tarkistajat kirjoittamalla heidän sähköpostiosoitteensa. Erottele osoitteet puolipistein tai rivinvaihdoin. Valitse Osoitekirja ja valitse sähköpostiosoitteet sähköpostiohjelman tai verkkosähköpostin osoitteistosta.

 7. Esikatsele sähköpostikutsua ja muokkaa sitä tarpeen mukaan ja napsauta sitten Lähetä kutsu.

 8. Valitse sähköpostiohjelma, jossa haluat lähettää kutsun, ja valitse Jatka.

  PDF-tiedoston kopio lähetetään tarkistajille liitteenä. Kun tämä PDF-liite avataan, siinä näkyy kommentointityökalut ja ohjeita.

Kun saat kommentteja tarkistajilta, voit yhdistää ne alkuperäiseen PDF-tiedostoon.

 1. Avaa vastaanotetut kommenttitiedostot sähköpostisovelluksella. Sähköpostisovellus avaa selausikkunan, jos se ei löydä alkuperäistä PDF-tiedostoa.
  Huomautus:

  Voit lähettää kommentteja edelleen aloittajalle, jos et itse aloittanut tarkistusta. Yhdistä nämä kommentit ensin omaan PDF-tiedoston kopioosi. Lähetä sitten kommentit; katso Lähetä kommentit sähköpostilla. Jos olet jo lähettänyt kommenttisi, aloittaja saa vain uudet kommentit. Liitetyt kommentit säilyttävät alkuperäisen laatijansa nimen.

 2. Näyttöön tulee Liitä kommentit -valintaikkuna, jos olet tarkistuksen aloittaja. Valitse haluamasi seuraavista vaihtoehdoista:

  Kyllä

  Avaa alkuperäisen PDF-tiedoston ja liittää kaikki kommentit siihen. Tallenna PDF-tiedosto, kun kommentit on liitetty.

  Ei, avaa vain tämä kopio

  Avaa tarkistajan PDF-tiedoston kommentteineen. Jos valitset tämän asetuksen, voit silti liittää kommentteja valitsemalla Kommentit > Yhdistä kommentit alkuperäiseen PDF-tiedostoon.

  Peruuta

  Sulkee kommentit sisältävän tarkistajan PDF-tiedoston.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi