Huomautus:

Täydellinen suojausta koskevien artikkelien luettelo on kohdassa Acrobatin ja PDF-sisällön suojauksen yleiskuvaus.

Sovellusten käyttäytymistä Acrobatissa ja Acrobat Readerissa voi säätää niin, että JavaScriptin suoritus noudattaa haluttua suojaustasoa. Näin voidaan rajoittaa sovellusten JavaScript API -yhteyksiä ja eristää työnkulut, jotka eivät edellytä JavaScript API:tä.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat / Acrobat Reader > Oletusarvot (Mac OS).

 2. Valitse vasemmalla puolella Luokat-kohdasta JavaScript.

 3. Määritä JavaScript-suojaukset-paneelissa JavaScriptin hallinnan asetukset tarpeen mukaan.

  Ota käyttöön Acrobat JavaScript

  Poista valinta, jos haluat poistaa JavaScriptin kokonaan käytöstä tai rajoittaa JavaScriptiä API:den avulla.

  Anna valikkokomennoille JavaScriptien suoritusoikeudet

  Ottaa käyttöön JavaScriptin suorittamisen valikkokomentoja napsauttamalla. Jos asetusta ei ole otettu käyttöön, etuoikeutettuja JavaScript-kutsuja voi suorittaa valikon kautta. Ei-etuoikeutettujen JavaScript-kutsujen suorittamista valikkokomentojen kautta ei estetä, olipa ruudussa valintamerkki tai ei.

  Ota käyttöön yleinen objektien suojauskäytäntö

  Sallii JavaScriptin yleisesti API:den kautta tai luottaa tiettyihin JavaScript-makroja sisältäviin dokumentteihin.

Vaihtoehtoisesti JavaScript-makrojen suorittamista voi hallita muokkaamalla järjestelmän rekisteriasetuksia.

Lisätietoja on sovellusten suojausoppaassa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_fi.