Käyttöopas Peruuta

Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin merkintä- ja kuvamerkintätyökalujen avulla

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen kuin aloitat

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Lisää PDF-tiedostoihin kommentteja korostuksilla, muistilapuilla, vapaan käden piirtotyökalulla ja merkintätyökaluilla.

Adobe Acrobat -syvälinkki

Kokeile sovelluksessa
Lisää kommentteja PDF-tiedostoihin muutaman helpon vaiheen avulla.

Kommenttien lisääminen PDF-dokumenttia tarkasteltaessa

Voit nyt lisätä kommentteja PDF-tiedostoa tarkasteltaessa käyttämällä irrallisen työkalupalkin pikatoimintoja. PDF-tiedostosta valitsemastasi sisällöstä riippuen kommentointiin ovat käytettävissä seuraavat pikatoiminnot:

 • Toiminnot tekstiä valittaessa: Voit korostaa tekstiä, alleviivata valittua tekstiä, yliviivata valittua tekstiä, poistaa tekstiä, kopioida tekstiä ja muokata PDF-tiedostoa.
Tekstin valintaan liittyvät toiminnot

 • Kuvan valintaan liittyvät toiminnot: Kun valitset kuvan, voit esimerkiksi lisätä tarralapun, korostaa kuvan, poistaa kuvan, kopioida kuvan ja muokata PDF-tiedostoa.
Kuvan valintaan liittyvät toiminnot

 • Korostuksen valintaan liittyvät toiminnot: kun valitset olemassa olevan korostetun kommentin PDF-tiedostossa, näet Lisää muistiinpano-, Vaihda väriä- ja Poista kommentti -pikatoiminnot.
Korostuksen valintaan liittyvät toiminnot

Huomautus- ja kuvamerkintätyökalujen yleiskuvaus

Huomautus:

Acrobat Readerissa täydet kommentointityökalut ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön.

Voit lisätä kommentteja käyttämällä huomautus- ja kuvamerkintätyökaluja. Kommentit ovat merkintöjä ja piirustuksia, joilla viestitetään ideoita ja annetaan palautetta PDF-tiedostoista. Voit kirjoittaa tekstivietsin käyttämällä Lisää teksti -kommentointityökalua. Vaihtoehtoisesti voit käyttää piirtotyökalua ja piirtää viivan, ympyrän tai muun muodon ja kirjoittaa sitten viestin kyseiseen muotoon liittyvään ponnahdushuomautukseen. Tekstin muokkaustyökaluilla voit lisätä lähdeasiakirjaan muokkausmerkintöjä, joilla ilmaiset, mitä muutoksia haluat tehtävän.

Huomautus:

Acrobat Prossa kommentteihin voi lisätä koodimerkintöjä, jolloin näkö- ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat lukea niitä käyttämällä avustavia ohjelmia.

Huomautus- ja kuvamerkintätyökalujen näyttäminen

Huomautus- ja kuvamerkintätyökalut näkyvät automaattisesti vain silloin, kun PDF-tiedosto avataan hallitussa tarkistuksessa.

 1. Valitse Kommentit -kuvake oikeanpuoleisessa ruudussa, jos haluat nähdä lisätyt kommentit.

  Acrobatin kommenttityökalurivi
  Kommenttiruutu

 2. Piirtomerkintätyökalut on ryhmitelty Piirrä vapaalla kädellä -työkalun vasemmanpuoleiseen kelluvaan pikatyökaluvalikkoon.

  Acrobatin piirtotyökaluvalikko
  Piirtotyökaluvalikko

Valitse huomautus- tai kuvamerkintätyökalu

Valitse vasemmalla olevasta pikatyökaluvalikosta merkintä, jonka haluat lisätä PDF-tiedostoon.

Merkintätyökalut

Huomautus:

Ensimmäisen kommentin lisäämisen jälkeen työkalu muuttuu valintatyökaluksi, jolla voidaan muuttaa kommentin paikkaa, kokoa ja sisältöä. (Kynä- ja Korosta teksti -työkalut pysyvät valittuina.)

Pidä merkintätyökalu valittuna

Voit lisätä useita kommentteja valitsematta työkalua uudelleen.

 1. Valitse Kommentti-työkaluriviltä se työkalu, jota haluat käyttää (mutta älä käytä sitä vielä).

 2. Valitse Käytä samaa työkalua, kunnes sen valinta poistetaan -kuvake .

Lisää kommentti

Huomautus:

Acrobat Reader:ssä täydet kommentointityökalut ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Yleisin kommenttityyppi on tarralappua muistuttava Lisää kommentti. Kommentti näkyy sivulla huomautuskuvakkeena ja tekstiviestin ponnahdushuomautuksena. Voit lisätä kommentin sivun tai asiakirjaalueen mihin tahansa kohtaan.

Lisää kommentti Acrobatissa
Voit lisätä tekstiä ponnahdusikkunahuomautukseen Lisää kommentti -työkalulla.

Vaiheet kommentin lisäämiseksi

 1. Valitse Lisää kommentti -työkalu  pikatyökalut-valikosta ja valitse kohta, johon haluat lisätä huomautuksen.

 2. Kirjoita teksti ponnahdusikkunaan. Voit myös kopioida ja liittää tekstiä PDF-tiedostosta huomautukseen valintatyökalulla .

  Huomautus:

  Kun suljet ponnahdusikkunan, huomautuksen teksti jää jäljelle.

Kommentin muokkaaminen

 1. Napsauta tai kaksoisnapsauta huomautuskuvaketta.

 2. Voit muuttaa kommentin ominaisuuksia napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tarralappu -kuvaketta tai valitsemalla kommentin asetusvalikosta Ominaisuudet. Muokkaa tarralapun ominaisuuksia tarpeen mukaan ja valitse OK.

  Huomautus:

  Muuta kirjasinkokoa, ponnahdusvalikon oletustoimintaa ja muita kommenttien luomiseen ja näyttämiseen liittyviä asetuksia Oletusarvot-valintaikkunan Kommentointi-välilehdessä

Kommentissa olevan tekstin osittainen kopioiminen

 1. Napsauta tai kaksoisnapsauta huomautuskuvaketta.
 2. Valitse teksti, napsauta hiiren kakkospainiketta ja kopioi teksti.

Kommentin poistaminen

 1. Valitse Lisää kommentti-työkalu , käsityökalu  tai valintatyökalu .

 2. Valitse huomautuskuvake ja paina Poista-painiketta.

  Voit myös kaksoisnapsauttaa huomautuskuvaketta ja valita ponnahdushuomautuksen Asetukset-valikosta Poista.

Tekstikommentin lisääminen

Lisää tekstikommentti -työkalulla voit kirjoittaa tekstiä mihin tahansa PDF-sivun kohtaan.

 1. Valitse pikatyökaluvalikosta Lisää kommentti > Lisää tekstikommentti.

 2. Valitse sivulta sijainti, johon haluat sijoittaa kohdistimen

 3. Jos haluat muuttaa tekstin muotoilua, kaksoisnapsauta lisättyä tekstikommenttia, valitse teksti ja valitse sitten haluamasi kirjasin, tekstin tasaus ja muu tekstin muotoilu.

Kommenttien tekijän nimen muuttaminen

Kun lisäät kommentin PDF-tiedostoon, kommentin tekijän nimenä käytetään oletusarvoisesti kirjautumisnimeäsi. Jos haluat muuttaa tekijän nimen, perehdy kohtaan Kommenttien tekijän nimen muuttaminen.

Viivan, nuolen tai kuvion lisääminen

Huomautus:

Acrobatissa Readerissa  piirrostyökalut ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Harkitse piirtotyökalua valitessasi, millaisen tehosteen haluat saada aikaan.

 1. Valitse pikatyökaluvalikosta Piirrä vapaalla kädellä ja valitse sitten haluamasi piirtomerkintätyökalu:

  • Suorakulmio-työkalun , Soikio-työkalun , Nuoli-työkalun ja Viiva-työkalun avulla voit luoda yksinkertaisia kuvioita.

  • Pilvityökalu ja monikulmiotyökalu luovat suljetun kuvion, joka koostuu useasta segmentistä. Murtoviiva-työkalu luo avoimia kuvioita, jotka koostuvat useista peräkkäisistä segmenteistä.

  • Tämä Piirrä-työkalu luo vapaamuotoisia piirroksia, ja Poista piirros-työkalu  poistaa piirtomerkinnät.

  Huomautus:

  Jos haluat määrittää viivan paksuuden, värin ja muut ominaisuudet ennen piirtämistä, valitse haluamasi työkalu ja avaa Ominaisuudet-työkalurivi Ctrl+E-näppäimillä. Aseta haluamasi asetukset Ominaisuudet-työkalurivillä.

 2. PDF-tiedostoon piirtäminen:
  • Pilvi tai monikulmio luodaan napsauttamalla aloituspistettä, siirtämällä osoitinta ja lisäämällä kukin segmentti napsauttamalla. Lopeta muodon piirtäminen napsauttamalla aloituspistettä tai napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla valikosta Valmis. Päätä murtoviiva kaksoisnapsauttamalla.

  • Voit piirtää viivan, nuolen tai suorakulmion joko vetämällä hiiren sen alueen poikki, johon haluat tehdä merkinnän, tai napsauttamalla kahdesti: kerran aloituspistettä ja kerran lopetuspistettä.

  • Voit piirtää neliön tai ympyrän tai viivan, joka on vaakasuorassa, pystysuorassa tai 45 asteen kulmassa, pitämällä vaihtonäppäintä painettuna piirtäessäsi.

  • Voit piirtää vapaamuotoisia viivoja Piirrä-työkalulla vetämällä osoittimen aloituspisteeseen. Voit vapauttaa hiiren painikkeen, siirtää osoittimen toiseen kohtaan ja jatkaa piirtämistä. Jos haluat pyyhkiä pois osia piirroksesta, valitse Poista piirros -työkalu ja vedä hiiri piirroksessa sen alueen yli, jonka haluat poistaa.

 3. Voit muokata tai muuttaa merkinnän kokoa valitsemalla sen ja säätämällä uuden koon vetämällä kahvoista.
 4. Jos haluat lisätä merkintään huomautuksen, valitse merkintä ja Lisää huomautus-pikatoiminnon ponnahdusvalikossa.

  Huomautuksen lisääminen merkintään
  Huomautuksen lisääminen merkintään

 5. (Valinnainen) Napsauta ponnahdushuomautuksen sulkemispainiketta. Merkinnän oikealle puolelle tulee näkyviin huomautuskuvake ilmaisemaan, että ponnahdusikkunassa on tekstiä.

  Huomautus:

  Voit poistaa piirrosmerkinnän valitsemalla sen ja painamalla sitten Delete-näppäintä.

Voit myös muokata kommentteja sisältäviä PDF-tiedostoja verkossa. Verkkopohjaisen PDF-editorimme avulla voit lisätä muun muassa tekstiä, tarralappuja, korostuksia ja piirroksia PDF-tiedostoihin helposti.

Merkintöjen ryhmittäminen ja ryhmitysten poistaminen

Kaksi tai useita merkintöjä voidaan ryhmittää yhteen, jolloin kommentit toimivat yhtenä kommenttina. Merkinnät voidaan ryhmittää myös tilapäisesti, kun ne halutaan siirtää uuteen paikkaan tai kun niiden ominaisuuksia muokataan kerralla. Tällöin muutoksia ei tarvitse tehdä jokaiseen yksitellen. Ryhmittämisen ansiosta tarkistajan dokumenttiin tekemät tarkistusmerkinnät erottuvat muiden tarkistajien merkinnöistä.

Huomautus:

Tekstinmuutosmerkintöjä ei voi ryhmittää.

Merkintöjen ryhmitteleminen

 1. Valitse merkintä valinta- tai käsityökalulla.
 2. Ctrl-napsauta tai Komento-osoita ryhmitettäviä merkintöjä.
 3. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ryhmitä.

Merkintöjen ryhmitysten purkaminen

 1. Napsauta ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Pura ryhmitys.

Kommenttien lisääminen tekstiruutuihin tai kuvateksteihin

Huomautus:

Acrobat Readerissa kommentointityökalut ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Voit luoda Lisää tekstikommentti -työkalulla tekstiä sisältäviä ruutuja. Voit sijoittaa ruudun mihin tahansa kohtaan sivulla ja säätää sen kokoa vapaasti. Dokumentin sivulle jää näkyviin tekstiruutu, joka ei sulkeudu ponnahdusikkunan tapaan.

Tekstin kirjasin ja kirjasinkoko perustuvat järjestelmän oletusasetuksiin.

Kommentin lisääminen tekstiruutuihin tai kuvateksteihin

Huomautus:

Tekstiruututyökalulla voidaan kirjoittaa huomautuksen teksti japaniksi, kiinaksi tai koreaksi, jos aasialaisten kielten resurssitiedostot on asennettu tietokoneeseen. Tekstiruutuihin voidaan kirjoittaa tekstiä vain vaakasuuntaan.

Voit luoda Tekstiselite -työkalulla teksiseliteruudun. Tekstiseliteruudut ovat käteviä etenkin silloin, kun jokin tietty asiakirjan osa halutaan erottaa mutta ei peittää. Kuvatekstiruuduissa on kolme osaa: tekstiruutu, osoitinviiva ja viivan päätepiste. Voit muuttaa jokaisen osan kokoa vetämällä kahvasta. Osoitinviivojen kokoa voi muuttaa vain yhteen suuntaan: vaakaviivoja vaakasuuntaan ja pystyviivoja pystysuuntaan. Tekstiruudun koko kasvaa kirjoitettaessa pystysuoraan niin, että koko teksti pysyy näkyvissä.

Voit siirtää tekstiruutua itseään tai yhdessä lopetuspisteen kanssa. Tekstiruutu liikkuu tukipisteen ympärillä. Tukipiste on nuoli päätösviivassa, joka luodaan napsauttaessasi PDF-tiedostoa ensimmäisen kerran. Tekstiruudun väriä ja ulkoasua voidaan muuttaa, ja päätepisteviivaan voidaan lisätä nuolia ja johdeviivoja.

Tekstiruudun lisääminen

 1. Valitse pikatyökaluvalikosta Lisää kommentti > Lisää tekstikommentti.

 2. Valitse PDF-tiedostosta sijainti, johon haluat lisätä tekstin.

 3. Napsauta pikatyökalurivin Määritä valitun tekstin ominaisuudet tai muuta niitä -kuvaketta, niin voit muuttaa tekstin väriä, tasausta ja kirjasinasetuksia.

 4. Kirjoita teksti. Teksti rivitetään automaattisesti, kun se yltää laatikon oikeaan reunaan.

 5. (Valinnainen) Lisämuutosten tekeminen tekstiruutuun:
  • Käytä Valitse-työkalua valitaksesi tekstiruudun reunan ja muuta kokoa vetämällä kulmaa. Napsauta tekstiruutua hiiren oikealla painikkeella avataksesi Tekstiruudun asetukset ja muuta reunan ja täytön asetuksia.

  • Muokkaa tekstiä tai muuta tekstin ominaisuuksia kaksoisnapsauttamalla tekstiruutua. Valitse teksti vetämällä osoitin sen yli ja valitse sitten asetukset pikatyökaluvalikosta.

 6. Voit poistaa tekstiruudun valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä.

  Huomautus:

  Voit myös liittää tekstilohkon valitsemalla ja kopioimalla tekstiä mistä tahansa sovelluksesta, valitsemalla Acrobatissa käsityökalun ja valitsemalla sitten Muokkaa > Liitä.

Kuvatekstin lisääminen

 1. Valitse pikatyökaluvalikosta Piirrä vapaalla kädellä > Tekstiselite.

 2. Määritä päätepisteen sijainti napsauttamalla kerran ja tekstiruudun sijainti napsauttamalla uudestaan.
 3. Napsauta Määritä tai muuta ominaisuuksia valitulle tekstille -kuvaketta ja valitse sitten tekstin väri, kohdistus ja kirjasinmääritteet.

 4. Kirjoita teksti.Teksti rivitetään automaattisesti, kun se yltää laatikon oikeaan reunaan.

 5. (Valinnainen) Lisämuutosten tekeminen tekstiruutuun:
  • Voit muuttaa kuvatekstiruudun kokoa valitsemalla sen ja vetämällä jostakin näyttöön tulevasta kahvasta.

  • Siirrä ruutua napsauttamalla sen sisäpuolta ja vetämällä.

  • Voit siirtää koko kuvatekstiruutua napsauttamalla ja vetämällä joko pääteviivaa tai ruudun reunaa.

  • Voit muuttaa väriä, peittävyyttä tai viivojen ominaisuuksia napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Ominaisuudet ja valitsemalla sen jälkeen haluamasi asetukset.

Kommenttien lisääminen tiedostoliitteeseen

Huomautus:

Acrobat Readerissa kommentointityökalut ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Liitä tiedosto -työkalulla voit upottaa tiedoston valitsemaasi kohtaan PDF-tiedostoa, jotta lukija voi avata sen. Käyttämällä tiedostoliitteitä kommentteina voit viitata pitkiin dokumentteihin, joiden sisältöä ei voi helposti liittää ponnahdushuomautukseen tai tekstiruutuun. Tiedostoliite seuraa automaattisesti mukana, jos PDF-tiedosto siirretään toiseen paikkaan. Liitteen katselu edellyttää, että Readeriin on asennettu sovellus, jolla tiedostoliitteen voi avata.

Huomautus:

Varmista, että käytät Lisää kommentteja -työkalun Liitä tiedosto -asetusta liittäessäsi tiedostoja asiakirjan tarkistusta varten. Asiakirjatason tiedostoliitteitä, jotka liitetään Liitä tiedosto -työkalulla kohdasta Muokkaa > Lisää, ei seurata muiden kommenttien yhteydessä, ja liitetyt kommentit voivat sen vuoksi kadota.

 1. Valitse pikatyökaluvalikosta Lisää kommentti > Liitä tiedosto.

 2. Napsauta PDF-tiedoston kohtaa, johon haluat sijoittaa tiedostoliitteen.
 3. Valitse liitettävä tiedosto ja napsauta Avaa. Voit korostaa tiedostosta kiinnekohtia kommenteilla, jos liität PDF-tiedoston.

 4. Valitse Liitetiedoston Ominaisuudet -valintaikkunassa asetukset PDF-tiedostossa näkyvää tiedostokuvaketta varten ja valitse OK.

  Kommenttiliitteet näkyvät myös Liitteet-välilehdellä (vasemmanpuoleisessa suunnistusruudussa). Niiden sijainti ilmenee sivunumerosta.

  Huomautus:

  Voit poistaa liitteen napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja napsauttamalla Poista.

Kommentoinnin oletusasetukset

Kommentoinnin oletusasetukset vaikuttavat sekä huomautusten ulkoasuun että siihen, millaisina PDF-tiedostojen huomautukset ja merkinnät näkyvät.

Huomautus:

Tarkistaja voi sijoittaa kommentteja minne tahansa dokumenttikehyksessä. Tämän takia saatat toisinaan joutua vierittämään tai loitontamaan näkymää, jotta näet sivun ulkopuolella sijaitsevat kommentit.

(Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Kommentointi.)

Kommenttien näyttö

Kirjasin, Kirjasinkoko

Windowsissa kirjasin ja sen koko voidaan määrittää ponnahdusikkunoissa. Mac OS:ssä kirjasimen kooksi voidaan valita ainoastaan Suuri, Normaali tai Pieni. Tämä asetus otetaan käyttöön kaikissa uusissa ja nykyisissä kommenteissa.

Ponnahdusikkunan peittävyys

Määrittää ponnahdushuomautusten peittävyyden asteikolla 1–100. Kun ponnahdushuomautus on avoinna mutta valitsematta, peittävyysarvo 100 merkitsee täysin peittävää huomautusta ja pienemmät arvot läpikuultavaa huomautusta.

Ota teksti-ilmaisimet ja työkaluvihjeet käyttöön

Näyttää työkaluvihjeen, kun asetat kohdistimen ponnahdushuomautuksen sisältävän kommentin päälle. Työkaluvihje sisältää tekijän nimen, kommentin tilan ja kaksi tekstiriviä. Tämä asetus on normaalisti valittu.

Tulosta kommentit ja ponnahdusikkunat

Määrittää, että kommentteihin liitetyt ponnahdushuomautukset sekä huomautus-, äänileike- ja tiedostoliitekuvakkeet tulostuvat täsmälleen samassa muodossa kuin ne näkyvät sivulla.

Tämän vaihtoehdon valitsemisen sijasta voit myös tulostaa kommentin tekstin useissa eri asetteluissa valitsemalla Tiedosto > Tulosta ja napsauttamalla sitten Kommenttien yhteenveto -painiketta. Lisätietoja on kommenttien tulostamista käsittelevässä dokumentissa.

Näytä viivat, jotka yhdistävät kommenttimerkinnät ponnahdusikkunoihin hiiren osoittimen ollessa kohdalla.

Kun asetat kohdistimen kommenttimerkinnän (kuten korostus- tai huomautuskuvakkeen) päälle, varjostettu yhteyslinja tulee näkyviin. Tämä asetus on normaalisti valittu.

Pidä ponnahdusikkunat näkyvissä dokumentin selaamisen yhteydessä

Selatessasi PDF-tiedostoa tietyllä sivulla olevat ponnahdushuomautukset siirtyvät niin, että ne pysyvät dokumenttiruudussa. Tämä asetus on normaalisti valittu.

Ponnahdusikkunan avautumistapa

Avaa automaattisesti ponnahduskommentit, muistiinpanoja lukuun ottamatta

Ponnahdushuomautus tulee näyttöön, kun luot kommentin piirto-, leimasin- tai kynätyökalulla.

Piilota kommenttiponnahdusikkunat, kun kommenttiluettelo on avattu

Parantaa näytön luettavuutta, kun sivulla on monta kommenttia. Tämä asetus on normaalisti valittu.

Avaa ponnahdusikkunat automaattisesti hiiren osoittimen ollessa kohdalla

Kun hiiren osoitin on minkä tahansa tyyppisen kommentin kohdalla, mukaan lukien piirtomerkinnät ja leimat, ponnahdushuomautus avautuu.

Kommenttien luonti

Käytä aina käyttäjätunnusta tekijän nimenä

Määrittää, mikä nimi näkyy luomassasi ponnahdushuomautuksessa. Jos tämä asetus on valittu, ohjelma käyttää Oletusarvot-valintaikkunan Henkilöys-välilehdessä määritettyä kirjautumisnimeä. Jos tätä asetusta ei ole valittu, ohjelma käyttää kommentin ominaisuusikkunassa oletusarvoksi määritettyä tekijän nimeä. Tämä asetus on normaalisti valittu.

Tasaa uudet ponnahdusikkunat dokumentin reunaan

Tasaa ponnahdusikkunat dokumentti-ikkunan oikeaan reunaan riippumatta siitä, mihin kommenttimerkintä, kuten huomautuskuvake tai korostuskommentti, on lisätty. Jos tätä asetusta ei ole valittu, ponnahdusikkuna näkyy kommenttimerkinnän vieressä. Tämä asetus on normaalisti valittu.

Salli upotettu vastaus muistilappuihin (edellyttää uudelleenkäynnistystä)

Mahdollistaa vastaamisen muistilappuihin yhdessä viestiketjussa. Jos tämä asetus on valittuna, jokainen merkintä näkyy keskusteluna ja kaikki vastaukset näkyvät yhtenä viestiketjuna.

Ota tekstin valinta Korostus-, Yliviivaus- ja Alleviivaus-toimintoja varten käyttöön

Voit valita ja kopioida tekstiä kommenttien korostamista, yliviivausta ja alleviivausta varten.

Ota kommenttityyppinen teksti ja kuvake kommenttiluettelossa käyttöön (vaatii uudelleenkäynnistyksen)

Näyttää kommenttiluettelossa lisätyn kommentin tyypin ja kuvakkeen.

Näytä valintaruutu kommentin huomautuksessa

Näyttää valintaruudut kaikkien kommenttien kohdalla.

Kommenttien luonti (Acrobatissa)

Kopioi ympyröity teksti piirtokommentin ponnahdusikkunaan

Kopioi piirtotyökaluilla ympyröidyn tekstin, joka näkyy piirtomerkintään liittyvässä ponnahdusikkunassa.

Kopioi valittu teksti korostus-, yliviivaus- ja alleviivauskommentin ponnahdusikkunaan

Kopioi valitun tekstin ponnahdusikkunaan, joka liittyy tekstin muokkauksen kommentteihin, esimerkiksi tekstin korostus työkalulla lisättyihin kommentteihin.

Kommenttien ulkoasun muuttaminen

Huomautus:

Acrobat Reader:ssä täydet kommentointityökalut ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Voit muuttaa kommenttien tai merkintöjen väriä ja ulkoasua ennen niiden luomista tai sen jälkeen. Voit määrittää uuden ulkoasun työkalun oletusasetukseksi.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla nimesi näkyy kommenteissa, avaa Asetukset-valintaikkuna, valitse Kommentointi ja poista Käytä aina käyttäjätunnusta tekijän nimenä -valintaruudun valinta.

Voit käyttää valitun työkalun kanssa Kommentti-työkalurivillä olevia Värimuokkain- ja Tekstin ominaisuudet -kuvakkeita.

Värimuokkain
Kommentti-työkalurivillä oleva Värimuokkain-työkalu

Tekstin muotoilutyökalu
Kommentti-työkalurivillä oleva Tekstin muotoilutyökalu

Voit myös valita hiiren kakkospainikkeella napsautettavasta pikavalikosta Ominaisuudet ja valita sitten haluamasi asetukset.

Ominaisuudet
Ominaisuudet, huomautuskuvake valittu

Ponnahdustekstin ja muotoiluasetusten kanssa
Ponnahdustekstin ja muotoiluasetusten kanssa

Kommentin ulkoasun muuttaminen ja sen asettaminen oletukseksi

 1. Kun olet luonut kommentin, napsauta kommenttia tai sen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten hiiren kakkospainikkeella napsautettavasta pikavalikosta Ominaisuudet.

  Ominaisuudet
  Ominaisuudet, huomautuskuvake valittu

 2. Tee Ominaisuudet-valintaikkunassa jokin seuraavista ja napsauta sitten OK:

  • Muuta Ulkoasu-välilehdessä kuvakkeen asetuksia, kuten väriä ja tyyppiä. Käytettävissä olevat valinnat riippuvat valitun kommentin tyypistä.

  • Valitse Yleiset-välilehti ja muuta tekijän nimi ja kommentin aihe.

  • Napsauta Tarkistushistoria-välilehteä, jotta näet muutokset, joita käyttäjät ovat tehneet kommentin tilaan tarkistusmenettelyn aikana.

  • Estä kommentin muokkaaminen tai poistaminen valitsemalla Ominaisuudet-valintaikkunan alaosasta Lukittu.

  • Valitse Ominaisuudet-valintaikkunan alaosasta Aseta ominaisuudet oletusarvoiksi, jotta uudet ominaisuudet koskevat kaikkia seuraavia tämän tyyppisiä kommentteja.

Työkalun oletusulkoasun määrittäminen

 1. Kun olet luonut kommentin, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Määritä haluamasi ominaisuudet ja napsauta OK.

 3. Napsauta kommenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Aseta nykyiset ominaisuudet oletusarvoiksi.

  Määrittämäsi ominaisuudet näkyvät kaikissa tällä työkalulla luotavissa kommenteissa. Asetus ei vaikuta nykyisiin kommentteihin eikä ponnahdushuomautuksissa olevien tekstien ulkoasuun.

Tarkistajan huomion kiinnittäminen kommenttiin

Voit kiinnittää tarkistajan huomion @maininnalla.

Huomautus:

Kun käytät @mainintaa PDF-tiedoston henkilökohtaisissa kommenteissasi, tarkistustila otetaan käyttöön. Tarkistajat saavat sähköpostikutsun, joka sisältää jaetun tiedoston linkin.

 1. Napsauta kommentin tekstissä @-merkkiä.

  @Mainitse tarkistajat kiinnittääksesi heidän huomionsa

 2. Tarkistajien luettelo avautuu ponnahdusvalikkoon. Valitse mainittava tarkistaja luettelosta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?