Acrobat fungerer stor sett på samme måte i Windows og Mac OS. Noen unntak er angitt i Hjelp. Vær i tillegg oppmerksom på følgende forskjeller:

Vanlige tastaturhandlinger og -funksjoner

Vinduer

Mac OS

Høyreklikk

Control-klikk

Alt

Tilvalg

Ctrl+[tegn]

Kommando+[tegn]

Ctrl+klikk

Tilvalg-klikk

Ctrl-dra

Tilvalg-dra

Min datamaskin

[disknavn]

Windows Explorer

Finder

Åpne dialogboksen Innstillinger

Du åpner dialogboksen Innstillinger i Mac OS ved å velge Acrobat Pro DC > Innstillinger.

Vise en nestet liste

Elementer, for eksempel bokmerker, vises noen ganger i nestede lister som kan vises eller skjules. Hvis du vil vise en liste i Mac OS, klikker du trekanten som peker mot høyre, til venstre for ikonet. Klikk trekanten som peker nedover, for å skjule listen. Hvis du vil vise eller skjule alle elementene i en liste med flere nivåer, Tilvalg-klikker du trekanten.