Brukerveiledning Avbryt

Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Merk:

Hvis du står overfor problemer med å skrive enkelt- eller dobbeltsidig på Mac, kan du se Kan ikke skrive ut dobbeltsidig eller enkeltsidig i Acrobat på Mac.

Grunnleggende utskriftsoppgaver

Skriv ut på begge sider

Du kan skrive ut på begge sider hvis skriveren støtter funksjon for dobbeltsidig utskrift (tosidig utskrift).  

Merk: Dobbeltsidig utskrift kalles dupleks, rygg mot rygg, front mot rygg eller tosidig utskrift.

Skriverdriveren styrer alternativene, ikke Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Se dokumentasjonen for skriveren for funksjoner som skriveren støtter.

 • I dialogboksen Skriv ut aktiverer du Skriv ut på begge sider og velger kanten å vende.
Merk:

Det kan være tilfeller der skriveren faktisk støtter tosidig utskrift og alternativet ikke vises i dialogboksen for utskrift. I slike tilfeller kan du klikke skriveregenskapene for direkte tilgang til alternativet fra innstillingene for skriveren.

Skrive ut i svart-hvitt

Du kan skrive ut en farge-PDF-fil i grågraderinger (kalles også gråtoner eller sammensatt grå).

 • I dialogboksen Skriv ut aktiverer du Skriv ut i gråtoner (svart-hvitt).

Skrive ut en i annen størrelse

Du kan skalere side til å forstørres eller reduseres når du skriver ut. Du kan automatisk skalere for å tilpasse til siden eller smalere manuelt etter prosentverdier

 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Størrelse og angir deretter skaleringsalternativene.

Tilpass forstørrer hver side slik at den passer i utskriftsområdet for den valgte papirstørrelsen. For PostScript®-skrivere bestemmer PPD-filen utskriftsområdet på arket.

Faktisk størrelse Skriver ut sidene uten skalering. Sider eller merkede områder som ikke får plass på papiret, beskjæres. Du kan angi dette alternativet som standard ved å bruke utskriftsinnstillingen Ingen. Se Opprette forhåndsinnstillinger for skriver.

Reduser overdimensjonerte sider Krymper store sider slik at de passer til den valgte papirstørrelsen, men forstørrer ikke små sider. Hvis et merket område er større enn utskriftsområdet for det valgte papiret, skaleres området slik at det passer i utskriftsområdet. Dette alternativet er alltid aktivt under N-opp-utskrift. Du kan angi dette alternativet som standard ved å bruke utskriftsinnstillingen Standard. Se Opprette forhåndsinnstillinger for skriver.

Egendefinert størrelse Skalerer siden med prosentverdien du angir.

Velg papirkilde basert på PDF-sidestørrelse (Windows) Bruker PDF-papirstørrelsen til å bestemme utskriftsskuffen i stedet for utskriftsformatalternativet. Dette er nyttig ved utskrift av PDF som inneholder flere sidestørrelser, på skrivere som har utskriftsskuffer i forskjellige størrelser.

Skrive ut plakater og bannere

Du kan skrive ut et dokument i stort format, for eksempel en plakat eller et banner, ved å dele sidene opp i flere ark (kalles side ved side). Alternativet Plakat beregner hvor mange ark som trengs. Du kan justere størrelsen på originalen til papiret, og angi hvor mye hver flis overlapper. Du kan deretter sette sammen flisene.

 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Plakat og angir deretter overlappingsalternativene.

Skala for side ved side Skalerer sidene med verdien du angir.

Overlapp Bestemmer hvor mye hver flis overlapper med tilstøtende fliser.

Skjæremerker Legger til veiledningsmerker for hver side som lar deg skjære bort overlappingen.

Etiketter Legger til filnavnet og sidetallet i hver flis.

Vis bare store sider side ved side Bruker side ved side på sider som er større enn den valgte papirstørrelsen med angitt skalering. Disse sidene er tilordnet til flere papirark.

Skrive ut flere sider på et ark

Du kan skrive ut flere enn én side av en PDF-fil på ett enkelt ark. Utskrift av flere sider per ark kalles også N-sider-utskrift (for eksempel 2-sider eller 6-sider) Du kan angi hvordan sidene ordnes, vannrett på tvers av siden eller i loddrette kolonner.

Sider per ark Skriver ut et forhåndsdefinert antall sider, eller et egendefinert antall (opptil 99), vannrett og loddrett ved utskrift N sider/ark. Hvis du velger et forhåndsdefinert antall på menyen, velger Acrobat automatisk den beste papirretningen.

Siderekkefølge Definerer hvordan sidene sorteres på arket ved utskrift N sider/ark. Vannrett plasserer sider fra venstre mot høyre, fra topp til bunn. Omvendt vannrett plasserer sider fra høyre mot venstre, fra topp til bunn. Loddrett plasserer sider fra topp til bunn, fra venstre mot høyre. Omvendt loddrett plasserer sider fra topp til bunn, fra høyre mot venstre. Omvendt vannrett og Omvendt loddrett er begge egnet for dokumenter på asiatiske språk.

Skriv ut sidekant Skriver ut beskjæringsboks (sidekantlinjen for PDF-sider).

Merk: Utskrift av flere sider per ark i Acrobat fungerer uavhengig av skriverdrivernes funksjoner for utskrift av N sider/ark. Utskriftsinnstillingene i Acrobat gjenspeiler ikke innstillingene for N sider/ark i skriverdriverne. Velg alternativene for flere sider i Acrobat eller i skriverdriveren, men ikke begge steder.

Skrive ut hefter

Du kan skrive ut et flersidig dokument som et hefte. Det legges ut to sider per ark. Når du sorterer, bretter og stifter de dobbeltsidige arkene, er resultatet en bok med riktig siderekkefølge.

 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Hefte og angir deretter heftealternativene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Skrive ut hefter og PDF-porteføljer.

Skriv ut kommentarer

Du kan skrive ut kommentarer i en sammendragsliste eller på riktig sted (som klistrelapper på en side).

Gjør ett av følgende:

Sammendrag - I området Kommentarer og skjemaer klikker du Summer opp kommentarer.

Tegnemarkeringer - I Kommentarer og skjemaer klikker du Dokument og markeringer.

Kommentarer på siden - Følg denne fremgangsmåten:

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger, klikk kategorien Kommentarer til venstre, og velg Skriv ut notater og hurtigmenyer.
 2. Fjern merket for Skjul hurtigmenyer for kommentar når kommentarlisten er åpen.
 3. Åpne hurtigkommentarene du vil skrive ut.
 4. Juster plasseringen på siden, slik at de ikke overlapper eller kommer utenfor siden.
 5. Klikk på ikonet for Skriv ut verktøyet .
 6. I Kommentarer og skjemafelt velger du Dokument og koder.

Skrive ut en del av en side

Du kan skrive ut en del av en side i et PDF-dokument. Bruk verktøyet for øyeblikksbilde (Rediger > Ta et øyeblikksbilde) for å merke bare området du vil skrive ut. Området kan være tekst, grafikk eller begge deler. Du kan skrive ut det merkede området i full størrelse, eller tilpasse det til arket.

 1. Velg Rediger > Ta øyeblikksbilde
 2. Tegn et rektangel for å merke en del av en side.
 3. Velg Fil > Skriv ut
 4. Klikk Valgt grafikk i dialogboksen Skriv ut.
Klikk Rediger, Ta øyeblikksbilde

Skriv ut til fil

Du kan opprette en enhetsavhengig PostScript-fil av et dokument. Resultatfilen inneholder kode for å aktivere og kontrollere spesielle enhetsfunksjoner, som gjør at den er mindre kompatibel med andre enheter enn målenheten. Hvis du vil ha et bedre resultat når du oppretter PostScript-filer, bruker du kommandoen Lagre som annet > Flere alternativer > PostScript.

 • Klikk Avansert, velg Skriv ut til fil, og klikk deretter OK.

Alternativer i dialogboksen Skriv ut

De fleste alternativene i dialogboksen Skriv ut i Acrobat er de samme som i andre programmer. Noen alternativer varierer imidlertid avhengig av skriveren og hva du har valgt å skrive ut.

Kommentarer og skjemaer

Alternativet for kommentarer og skjemaer styrer hvilket synlig innhold som blir skrevet ut.

Alternativene Kommentarer og Skjemaer i Acrobat

Dokument

Skriver ut dokumentinnhold og skjemafelt.

Dokument og markeringer

Skriver ut dokumentinnhold, skjemafelt og kommentarer.

Dokument og stempler

Skriver ut dokument, skjemafelt og stempler, men ingen andre markeringer, for eksempel notatkommentarer eller blyantlinjer.

Bare skjemafelt

Skriver ut interaktive skjemafelt, men ikke dokumentinnhold.

Summer opp kommentarer

Oppretter en separat PDF-fil av kommentarene i et dokument. Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved utskrift fra en nettleser, eller ved utskrift av flere dokumenter i PDF-porteføljer.

Sider som skal skrives ut

Alternativet for sider som skal skrives ut, angir sidene eller sideområdet som skal skrives ut.

Alternativer for Skriv ut side i Acrobat

Gjeldende side

Skriver ut siden som er synlig i gjeldende visning.

Sider

Angir sideområdet som skal skrives ut. Bruk en bindestrek for å skille tall i et område. Bruk et komma for å skille enkeltsider eller områder (for eksempel 6, 10-31, 42). Hvordan du angir tallene, avhenger av Sidevisning-innstillingen. Hvis Bruk logiske sidetall er valgt, skriver du inn tall som samsvarer med nummereringen av sidene. Hvis for eksempel den første siden i et dokument har sidetallet iii, kan du skrive inn iii for å skrive ut denne siden.

Merk:

Hvis du vil skrive ut fra en bestemt side til slutten av dokumentet, skriver du inn sidetallet med en bindestrek. Skriv for eksempel "11-" for å skrive ut fra og med side 11 til siste side i dokumentet.

Flere alternativer

Viser flere alternativer for å styre hvilke sider som skrives ut.

Gjeldende visning / Valgt grafikk

(Klikk Flere alternativer under Sider som skal skrives ut.) Skriver ut det synlige området, de merkede sidene eller teksten og grafikken som er kopiert med verktøyet for øyeblikksbilde. Navnet på alternativet endres avhengig av om du har merkede sider eller bruke verktøyet for øyeblikksbilde.

Oddetalls- eller partallssider

Velg hvilke sider som skal skrives ut: Alle sider i områdetBare oddetallssider eller Bare partallssider. Hvis du for eksempel angir området 2, 7–10 og velger Bare partallssider, blir bare side 2, 8 og 10 skrevet ut.

Sider i omvendt rekkefølge

Skriver ut sider i omvendt rekkefølge. Hvis du angir sideområder, skrives sidene ut i omvendt rekkefølge av den angitte rekkefølgen. Hvis du for eksempel angir 3-5, 7-10 i Sider-boksen og velger Sider i omvendt rekkefølge, skrives først side 10-7 ut, og deretter side 5-3.

Retning

Automatisk stående/liggende

Velger automatisk sideretningen som passer best til innholdet og papiret. Et regneark skrives for eksempel ut liggende og et nyhetsbrev stående. Alternativet Automatisk stående/liggende overstyrer retningen som velges i Utskriftsformat.

Sideretning

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift, kan du se fora om utskrift og førtrykk.

Når du skriver ut en PDF-fil som inneholder lag, er det vanligvis bare innholdet som er synlig på skjermen som blir skrevet ut. Forfatteren av en lagdelt PDF-fil kan imidlertid styre hva som skrives ut, uavhengig av synligheten på skjermen. PDF-forfatteren kan kreve at vannmerker skrives ut, eller hindre utskrift av konfidensiell informasjon. Hvis dokumentet er utformet slik at utskriften vil bli annerledes enn utseendet på skjermen, kan det hende det vises en melding i dialogboksen Skriv ut. Forhåndsvisningsbildet i dialogboksen Skriv ut viser alltid siden slik den vil bli skrevet ut.

Merk:

Hvis du vil arbeide med lag i Acrobat, må du konvertere kildedokumentet til PDF ved hjelp av en forhåndsinnstilling som bevarer lag, for eksempel Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere.

Vise hvordan lag skrives ut

 1. Klikk på Lag-ikonet  i Navigasjon-panelet. Hvis Lag-ikonet ikke er synlig, gjør du ett av følgende:

  • Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Lag.
  • Høyreklikk i venstre rute og velg Lag.
  Velg Lag fra hurtigmenyen til venstre

 2. Velg Bruk overstyring for utskriftAlternativer-menyen.

  Merk:

  Avhengig av hvilke synlighetsinnstillinger som ble angitt da PDF-filen ble opprettet, kan det hende at Bruk overstyring for utskrift ikke er tilgjengelig på Alternativer-menyen.

Endre utskriftsinnstillinger for et lag

 1. Klikk Lag-ikonet  i navigasjonspanelet. (Hvis Lag-ikonet ikke vises, velger du Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Lag.)

 2. Utvid lag området, velg et lag og velg deretter Egenskaper for lag fra Alternativer-menyen .

 3. I dialogboksen Egenskaper for lag velger du ett av følgende på hurtigmenyen Skriv ut:

  Skrives alltid ut

  Tvinger laget til å skrives ut.

  Skrives aldri ut

  Tvinger laget til ikke å skrives ut.

  Skrives ut når synlig

  Skriver ut når laget vises på skjermen.

  Merk:

  I Reader kan du åpne dialogboksen Egenskaper for lag, men du kan ikke endre innstillingene.

Opprette forhåndsinnstillinger for utskrift

En PDF kan inneholde et sett forhåndsinnstillinger for utskrift en gruppe med dokumentspesifikke verdier som brukes til å angi grunnleggende utskriftsalternativer. Hvis du oppretter en forhåndsinnstilling for utskrift for et dokument, unngår du at du må angi enkelte alternativer manuelt i dialogboksen Skriv ut hver gang du skriver ut dokumentet. Det beste er å angi utskriftsinnstillinger for en PDF-fil når du oppretter den. Med forhåndsinnstillinger for utskrift kan du imidlertid når som helst legge til grunnleggende utskriftsinnstillinger i en PDF-fil.

 1. Velg Fil > Egenskaper, og velg kategorien Avansert.

 2. Angi alternativer under Forhåndsinnstillinger for utskriftsdialogboks, og klikk OK.

Neste gang du åpner dialogboksen Skriv ut, vil verdiene bli satt til forhåndsinnstillingene for utskrift. Disse innstillingene brukes også når du skriver ut individuelle PDF-filer i en PDF-portefølje.

Merk:

Hvis du vil beholde forhåndsinnstillinger for utskrift i en PDF-fil, lagrer du PDF-filen etter at forhåndsinnstillingen er opprettet.

Sideskalering

Forhåndsutfyller menyen Sideskalering i dialogboksen Skriv ut med det alternativet du velger:

Standard

Bruker standardinnstillingen for programmet, som er Tilpass til utskriftsområde.

Ingen

Hindrer automatisk skalering for tilpasning til utskriftsområdet. Bruk denne innstillingen for å beholde skalaen i utviklingsdokumenter eller punktstørrelsen som kreves av juridiske årsaker.

Merk:

Menyen Sideskalering i dialogboksen Skriv ut viser flere alternativer, men du kan ikke forhåndsutfylle dialogboksen med disse alternativene. Velg ett av alternativene når du skriver ut.

Modus for tosidig

Du oppnår best mulig resultater når den valgte skriveren støtter tosidig utskrift hvis du velger alternativet for tosidig utskrift.

Ensidig

Skriver ut på én side på papiret.

Tosidig, vend langside

Skriver ut på begge sider av papiret, papiret vendes ved langsiden.

Tosidig, vend kortside

Skriver ut på begge sider av papiret, papiret vendes ved kortsiden.

Papirkilde etter sidestørrelse

Velger alternativet ved samme navn i dialogboksen Skriv ut. Bruker PDF-papirstørrelsen til å bestemme utskriftsskuffen i stedet for utskriftsformatalternativet. Dette er nyttig ved utskrift av PDF-filer som inneholder flere sidestørrelser, på skrivere som har utskriftsskuffer i forskjellige størrelser.

Skriv ut sideområde

Forhåndsutfyller Sider-boksen under Utskriftsområde i dialogboksen Skriv ut med sideområdene du angir her. Denne innstillingen er nyttig i en arbeidsflyt der dokumenter inneholder både instruksjonssider og lovsider. Hvis for eksempel side 1-2 representerer instruksjoner for utfylling av et skjema, kan du definere utskriftsjobben slik at den bare skriver ut flere kopier av skjemaet.

Antall eksemplarer

Forhåndsutfyller Kopier-boksen i dialogboksen Skriv ut. Velg et tall mellom 2 og 5, eller velg Standard for å bruke programmets standard, som er én kopi. Denne begrensningen forhindrer uønsket utskrift av flere eksemplarer.

Hvorfor kan jeg ikke skrive ut dokumentet mitt?

Start med disse feilsøkingstipsene

Utskriftproblemer kan ha ulike årsaker. Start med dette nyttige tekniske notatet for å identifisere problemet: Troubleshoot PDF printing | Acrobat, Reader.

PDF-filen er passordbeskyttet, og utskrift er ikke tillatt

Hvis du mottar en passordbeskyttet PDF-fil, kan du bruke det utpekte passordet til å skrive ut dokumentet. Noen beskyttede dokumenter har begrensninger som gjør at du ikke kan skrive ut, redigere eller kopiere innhold i dokumentet. Hvis et dokument har begrensninger for utskrift, kontakter du PDF-forfatteren.

(Bare Windows) Beskyttet modus påvirker

Standard beskyttet modus utvider sikkerheten i Reader. Hvis du vil finne ut om beskyttet modus påvirker utskrift, deaktiverer du det midlertidig: Høyreklikk dokumentet, og velg Innstillinger for sidevisning. Klikk på Generelt til venstre, og fjern merket for Aktiver beskyttet modus ved oppstart. Lukk Reader, start på nytt, og prøv å skrive ut dokumentet på nytt.

Merk:

Når du har skrevet ut, merker du av for Aktiver beskyttet modus ved oppstart for å få maksimal sikkerhet.

Hva skal jeg gjøre hvis Acrobat Reader spør om å lagre en fil når et dokument skrives ut?

Hvis Adobe Reader spør om å lagre en fil når du klikker Skriv ut, klikker du Avansert i dialogboksen Skriv ut og fjerner merket for alternativet Skriv ut til fil.

Notat:

 • Pass på at du har valgt en fysisk skriver å skrive ut på og ikke Adobe PDF / XPS / Send note eller andre virtuelle skrivere.
 • Alternativet Skriv ut til fil var tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut frem til Acrobat 10.X-versjonene.

Hva må jeg gjøre for å skrive ut kommentarer som er tilgjengelige i PDF-dokumentet?

Det finnes bestemte merknader (for eksempel hurtignotater) som er tilgjengelige i PDF-dokumentet, og merknadene skrives ikke ut som standard hvis du ikke vil de skal skrives ut.

Dette er bevisst utformet slik at slike merknader ikke hindrer visningen av innholdet som er tilgjengelig bak dem.

Det kan imidlertid være tilfeller der du vil skrive dem ut. Slik skriver du ut notater og andre merknader:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger.
 2. Klikk Kommentering.
 3. Aktiver alternativet Skriv ut notater og hurtigmenyer.

Acrobat Reader krasjer under utskrift / Acrobat Reader skriver ikke ut etter klikking på Skriv ut-knappen

Dette kan forekomme hvis en installasjonsfil for Adobe Acrobat er skadet. Hvis du vil løse problemet, må du passe på at du bruker den nyeste versjonen av Adobe Reader-/Acrobat-programmet.

Hvis det oppstår problemer med den nyeste versjonen:

 1. Avinstaller Acrobat Reader ved å bruke Acrobat cleaner-verktøyet.
 2. Installere Adobe Reader på nytt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?