Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat

Dette dokumentet forklarer hvordan du oppretter et grunnleggende skjema fra bunnen av i Acrobat DC. (Hvis du ønsker mer informasjon om PDF-skjemaer, klikker du på riktig kobling ovenfor.)

 

Slik oppretter du et skjema fra bunnen av

Du kan starte med en tom PDF-fil, legge til nødvendig tekst og etiketter i PDF-filen, og så legge til skjemafelt for å fullføre skjemaet.

 1. Velg Verktøy > Klargjør skjema i Acrobat.

 2. Velg Opprett nytt og klikk på Start.

  Lagre PDF-filen: Klikk på Lagre-ikonet øverst til venstre i Acrobat-vinduet, velg plasseringen der du vil lagre filen, gi filen et navn og klikk på Lagre.

  Opprette et skjema fra bunnen av

  Merk:

  Hvis du ikke ser alternativet Opprett nytt, oppdaterer du Acrobat. Du kan oppdatere automatisk fra Acrobat ved å velge Hjelp > Søk etter oppdateringer og deretter følge instruksjonene i oppdateringsvinduet for å fullføre oppdateringsprosessen.

 3. Klikk på Legg til tekst på verktøylinjen, og skriv der du vil legge til tekst eller annen informasjon i skjemaet.

  Legg til tekst

 4. Hvis du vil legge til en logo eller et bilde i skjemaet, velger du Legg til bilde-verktøyet på verktøylinjen, velger bildet, klikker på OK og plasserer det på ønsket sted. Juster størrelsen på eller plasseringen av bildet slik du ønsker.

  Legg til bilde

  Nedenfor er et eksempelskjema med etiketter som er opprettet med verktøyene Legg til tekst og Legg til bilde.

  Legge til etiketter og logo i skjemaet

 5. Klikk på Rediger på verktøylinjen for å endre eksisterende tekst eller bilder. Alle tekst- og bildefelt er aktivert for redigering.  

  Bruk Rediger-verktøyet til å endre eksisterende tekst eller bilder

 6. Legg til felt ved hjelp av verktøyene for skjemafelt på verktøylinjen. Slett, endre størrelse på eller ordne feltene ved behov. Slik legger du til et felt:

  1. På verktøylinjen klikker du på verktøyet som tilsvarer felttypen. Du kan også høyreklikke hvor som helst i skjemaet og så velge verktøyet.
  2. Klikk på ønsket sted i skjemaet for å plassere det valgte feltet.
  3. Angi feltegenskapene. Feltegenskapene varierer, basert på typen skjemafelt.

  Mens du legger til skjemafelt kan du klikke på Forhåndsvisning for å se hvordan de ser ut. Klikk på Rediger for å gå tilbake til redigeringsmodus.

  Skjermbildene nedenfor viser eksempelet “Forespørsel om ferie” i redigeringsmodus og forhåndsvisningmodus.

  Skjemafelt i redigeringsmodus
  Skjemafelt i redigeringsmodus

  Skjemafelt i forhåndsvisningsmodus
  Skjemafelt i forhåndsvisningsmodus

 7. Lagre skjemaet når du er ferdig med å legge til skjemafelt.

  Hvis du vil vite mer om skjemafelt og hvordan du angir egenskaper for dem, kan du se neste avsnitt.

Slik legger du til skjemafelt, handlingsknapper, beregninger, dato og klokkeslett eller en Send-knapp i skjemaet

 • Hvilke forskjellige skjemafelt kan jeg bruke i et PDF-skjema?
  Du kan bruke tekstbokser, rullegardinlister, valgknapper, avmerkingsbokser, listebokser og mer. Angi skjemafeltegenskapene som endring av tekststørrelse, dato- felt og beregninger, eller utløs tilpassede skript for å definere feltenes virkemåte. Finn ut mer.
 • Hvordan tømmer jeg et skjema eller tilbakestiller skjemaknappen til skjemaet mitt?
  En knapp for å tomme eller tilbakestille et skjema sletter alle data en bruker har angitt i skjemaet. Du kan også konfigurere tilbakestillingsknappen slik at den tømmer bare bestemte felt. Finn ut mer.
 • Hvordan legger jeg til en Send-knapp i skjemaet?
  Acrobat kontrollerer automatisk skjemaet når du distribuerer det. Hvis Acrobat ikke finner noen Send-knapp, blir det lagt til en Send skjema-knapp på dokumentmeldingslinjen. Brukerne kan klikke Send skjema-knappen for å sende utfylte skjemaer tilbake til deg. Finn ut mer.
 • Kan jeg legge til handlingsknapper i et PDF-skjema?
  ja, du kan legge til handlingsknapper i et skjema for å åpne en fil, spille av et lyd- eller et filmklipp, sende data til en webserver og mye mer. Finn ut mer.
 • Hvordan endrer jeg størrelsen på skjemafeltene?
  Hvis du vil endre størrelse på feltet manuelt, drar du et kanthåndtak. Du kan også endre størrelsen på skjemafeltet med én piksel eller til en spesifikk størrelse. Finn ut mer.
 • Hvordan flytter jeg felt i et PDF-skjema?
  Du kan flytte skjemafelt ved ganske å enkelt å dra dem. Finn ut mer.
 • Hvorfor blir skjemaets data kopiert når ett felt fylles ut?
  Hvis du kopierer skjemafelt og limer dem inn i det samme skjemaet, deler feltene samme navn og egenskaper som den kopierte cellen. Du kan løse dette ved å dobbeltklikke på feltet for å åpne Egenskaper-vinduet. På Generelt-fanen endrer du navnet på feltet. Gjenta dette for alle de kopierte feltene. Finn ut mer.

Bli med i diskusjonen på Adobe- forumer .

PDF-skjemafelt

 • Hvordan bruker jeg grunnleggende beregninger i et PDF-skjema?
  Beregninger som sum, produkt, gjennomsnitt, minimum og maksimum kan utføres ved å bruke de forhåndsdefinerte beregningene. Finn ut mer.
 • Hvordan legge til et verktøytips i et skjemafelt?
  Dobbeltklikk på et valgt skjemafelt for å åpne Egenskaper-vinduet. På Generelt-fanen skriver du en beskrivelse i verktøytipsboksen. Finn ut mer.
 • Hvordan opprette et dynamisk tekstfelt?
  Dobbeltklikk på et valgt tekstfelt for å åpne Egenskaper-vinduet. På Alternativer-fanen velger du Flere linjer og Rull gjennom lang tekst. Finn ut mer.
 • Hvordan gjøre et felt obligatorisk eller ikke obligatorisk?
  Dobbeltklikk på et valgt skjemafelt for å åpne Egenskaper-vinduet. På Generelt-fanen velger du Obligatorisk for å gjøre feltet obligatorisk. Opphev valget av Obligatorisk for å gjøre feltet valgfritt. Finn ut mer.

 • Hvordan skrivebeskytte et felt?
  Dobbeltklikk på et valgt skjemafelt for å åpne Egenskaper-vinduet. På Generelt-fanen velger du Skrivebeskyttet. Finn ut mer.
 • Hvordan legger jeg til et skjemafelt for strekkode?
  Velg Verktøy > Klargjør skjema i Acrobat. Klikk på ikonet for strekkode () på verktøylinjen, og plasser det i skjemaet. Finn ut mer.
 • Hvordan legger jeg til et felt for dato og klokkeslett?
  Når du klargjør et skjema i Acrobat DC, klikker du på Datofelt-ikonet på verktøylinjen og deretter på det stedet i dokumentet der du vil plassere feltet. Finn ut mer.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din