Du kan fylle ut skjemaer ved å bruke Acrobat DC eller gratisprogrammet Acrobat Reader DC. Du kan opprette statiske eller interaktive skjemaer i Acrobat DC. Interaktive skjemaer strømlinjeformer prosessen med å fylle ut og samle inn data.

Skjemaer

Du kan bruke Acrobat DC til å opprette skjemaer på følgende måter:

  • Konverter et eksisterende elektronisk dokument (for eksempel et Adobe PDF-, Microsoft Word- eller Excel-dokument) til et PDF-skjema.

  • Skann et papirskjema for å konvertere det til et PDF-skjema.

Når du har konvertert et eksisterende dokument til et PDF-skjema, kan du legge til felt for å konvertere det til et interaktivt skjema.

Et interaktivt skjema kan fylles ut på en datamaskin og sendes via Internett eller et lokalt nettverk.

Flere ressurser

Hvis du vil ha informasjon om skjemaer, kan du se http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms.

Innstillinger for skjemaer

Bruk skjemainnstillingene til å kontrollere ulike sider ved bruk av skjemafelt.

Velg Skjemaer til venstre i dialogboksen Innstillinger. Skjemainnstillingene er ordnet i tre deler: Generelt, Uthevingsfarge og Autofullfør.

Merk:

Skjemainnstillingene gjelder måten programmet håndterer åpne skjemaer på mens du arbeider. Innstillingene lagres ikke med selve PDF-skjemaene.

Generelt

Beregn feltverdier automatisk

Utfører alle feltberegninger automatisk mens brukeren skriver inn.

Merk:

Innstillingen for dette alternativet gjelder bare for gjeldende økt.

Justere automatisk tabulatorrekkefølge når du endrer felt

Tilbakestiller tabulatorrekkefølgen når oppretter, sletter eller flytter skjemafelt.

Vis fokusrektangel

Angir hvilket skjemafelt som har fokus i øyeblikket.

Vis indikator for tekstfeltoverflyt

Viser et plusstegn (+) i tekstfelt som går utenfor grensene som ble angitt under opprettelsen av feltene.

Skjul alltid meldingslinje for skjemadokumenter

Skjuler som standard dokumentmeldingslinjen for skjemaer når et PDF-skjema åpnes i Acrobat Reader, hvis ikke dokumentmeldingslinjen har en knapp for å sende skjemaer. Du kan ikke skjule meldingslinjen hvis den har en knapp for å sende skjemaer.

Vis feltforhåndsvisning ved oppretting eller redigering av skjemafelt

Viser hvordan et skjemafelt ser ut når du oppretter eller redigerer skjemaer.

Behandle strekkodeparametere

Åpner en dialogboks med en liste over strekkodeelementer (inkludert angitt parameternavn, symbologi og innebygd status for hvert element). Inkluderer knappene Ny, Rediger, Slett, Importer og Eksporter for arbeid med nye eller valgte parametersett.

Uthevingsfarge

Vis pekerfølsom rammekoblingsfarge for felt

Viser en svart ramme rundt et skjemafelt når du plasserer pekeren over det.

Uthevingsfarge for felt

Åpner en fargevelger der du kan velge farge for uthevede skjemafelt. Uthevingen vises når Uthev eksisterende felt-knappen  på dokumentmeldingslinjen klikkes.

Uthevingsfarge for nødvendige felt

Åpner en fargevelger der du kan velge kantlinjefarge for skjemafelt som må fylles ut. Kantlinjen vises for obligatoriske skjemafelt når Uthev eksisterende felt er valgt eller du har prøvd å sende skjemaet.

Autofullfør

Autofullfør-meny

Viser tre alternativer for Autofullfør: Av, Grunnleggende eller Avansert.

Husk numeriske data

Foreslår numeriske oppføringer du tidligere har angitt, når du skriver inn samme første tegn i et lignende felt. Når dette alternativet er deaktivert, viser Autofullfør forslag bare for tekstoppføringer. (Bare tilgjengelig når Grunnleggende eller Avansert er valgt.)

Rediger oppføringsliste

Viser gjeldende oppføringer som er lagret i Autofullfør-minnet. Du kan velge og slette alle oppføringer du ikke lenger vil beholde for utfylling av skjemaer. (Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis det ikke finnes noen oppføringer i minnet.)

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet