Starte en PDF-gjennomgang

Samle inn alles kommentarer automatisk i én enkelt PDF-fil. Spore fremdrift og konsolidere kommentarer.
 

Dele en PDF-fil for gjennomgang ved bruk av gjennomgangstjenesten Adobe Document Cloud

Tilgjengelig i: Acrobat DC

Bruk gjennomgangstjenesten Adobe Document Cloud til enkelt å dele PDF-filer for gjennomgang fra skrivebordsprogrammet Acrobat DC, Document Cloud på nett eller mobilappen Acrobat Reader. Når korrekturlesere klikke URL-adressen i e-postinvitasjonen fra sin datamaskin, kan de enkelt gi tilbakemeldingene sine i en nettleser uten å måtte logge på eller installere ekstra programvare.

Du kan bruke tjenesten til å dele PDF-filer for gjennomgang på en av følgende måter:

En anonym eller offentlig kobling gjør filene tilgjengelig for alle som klikker på koblingen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en gjennomgangskobling og dele den ved bruk av e-postklienten.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Klikk på ikonet Del en kobling til denne filen ().

  Del en kobling til filen

  Merk:
  • Datamaskinen må være koblet til Internett for å starte en delt gjennomgang i Acrobat.
  • Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Acrobat > Opprett og send til gjennomgang.
 3. Bryteren Tillat kommentarer er slått på som standard. Hvis du vil dele filen bare for visning, klikker du på bryteren for å slå den av. Klikk Opprett kobling.

  Kopier kobling og del

  Meldingen Hent en kobling viser fremdriften.

  Fremdrift for filopplasting og deling

 4. Koblingen er opprettet og kopiert som standard. Del koblingen med andre mottakere. Den delte filen er åpen i Acrobat-visningsprogrammet når koblingen er opprettet. Du kan også utføre en av følgende handlinger fra høyre rute:

  • Legg til personer som du vil dele dokumentet med
  • Opphev deling av fil
  • Lagre en kopi av filen
  Del den opprettede koblingen med andre mottakere

Lesernes opplevelse

Leserne mottar en e-postinvitasjon med en kobling til PDF-filen for gjennomgang. Når de klikker koblingen eller Gjennomgang-knappen i invitasjonen, åpnes PDF-filen i en nettleser. Du kan bruke kommenteringsverktøyene til å legge til kommentarer i PDF-filen. De kan også bruke skrivebordsprogrammene Acrobat Reader DC eller Acrobat DC til å legge til kommentarer. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Delta i en PDF-gjennomgang.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Klikk på ikonet Del denne filen med andre ().

  Invitere personer til visning og kommentering

  Merk:
  • Datamaskinen må være koblet til Internett for å starte en delt gjennomgang i Acrobat.
  • Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Acrobat > Opprett og send til gjennomgang.
 3. Skriv inn e-postadressene til mottakerne, eller velg fra adresselisten. Bryteren Tillat kommentarer er slått på som standard.

 4. (Valgfritt) Skriv en melding til mottakerne.

 5. (Valgfritt) Legg til tidsfrist og påminnelse til mottakerne hvis du ønsker det. Velg datoen og klokkeslettet og klikk på Ferdig.

 6. Klikk Send. Koblingen sendes umiddelbart til mottakerne. Du trenger ikke vente på at filen skal lastes opp til skyen.

Start en gjennomgang ved å bruke @omtal i en PDF-fil

Bruk @omtale i dine personlige kommentarnotater for å starte en gjennomgang. @omtale inkluderer organisasjonskontakter og din synkroniserte personlige kontaktliste. I det øyeblikket du bruker @omtale i en PDF-fil, blir gjennomgangsmodus aktivert for deg. Leserne får en invitasjon via e-post med en kobling til den Document Cloud-delte gjennomgangsfilen.

Bruke @omtaler til å starte en gjennomgang

Lesernes opplevelse

Leserne mottar en e-postinvitasjon med en kobling til PDF-filen for gjennomgang. Når de klikker på koblingen eller Åpne-knappen i invitasjonen, åpnes PDF-filen i en nettleser. Du kan bruke kommenteringsverktøyene til å legge til kommentarer i PDF-filen. De kan også bruke skrivebordsprogrammene Acrobat Reader DC eller Acrobat DC til å legge til kommentarer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Delta i en PDF-gjennomgang.

Du finner informasjon om sporing av korrekturlesernes aktiviteter i dokumentet i Spore og administrere PDF-gjennomganger.

Dele en PDF-fil for gjennomgang ved å legge den på SharePoint, på en WebDAV-server eller i en nettverksmappe

Tilgjengelig i: Acrobat DC, Acrobat 2020 og Acrobat DC 2017 (Classic)

 1. Hvis du bruker Acrobat 2020 eller Acrobat DC 2017 (Classic), går du til neste trinn. Hvis du bruker Acrobat DC, gjør du følgende før du igangsetter gjennomgangen:

  1. Gå til Rediger > Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger vises.
  2. Klikk på Gjennomgang i venstre rute. Tøm avmerkingsboksen Del for gjennomgang ved å bruke Adobe Document Cloud under Alternativer for delt gjennomgang, og klikk på OK.
 2. Velg VerktøySend til gjennomgang. Verktøysettet Send til kommentering vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og send til kommentering. For Office 2010-programmer velger du Acrobat > Opprett og send til delt kommentering.

 3. På den sekundære verktøylinjen klikker du Send til delt kommentering.

  Merk:

  Hvis du blir bedt om det, velger du en PDF-fil som du vil sende til delt gjennomgang.

 4. Velg hvordan du vil samle inn kommentarer fra leserne, og klikk Neste.

 5. Velg hvordan du vil lagre filen for delt gjennomgang og angi plasseringen.

  • Nettverksmapper: Hvis alle mottakerne er i et lokalt nettverk, er nettverksmapper og SharePoint-servere de beste alternativene for en kommentarserver. En nettverksmappe er vanligvis det billigste og mest pålitelige alternativet.
  • SharePoint-/Office 365-underområder: Du kan bruke din egen interne serverplassering hvis mottakerne arbeider bak en brannmur og alle har tilgang til en fellesserver, for eksempel et Microsoft SharePoint-område. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Være vert for delte gjennomganger på SharePoint-/Office 365-nettsteder.
  • WebDAV-servere: WebDAV-servere (webservere som bruker WebDAV-protokollen) er bare det beste alternativet hvis du har lesere utenfor en brannmur eller et lokalt nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Acrobat til å bruke en WebDAV-tjeneste, kan du se Styre en delt gjennomgang: Et alternativ til Acrobat.com.
 6. Velg en distribusjons- og innsamlingsmetode. Klikk på Neste.

 7. Skriv inn et nytt profilnavn, og klikk Neste, eller klikk Neste for å bruke standardprofilnavnet.

 8. Angi følgende innstillinger etter behov på e-postskjermen:

  Leveringsmetode

  Klikk for å angi en annen leverings- og innsamlingsmetode enn den som er valgt for øyeblikket.

  Til, Kopi

  Skriv inn e-postadressene til leserne. Sett inn et semikolon eller et linjeskift etter hver adresse. Klikk Til- eller Kopi-knappen for å velge e-postadresser fra adresseboken i e-postprogrammet ditt.

  Emne, Melding

  Forhåndsvis og rediger e-postemnet og -meldingen etter behov. Acrobat lagrer all endringer du foretar, og viser dem neste gang du sender et dokument for gjennomgang. Hvis du vil bruke standard e-postmelding, klikker du Tilbakestill standardmelding.

  Tidsfrist for gjennomgang

  Klikk for å angi en annen dato eller ingen tidsfrist. Når tidsfristen for gjennomgangen utløper, kan ikke leserne lenger publisere kommentarer.

  Merk:

  Hvis tidsfristen for gjennomgang utløper mens en leser har dokumentet åpent i Acrobat, kan leseren publisere kommentarene før dokumentet lukkes.

 9. Klikk Send.

Den delte PDF-filen som du sender, inneholder paneler for Merknader og Tegnemarkeringer, og instruksjoner på dokumentmeldingslinjen.

Acrobat oppretter en kopi av den delte gjennomgangsfilen, med navnet [opprinnelig filnavn]_review.pdf, i samme mappe som originalfilen du oppga for gjennomgangen.

Starte en e-postbasert gjennomgang

Tilgjengelig i: Acrobat DC, Acrobat 2020 og Acrobat DC 2017 (Classic)

Når du starter en e-postbasert gjennomgang, sender du ut en sporet kopi av PDF-filen, slik at du enkelt kan slå sammen kommentarene du mottar. (Skjemafelt i en PDF-fil kan ikke fylles ut i gjennomgangen.) Etter at du har startet en delt gjennomgang kan du også starte en e-postbasert gjennomgang med det samme PDF-dokumentet.

Før du starter en e-postbasert gjennomgang, kontrollerer du at e-postprogrammet eller kontoen for e-post på nettet, er konfigurert til å fungere med Acrobat.

 1. Hvis du bruker Acrobat 2020 eller Acrobat DC 2017 (Classic), går du til neste trinn. Hvis du bruker Acrobat DC, gjør du følgende før du igangsetter gjennomgangen:

  1. Gå til Rediger > Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger vises.
  2. Klikk på Gjennomgang i venstre rute. Tøm avmerkingsboksen Del for gjennomgang ved å bruke Adobe Document Cloud under Alternativer for delt gjennomgang og klikk OK.
 2. Velg VerktøySend til gjennomgang.

  Verktøysettet Send til kommentering vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Send til kommentering via e-post.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn opplysninger i dialogboksen ID-oppsett.

 5. Angi en PDF-fil hvis den ikke allerede er åpen, og klikk deretter Neste. PDF-filen du angir, blir hovedfilen. Slå sammen kommentarene du mottar fra leserne, i denne filen.

 6. Angi lesere ved å skrive inn e-postadressene deres. Sett inn et semikolon eller et linjeskift mellom hver adresse. Klikk Adressebok for å velge e-postadresser fra adresseboken for e-postprogrammet eller e-post på nettet.

 7. Forhåndsvis og rediger e-postinvitasjonen etter behov, og klikk deretter Send invitasjon.

 8. Velg en e-postklient for å sende invitasjonen, og klikk Fortsett.

  En kopi av PDF-filen sendes til leserne som et vedlegg. Når PDF-vedlegget åpnes, inneholder den kommenteringsverktøy og instruksjoner.

Når du mottar kommentarer fra leserne, kan du slå kommentarene sammen i hoved-PDF-filen.

 1. Når en leser sender kommentarer til deg, åpner du den vedlagte filen i e-postprogrammet. Hvis e-postprogrammet ikke kan finne den opprinnelige versjonen til PDF-filen, blir du bedt om å søke etter den.
  Merk:

  Det er mulig å videresende kommentarer til initiativsenderen, dersom det ikke var du som tok initiativ til gjennomgangen. Slå først kommentarene sammen i din kopi av PDF-filen. Send deretter kommentarene (se Sende kommentarer i e-post). Hvis du allerede har sendt kommentarene dine, mottar initiativtakeren bare nye kommentarer. Sammenslåtte kommentarer beholder det opprinnelige forfatternavnet.

 2. Hvis du startet gjennomgangen, vises dialogboksen Slå sammen kommentarer. Velg ett av følgende:

  Ja

  Åpner hovedkopien av PDF-filen og slår sammen alle kommentarer i den. Når kommentarer er slått sammen, lagrer du hoved-PDF-filen.

  Nei, åpne bare denne kopien

  Åpner leserens kopi av PDF-filen med kommentarer. Hvis du velger dette alternativet, kan du fremdeles slå sammen kommentarer ved å velge Kommentarer > Slå sammen kommentarer til hoved-PDF-fil.

  Avbryt

  Lukker leserens PDF-fil som inneholder kommentarer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din