Samle inn alles kommentarer automatisk i én enkelt PDF-fil. Spore fremdrift og konsolidere kommentarer.

Merk:

Adobe tester en ny PDF-deling i Acrobat DC. Hvis fremgangsmåten som er oppført i dette dokumentet, ikke stemmer med din versjon av Acrobat, kan du se Starte en PDF-gjennomgang | Ny opplevelse.

Dele en PDF-fil for gjennomgang ved bruk av gjennomgangstjenesten Adobe Document Cloud

Tilgjengelig i: Acrobat DC

Bruk gjennomgangstjenesten Adobe Document Cloud til enkelt å dele PDF-filer for gjennomgang fra skrivebordsprogrammet Acrobat DC, Document Cloud på nett eller mobilappen Acrobat Reader. Når korrekturlesere klikke URL-adressen i e-postinvitasjonen fra sin datamaskin, kan de enkelt gi tilbakemeldingene sine i en nettleser uten å måtte logge på eller installere ekstra programvare.

Du kan bruke tjenesten til å dele PDF-filer for gjennomgang på en av følgende måter:

Sende personlige invitasjoner med alternativet for Document Clouds-deling

 1. Klikk Del-knappen øverst til høyre når et PDF-dokument er åpent i Acrobat. Du kan også velge Verktøy > Del og deretter navigere til og velge PDF-filen. Delingsalternativene vises i høyre rute.

  Dele PDF-filer for gjennomgang

  Merk:

  • Datamaskinen må være koblet til Internett for å starte en delt gjennomgang i Acrobat.
  • Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Acrobat > Opprett og send til gjennomgang.

 2. Oppgi eller velg e-postadressen til mottakerne av filen, under Inviter personer. Du kan også bruke Adressebok-koblingen til å velge e-postadresser. Velg Gjennomgå fil.

 3. Feltene Navn og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Oppgi ønsket informasjon.

 4. Hvis du vil angi en tidsfrist, velger du Angi tidsfrist. Angi klokkeslett, velg riktig dato og klikk på Ferdig. Velg Angi påminnelse for å angi påminnelse for de inviterte. Angi klokkeslett, velg riktig dato og klikk på Ferdig.

  Angi tidsfrist og påminnelse for gjennomgang
 5. Klikk Send.

Korrekturlesernes opplevelse

Korrekturleserne mottar en e-postinvitasjon med en kobling til PDF-filen for gjennomgang. Når de klikker koblingen eller Gjennomgang-knappen i invitasjonen, åpnes PDF-filen i en nettleser. Du kan bruke kommenteringsverktøyene til å legge til kommentarer i PDF-filen. De kan også bruke skrivebordsprogrammene Acrobat Reader DC eller Acrobat DC til å legge til kommentarer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Delta i en PDF-gjennomgang.

Sende en anonym eller offentlig kobling via e-post

En anonym eller offentlig kobling gjør filene tilgjengelige for alle som klikker koblingen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en gjennomgangskobling og dele den ved bruk av e-postklienten.

 1. Klikk Del-knappen øverst til høyre når et PDF-dokument er åpent i Acrobat. Du kan også velge Verktøy > Del og deretter navigere til og velge PDF-filen. Delingsalternativene vises i høyre rute.

  Dele PDF-filer for gjennomgang

  Merk:

  • Datamaskinen må være koblet til Internett for å starte en delt gjennomgang i Acrobat.
  • Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Acrobat > Opprett og send til gjennomgang.

 2. Klikk på Få en kobling.

  Hent kobling
 3. Velg Gjennomgå fil under Hent kobling, og klikk deretter på Opprett kobling. Den valgte filen lastes opp til Document Cloud, og det blir opprettet en offentlig kobling.

  Merk:

  Du kan ikke angi tidsfrist eller påminnelse når du oppretter en offentlig kobling og deler filen for gjennomgang.

 4. Klikk Kopier kobling for å kopiere gjennomgangskoblingen. Del koblingen med korrekturleserne via e-post.

Korrekturlesernes opplevelse

Korrekturleserne mottar en e-postinvitasjon med en kobling til PDF-filen for gjennomgang. Når de klikker koblingen eller Gjennomgang-knappen i invitasjonen, åpnes PDF-filen i en nettleser. Du kan bruke kommenteringsverktøyene til å legge til kommentarer i PDF-filen. De kan også bruke skrivebordsprogrammene Acrobat Reader DC eller Acrobat DC til å legge til kommentarer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Delta i en PDF-gjennomgang.

Du finner informasjon om sporing av korrekturlesernes aktiviteter i dokumentet i Spore og administrere PDF-gjennomganger.

Dele en PDF-fil for gjennomgang ved å legge den på SharePoint, på en WebDAV-server eller i en nettverksmappe

Tilgjengelig i: Acrobat DC, Acrobat 2017 og Acrobat DC 2015 (Classic)

Fremgangsmåte for å sende en PDF-fil til gjennomgang

 1. Hvis du bruker Acrobat 2017 eller Acrobat DC 2015 (Classic), går du til neste trinn. Hvis du bruker Acrobat DC, gjør du følgende før du igangsetter gjennomgangen:

  1. Gå til Rediger > Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger vises.
  2. Klikk på Gjennomgang i venstre rute. Tøm avmerkingsboksen Del for gjennomgang ved å bruke Adobe Document Cloud under Alternativer for delt gjennomgang, og klikk på OK.
 2. Velg VerktøySend til gjennomgang. Verktøysettet Send til kommentering vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og send til kommentering. For Office 2010-programmer velger du Acrobat > Opprett og send til delt kommentering.

 3. På den sekundære verktøylinjen klikker du Send til delt kommentering.

  Merk:

  Hvis du blir bedt om det, velger du en PDF-fil som du vil sende til delt gjennomgang.

 4. Velg hvordan du vil samle inn kommentarer fra leserne, og klikk Neste.

 5. Velg hvordan du vil lagre filen for delt gjennomgang og angi plasseringen.

  • Nettverksmapper: Hvis alle mottakerne er i et lokalt nettverk, er nettverksmapper og SharePoint-servere de beste alternativene for en kommentarserver. En nettverksmappe er vanligvis det billigste og mest pålitelige alternativet.
  • SharePoint-/Office 365-underområder: Du kan bruke din egen interne serverplassering hvis mottakerne arbeider bak en brannmur og alle har tilgang til en fellesserver, for eksempel et Microsoft SharePoint-område. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Være vert for delte gjennomganger på SharePoint-/Office 365-nettsteder.
  • WebDAV-servere: WebDAV-servere (webservere som bruker WebDAV-protokollen) er bare det beste alternativet hvis du har lesere utenfor en brannmur eller et lokalt nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Acrobat til å bruke en WebDAV-tjeneste, kan du se Styre en delt gjennomgang: Et alternativ til Acrobat.com.
 6. Velg en distribusjons- og innsamlingsmetode. Klikk Neste.

 7. Skriv inn et nytt profilnavn, og klikk Neste, eller klikk Neste for å bruke standardprofilnavnet.

 8. Angi følgende innstillinger etter behov på e-postskjermen:

  Leveringsmetode

  Klikk for å angi en annen leverings- og innsamlingsmetode enn den som er valgt for øyeblikket.

  Til, Kopi

  Skriv inn e-postadressene til leserne. Sett inn et semikolon eller et linjeskift etter hver adresse. Klikk Til- eller Kopi-knappen for å velge e-postadresser fra adresseboken i e-postprogrammet ditt.

  Emne, Melding

  Forhåndsvis og rediger e-postemnet og -meldingen etter behov. Acrobat lagrer all endringer du foretar, og viser dem neste gang du sender et dokument for gjennomgang. Hvis du vil bruke standard e-postmelding, klikker du Tilbakestill standardmelding.

  Tidsfrist for gjennomgang

  Klikk for å angi en annen dato eller ingen tidsfrist. Når tidsfristen for gjennomgangen utløper, kan ikke leserne lenger publisere kommentarer.

  Merk:

  Hvis tidsfristen for gjennomgang utløper mens en leser har dokumentet åpent i Acrobat, kan leseren publisere kommentarene før dokumentet lukkes.

 9. Klikk Send.

Den delte PDF-filen som du sender, inneholder paneler for Merknader og Tegnemarkeringer, og instruksjoner på dokumentmeldingslinjen.

Acrobat oppretter en kopi av den delte gjennomgangsfilen, med navnet [opprinnelig filnavn]_review.pdf, i samme mappe som originalfilen du oppga for gjennomgangen.

Starte en e-postbasert gjennomgang

Tilgjengelig i: Acrobat DC, Acrobat 2017 og Acrobat DC 2015 (Classic)

Når du starter en e-postbasert gjennomgang, sender du ut en sporet kopi av PDF-filen, slik at du enkelt kan slå sammen kommentarene du mottar. (Skjemafelt i en PDF-fil kan ikke fylles ut i gjennomgangen.) Etter at du har startet en delt gjennomgang kan du også starte en e-postbasert gjennomgang med det samme PDF-dokumentet.

Før du starter en e-postbasert gjennomgang, kontrollerer du at e-postprogrammet eller kontoen for e-post på nettet, er konfigurert til å fungere med Acrobat.

Fremgangsmåte for å starte en e-postbasert gjennomgang

 1. Hvis du bruker Acrobat 2017 eller Acrobat DC 2015 (Classic), går du til neste trinn. Hvis du bruker Acrobat DC, gjør du følgende før du igangsetter gjennomgangen:

  1. Gå til Rediger > Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger vises.
  2. Klikk på Gjennomgang i venstre rute. Tøm avmerkingsboksen Del for gjennomgang ved å bruke Adobe Document Cloud under Alternativer for delt gjennomgang og klikk OK.
 2. Velg VerktøySend til gjennomgang.

  Verktøysettet Send til kommentering vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Send til kommentering via e-post.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn opplysninger i dialogboksen ID-oppsett.

 5. Angi en PDF-fil hvis den ikke allerede er åpen, og klikk deretter Neste. PDF-filen du angir, blir hovedfilen. Slå sammen kommentarene du mottar fra leserne, i denne filen.

 6. Angi lesere ved å skrive inn e-postadressene deres. Sett inn et semikolon eller et linjeskift mellom hver adresse. Klikk Adressebok for å velge e-postadresser fra adresseboken for e-postprogrammet eller e-post på nettet.

 7. Forhåndsvis og rediger e-postinvitasjonen etter behov, og klikk deretter Send invitasjon.

 8. Velg en e-postklient for å sende invitasjonen, og klikk Fortsett.

  En kopi av PDF-filen sendes til leserne som et vedlegg. Når PDF-vedlegget åpnes, inneholder den kommenteringsverktøy og instruksjoner.

Fremgangsmåte for å slå sammen kommentarer

Når du mottar kommentarer fra leserne, kan du slå kommentarene sammen i hoved-PDF-filen.

 1. Når en leser sender kommentarer til deg, åpner du den vedlagte filen i e-postprogrammet. Hvis e-postprogrammet ikke kan finne den opprinnelige versjonen til PDF-filen, blir du bedt om å søke etter den.

  Merk:

  Det er mulig å videresende kommentarer til initiativsenderen, dersom det ikke var du som tok initiativ til gjennomgangen. Slå først kommentarene sammen i din kopi av PDF-filen. Send deretter kommentarene (se Sende kommentarer i e-post). Hvis du allerede har sendt kommentarene dine, mottar initiativtakeren bare nye kommentarer. Sammenslåtte kommentarer beholder det opprinnelige forfatternavnet.

 2. Hvis du startet gjennomgangen, vises dialogboksen Slå sammen kommentarer. Velg ett av følgende:

  Ja

  Åpner hovedkopien av PDF-filen og slår sammen alle kommentarer i den. Når kommentarer er slått sammen, lagrer du hoved-PDF-filen.

  Nei, åpne bare denne kopien

  Åpner leserens kopi av PDF-filen med kommentarer. Hvis du velger dette alternativet, kan du fremdeles slå sammen kommentarer ved å velge Kommentarer > Slå sammen kommentarer til hoved-PDF-fil.

  Avbryt

  Lukker leserens PDF-fil som inneholder kommentarer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet