Samle inn alles kommentarer automatisk i én enkelt PDF-fil. Spore fremdrift og konsolidere kommentarer.

Starte en delt gjennomgang

Den delte PDF-filen som du sender, inneholder paneler for Merknader og Tegnemarkeringer, og instruksjoner på dokumentmeldingslinjen.

 1. Velg VerktøySend til kommentering.

  Verktøysettet Send til kommentering vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og send til kommentering. For Office 2007/2010-programmer velger du Acrobat > Opprett og send til delt kommentering.

 2. På den sekundære verktøylinjen klikker du Send til delt kommentering.

  Merk:

  Hvis du blir bedt om det, velger du en PDF-fil som du vil sende til delt gjennomgang.

 3. Velg hvordan du vil samle inn kommentarer fra leserne, og klikk Neste.

 4. Velg hvordan du vil lagre filen for delt gjennomgang og angi plasseringen.

   

  Nettverksmappe

  Hvis alle mottakerne er på et lokalt nettverk, er nettverksmapper og SharePoint-servere de beste alternativene for en kommentarserver. En nettverksmappe er vanligvis det billigste og mest pålitelige alternativet.   

  Underområder for SharePoint / Office 365

  Du kan bruke din egen interne serverplassering hvis mottakerne arbeider bak en brannmur og alle har tilgang til en fellesserver, for eksempel et Microsoft SharePoint-område. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Være vert for delte gjennomganger på SharePoint-/Office 365-områder.

  WebDAV-servere

  WebDAV-servere (webservere som bruker WebDAV-protokollen) er bare det beste alternativet hvis du har lesere utenfor en brannmur eller et lokalt nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Acrobat til å bruke en WebDAV-tjeneste, kan du se Styre en delt gjennomgang: Et alternativ til Acrobat.com.

   

 5. Velg en distribusjons- og innsamlingsmetode. Klikk Neste.

 6. Skriv inn et nytt profilnavn, og klikk Neste, eller klikk Neste for å bruke standardprofilnavnet.

 7. Angi følgende innstillinger etter behov på e-postskjermen:

  Leveringsmetode

  Klikk for å angi en annen leverings- og innsamlingsmetode enn den som er valgt for øyeblikket.

  Til, Kopi

  Skriv inn e-postadressene til leserne. Sett inn et semikolon eller et linjeskift etter hver adresse. Klikk Til- eller Kopi-knappen for å velge e-postadresser fra adresseboken i e-postprogrammet ditt.

  Emne, Melding

  Forhåndsvis og rediger e-postemnet og -meldingen etter behov. Acrobat lagrer all endringer du foretar, og viser dem neste gang du sender et dokument for gjennomgang. Hvis du vil bruke standard e-postmelding, klikker du Tilbakestill standardmelding.

  Tidsfrist for gjennomgang

  Klikk for å angi en annen dato eller ingen tidsfrist. Når tidsfristen for gjennomgangen utløper, kan ikke leserne lenger publisere kommentarer.

  Merk:

  Hvis tidsfristen for gjennomgang utløper mens en leser har dokumentet åpent i Acrobat, kan leseren publisere kommentarene før dokumentet lukkes.

 8. Klikk Send.

Acrobat oppretter en kopi av den delte gjennomgangsfilen, med navnet [opprinnelig filnavn]_review.pdf, i samme mappe som originalfilen du oppga for gjennomgangen.

Starte en e-postbasert gjennomgang

Når du starter en e-postbasert gjennomgang, sender du ut en sporet kopi av PDF-filen, slik at du enkelt kan slå sammen kommentarene du mottar. (Skjemafelt i en PDF-fil kan ikke fylles ut i gjennomgangen.) Etter at du har startet en delt gjennomgang kan du også starte en e-postbasert gjennomgang med det samme PDF-dokumentet.

Starte gjennomgangen

Før du starter en e-postbasert gjennomgang, kontrollerer du at e-postprogrammet eller kontoen for e-post på nettet, er konfigurert til å fungere med Acrobat.

 1. Velg Verktøy > Send til kommentering.

  Verktøysettet Send til kommentering vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Send til kommentering via e-post.

 3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn opplysninger i dialogboksen ID-oppsett.

 4. Angi en PDF-fil hvis den ikke allerede er åpen, og klikk deretter Neste. PDF-filen du angir, blir hovedfilen. Du slår sammen kommentarene du mottar fra leserne, i denne filen.

 5. Angi lesere ved å skrive inn e-postadressene deres. Sett inn et semikolon eller et linjeskift mellom hver adresse. Klikk Adressebok for å velge e-postadresser fra adresseboken for e-postprogrammet eller e-post på nettet.

 6. Forhåndsvis og rediger e-postinvitasjonen etter behov, og klikk deretter Send invitasjon.

 7. Velg en e-postklient for å sende invitasjonen, og klikk Fortsett.

En kopi av PDF-filen sendes til leserne som et vedlegg. Når PDF-vedlegget åpnes, inneholder den kommenteringsverktøy og instruksjoner.

Slå sammen kommentarer

Når du mottar kommentarer fra leserne, kan du slå kommentarene sammen i hoved-PDF-filen.

 1. Når en leser sender kommentarer til deg, åpner du den vedlagte filen i e-postprogrammet. Hvis e-postprogrammet ikke kan finne den opprinnelige versjonen til PDF-filen, blir du bedt om å søke etter den.

  Merk:

  Det er mulig å videresende kommentarer til initiativsenderen, dersom det ikke var du som tok initiativ til gjennomgangen. Slå først kommentarene sammen i din kopi av PDF-filen. Send deretter kommentarene (se Sende kommentarer i en e-post). Hvis du allerede har sendt kommentarene dine, mottar initiativtakeren bare nye kommentarer. Sammenslåtte kommentarer beholder det opprinnelige forfatternavnet.

 2. Hvis du startet gjennomgangen, vises dialogboksen Slå sammen kommentarer. Velg ett av følgende:

  Ja

  Åpner hovedkopien av PDF-filen og slår sammen alle kommentarer i den. Når kommentarer er slått sammen, lagrer du hoved-PDF-filen.

  Nei, åpne bare denne kopien

  Åpner leserens kopi av PDF-filen med kommentarer. Hvis du velger dette alternativet, kan du fremdeles slå sammen kommentarer ved å velge Kommentarer > Slå sammen kommentarer til hoved-PDF-fil.

  Avbryt

  Lukker leserens PDF-fil som inneholder kommentarer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet