Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat DC og PDF-filer.

Hvorfor skjule eller fjerne sensitivt innhold?

Før du distribuerer en PDF-fil, bør du undersøke om dokumentet inneholder sensitivt innhold eller personlige opplysninger som kan spore det til deg. Bruk Skjul innhold-verktøyene for å fjerne eller skjule sensitive bilder og tekst som er synlige i PDF-filer.

Du kan bruke funksjonen Fjern skjult informasjon for å finne og fjerne skjult innhold fra et PDF-dokument. Hvis du for eksempel opprettet PDF-dokumentet, står du vanligvis oppført som forfatter i dokumentets metadata. Du vil kanskje også fjerne innhold som ved et uhell kan endre utseende på dokumentet. JavaScript, handlinger og skjemafelt er innholdstyper som kan være utsatt for endring.

Skjule sensitivt innhold (Acrobat Pro DC)

Skjuling av innhold er prosessen der synlig tekst og grafikk fjernes permanent fra et dokument. Du bruker Skjul innhold-verktøyet for å fjerne innhold. I stedet for de fjernede elementene kan du vise skjulemerker som vises som fargede bokser, eller du kan la området stå tomt. Du kan angi egendefinert tekst eller skjulekoder som skal vises over skjulemerkene.

Merk:

Hvis du vil finne og fjerne bestemte ord, tegn eller uttrykk, bruker du verktøyet Søk etter tekst i stedet.

Skjule sensitivt innhold
Tekst merket for skjuling (til venstre) og skjult tekst (til høyre)

 1. Velg Verktøy > Skjul innhold.

  Verktøysettet Skjul innhold vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Merk for skjuling av innhold > Tekst og bilder på den sekundære verktøylinjen.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil angi utseendet på merker for skjuling av innhold, klikker du Egenskaper på den sekundære verktøylinjen.(Se Endre utseendet på skjulemerker.)

 4. Merk elementer du vil flytte, ved å gjøre ett av følgende:
  • Dobbeltklikk for å merke et ord eller et bilde.
  • Dra for å velge en linje, en tekstblokk, et objekt eller et område.
  • Trykk på Ctrl mens du drar for å velge sideområder i et skannet dokument.

  Merk:

  Hvis du vil forhåndsvise hvordan skjulemerkene vil se ut, holder du pekeren over det merkede området.

 5. Hvis du vil bruke flere kodeoppføringer i én enkelt skjuling, høyreklikker du på et skjulemerke og velger et alternativ. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke flere kodeoppføringer i én enkelt skjuling.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil repetere et skjulemerke, høyreklikker du på det og velger Repeter merke over sider. Dette er praktisk hvis en spesifikk topptekst, bunntekst eller et vannmerke vises på samme sted på mange sider.

 7. Når du har fullført merkingen av elementer du vil skjule innholdet for, klikker du Bruk på den sekundære verktøylinjen for å fjerne elementene, og deretter klikker du OK.

  Elementene fjernes ikke permanent fra dokumentet før du lagrer det.

 8. Hvis du vil søke etter og fjerne skjult informasjon i dokumentet med funksjonen Fjern skjult informasjon, klikker du Ja i dialogboksen. Hvis ikke, klikk Nei.

 9. Velg Fil > Lagre, og angi et filnavn og en plassering. Endelsen _Redacted tilføyes filnavnet. Hvis du ikke vil overskrive den opprinnelige filen, lagrer du filen med en annet navn, på en annen plassering eller begge deler.

Søke etter og fjerne tekst (Acrobat Pro DC)

Bruk verktøyet Søk etter tekst for å finne og fjerne ord eller uttrykk i én eller flere PDF-filer med søkbar tekst.

Merk:

Verktøyet Søk etter tekst søker ikke i sikrede (krypterte) PDF-filer.

 1. Velg Verktøy > Skjul innhold.

  Verktøysettet Skjul innhold vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Merk for skjuling av innhold > Søk etter tekst på den sekundære verktøylinjen.

 3. I dialogboksen Søk angir du om du vil søke i gjeldende PDF-fil eller alle PDF-filer på en annen plassering.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil søke etter bare ett ord eller uttrykk, velger du Enkeltord eller -uttrykk, og skriver inn ordet eller uttrykket i tekstfeltet.
  • Hvis du vil søke etter flere ord, velger du Flere ord eller uttrykk og klikker deretter Velg ord. Skriv inn hvert enkelt ord i tekstfeltet Nytt ord eller uttrykk, og klikk Legg til. Du kan også importere en tekstfil med listen over ord eller uttrykk du vil søke etter.
  • Hvis du vil søke etter et mønster (for eksempel telefonnumre, kredittkortnumre, e-postadresser, personnumre eller datoer), klikker du Mønstre. Velg ett av følgende tilgjengelige mønstre: Du kan endre språkversjonen til mønstrene. (Se Velg en annen språkversjon for mønstre.)
 5. Klikk Søk etter og fjern tekst.

 6. Klikk plusstegnet (+) ved siden av dokumentnavnet i søkeresultatene for å se alle forekomstene av ordet eller uttrykket. Velg deretter forekomstene du vil merke for skjuling:
  • Hvis du vil merke alle elementene i listen, klikker du Merk alle.
  • Du velger enkeltforekomster ved å merke av for hver enkelt du vil skjule. Klikk teksten ved siden av en avmerkingsboks for å vise forekomsten på siden.
  • Hvis du ikke vil merke noen av forekomstene, lukker du dialogboksen Søk eller klikker Nytt søk for å starte på nytt.
  • Hvis du vil markere hele ord eller deler av ord (tegn) for skjuling, velger du alternativet Alternativer for merker for skjuling av innhold. For deler av ord velger du Merk delvise ord for skjuling av innhold i dialogboksen Innstillinger som vises. I dialogboksen Innstillinger angir du nummer og plassering for tegnene for skjuling. Skjuling av tegn er nyttig når du ser etter mønstre, for eksempel kredittkortnumre, og vil la deler av nummeret være synlig for identifikasjonsformål.
 7. Hvis du valgte forekomster du vil merke for skjuling av innhold, klikker du Merk kontrollerte resultater for skjuling av innhold.

  Elementene du valgte i listen, vises merket for skjuling.

  Merk:

  Hvis du ikke har lagret filen, kan du velge merker for skjuling av innhold i dokumentet og trykke Slett for å fjerne merket. Merkene for skjuling av innhold blir permanente når du har lagret filen.

 8. Hvis du vil fjerne de markerte elementene, klikker du Bruk på den sekundære verktøylinjen, og deretter klikker du OK.

  Elementene fjernes ikke permanent fra dokumentet før du lagrer det.

 9. Hvis du vil søke etter og fjerne skjult informasjon i dokumentet med funksjonen Fjern skjult informasjon, klikker du Ja. Hvis ikke, klikk Nei.

 10. Velg Fil > Lagre, og angi et filnavn og en plassering. Hvis du ikke vil overskrive den opprinnelige filen, lagrer du filen med en annet navn, på en annen plassering eller begge deler.

Finn og fjern skjult innhold

Bruk funksjonen Fjern skjult informasjon til å finne og fjerne innhold du ikke vil ha fra et dokument, for eksempel skjult tekst, metadata, kommentarer og vedlegg. Når du fjerner merkede elementer, fjernes ytterligere elementer automatisk fra dokumentet. Elementer som fjernes, inkluderer digitale signaturer, dokumentinformasjon som er lagt til av plugin-moduler og programmer fra tredjeparter, og spesialfunksjoner som gjør det mulig for Adobe Reader-brukere å gå gjennom, signere og fylle ut PDF-dokumenter.

Merk:

Hvis du vil undersøke hvert PDF-dokument for skjult innhold før du lukker eller sender det i en e-post, angir du dette alternativet i dokumentinnstillingene ved hjelp av dialogboksen Innstillinger.

 1. Velg Verktøy > Skjul innhold.

  Verktøysettet Skjul innhold vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Fjern skjult informasjon på den sekundære verktøylinjen.

  Hvis det blir funnet elementer, vises de i panelet Fjern skjult informasjon med et merke ved siden av seg.

 3. Kontroller at det bare er merket av for elementene du vil fjerne fra dokumentet. (Se Alternativer for Fjern skjult informasjon.)
 4. Klikk Fjern for å slette de valgte elementene fra filen, og klikk OK.

 5. Velg Fil > Lagre, og angi et filnavn og en plassering. Hvis du ikke vil overskrive den opprinnelige filen, lagrer du filen med en annet navn, på en annen plassering eller begge deler.

Det merkede innholdet fjernes permanent når du lagrer filen. Hvis du lukker filen uten å lagre den, gjenta prosessen og sørg for å lagre filen.

Alternativer for Fjern skjult informasjon

Metadata

Metadata inneholder informasjon om dokumentet og innholdet, for eksempel forfatterens navn, nøkkelord og informasjon om opphavsrett, som brukes av søkeverktøy. Du viser metadataene ved å velge Fil > Egenskaper.

Filvedlegg

Filer i alle format kan legges ved som vedlegg i PDF-dokumenter. Du viser vedlegg ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Vedlegg.

Bokmerker

Bokmerker er koblinger med visningstekst som åpner bestemte sider i PDF-filen. Du viser bokmerker ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Bokmerker.

Kommentarer og markeringer

Dette elementet inneholder alle kommentarene som ble lagt til i PDF-filen med verktøyet for kommentering og markering, herunder filer lagt ved som kommentarer. Du viser kommentarer ved å velge Vis > Kommentarer.

Skjemafelt

Dette elementet inneholder skjemafelt (inkludert signaturfelt), og alle handlingene og beregningene som er knyttet til skjemafelt. Hvis du fjerner elementet, slås alle skjemafelt sammen og kan ikke lenger fylles ut, redigeres eller signeres.

Skjult tekst

Dette elementet angir tekst som er gjennomsiktig, dekket av annet innhold eller har samme farge som bakgrunnen i PDF-filen.

Skjulte lag

PDF-filer kan inneholde flere lag som kan vises eller skjules. Hvis du fjerner skjulte lag, fjernes de fra PDF-filen, og gjenværende lag slås sammen til ett enkelt lag. Du viser lag ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Lag.

Innebygd søkeindeks

En innebygd søkeindeks gjør søkene i PDF-filen raskere. Du finner ut om PDF-filen inneholder en søkeindeks ved å velge VerktøyIndeks og deretter klikke Behandle innebygd indeks på den sekundære verktøylinjen. Hvis du fjerner indeksene, reduseres filstørrelsen, men søketiden forlenges for PDF-filen.

Slettet eller beskåret innhold

Av og til beholdes innhold som er fjernet og ikke lenger synlig, i PDF-filer, for eksempel beskårne eller slettede sider, eller slettede bilder.

Koblinger, handlinger og JavaScript

Dette elementet inneholder nettkoblinger, handlinger lagt til av handlingsveiviseren og JavaScript i hele dokumentet.

Overlappende objekter

Dette elementet inneholder objekter som overlapper hverandre. Objektene kan være bilder (bestående av piksler), vektorgrafikk (bestående av baner), graderinger eller mønstre.

Velge en annen språkversjon for mønstre (Acrobat Pro DC)

Lokaliserte mønstre vises i Søk-panelet (Skjul innhold > Marker for skjuling av innhold > Søk etter tekst).

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat > Innstillinger (Mac OS).

 2. Velg Dokumenter fra kategoriene til venstre.

 3. Velg et språk fra menyen Velg plassering for Søk etter og fjern tekstmønstre i området Skjuling av innhold. Velg deretter OK.

Endre utseendet på merker for skjuling av innhold (Acrobat Pro DC)

Tynne røde omriss vises rundt bilder og tekst som du merker for skjuling, og svarte bokser i stedet for skjulte bilder og tekst. Du kan endre utseende til skjulemerker før du markerer oppføringer for skjuling. Du kan også endre utseende til skjulemerker før du bruker skjulingene.

Angi standardutseende for alle merker

 1. Klikk Verktøy > Skjul innhold.

  Verktøysettet Skjul innhold vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Egenskaper på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen for egenskaper for verktøyet for skjuling av innhold vises.

 3. Velg alternativene du vil endre i kategorien Utseende, og klikk deretter OK:

  • Klikk ikonet Fyllfarge for område for skjuling av innhold, og velg en fyllfarge fra fargepaletten for boksene som erstatter fjernede elementer. Velg Ingen farge for å la det skjulte området være tomt.
  • Velg Bruk overleggstekst hvis du vil velge alternativene for egendefinert tekst eller kode for skjuling av innhold. Velg skrift, størrelse og tekstjustering.
  • Velg Egendefinert tekst, og skriv inn teksten du vil skal vises i det skjulte området.
  • Velg Kode for skjuling av innhold, og velg deretter en kode i et eksisterende sett, eller klikk Rediger kode for å definere et nytt kodesett eller en ny kode. (Se Lage koder for skjuling av innhold og kodesett.)
  • Klikk på enten Omrissfarge-ikonet og/eller Fyllfarge-ikonet i Skjulemerkeutseende-området. Velg en farge fra fargepaletten for bildene og teksten du merket for skjuling. Juster glidebryteren for å justere fargens ugjennomsiktighet. Velg Ingen farge for å la området være tomt.

Egenskaper redigeringstekst (Acrobat Pro DC)

Egendefinert tekst

Viser tekst du skriver inn i alternativet Egendefinert tekst over skjulemerket.

Skrift (Windows) eller Font (Mac OS)

Viser egendefinert tekst med valgt skrift.

Skriftstørrelse (Windows) eller Fontstørrelse (Mac OS)

Viser egendefinert tekst med valgt skrift.

Tilpass tekststørrelse automatisk til område for skjuling av innhold

Endrer størrelse på teksten, slik at den passer i området med skjult innhold. Når dette alternativet er valgt, overstyrer det innstillingen Skriftstørrelse for overleggsteksten.

Skriftfarge

Viser egendefinert tekst med valgt farge som du kan endre ved å klikke fargeruten.

Gjenta overleggstekst

Fyller området med skjult innhold med så mange forekomster av den egendefinert teksten som trengs, uten å endre skriftstørrelsen. Hvis du for eksempel angir bokstaven x eller en bindestrek (-) som egendefinert tekst, gjentas disse tegnene gjennom hele området med skjult tekst.

Tekstjustering

Justerer teksten til venstre, høyre eller midten.

Skjulingskoder (Acrobat Pro DC)

Acrobat bruker overtrykkingstekst for overtrykkingsområder som er valg for skjuling. Ett eksempel på overleggstekst er en skjulingskode, som består av én eller flere kodeoppføringer fra kodesett. Acrobat inkluderer kodesett fra U.S. FOIA og U.S. Privacy Act som du kan benytte. Du kan bruke kodene eller egendefinert tekst til å lage overleggstekst. Forskjellen er at koder for skjuling av innhold er tekstoppføringer som du kan lagre, eksportere og importere. Ett kodesett kan inneholde mange koder.

Merk:

Koder lagrer ikke gjeldende attributter for overleggstekst som en del av kodedefinisjonene, for eksempel farger, skriftegenskaper og repetisjon av eller størrelse på tekst. Koder gjør bare selve overleggsteksten mulig å bruke om igjen i fremtidige økter og for andre brukere du deler kodesett med. Du angir andre attributter for koden i dialogboksen Egenskaper for verktøy for skjuling av innhold.

Lage koder for skjuling av innhold og kodesett

 1. Klikk Verktøy > Skjul innhold.

  Verktøysettet Skjul innhold vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Egenskaper på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen for egenskaper for verktøyet for skjuling av innhold vises.

  Egenskaper for verktøy for skjuling av innhold i Acrobat
  Opprette koder for skjuling av innhold ved hjelp av dialogboksen Egenskaper for verktøy for skjuling av innhold.

 3. Velg Bruk overleggstekst.

 4. Velg Skjulingskode.

  • Hvis du vil legge flere kodeoppføringer til en skjulingskode, velger du en oppføring fra Kodeoppføringer-listen og klikker på Legg til valgt oppføring. Gjenta etter behov. Velg Fjern valgt oppføring for å slette en kodeoppføring som finnes i listen Kode for skjuling av innhold.
  • Klikk på Rediger koder for å utføre ytterligere endringer.
 5. I dialogboksen Redigeringsprogram for kode for skjuling av innhold klikker du Legg til sett.

 6. (Valgfritt) Skriv inn et nytt navn for settet i tekstfeltet under listen med kodesett, og klikk deretter Gi nytt navn til sett.

 7. Klikk Legg til kode, skriv inn teksten du vil skal vises som overleggstekst, i tekstfeltet under listen med kodeoppføringer, og klikk deretter Gi nytt navn til kode.

 8. Gjenta det foregående trinnet for å legge til enda en kodeoppføring i kodesettet, eller gjenta de tre foregående trinnene for å lage flere kodesett og koder.

Redigere koder for skjuling av innhold og kodesett (Acrobat Pro DC)

 1. Klikk Verktøy > Skjul innhold.

  Verktøysettet Skjul innhold vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Egenskaper på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen for egenskaper for verktøyet for skjuling av innhold vises.

 3. Velg Bruk overleggstekst, og velg deretter Kode for skjuling av innhold.

 4. Velg et kodesett fra listen til venstre, og klikk Rediger koder.

 5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Redigeringsprogram for kode for skjuling av innhold:

  • Hvis du vil fjerne et kodesett og alle kodeoppføringene i det, merker du kodesettet og klikker Fjern sett.
  • Hvis du vil eksportere et kodesett til en egen XML-fil som du kan bruke om igjen i andre PDF-filer eller dele med andre, velger du kodesettet. Klikk deretter Eksporter sett, angi et filnavn og en plassering, og klikk Lagre.
  • Hvis du vil importere et tidligere lagret kodesett, klikker du Importer sett, finner og merker filen og klikker Åpne.
  • Hvis du vil gi nytt navn til et kodesett, velger du en oppføring fra kodesettet, skriver inn et navn i boksen nedenfor listen og klikker Gi nytt navn til sett.
 6. Mens kodesettet er valgt, velger du kodeoppføringen du vil redigere, og gjør ett av følgende:

  • Klikk Fjern kode for å fjerne en kodeoppføring.
  • Hvis du vil gi nytt navn til en kodeoppføring, skriver du inn det nye navnet i boksen under listen og klikker Gi nytt navn til kode.

Bruke flere kodeoppføringer i én enkelt skjuling

 1. Høyreklikk på skjulingsmerket.

 2. Velg et kodesett fra listen nederst på kontekstmenyen, og velg en kodeoppføring fra rullegardinlisten. En avmerking vises ved siden av kodeoppføringen når koden brukes.

 3. Gjenta de forrige trinnene for å legge nok en kodeoppføring til skjulingen.

Hold markøren over skjulemerket for å se kodeoppføringene, skilt fra hverandre med komma.

Merk:

Hvis du vil bruke samme kode for flere skjulinger, angir du egenskapene for skjuling av innhold før du markerer innholdet. Klikk Egenskaper på den sekundære verktøylinjen. Velg Bruk overleggstekst, og velg deretter Kode for skjuling av innhold. Velg et kodesett og kodeoppføring, og klikk deretter på Legg til valgt oppføring.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet