Spore gjennomganger for PDF-filer delt ved å bruke Adobe Document Cloud

Tilgjengelig i: Acrobat DC

Du kan spore og administrere gjennomganger på følgende måter:

Følg fremgangsmåten nedenfor for å se gjennomgangskommentarene:

 1. Klikk på gjennomgangskoblingen i e-postmeldingen.

 2. PDF-filen for gjennomgang åpnes i en nettleser. Logg på med Adobe ID for å delta på gjennomgangen og se kommentarer.

Initiativtaker

Når korrekturleserne legger til en kommentar i PDF-filen, får du et varsel i Acrobat. Klikk på varselikonet () og deretter på varselmeldingen. Acrobat åpner PDF-filen for gjennomgang.

Korrekturleser

Du får et varsel i Acrobat. Klikk Gjennomgang i varselmeldingen for å åpne PDF-filen for gjennomgang i Acrobat. PDF-filene som er delt med deg for gjennomgang, er også oppført som kort under Oppgaver i Acrobat > Hjem > Nylige. Klikk Gjennomgang for å åpne PDF-filen i Acrobat.

Gjør følgende for å vise og spore alle PDF-er som er delt for gjennomgang:

 1. Klikk Hjem.

 2. Klikk Til gjennomgang under Delt.

  Gjennomgå filer i Acrobat

  Alle PDF-filer som er delt for gjennomgang, vises sammen med følgende informasjon:

  • Navn: Navnet på PDF-filen delt for gjennomgang
  • Siste aktivitet: Tidsstempelet for den siste aktiviteten som ble utført i PDF-filen.
  • Avsender: Navnet på personen som sendte gjennomgangen.
  • Status: Viser hvor mange personer som har kommentert i filen.
 3. Velg PDF-filen for å vise detaljene om den. En miniatyr av PDF-filen vises i høyre rute. Utvid listen ved å klikke piltasten () for å se gjennomgangsstatusen og listen over korrekturlesere.

  Du kan utføre en av følgende handlinger som iniativtaker eller korrekturleser:

  Initiativtaker

  • Vise detaljert Aktivitet i gjennomgangsfilen.
  • Legge til flere korrekturlesere i PDF-filen. 
   • Hvis du har opprettet en tilpasset invitasjon, klikker du Legg til korrekturleser og oppgir navnene på korrekturleserne du vil legge til.
   • Hvis du har opprettet en offentlig kobling, klikker du Kopier gjennomgangskobling og sender koblingen til mottakerne via e-post.
  • Hvis du ikke lenger vil dele gjennomgangen med andre, klikker du på Opphev deling av gjennomgang.
  • Klikk Slett gjennomgang for å avslutte gjennomgangen. Denne handlingen fjerner gjennomgangsfilen fra Document Cloud og kan ikke angres.
  Detaljer om gjennomgang av PDF
  Alternativer for initiativtaker

  Korrekturleser

  • Legge til flere korrekturlesere i PDF-filen. Klikk Kopier gjennomgangskobling og send koblingen til mottakerne via e-post.
  • Hvis du vil fjerne deg selv fra PDF-gjennomgang, klikker du Fjern meg.
  • Rapporter misbruk hvis du mener innholdet i PDF-filen er upassende eller krenker varemerkerettigheter.
  Alternativer for korrekturleser
  Alternativer for korrekturleser
 4. Dobbeltklikk filen for å vise kommentarene. PDF-filen for gjennomgang åpnes. Kommentarlisten vises i høyre rute.
  Øverst til høyreklikker du er ikke knappene ikonet for å veksle mellom visning av kommentarer og administrasjon av gjennomgang.

  Avhengig av om du er leser eller initiativtaker kan du utføre følgende handlinger fra Del-alternativet:

  Initiativtaker

  • Legge til flere korrekturlesere i PDF-filen. 
   • Klikk på Legg til leser og oppgi navnene på korrekturleserne du vil legge til.
   • Du kan også Kopier gjennomgangskobling og send koblingen til mottakerne via e-post.
  • Hvis du ikke lenger vil dele gjennomgangen med andre, klikker du på Opphev deling av gjennomgang.
  • Klikk Slett gjennomgang for å avslutte gjennomgangen. Denne handlingen fjerner gjennomgangsfilen fra Document Cloud og kan ikke angres.
  Alternativer for initiativtakere
  Alternativer for initiativtaker

  Korrekturleser

  • Legge til flere korrekturlesere i PDF-filen. Klikk Kopier gjennomgangskobling og send koblingen til mottakerne via e-post.
  • Hvis du vil fjerne deg selv fra PDF-gjennomgang, klikker du Fjern meg.
  • Rapporter misbruk hvis du mener innholdet i PDF-filen er upassende eller krenker varemerkerettigheter.
  Alternativer for korrekturleser
  Alternativer for korrekturleser

Spore gjennomganger for PDF-filer delt i en nettverksmappe

Tilgjengelig i: Acrobat DC, Acrobat 2017 og Acrobat DC 2015 (Classic)

Merk:

(bare Acrobat DC)

Når du skal spore og administrere PDF-filer delt i en nettverksmappe, må du huske å deaktivere følgende innstillinger i Acrobat DC:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger. Dialogboksen Innstillinger vises.
 2. Klikk på Gjennomgang i venstre rute. Tøm avmerkingsboksen Del for gjennomgang ved å bruke Adobe Document Cloud under Alternativer for delt gjennomgang og klikk OK.

Bruk Sporing til å styre dokumentgjennomganger og distribuerte skjemaer, vise statusen til gjennomgangs- og skjemaservere og administrere abonnementer for webkringkasting (såkalte RSS-feeder). Du åpner Sporing ved å velge Vis > Sporing.

Oversikt over sporing
Bruk Sporing til å styre gjennomganger, skjemaer og abonnementer for webkringkasting (RSS-feeder). Venstre panel inneholder koblinger til gjennomgangsfiler, skjemaer, serverstatusmeldinger og RSS-feeder. Høyre panel viser detaljer om elementet som er valgt i venstre panel.

Merk:

Hvis RSS-knappen ikke vises i Sporing, åpner du dialogboksen Innstillinger i Acrobat og velger Sporing. Velg Aktiver RSS-feeder i Sporing, og klikk på OK. Deretter lukker og åpner du Sporing.

Du kan bruke Sporing til å abonnere på webinnhold som bruker RSS-formatet (Really Simple Syndication), for eksempel nyhetsfeeder og musikkanaler. RSS-formatet er kompatibelt med XML- og RDF-formatet.

Serverstatus viser statusen til alle servere som brukes for gjennomganger og distribuerte skjemaer. Hakemerkeikonet  ved siden av servernavnet angir at det siste synkroniseringsforsøket var vellykket. Advarselsikonet  angir at det siste synkroniseringsforsøket var mislykket. Advarselsikonet angir at serveren er koblet fra nettverket, har problemer med å skrive data til disken eller har andre problemer. Kontakt nettverksansvarlig for å få hjelp.

RSS

Serverstatus

Bruk Sporing til å styre skjemaer du har distribuert eller mottatt. Med Sporing kan du vise og redigere plasseringen til svarfilen og følge med på hvilke mottakere som har svart. Du kan også legge til flere mottakere, sende e-post til alle mottakerne og vise svarene for et skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skjemasporing.

Skjemaer

Sporing viser hvem som deltar i en delt gjennomgang, og hvor mange kommentarer de har publisert. Fra Sporing kan du gå tilbake til en gjennomgang og sende e-post til mottakerne. Hvis du har startet gjennomganger, kan du legge til eller endre tidsfrister, legge til lesere, avslutte en gjennomgang og starte en ny gjennomgang med eksisterende lesere.

Venstre side i Sporing viser alle PDF-dokumenter i styrte gjennomganger. Informasjonsruten til høyre viser datoen og klokkeslettet da PDF-filen ble sendt, og en liste over inviterte lesere. Koblinger til delte PDF-filer inneholder tilleggsinformasjon, inkludert tidsfrist (hvis angitt) og antall kommentarer sendt per leser. Hvis du sletter en kobling i Sporing, sletter du PDF-filen og alle kommentarene fra serveren, noe som avslutter gjennomgangen permanent.

Gjennomganger

Siste oppdateringer-panelet viser et sammendrag av de siste endringene i delte gjennomganger, i skjemafiler og på servere. Hvis du ikke har noen aktive gjennomganger eller skjemaer, viser panelet instruksjoner og koblinger for å opprette styrte gjennomganger, opprette skjemaer og distribuere skjemaer. I Siste oppdateringer-panelet kan du også aktivere eller deaktivere sporingsvarsler i Acrobat og (bare Windows) og i systemstatusfeltet.

Siste oppdateringer

 1. Vis den aktuelle mappen i Sporing:

  Sendt

  Viser PDF-filene i gjennomganger du har startet. (Ikke tilgjengelig i Reader).

  Deltatt i

  Inneholder PDF-filer i gjennomganger du har mottatt. PDF-filer vises i denne listen først etter at du har åpnet dem. Hvis du åpner en PDF-fil fra et e-postvedlegg og ikke lagrer PDF-filen, fjernes oppføringen fra Sporing når du lukker filen.

  Merk:

  PDF-filer som vises med fet skrift, inneholder én eller flere av følgende oppdateringer: kommentarer du ennå ikke har lest, en oppdatert tidsfrist fra initiativtakeren til gjennomgangen, og lesere som har blitt med i gjennomgangen.

 2. Merk en PDF-fil.

  Informasjon som er spesifikk for den merkede PDF-gjennomgangen, vises til høyre. Delte gjennomganger viser tidsfristinformasjon, lesere som har blitt med i gjennomgangen, og antall nye kommentarer.

Du kan lagre en kopi av PDF-filen i gjennomgangen, som inneholder alle kommentarene leserne har publisert, eller som du har importert (slått sammen).

Hvis PDF-filen er i en delt gjennomgang, kan du lagre en arkivkopi. Kopien er ikke lenger koblet til den delte gjennomgangen, og du kan redigere både innholdet og kommentarene i den.

Merk:

Hvis du vil opprette en kopi av en delt PDF-fil for å distribuere den til andre, bruker du kommandoen Lagre som. Den resulterende filen inneholder alle kommentarene som har blitt publisert frem til dette tidspunktet. Den kan flyttes, kopieres eller gis nytt navn uten at det får følger for koblingen til gjennomgangen eller kommentarserveren.

 1. Hvis du vil lagre en kopi av en PDF-fil i en gjennomgang med alle kommentarene, åpner du filen og gjør ett av følgende:
  • For en delt gjennomgang, velger du Fil > Lagre som arkivkopi. Du kan også klikke på Status-knappen på dokumentmeldingslinjen og velge Lagre som arkivkopi.

  • I en e-postbasert gjennomgang velger du Fil > Lagre som for å lagre en ny kopi av PDF-filen. Den sist lagrede versjonen er nå den sporede PDF-filen. Den gamle versjonen er arkivkopien.

Hvis du er initiativtakeren til gjennomgangen, kan du invitere andre til å delta i gjennomgangen. Hvis du er en leser og vil at andre personer skal delta, ber du initiativtakeren til gjennomgangen om å invitere dem. På den måten kan initiativtakeren automatisk spore alle deltakere og få varsel når kommentarene deres mottas.

 1. I Sporing merker du PDF-filen under Sendt, og klikker deretter Legg til lesere til høyre.

 2. Angi e-postadressene til leserne du ønsker å legge til. Endre meldingen etter behov, og send den.

  Nye lesere vises med de andre deltakerne i den høyre ruten i Sporing.

Initiativtakeren til en gjennomgang kan legge til eller fjerne en tidsfrist i en eksisterende gjennomgang.

 1. Velg PDF-filen i Sporing, og gjør ett av følgende:
  • Hvis gjennomgangen ikke har noen tidsfrist, klikker du på Legg til tidsfrist.

  • Hvis gjennomgangen har en tidsfrist, klikker du på Endre tidsfrist.

 2. Klikk på Tidsfrist for gjennomgang, endre om nødvendig tidsfristen og klikk på OK.

 3. Endre om nødvendig e-postmottakere, emne og melding, og klikk på Send.

Initiativtakeren til en gjennomgang kan avslutte en eksisterende gjennomgang. Når en gjennomgang er avsluttet, kan ikke deltakerne lenger publisere kommentarer på serveren. Du kan endre tidsfristen for gjennomgang senere hvis du vil starte gjennomgangen på nytt.

 1. Velg PDF-filen i Sporing, og klikk på Avslutt gjennomgang.

 1. Velg en PDF-fil i Sporing, og klikk på Start ny gjennomgang med samme lesere.

 2. Følg fremgangsmåten for å starte en delt gjennomgang.

I løpet av en gjennomgang vil du kanskje kontakte andre lesere eller sende dem en påminnelse om at tidsfristen nærmer seg.

 1. I Sporing merker du PDF-filen og klikker Send e-post til alle lesere.

 2. I e-postmeldingen endrer du boksene Til og Emne eller hovedteksten i e-postmeldingen etter behov, og deretter klikker du på Send.

Kommentarene identifiserer deg som forfatter ved å vise navnet ditt, det vil si navnet du angav da du ble med i eller startet en gjennomgang, eller systempåloggingsnavnet ditt. Du kan når som helst endre forfatternavnet og annen profilinformasjon. Hvis du gjør dette, vises den oppdaterte profilen bare i nye kommentarer, og eksisterende kommentarer påvirkes ikke.

Oppdatere gjennomgangsprofilen

 1. Velg Kommentering under Kategorier i dialogboksen Innstillinger (Rediger > Innstillinger).

 2. Fjern merket for Bruk alltid påloggingsnavn for forfatternavn.

 3. Velg Identitet fra listen til venstre.

 4. Rediger profilen, og kontroller at du har angitt e-postadressen som du vil bruke for gjennomganger. Klikk på OK.

Oppdatere profilen for en delt gjennomgang

 1. Velg Identitet under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

 2. Rediger profilen, og kontroller at du har angitt en gyldig e-postadresse før du klikker OK.

 1. Klikk på RSS-knappen til venstre i Sporing.

  Merk:

  Hvis RSS-knappen ikke vises i Sporing, åpner du dialogboksen Innstillinger i Acrobat og velger Sporing. Velg Aktiver RSS-feeder i Sporing, og klikk på OK. Deretter lukker og åpner du Sporing.

 2. Klikk på Abonner på RSS-feed, og skriv deretter inn en nettadresse i boksen for URL-adresse.

Du angir innstillinger for Sporing ved å velge Sporing under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

Se automatisk etter nye kommentarer og skjemadata

Angir hvor ofte kommentarer synkroniseres. Hvis du vil deaktivere automatisk synkronisering, flytter du glidebryteren helt til høyre, til verdien Aldri vises.

Vent med å se etter nye kommentarer og skjemadata

Angir hvor lenge gjennomganger eller skjemaer skal være inaktive før programmet slutter å se etter kommentarer eller nye skjemadata.

Fjern egendefinerte serverplasseringer

Hvis du vil fjerne en serverprofil, velger du profilen fra listen og klikker Fjern serverprofil.

Varsler

Angir hvor sporingsvarsler vises.

Aktiver RSS-feeder i Sporing

Når dette alternativet er valgt, vises en RSS-kategori til venstre for Sporing. Du kan abonnere på RSS-feeder fra Sporing.

Fjern alle lagrede legitimasjoner

Klikk for å fjerne alle lagrede legitimasjoner som er brukt for delte gjennomganger.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet