Merk:

I Reader er fullstendige kommenteringsverktøy bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Du kan bruke tekstredigeringskommentarer i en PDF-fil for å angi hvor tekst skal redigeres i kildefilen. Tekstredigeringskommentarene endrer ikke den faktiske teksten i PDF-filen. De angir i stedet hvilken tekst som skal slettes, settes inn eller erstattes i kildefilen som PDF-filen ble opprettet fra.

Acrobat tilbyr to grunnleggende metoder for å legge til merknader til tekstredigering: velge på forhånd og velge etterpå.

Velge før eller verktøyet Tekstkorrigeringsmarkeringer

Bruk markeringsverktøyet eller verktøyet Tekstkorrigeringsmarkeringer, og høyreklikk (Windows) eller Control-klikke (Mac OS) deretter den valgte teksten for å åpne en meny med tekstredigeringsalternativer. Når teksten er merket, kan du også klikke et tekstredigeringsverktøy.

Velge etterpå

Klikk på tekstredigeringsverktøyet, og velg teksten.

I Acrobat for Windows kan du eksportere tekstredigeringer direkte til Microsoft Word-dokumentet som PDF-dokumentet er basert på, for å revidere kildedokumentet. Hvis du skal kunne bruke denne funksjonen, må du bruke PDFMaker i Word til å opprette PDF-dokumentet. Før du eksporterer tekstredigeringene, kontrollerer du at innsettingskommentarer bruker den nøyaktige teksten, inkludert mellomrom og avsnittsmerker, som du vil legge til. Hvis du legger til ekstra instruksjoner (for eksempel "Legg til følgende:"), må disse slettes manuelt fra Word-dokumentet.

I Acrobat Pro i Windows kan du eksportere tekstredigeringskommentarer direkte til et Autodesk AutoCAD-dokument som PDF-dokumentet er basert på, for å bygge inn redigeringene. Hvis du skal kunne bruke denne funksjonen, må du bruke PDFMaker i AutoCAD til å opprette PDF-dokumentet.

Alternativet for Erstatt tekst
Alternativet Erstatt tekst: Merket tekst blir streket over og ny tekst legges til i et koblet hurtigmenynotat.

Erstatt tekst

 1. Gå til kommentarverktøylinjen og velg Legg til notat som erstattertekst .

 2. Merk teksten. All merket tekst blir krysset ut, og et hurtigmenynotat åpnes.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn teksten som skal settes inn eller legges til. Cirkumflekstegnet for innsetting vises.

  • Hvis du vil angi at et nytt avsnitt skal legges til, trykker du Enter og lukker deretter hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av avsnitt  vises.

Legge til et notat i en tekstredigering

 1. Bruk markeringsverktøyet til å høyreklikke på en tekstredigering.
 2. Velg Åpne hurtigmenynotat fra menyen.
 3. Skriv inn notatet i hurtigmenynotatet.

Sett inn tekst

 1. Gå til kommentarverktøylinjen og velg verktøyet Sett inn tekst ved markør .

 2. Klikk mellom ordene eller tegnene der du vil sette inn teksten.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn teksten du vil sette inn.

  • Hvis du vil angi at et nytt avsnitt skal legges til, trykker du Enter og lukker deretter hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av avsnitt  vises.

  • Hvis du vil angi at et mellomrom skal legges til, trykker du mellomromtasten og lukker hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av mellomrom  vises.  


  Merk:

  Du kan også angi tekstredigeringer ved hjelp av markeringsverktøyet for å merke tekst, høyreklikke på den merkede teksten og deretter velge en tekstredigeringsmerknad.

Slett tekst

 1. Gå til kommentarverktøylinjen og velg verktøyet Gjennomstrek .

 2. Merk teksten du vil markere for sletting.

Slette tekstmarkeringer

Merk:

Hvis markeringskommentarer er stakket, må du slette kommentarene i kommentarlisten: Velg Kommentar > Kommentarliste, velg en kommentar, og trykk på Slett.

 1. Merk markeringen, og trykk Delete.

Utheve, gjennomstreke eller understreke tekst

Merk:

I Reader kan du kun bruke verktøyene Notat og Uthev. Andre kommenteringsverktøy er kun tilgjengelige i PDF-filer der kommentering er aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Velg Verktøy > Kommentar for å vise menylinjen.

Menylinje for Uthev tekst-verktøy, Gjennomstrek tekst-verktøy og Understrek tekst-verktøy
Velg Verktøy > Kommentar for å se menylinjen for verktøyene Uthev tekst, Gjennomstrek tekst og Understrek tekst

Du kan bruke verktøyene Uthev tekst, Gjennomstrek tekst og Understrek tekst for å legge til kommentarer alene eller sammen med notater.

Du kan legge til en utheving med et notat, eller gjennomstreke eller understreke tekst ved å merke teksten ved hjelp av markeringsverktøyet, høyreklikke og deretter velge dette alternativet fra menyen som vises. Hvis du markerer mye tekst, er imidlertid spesialverktøyene raskere og enklere å bruke.

 1. Velg Verktøy > Kommentar, og velg deretter verktøyet Uthev tekst , Gjennomstrek tekst  eller Understrek tekst .

  Merk:

  Hvis du vil legge til mer enn én kommentar ved hjelp av verktøyet Gjennomstrek tekst eller Understrek tekst, velger du Behold valgte verktøy i menyen Alternativer etter at du har valgt verktøyet. Uthev tekst-verktøyet forblir valgt etter at du har opprettet den første kommentaren.

 2. Dra fra starten av teksten du vil markere. Control-dra for å markere et rektangulært tekstområde. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du markerer tekst i en kolonne.
 3. (Valgfritt) Hvis du vil legge til et notat, dobbeltklikker du markeringen og legger til tekst i et hurtigmenynotat.

Vær oppmerksom på at du også kan endre fargen på den uthevede teksten. Høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) på den uthevede teksten og klikk på Egenskaper for å åpne dialogboksen Uthevingsegenskaper der du kan endre fargen.

Alternativ for å endre uthevingsfarge
Alternativet Endre uthevingsfarge: Fargen på den uthevede teksten kan endres ved hjelp av dette alternativet.

Hvis du må slette uthevingen av teksten (uten å slette teksten), høyreklikker (Windows) eller Kontroll-klikker (Mac OS) du på den uthevede teksten og klikker på Slett.

Slett uthevingsfarge
Slett uthevingsfarge uten å slette teksten.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet