Brukerveiledning Avbryt

Markere tekst med redigeringer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Du kan bruke tekstredigeringskommentarer i en PDF-fil for å angi hvor tekst skal redigeres i kildefilen. Tekstredigeringskommentarene endrer ikke den faktiske teksten i PDF-filen. De angir i stedet hvilken tekst som skal slettes, settes inn eller erstattes i kildefilen som PDF-filen ble opprettet fra.

Legg til kommentarer i en PDF-fil

Legg raskt til kommentarer i en PDF-fil på nettet

Merk:

I Reader er fullstendige kommenteringsverktøy bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Acrobat tilbyr to grunnleggende metoder for å legge til merknader til tekstredigering: velge på forhånd og velge etterpå.

Velge på forhånd eller verktøyet Tekstkorrigeringsmarkeringer

Bruk markeringsverktøyet eller verktøyet Tekstkorrigeringsmarkeringer, og høyreklikk (Windows) eller Control-klikke (Mac OS) deretter den valgte teksten for å åpne en meny med tekstredigeringsalternativer. Når teksten er merket, kan du også klikke et tekstredigeringsverktøy.

Velge etterpå

Klikk på tekstredigeringsverktøyet, og velg teksten.

I Acrobat for Windows kan du eksportere tekstredigeringer direkte til Microsoft Word-dokumentet som PDF-dokumentet er basert på, for å revidere kildedokumentet. Hvis du skal kunne bruke denne funksjonen, må du bruke PDFMaker i Word til å opprette PDF-dokumentet. Før du eksporterer tekstredigeringene, kontrollerer du at innsettingskommentarer bruker den nøyaktige teksten, inkludert mellomrom og avsnittsmerker, som du vil legge til. Hvis du legger til ekstra instruksjoner (for eksempel "Legg til følgende:"), må disse slettes manuelt fra Word-dokumentet.

I Acrobat Pro i Windows kan du eksportere tekstredigeringskommentarer direkte til et Autodesk AutoCAD-dokument som PDF-dokumentet er basert på, for å bygge inn redigeringene. Hvis du skal kunne bruke denne funksjonen, må du bruke PDFMaker i AutoCAD til å opprette PDF-dokumentet.

Alternativet for Erstatt tekst
Alternativet Erstatt tekst: Merket tekst blir streket over og ny tekst legges til i et koblet hurtigmenynotat.

Utheve, gjennomstreke eller understreke tekst

Merk:

I Reader kan du kun bruke verktøyene Notat og Uthev. Andre kommenteringsverktøy er kun tilgjengelige i PDF-filer der kommentering er aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Velg Verktøy > Kommentar for å vise verktøylinjen.

Menylinje for Uthev tekst-verktøy, Gjennomstrek tekst-verktøy og Understrek tekst-verktøy
Velg Verktøy > Kommentar for å se verktøylinjen for verktøyene Uthev tekst, Gjennomstrek tekst og Understrek tekst

Du kan bruke verktøyene Uthev tekst, Gjennomstrek tekst og Understrek tekst til å legge til kommentarer alene eller sammen med notater.

Du kan legge til en utheving med et notat, eller gjennomstreke eller understreke tekst ved å merke teksten ved hjelp av markeringsverktøyet, høyreklikke og deretter velge dette alternativet fra menyen som vises. Hvis du markerer mye tekst, er imidlertid spesialverktøyene raskere og enklere å bruke.

 1. Velg Verktøy > Kommentar, og velg deretter verktøyet Uthev tekst , Gjennomstrek tekst  eller Understrek tekst .

  Merk:

  Hvis du vil legge til mer enn én kommentar ved hjelp av verktøyet Gjennomstrek tekst eller Understrek tekst, velger du Behold valgte verktøy i menyen Alternativer etter at du har valgt verktøyet. Uthev tekst-verktøyet forblir valgt etter at du har opprettet den første kommentaren.

 2. Dra fra starten av teksten du vil markere. Control-dra for å markere et rektangulært tekstområde. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du markerer tekst i en kolonne.
 3. (Valgfritt) Hvis du vil legge til et notat, dobbeltklikker du markeringen og legger til tekst i et hurtigmenynotat.

Vær oppmerksom på at du også kan endre fargen på den uthevede teksten. Høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) på den uthevede teksten og klikk på Egenskaper for å åpne dialogboksen Uthevingsegenskaper der du kan endre fargen.

Alternativ for å endre uthevingsfarge
Alternativet Endre uthevingsfarge: Fargen på den uthevede teksten kan endres ved hjelp av dette alternativet.

Hvis du må slette uthevingen av teksten (uten å slette teksten), høyreklikker (Windows) eller Kontroll-klikker (Mac OS) du på den uthevede teksten og klikker på Slett.

Slett uthevingsfarge
Slett uthevingsfarge uten å slette teksten.

Erstatt tekst

 1. Gå til kommentarverktøylinjen og velg Legg til notat som erstattertekst  .

 2. Merk teksten. All merket tekst blir krysset ut, og et hurtigmenynotat åpnes.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn teksten som skal settes inn eller legges til. Cirkumflekstegnet for innsetting  vises.

  • Hvis du vil angi at et nytt avsnitt skal legges til, trykker du Enter og lukker deretter hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av avsnitt  vises.

Legge til et notat i en tekstredigering

 1. Bruk markeringsverktøyet til å høyreklikke på en tekstredigering.
 2. Velg Åpne hurtigmenynotat fra menyen.
 3. Skriv inn notatet i hurtigmenynotatet.

Sett inn tekst

 1. Gå til kommentarverktøylinjen og velg verktøyet Sett inn tekst ved markør .

 2. Klikk mellom ordene eller tegnene der du vil sette inn teksten.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn teksten du vil sette inn.

  • Hvis du vil angi at et nytt avsnitt skal legges til, trykker du Enter og lukker deretter hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av avsnitt  vises.

  • Hvis du vil angi at et mellomrom skal legges til, trykker du mellomromtasten og lukker hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av mellomrom  vises.  


  Merk:

  Du kan også angi tekstredigeringer ved hjelp av markeringsverktøyet for å merke tekst, høyreklikke på den merkede teksten og deretter velge en tekstredigeringsmerknad.

Slett tekst

 1. Gå til kommentarverktøylinjen og velg verktøyet Gjennomstrek .

 2. Merk teksten du vil markere for sletting.

Slette tekstmarkeringer

Merk:

Hvis markeringskommentarer er stakket, må du slette kommentarene i kommentarlisten: Velg Kommentar > Kommentarliste, velg en kommentar, og trykk på Slett.

 1. Merk markeringen, og trykk Delete.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din