Brukerveiledning Avbryt

Markere tekst med redigeringer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Oversikt

Du kan bruke markeringsverktøyene til å gi forslag til formatering av teksten, strukturere et dokument eller til å gi andre redigeringsforslag. Markeringer og kommentarer endrer ikke den faktiske teksten i PDF-filen.  Se emnene nedenfor for å finne ut hvordan du:

Uthever, gjennomstreker eller understreker tekst

Du kan legge til markeringer i teksten med en av følgende måter:

Via verktøyet Velg tekst:

 1. Bruk verktøyet Velg tekst for å velge teksten du vil merke. 
 2. Gjør ett av følgende handlinger fra verktøylinjen for markering som vises:
  • For å utheve tekst velger du
  • For å gjennomstreke tekst velger du
  • For å understreke tekst velger du
  • For å skjule tekst velger du
  • For å kopiere tekst velger du
  • For å redigere den valgte teksten velger du
Markeringsverktøy i Adobe Acrobat-skrivebordet

Via markeringsverktøy:

 1. Fra verktøylinjen Hurtighandlinger velger du Uthev tekst-verktøyet, og flytter deretter markøren over teksten du vil utheve. 
 2. Når du har valgt uthevingsverktøyet, kan du utheve flere deler av teksten ved å bare dra over teksten. Når du er ferdig, avmarkerer du verktøyet.
 3. For å legge til andre markeringer utvider du Uthevingsverktøy-menyen, og velger verktøyet for andre markeringer.
text-highlighted

Endre farge på markeringen

 1. Klikk på markeringen.
 2. Velg fargeikonet på miniverktøylinjen som vises.
 3. Velg ønsket farge fra fargepaletten.

Markeringen vises med valgt farge.

Slette markeringen

For å slette markeringen, klikker du på den og velger

Legg til en kommentar i markeringen

 1. Dobbeltklikk på markeringen. 

  Det spretter opp en kommentarboks. 

 2. Alternativt kan du klikke (Control-klikk for macOS) på markeringen og velge notatikonet. 

  Det åpner en kommentarboks.

 3. Skriv inn meldingen i kommentarboksen og velg deretter Post.

Erstatte tekst

 1. Vis Kommentar-verktøymenyen på Hurtighandlingslinjen, og velg deretter Erstatt merket tekst.

  Kommentarverktøy i skrivebordsversjonen av Adobe Acrobat

 2. Trykk på teksten du vil erstatte.

  Den valgte teksten er gjennomstreket.

 3. Dobbeltklikk den valgte teksten, og Skriv inn teksten som skal settes inn eller legges til.

  Cirkumflekstegnet for innsetting vises. Hvis du vil angi at et nytt avsnitt skal legges til, trykker du Enter og lukker deretter hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av avsnitt  vises.

Sette inn tekst

 1. Fra verktøylinjen for hurtighandlinger utvider du verktøymenyen for kommentarer og velger Sett inn tekst.

 2. Klikk mellom ordene eller tegnene der du vil sette inn teksten.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn teksten du vil sette inn.

  • Hvis du vil angi at et nytt avsnitt skal legges til, trykker du Enter og lukker deretter hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av avsnitt  vises.

  • Hvis du vil angi at et mellomrom skal legges til, trykker du mellomromtasten og lukker hurtigmenynotatet uten å legge til tekst. Cirkumflekstegnet for innsetting av mellomrom  vises.  

  Merk:

  Du kan også angi tekstredigeringer ved hjelp av markeringsverktøyet for å merke tekst, høyreklikke på den merkede teksten og deretter velge en tekstredigeringsmerknad.

Eksporterer tekstredigeringer

I Acrobat for Windows® kan du eksportere tekstredigeringer direkte til Microsoft® Word-dokumentet som PDF-dokumentet er basert på, for å revidere kildedokumentet. Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du bruke PDFMaker til å konvertere filen fra Word til PDF. Før du eksporterer tekstredigeringene, kontrollerer du at innsettingskommentarer bruker den nøyaktige teksten, inkludert mellomrom og avsnittsmerker, som du vil legge til. Hvis du legger til ekstra instruksjoner (for eksempel "Legg til følgende:"), må disse slettes manuelt fra Word-dokumentet.

I Acrobat Pro på Windows® kan du eksportere tekstredigeringskommentarer direkte til et Autodesk AutoCAD-dokument som PDF-dokumentet er basert på, for å bygge inn redigeringene. Hvis du skal kunne bruke denne funksjonen, må du bruke PDFMaker i AutoCAD til å opprette PDF-dokumentet.

Alternativet for Erstatt tekst
Alternativet Erstatt tekst: Merket tekst blir streket over og ny tekst legges til i et koblet hurtigmenynotat.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?