Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold.

Vedlegg representerer en potensiell sikkerhetsrisiko fordi de kan ha ondsinnet innhold, åpne andre farlige filer eller starte programmer. Acrobat og Acrobat Reader lar deg alltid åpne og lagre PDF-filer og FDF-filvedlegg. Acrobat og Acrobat Reader gjenkjenner bestemte filer, for eksempel filer med navn som slutter på BIN, EXE og BAT, som trusler. Du kan ikke legge ved slike filer. Acrobat tillater deg å legge ved filer som ikke kan lagres eller åpnes fra Acrobat, slik som ZIP-filer. Denne praksisen er imidlertid ikke anbefalt.

Acrobat og Acrobat Reader forvalter en hviteliste med filtyper som kan åpnes eller lagres, og en svarteliste med filtyper som ikke kan åpnes eller lagres. Du tillates å legge ved filtyper som ikke befinner seg på noen av listene. Når du åpner eller lagrer en fil av en ”ukjent” type, vil du imidlertid få se en dialogboks med spørsmål om hvorvidt du ønsker å klarere filtypen.

Du finner detaljer i Application Security Guide på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Legge en filtype manuelt til en svarte- eller hviteliste

Administratorer kan modifisere svarte- eller hvitelisten via registeret. Brukere kan legge til en ny filtype manuelt i en svarte- eller hviteliste ved å legge ved filen og deretter prøve å åpne den.

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > MerLegg ved en fil.

 2. Legg til en filtype som ikke er på den svarte eller hvite listen.

  Hvis du legger ved en utførbar fil (.exe), .bin eller .bat, ser du følgende advarselsdialogboks:

  Advarselsdialogboks for filvedlegg
 3. Høyreklikk på filen i Vedlegg-ruten til venstre, og velg Åpne vedlegg.

 4. I dialogboksen Start vedlegg velger du ett av følgende alternativer, og klikker deretter på OK:

  Start vedlegg-dialogboks

  Åpne denne filen:

  Åpner filen uten å endre registerlisten.

  Alltid tillat åpning av filer av denne typen:

  Legger filtypene til hvitelisten, og hindrer fremtidige advarsler.

  Aldri tillat åpning av filer av denne typen:

  Legger filtypen til svartelisten, og åpner den ikke. Det er mulig at du kan legge en fil av denne typen til en PDF-fil, men du kan ikke åpne den.

  Hvis du har lagt ved en utførbar fil (.exe), .bin eller .bat, ser du følgende dialogboks:

  Kan ikke åpne inkompatibelt vedlegg-dialogboks

  Merk:

  Hvis du vil begrense en filtype som du har tillatt tidligere, kan du tilbakestille (gjenopprette) vedleggstillatelser i innstillingene for klareringsbehandling.

I Acrobat Reader kan du ikke legge ved filer. Hvis du vil legge til det eksisterende vedlegget til PDF-filen i en svarteliste eller hviteliste, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Høyreklikk på filen i Vedlegg-ruten til venstre, og velg Åpne vedlegg.

 2. I dialogboksen Start vedlegg velger du ett av følgende alternativer, og klikker deretter på OK:

  Start vedlegg-dialogboks

  Åpne denne filen:

  Åpner filen uten å endre registerlisten.

  Alltid tillat åpning av filer av denne typen:

  Legger filtypene til hvitelisten, og hindrer fremtidige advarsler.

  Aldri tillat åpning av filer av denne typen:

  Legger filtypen til svartelisten, og åpner den ikke. Det er mulig at du kan legge en fil av denne typen til en PDF-fil, men du kan ikke åpne den.

  Hvis du har lagt ved en utførbar fil (.exe), .bin eller .bat, ser du følgende dialogboks:

  Kan ikke åpne inkompatibelt vedlegg-dialogboks

  Merk:

  Hvis du vil begrense en filtype som du har tillatt tidligere, kan du tilbakestille (gjenopprette) vedleggstillatelser i innstillingene for klareringsbehandling.

Tilbakestille (gjenopprette) vedleggstillatelser

Siden listen over tillatte og ikke tillatte filvedleggstyper kan vokse over tid, kan du tilbakestille listene til den opprinnelige tilstanden. Denne tilstanden kan noen ganger gi det høyeste nivået av sikkerhet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat / Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS).

 2. Velg Klareringsbehandling fra kategoriene til venstre.

 3. I delen PDF-filvedlegg klikker du på Gjenopprett. Knappen Gjenopprett er bare tilgjengelig hvis du endrer standardinnstillingene for vedlegg.

Tillate vedlegg å starte programmer

Klareringsbehandlingen lar deg kontrollere hvorvidt vedlegg i andre formater enn PDF kan starte sine tilknyttede programmer.

 1. I dialogboksen Innstillinger velger du Klareringsbehandling fra kategoriene til venstre.

 2. Velg alternativet Tillat åpning av filvedlegg i andre formater enn PDF når eksterne programmer brukes. Du må ha de eksterne programmene for å åpne filene.